SFS 2007:452 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

Du är här: Start / Transport och trafik / Järnvägsmarknadslag (2022:365) / SFS 2007:452 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)
SFS 2007:452

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:12px;line-height:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft118{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft45{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft47{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft51{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft53{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft55{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft61{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft62{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft63{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft64{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft65{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft71{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft72{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft73{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft74{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft75{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft81{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft82{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft83{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft84{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft85{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>Lag<br/>om �ndring i j�rnv�gslagen (2004:519);</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 7 juni 2007.</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft11"> i fr�ga om j�rnv�gslagen (2004:519) </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:322px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:144px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 1 kap. 4 och 5 ��, 2 kap. 57, 13 och 14 ��, 3 kap. 3, 79 ��,</p> <p style="position:absolute;top:340px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft116">5 kap. 3 och 4 ��, 6 kap. 2325 ��, 7 kap. 2 �, 8 kap. 5, 8 och 10 �� och<br/>10 kap. 1 � samt rubrikerna n�rmast f�re 3 kap. 7 och 9 �� skall ha f�ljande<br/>lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:392px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:144px;white-space:nowrap" class="ft11"> att det i lagen skall inf�ras nio nya paragrafer, 1 kap. 1 a �, 2 kap.</p> <p style="position:absolute;top:410px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft116">5 a, 13 a och 13 b ��, 3 kap. 10 �, 7 kap. 9 �, 8 kap. 3 a och 3 b �� och<br/>10 kap. 1 a � samt n�rmast f�re 5 kap. 4 � och 7 kap. 9 � nya rubriker av f�l-<br/>jande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:9px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:490px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:516px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>1 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:516px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft11">Best�mmelserna i 4, 6 och 7 kap. g�ller inte f�r verksamhet vid lo-</p> <p style="position:absolute;top:534px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft116">kala och regionala j�rnv�gsn�t som �r frist�ende och enbart avsedda f�r per-<br/>sontrafik eller museitrafik. </p> <p style="position:absolute;top:569px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Best�mmelserna i 6 och 7 kap. g�ller inte heller f�r verksamhet vid j�rn-</p> <p style="position:absolute;top:587px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft116">v�gsn�t som inte f�rvaltas av staten och som endast anv�nds av infrastruk-<br/>turf�rvaltaren f�r transporter av eget gods. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:640px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft11">I denna lag och i f�reskrifter som meddelas med st�d av lagen f�rst�s</p> <p style="position:absolute;top:657px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">med</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:675px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>delsystem</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:675px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft11">: del av j�rnv�gssystem,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:692px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>EES</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:693px;left:146px;white-space:nowrap" class="ft11">: Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:710px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>fordonsinnehavare</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:710px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft11">: den som i egenskap av �gare eller med nyttjander�tt</p> <p style="position:absolute;top:728px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">varaktigt nyttjar ett j�rnv�gsfordon,</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft111">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft113">Prop. 2006/07:45, bet. 2006/07:TU12, rskr. 2006/07:176.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft111">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:788px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft113">Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2004/49/EG av den 29 april 2004 om s�-</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft117">kerhet p� gemenskapens j�rnv�gar och om �ndring av r�dets direktiv 95/18/EG om<br/>tillst�nd f�r j�rnv�gsf�retag och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastruktur-<br/>kapacitet, uttag av avgifter f�r utnyttjande av j�rnv�gsinfrastruktur och utf�rdande av<br/>s�kerhetsintyg (j�rnv�gss�kerhetsdirektivet) (EUT L 220, 21.6.2004, s. 16, Celex<br/>32004L0049), Europaparlamentets och r�dets direktiv 2004/50/EG av den 29 april<br/>2004 om �ndring av r�dets direktiv 96/48/EG om driftskompatibiliteten hos det trans-<br/>europeiska j�rnv�gssystemet f�r h�ghastighetst�g och Europaparlamentets och r�dets<br/>direktiv 2001/16/EG om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska j�rnv�gssyste-<br/>met f�r konventionella t�g (EUT L 220, 21.6.2004, s. 40, Celex 32004L0050) samt<br/>Europaparlamentets och r�dets direktiv 2004/51/EG av den 29 april 2004 om �ndring<br/>av r�dets direktiv 91/440/EEG om utvecklingen av gemenskapens j�rnv�gar (EUT L<br/>220, 21.6.2004, s. 58, Celex 32004L0051).</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>SFS 2007:452</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft118">Utkom fr�n trycket<br/>den 15 juni 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2007:452</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>infrastrukturf�rvaltare</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:340px;white-space:nowrap" class="ft21">: den som f�rvaltar j�rnv�gsinfrastruktur och driver</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">anl�ggningar som h�r till infrastrukturen,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:107px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>j�rnv�gsfordon</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:107px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft21">: rullande materiel som kan framf�ras p� j�rnv�gssp�r,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:124px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>j�rnv�gsf�retag</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:124px;left:301px;white-space:nowrap" class="ft21">: den som med st�d av licens eller s�rskilt tillst�nd till-</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">handah�ller dragkraft och utf�r j�rnv�gstrafik,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:159px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>j�rnv�gsinfrastruktur</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:160px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft21">: f�r j�rnv�gstrafik avsedda sp�r-, signal- och s�ker-</p> <p style="position:absolute;top:177px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft27">hetsanl�ggningar, trafikledningsanl�ggningar, anordningar f�r elf�rs�rjning<br/>av trafiken samt �vriga fasta anordningar som beh�vs f�r anl�ggningarnas<br/>best�nd, drift eller brukande,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:230px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>j�rnv�gsn�t</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:230px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft21">: j�rnv�gsinfrastruktur som f�rvaltas av en och samma infra-</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">strukturf�rvaltare,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>j�rnv�gssystem</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:266px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft21">: j�rnv�gsinfrastruktur och j�rnv�gsfordon samt drift och</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">f�rvaltning av infrastrukturen och fordonen,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:301px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>t�gl�ge</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft21">: den infrastrukturkapacitet som, enligt vad som anges i en t�g-</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft27">plan, f�r tas i anspr�k f�r att framf�ra j�rnv�gsfordon, utom arbetsfordon,<br/>fr�n en plats till en annan under en viss tidsperiod,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>t�gplan</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft21">: plan �ver anv�ndning av j�rnv�gsinfrastruktur under en viss an-</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">given period.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:195px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft21">Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndighe-</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft27">ten f�r meddela f�reskrifter om vilka fordon som �r arbetsfordon, vilka for-<br/>don som �r museij�rnv�gsfordon och om att vissa sp�ranl�ggningar inte an-<br/>ses som j�rnv�gsinfrastruktur.</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">Regeringen f�r ocks� meddela f�reskrifter om vad som i denna lag och i</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft27">f�reskrifter som meddelas med st�d av lagen f�rst�s med det transeurope-<br/>iska j�rnv�gssystemet f�r konventionella t�g och det transeuropeiska j�rn-<br/>v�gssystemet f�r h�ghastighetst�g.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:575px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:601px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:601px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft21">Infrastrukturf�rvaltares och j�rnv�gsf�retags verksamhet skall omfat-</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft27">tas av ett s�kerhetsstyrningssystem. S�kerhetsstyrningssystemet utg�rs av<br/>den organisation som inf�rts och de f�rfaranden som fastst�llts f�r att trygga<br/>en s�ker verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">F�r infrastrukturf�rvaltares och j�rnv�gsf�retags verksamhet skall det</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft27">�ven finnas s�dana �vriga s�kerhetsbest�mmelser som beh�vs f�r att trygga<br/>en s�ker verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:742px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>5 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft21">Infrastrukturf�rvaltare och j�rnv�gsf�retag skall �rligen till tillsyns-</p> <p style="position:absolute;top:760px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft27">myndigheten ge in en s�kerhetsrapport om det n�rmast f�reg�ende kalender-<br/>�ret.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:813px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft21">Om det intr�ffar en olycka vid anv�ndningen av ett j�rnv�gsfordon,</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft27">som medf�r att minst en person avlider eller minst fem personer blir allvar-<br/>ligt skadade eller att fordonet, j�rnv�gsinfrastrukturen, egendom som inte<br/>transporteras med fordonet eller milj�n f�r omfattande skador, �r j�rnv�gs-<br/>f�retag och infrastrukturf�rvaltare skyldiga att rapportera det intr�ffade till<br/>tillsynsmyndigheten. J�rnv�gsf�retag och f�rvaltare �r ocks� skyldiga att<br/>rapportera n�r det funnits allvarlig fara f�r en s�dan olycka eller n�r n�got</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:679px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2007:452</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft35">har h�nt som tyder p� ett v�sentligt fel hos ett fordon eller hos infrastruktu-<br/>ren eller p� att det finns andra v�sentliga brister i s�kerhetsh�nseende.</p> <p style="position:absolute;top:107px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft31">Om unders�kning fr�n s�kerhetssynpunkt av j�rnv�gsolyckor och andra</p> <p style="position:absolute;top:124px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft35">h�ndelser som ber�r sp�rtrafiken finns best�mmelser i lagen (1990:712) om<br/>unders�kning av olyckor.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:177px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:177px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft31">Best�mmelserna i 812 �� skall till�mpas endast p� delsystem och</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft35">komponenter som projekterats, byggts, byggts om eller moderniserats efter<br/>utg�ngen av juni 2004. Best�mmelserna skall dock �ven till�mpas p� delsys-<br/>tem och komponenter som tagits i bruk dessf�rinnan men efter den 1 januari<br/>2001, om de ing�r i det transeuropeiska j�rnv�gssystemet f�r h�ghastighets-<br/>t�g.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft31">Best�mmelserna i 812 �� g�ller inte f�r museij�rnv�gsfordon eller f�r</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft35">j�rnv�gsfordon och j�rnv�gsinfrastruktur vid s�dana frist�ende j�rnv�gsn�t<br/>som avses i 1 kap. 1 a � f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:146px;white-space:nowrap" class="ft31">Delsystem f�r tas i bruk endast efter godk�nnande av tillsynsmyndig-</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft31">heten, s�vida inte n�got annat �r s�rskilt f�reskrivet.</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft31">Vid tillsynsmyndighetens pr�vning av delsystem som inte har projekte-</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft35">rats, byggts, byggts om eller moderniserats efter utg�ngen av juni 2004 skall<br/>best�mmelserna i 812 �� inte beaktas. De skall inte heller beaktas vid pr�v-<br/>ning av museij�rnv�gsfordon eller j�rnv�gsfordon och j�rnv�gsinfrastruktur<br/>vid s�dana frist�ende j�rnv�gsn�t som avses i 1 kap. 1 a � f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:495px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>13 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft31">N�r ett godk�nt delsystem skall moderniseras eller byggas om, skall</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft35">en beskrivning av det planerade arbetet l�mnas in till tillsynsmyndigheten.<br/>Om myndigheten bed�mer att den �vergripande s�kerhetsniv�n p�verkas,<br/>f�r det moderniserade eller ombyggda delsystemet tas i bruk endast efter ett<br/>nytt godk�nnande av myndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:601px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>13 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:601px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft31">J�rnv�gsfordon skall vara m�rkta med en identifikationskod med en</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft35">innehavarbeteckning. Tillsynsmyndigheten skall tilldela fordonet en s�dan<br/>kod och en s�dan beteckning i samband med att det godk�nns f�r ibrukta-<br/>gande enligt 13 � och fordonsinnehavaren skall se till att fordonet m�rks<br/>med dessa. F�r fordon som redan �r godk�nda f�r ibruktagande och som inte<br/>har tilldelats en identifikationskod eller innehavarbeteckning, skall fordons-<br/>innehavaren ans�ka s�rskilt om detta hos tillsynsmyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:742px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:146px;white-space:nowrap" class="ft31">Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndighe-</p> <p style="position:absolute;top:760px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft31">ten f�r meddela f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:778px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft31">1. s�kerhet enligt 15 �� samt om undantag fr�n dessa best�mmelser f�r</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft35">verksamhet vid s�dana frist�ende j�rnv�gsn�t som avses i 1 kap. 1 a � f�rsta<br/>stycket, </p> <p style="position:absolute;top:831px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft31">1 a. s�kerhetsrapport enligt 5 a � samt om undantag fr�n denna best�m-</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft31">melse f�r verksamhet vid s�dana j�rnv�gsn�t som avses i 1 kap. 1 a �,</p> <p style="position:absolute;top:866px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft31">2. att h�ndelser som �r av betydelse f�r sp�rtrafikens s�kerhet skall rap-</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft31">porteras ocks� i andra fall �n som anges i 6 � f�rsta stycket,</p> <p style="position:absolute;top:901px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft31">3. krav ang�ende s�kerhet, tillf�rlitlighet, tillg�nglighet, h�lsa, milj�skydd</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft31">och teknisk kompatibilitet enligt 8 � f�rsta stycket,</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft41">4</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS 2007:452</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft41">4. tekniska specifikationer f�r driftskompatibilitet enligt 8 � andra stycket</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft47">samt �vriga villkor f�r projektering, byggnation, ombyggnation, modernise-<br/>ring, drift, underh�ll och brukande av j�rnv�gsinfrastruktur och j�rnv�gs-<br/>fordon,</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft47">5. EG-kontrollf�rklaring enligt 9 �,<br/>6. EG-f�rs�kran enligt 10 �, och <br/>7. godk�nnande enligt 13 � och om undantag fr�n kravet p� godk�nnande,</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft47">krav p� nytt godk�nnande enligt 13 a � samt om undantag fr�n krav p� iden-<br/>tifikationskoder och innehavarbeteckningar enligt 13 b �. </p> <p style="position:absolute;top:230px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft41">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om i vilka fall tillsynsmyndigheten</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft41">f�r besluta enligt 12 �.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:293px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:296px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:319px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft41">S�kerhetsintyg skall, uppdelat i en A-del och en B-del, beviljas j�rn-</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft41">v�gsf�retag som </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft41">1. kan antas komma att uppfylla kraven i 2 kap. 5 � f�rsta stycket och i f�-</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft47">reskrifter om s�kerhetsstyrningssystem som meddelats med st�d av 2 kap.<br/>14 � 1 (</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:303px;white-space:nowrap" class="ft45"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:389px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft46"><i>A-del</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:306px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft41">), </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft41">1 a. kan antas komma att uppfylla kraven i 2 kap. 14 �� och 5 � andra</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft41">stycket samt i f�reskrifter som meddelats med st�d av 2 kap. 14 � 1 (</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:311px;white-space:nowrap" class="ft45"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:424px;left:597px;white-space:nowrap" class="ft46"><i>ing�r i</i></p> <p style="position:absolute;top:442px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft46"><i>B-del</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft41">),</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft41">2. anv�nder j�rnv�gsfordon som uppfyller kraven i 2 kap. (</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft45"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:460px;left:553px;white-space:nowrap" class="ft46"><i>ing�r i B-del</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:628px;white-space:nowrap" class="ft41">),</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft41">samt</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft41">3. visar att f�rs�kring eller annat likv�rdigt arrangemang t�cker den ska-</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft47">dest�ndsskyldighet som kan uppkomma till f�ljd av den trafik som s�ker-<br/>hetsintyget g�ller (</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft45"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:530px;left:303px;white-space:nowrap" class="ft46"><i>ing�r i B-del</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:377px;white-space:nowrap" class="ft41">).</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft41">Kraven i f�rsta stycket f�r anpassas till verksamhetens art och omfattning.</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft47">I intyget skall tillsynsmyndigheten ange hur kraven anpassats och f�r vilken<br/>verksamhet intyget g�ller.</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft41">A-delen av ett s�kerhetsintyg utf�rdat i en annan stat inom EES eller i</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft47">Schweiz g�ller i Sverige om j�rnv�gsf�retaget h�r ans�ker om att f� utf�ra<br/>samma typ av transporttj�nster som pr�vats i det intyget.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:680px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>S�kerhetstillst�nd f�r infrastrukturf�rvaltare</b></p> <p style="position:absolute;top:706px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:336px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:706px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft41">F�r att f�rvalta j�rnv�gsinfrastruktur och driva anl�ggningar som h�r</p> <p style="position:absolute;top:723px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft41">till infrastrukturen kr�vs ett s�kerhetstillst�nd.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:341px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:759px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:344px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:759px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft41">S�kerhetstillst�nd enligt 7 � skall beviljas den som</p> <p style="position:absolute;top:776px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft41">1. med h�nsyn till yrkeskunnande, ekonomisk f�rm�ga och gott anseende</p> <p style="position:absolute;top:794px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft47">kan anses l�mplig att f�rvalta j�rnv�gsinfrastruktur och driva anl�ggningar<br/>som h�r till infrastrukturen, samt</p> <p style="position:absolute;top:829px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft41">2. kan antas komma att uppfylla kraven i 2 kap. 15 �� och i f�reskrifter</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft41">som meddelats med st�d av 2 kap. 14 � 1.</p> <p style="position:absolute;top:864px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft41">Kraven i f�rsta stycket f�r anpassas till verksamhetens art och omfattning.</p> <p style="position:absolute;top:882px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft47">I tillst�ndet skall tillsynsmyndigheten ange hur kraven anpassats och f�r vil-<br/>ken verksamhet tillst�ndet g�ller.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:348px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:679px;white-space:nowrap" class="ft51">5</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:353px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS 2007:452</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:356px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>Villkor, giltighetstid och ompr�vning</b></p> <p style="position:absolute;top:97px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:360px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft51">Tillsynsmyndigheten f�r, utom n�r det g�ller licens, i samband med att</p> <p style="position:absolute;top:115px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft55">ett tillst�nd meddelas eller under tillst�ndets giltighetstid f�rena tillst�ndet<br/>med de villkor som beh�vs fr�n s�kerhetssynpunkt.</p> <p style="position:absolute;top:150px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft51">Ett tillst�nd skall ompr�vas n�r verksamheten skall genomg� en v�sentlig</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft55">f�r�ndring. S�kerhetsintyg enligt 3 � och s�kerhetstillst�nd enligt 7 � skall<br/>dock ompr�vas minst vart femte �r. Tillsynsmyndigheten f�r under tillst�n-<br/>dets giltighetstid ompr�va tillst�ndet eller villkor i det med anledning av v�-<br/>sentliga f�r�ndringar i f�reskrifter om j�rnv�gss�kerhet. </p> <p style="position:absolute;top:239px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft51">Tillst�ndshavaren �r skyldig att till tillsynsmyndigheten anm�la s�dana</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft55">f�r�ndringar i verksamheten som kan f�ranleda ompr�vning av tillst�ndet<br/>eller villkoren.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:363px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:368px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:146px;white-space:nowrap" class="ft51">Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndighe-</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft55">ten f�r meddela f�reskrifter om pr�vningen av s�kerhetsintyg enligt 3 � och<br/>s�kerhetstillst�nd enligt 7 � samt om ompr�vning av tillst�nd eller villkor<br/>enligt 9 �. </p> <p style="position:absolute;top:9px;left:371px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:375px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:433px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:380px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft51">Ett j�rnv�gsf�retag med s�te inom EES eller i Schweiz har r�tt att ut-</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft51">f�ra godstrafik p� svenska j�rnv�gsn�t. </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft51">Den som har auktorisation enligt 3 kap. 5 � och hemvist eller s�te inom</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft51">EES eller i Schweiz har r�tt att organisera godstrafik p� svenska j�rnv�gsn�t.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:529px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>Undantag f�r vissa j�rnv�gsn�t</b></p> <p style="position:absolute;top:555px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:387px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft51">R�tten att utf�ra eller organisera trafik enligt 2 och 3 �� g�ller inte p�</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft55">lokala och regionala j�rnv�gsn�t som �r frist�ende och enbart avsedda f�r<br/>person- eller museitrafik eller p� j�rnv�gsn�t som inte f�rvaltas av staten och<br/>som endast anv�nds av infrastrukturf�rvaltaren f�r transporter av eget gods. </p> <p style="position:absolute;top:9px;left:390px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:653px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:395px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:678px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:398px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:679px;left:146px;white-space:nowrap" class="ft51">Den som �t n�gon som har r�tt att utf�ra eller organisera trafik p�</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft55">svenska j�rnv�gsn�t tillhandah�ller tj�nster som anges i andra stycket �r<br/>skyldig att g�ra det p� ett icke-diskriminerande s�tt som medger insyn. En<br/>beg�ran om en s�dan tj�nst f�r avsl�s endast om det finns rimliga alternativ<br/>som kan anv�ndas.</p> <p style="position:absolute;top:767px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft55">De tj�nster som avses i f�rsta stycket �r<br/>1. tilltr�de till stationer f�r passagerare, inklusive byggnader och �vriga</p> <p style="position:absolute;top:802px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft55">installationer, godsterminaler, br�nsledep�er samt underh�llsanl�ggningar<br/>och andra tekniska anl�ggningar som inte ing�r i j�rnv�gsinfrastrukturen,<br/>och</p> <p style="position:absolute;top:855px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft51">2. rangering och andra t�gbildningsm�jligheter, uppst�llningsm�jligheter,</p> <p style="position:absolute;top:873px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft55">drivmotorstr�m, uppv�rmning f�re avg�ng av persont�g, br�nslef�rs�rjning<br/>samt v�xling och andra tj�nster som utf�rs vid de anl�ggningar som anges i<br/>1 och som �r n�dv�ndiga f�r att utf�ra trafik.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:402px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft61">6</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:407px;white-space:nowrap" class="ft62"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>SFS 2007:452</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:410px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft61">I det fall en infrastrukturf�rvaltare inte tillhandah�ller en tj�nst som avses</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft65">i andra stycket skall den som tillhandah�ller den huvudsakliga infrastruktu-<br/>ren s� l�ngt det �r m�jligt underl�tta tillhandah�llandet av tj�nsten. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:414px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:142px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>24 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:417px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:142px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft61">Vad som s�gs om skyldigheter f�r infrastrukturf�rvaltare i 1 � tredje</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft65">stycket samt 3, 6, 813, 15 och 16 �� g�ller inte f�rvaltare som tillhandah�l-<br/>ler infrastrukturkapacitet som endast en ringa del av en s�dan tj�nst som av-<br/>ses i 23 �.</p> <p style="position:absolute;top:213px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft61">Tillsynsmyndigheten f�r besluta att �ven andra infrastrukturf�rvaltare f�r</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft65">undantas fr�n de skyldigheter som avses i f�rsta stycket om det kan ske utan<br/>att n�gon som utf�r eller organiserar trafik diskrimineras.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:422px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:425px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft61">Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndighe-</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft65">ten f�r meddela f�reskrifter om kapacitetstilldelning enligt 14 ��, beskriv-<br/>ning av j�rnv�gsn�t enligt 5 �, genomf�rande av kapacitetsanalys och upp-<br/>r�ttande av kapacitetsf�rst�rkningsplan enligt 6 �, f�rfarandet vid tilldelning<br/>av kapacitet enligt 716 �� (d�ribland fastst�llande av t�gplan), f�rfarandet<br/>f�r tillhandah�llande av tj�nster enligt 23 �, krav f�r att kunna medges un-<br/>dantag enligt 24 � andra stycket samt skyldighet f�r infrastrukturf�rvaltare<br/>att utarbeta beredskapsplaner i h�ndelse av en allvarlig olycka eller en all-<br/>varlig st�rning i trafiken. </p> <p style="position:absolute;top:9px;left:429px;white-space:nowrap" class="ft62"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:469px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:434px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:495px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:437px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft61">Avgifter f�r utnyttjande av j�rnv�gsinfrastrukturen skall, inom ramen</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft65">f�r infrastrukturf�rvaltarens kostnader f�r infrastrukturen, fastst�llas till den<br/>kostnad som uppst�r som en direkt f�ljd av framf�randet av j�rnv�gsfordon,<br/>om inte annat f�ljer av 36 ��. F�r infrastruktur som ing�r i terminaler som<br/>inte �gs och f�rvaltas av staten skall dock avgift fastst�llas enligt 8 �.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:441px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:609px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>Avgift f�r museitrafik</b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:444px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft61">En infrastrukturf�rvaltare beh�ver inte ta ut avgift f�r utnyttjande av</p> <p style="position:absolute;top:653px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft65">j�rnv�gsinfrastrukturen enligt 2 � av den som p� ideell grund bedriver mu-<br/>seitrafik p� j�rnv�g.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:449px;white-space:nowrap" class="ft62"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:715px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:452px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:741px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>3 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:456px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft61">Den som bedriver verksamhet som omfattas av denna lag skall p� be-</p> <p style="position:absolute;top:759px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft65">g�ran av tillsynsmyndigheten l�mna s�dana uppgifter om sin verksamhet<br/>som myndigheten beh�ver f�r att f�rse Europeiska gemenskapernas kom-<br/>mission och Europeiska j�rnv�gsbyr�n (ERA) med underlag i deras regel-<br/>utvecklingsarbete. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:459px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:847px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>3 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:464px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft61">Den som bedriver verksamhet som omfattas av denna lag skall till</p> <p style="position:absolute;top:864px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft65">den myndighet regeringen best�mmer l�mna s�dana uppgifter som beh�vs<br/>f�r f�rvaltningen och utvecklingen av det statliga j�rnv�gsn�tet. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:467px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:917px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:471px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:917px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft61">Tillsynsmyndigheten f�r �terkalla ett tillst�nd om </p> <p style="position:absolute;top:935px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft61">1. f�ruts�ttningarna f�r tillst�ndet inte l�ngre uppfylls, </p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:474px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:679px;white-space:nowrap" class="ft71">7</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:479px;white-space:nowrap" class="ft72"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>SFS 2007:452</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft71">2. tillst�ndshavaren inte fullg�r sina skyldigheter enligt denna lag eller en-</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft71">ligt f�reskrifter som meddelats med st�d av lagen, eller</p> <p style="position:absolute;top:107px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft71">3. tillst�ndshavaren under minst sex m�nader inte anv�nder en licens en-</p> <p style="position:absolute;top:124px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft75">ligt 3 kap. 2 � eller under minst ett �r inte anv�nder ett annat tillst�nd enligt<br/>3 kap.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:486px;white-space:nowrap" class="ft73"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:177px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft74"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:489px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:177px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft71">Tillsynsmyndigheten skall f�ra och ge offentlighet �t register �ver</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft71">j�rnv�gsinfrastruktur och j�rnv�gsfordon.</p> <p style="position:absolute;top:213px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft71">Den som bedriver verksamhet som omfattas av denna lag skall till till-</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft71">synsmyndigheten l�mna de uppgifter som beh�vs f�r att f�ra s�dana register. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:494px;white-space:nowrap" class="ft73"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:266px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft74"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:497px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:266px;left:146px;white-space:nowrap" class="ft71">Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndighe-</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft75">ten f�r meddela f�reskrifter om vilka uppgifter som skall l�mnas enligt 3 a �<br/>och 8 � andra stycket och om register enligt 8 � f�rsta stycket samt de f�re-<br/>skrifter som beh�vs f�r pr�vning av tvister. Regeringen eller den myndighet<br/>som regeringen best�mmer f�r meddela f�reskrifter om vilka uppgifter som<br/>skall l�mnas enligt 3 b �.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:501px;white-space:nowrap" class="ft72"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:399px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>10 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:506px;white-space:nowrap" class="ft73"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:424px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft74"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:509px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft71">Till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r d�ms den som </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft71">1. utan tillst�nd driver verksamhet som �r tillst�ndspliktig enligt denna</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft71">lag,</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft71">2. av upps�t eller grov oaktsamhet i sin verksamhet anlitar n�gon som inte</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft75">uppfyller kraven i 2 kap. 3 � att utf�ra arbetsuppgifter av betydelse f�r s�-<br/>kerheten, eller anv�nder materiel som inte uppfyller s�kerhetskraven enligt<br/>2 kap. 1 �, </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft71">3. av upps�t eller oaktsamhet bryter mot villkor som meddelats med st�d</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft71">av 3 kap. 9 �, eller</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft71">4. av upps�t eller oaktsamhet i verksamheten anv�nder materiel som inte</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft71">har godk�nts enligt 2 kap. 13 �.</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft71">Den som inte har f�ljt ett f�rel�ggande vid vite eller som �vertr�tt ett vi-</p> <p style="position:absolute;top:636px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft75">tesf�rbud skall inte d�mas till ansvar enligt denna lag f�r g�rning som om-<br/>fattas av f�rel�ggandet eller f�rbudet. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:513px;white-space:nowrap" class="ft73"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:689px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft74"><b>1 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:516px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:689px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft71">Till b�ter d�ms den som av upps�t eller grov oaktsamhet inte uppfyl-</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft75">ler kravet enligt 2 kap. 5 � p� s�kerhetsstyrningssystem eller s�kerhets-<br/>best�mmelser f�r verksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:761px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft75">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2007.<br/>2. Banverket f�r till utg�ngen av juni 2008 bedriva verksamhet som infra-</p> <p style="position:absolute;top:796px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft71">strukturf�rvaltare utan tillst�nd enligt 3 kap. 7 �.</p> <p style="position:absolute;top:814px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft71">3. Den som vid ikrafttr�dandet har ett s�kerhetsintyg enligt 3 kap. 3 � eller</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft75">ett tillst�nd enligt 3 kap. 7 � f�r forts�tta driften med st�d av dessa till ut-<br/>g�ngen av �r 2010.</p> <p style="position:absolute;top:867px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft71">4. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten</p> <p style="position:absolute;top:884px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft75">f�r meddela f�reskrifter om n�r j�rnv�gsfordon som vid ikrafttr�dandet �r<br/>godk�nda f�r att tas i bruk enligt 2 kap. 13 � senast skall vara m�rkta med en<br/>identifikationskod med en innehavarbeteckning enligt 2 kap. 13 b �.</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:525px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft81">8</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:530px;white-space:nowrap" class="ft82"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>SFS 2007:452</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:533px;white-space:nowrap" class="ft83"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:519px;white-space:nowrap" class="ft84">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:552px;white-space:nowrap" class="ft84">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft81">5. Vid pr�vning av m�l eller �renden som har anh�ngiggjorts f�re ikraft-</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft81">tr�dandet g�ller �ldre f�reskrifter.</p> <p style="position:absolute;top:124px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft81">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft81">MAUD OLOFSSON</p> <p style="position:absolute;top:177px;left:425px;white-space:nowrap" class="ft85">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i j�rnv�gslagen (2004:519);

utf�rdad den 7 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs

2

i fr�ga om j�rnv�gslagen (2004:519)

dels

att 1 kap. 4 och 5 ��, 2 kap. 57, 13 och 14 ��, 3 kap. 3, 79 ��,

5 kap. 3 och 4 ��, 6 kap. 2325 ��, 7 kap. 2 �, 8 kap. 5, 8 och 10 �� och
10 kap. 1 � samt rubrikerna n�rmast f�re 3 kap. 7 och 9 �� skall ha f�ljande
lydelse,

dels

att det i lagen skall inf�ras nio nya paragrafer, 1 kap. 1 a �, 2 kap.

5 a, 13 a och 13 b ��, 3 kap. 10 �, 7 kap. 9 �, 8 kap. 3 a och 3 b �� och
10 kap. 1 a � samt n�rmast f�re 5 kap. 4 � och 7 kap. 9 � nya rubriker av f�l-
jande lydelse.

1 kap.

1 a �

Best�mmelserna i 4, 6 och 7 kap. g�ller inte f�r verksamhet vid lo-

kala och regionala j�rnv�gsn�t som �r frist�ende och enbart avsedda f�r per-
sontrafik eller museitrafik.

Best�mmelserna i 6 och 7 kap. g�ller inte heller f�r verksamhet vid j�rn-

v�gsn�t som inte f�rvaltas av staten och som endast anv�nds av infrastruk-
turf�rvaltaren f�r transporter av eget gods.

4 �

I denna lag och i f�reskrifter som meddelas med st�d av lagen f�rst�s

med

delsystem

: del av j�rnv�gssystem,

EES

: Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det,

fordonsinnehavare

: den som i egenskap av �gare eller med nyttjander�tt

varaktigt nyttjar ett j�rnv�gsfordon,

1

Prop. 2006/07:45, bet. 2006/07:TU12, rskr. 2006/07:176.

2

Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2004/49/EG av den 29 april 2004 om s�-

kerhet p� gemenskapens j�rnv�gar och om �ndring av r�dets direktiv 95/18/EG om
tillst�nd f�r j�rnv�gsf�retag och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastruktur-
kapacitet, uttag av avgifter f�r utnyttjande av j�rnv�gsinfrastruktur och utf�rdande av
s�kerhetsintyg (j�rnv�gss�kerhetsdirektivet) (EUT L 220, 21.6.2004, s. 16, Celex
32004L0049), Europaparlamentets och r�dets direktiv 2004/50/EG av den 29 april
2004 om �ndring av r�dets direktiv 96/48/EG om driftskompatibiliteten hos det trans-
europeiska j�rnv�gssystemet f�r h�ghastighetst�g och Europaparlamentets och r�dets
direktiv 2001/16/EG om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska j�rnv�gssyste-
met f�r konventionella t�g (EUT L 220, 21.6.2004, s. 40, Celex 32004L0050) samt
Europaparlamentets och r�dets direktiv 2004/51/EG av den 29 april 2004 om �ndring
av r�dets direktiv 91/440/EEG om utvecklingen av gemenskapens j�rnv�gar (EUT L
220, 21.6.2004, s. 58, Celex 32004L0051).

SFS 2007:452

Utkom fr�n trycket
den 15 juni 2007

background image

2

SFS 2007:452

infrastrukturf�rvaltare

: den som f�rvaltar j�rnv�gsinfrastruktur och driver

anl�ggningar som h�r till infrastrukturen,

j�rnv�gsfordon

: rullande materiel som kan framf�ras p� j�rnv�gssp�r,

j�rnv�gsf�retag

: den som med st�d av licens eller s�rskilt tillst�nd till-

handah�ller dragkraft och utf�r j�rnv�gstrafik,

j�rnv�gsinfrastruktur

: f�r j�rnv�gstrafik avsedda sp�r-, signal- och s�ker-

hetsanl�ggningar, trafikledningsanl�ggningar, anordningar f�r elf�rs�rjning
av trafiken samt �vriga fasta anordningar som beh�vs f�r anl�ggningarnas
best�nd, drift eller brukande,

j�rnv�gsn�t

: j�rnv�gsinfrastruktur som f�rvaltas av en och samma infra-

strukturf�rvaltare,

j�rnv�gssystem

: j�rnv�gsinfrastruktur och j�rnv�gsfordon samt drift och

f�rvaltning av infrastrukturen och fordonen,

t�gl�ge

: den infrastrukturkapacitet som, enligt vad som anges i en t�g-

plan, f�r tas i anspr�k f�r att framf�ra j�rnv�gsfordon, utom arbetsfordon,
fr�n en plats till en annan under en viss tidsperiod,

t�gplan

: plan �ver anv�ndning av j�rnv�gsinfrastruktur under en viss an-

given period.

5 �

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndighe-

ten f�r meddela f�reskrifter om vilka fordon som �r arbetsfordon, vilka for-
don som �r museij�rnv�gsfordon och om att vissa sp�ranl�ggningar inte an-
ses som j�rnv�gsinfrastruktur.

Regeringen f�r ocks� meddela f�reskrifter om vad som i denna lag och i

f�reskrifter som meddelas med st�d av lagen f�rst�s med det transeurope-
iska j�rnv�gssystemet f�r konventionella t�g och det transeuropeiska j�rn-
v�gssystemet f�r h�ghastighetst�g.

2 kap.

5 �

Infrastrukturf�rvaltares och j�rnv�gsf�retags verksamhet skall omfat-

tas av ett s�kerhetsstyrningssystem. S�kerhetsstyrningssystemet utg�rs av
den organisation som inf�rts och de f�rfaranden som fastst�llts f�r att trygga
en s�ker verksamhet.

F�r infrastrukturf�rvaltares och j�rnv�gsf�retags verksamhet skall det

�ven finnas s�dana �vriga s�kerhetsbest�mmelser som beh�vs f�r att trygga
en s�ker verksamhet.

5 a �

Infrastrukturf�rvaltare och j�rnv�gsf�retag skall �rligen till tillsyns-

myndigheten ge in en s�kerhetsrapport om det n�rmast f�reg�ende kalender-
�ret.

6 �

Om det intr�ffar en olycka vid anv�ndningen av ett j�rnv�gsfordon,

som medf�r att minst en person avlider eller minst fem personer blir allvar-
ligt skadade eller att fordonet, j�rnv�gsinfrastrukturen, egendom som inte
transporteras med fordonet eller milj�n f�r omfattande skador, �r j�rnv�gs-
f�retag och infrastrukturf�rvaltare skyldiga att rapportera det intr�ffade till
tillsynsmyndigheten. J�rnv�gsf�retag och f�rvaltare �r ocks� skyldiga att
rapportera n�r det funnits allvarlig fara f�r en s�dan olycka eller n�r n�got

background image

3

SFS 2007:452

har h�nt som tyder p� ett v�sentligt fel hos ett fordon eller hos infrastruktu-
ren eller p� att det finns andra v�sentliga brister i s�kerhetsh�nseende.

Om unders�kning fr�n s�kerhetssynpunkt av j�rnv�gsolyckor och andra

h�ndelser som ber�r sp�rtrafiken finns best�mmelser i lagen (1990:712) om
unders�kning av olyckor.

7 �

Best�mmelserna i 812 �� skall till�mpas endast p� delsystem och

komponenter som projekterats, byggts, byggts om eller moderniserats efter
utg�ngen av juni 2004. Best�mmelserna skall dock �ven till�mpas p� delsys-
tem och komponenter som tagits i bruk dessf�rinnan men efter den 1 januari
2001, om de ing�r i det transeuropeiska j�rnv�gssystemet f�r h�ghastighets-
t�g.

Best�mmelserna i 812 �� g�ller inte f�r museij�rnv�gsfordon eller f�r

j�rnv�gsfordon och j�rnv�gsinfrastruktur vid s�dana frist�ende j�rnv�gsn�t
som avses i 1 kap. 1 a � f�rsta stycket.

13 �

Delsystem f�r tas i bruk endast efter godk�nnande av tillsynsmyndig-

heten, s�vida inte n�got annat �r s�rskilt f�reskrivet.

Vid tillsynsmyndighetens pr�vning av delsystem som inte har projekte-

rats, byggts, byggts om eller moderniserats efter utg�ngen av juni 2004 skall
best�mmelserna i 812 �� inte beaktas. De skall inte heller beaktas vid pr�v-
ning av museij�rnv�gsfordon eller j�rnv�gsfordon och j�rnv�gsinfrastruktur
vid s�dana frist�ende j�rnv�gsn�t som avses i 1 kap. 1 a � f�rsta stycket.

13 a �

N�r ett godk�nt delsystem skall moderniseras eller byggas om, skall

en beskrivning av det planerade arbetet l�mnas in till tillsynsmyndigheten.
Om myndigheten bed�mer att den �vergripande s�kerhetsniv�n p�verkas,
f�r det moderniserade eller ombyggda delsystemet tas i bruk endast efter ett
nytt godk�nnande av myndigheten.

13 b �

J�rnv�gsfordon skall vara m�rkta med en identifikationskod med en

innehavarbeteckning. Tillsynsmyndigheten skall tilldela fordonet en s�dan
kod och en s�dan beteckning i samband med att det godk�nns f�r ibrukta-
gande enligt 13 � och fordonsinnehavaren skall se till att fordonet m�rks
med dessa. F�r fordon som redan �r godk�nda f�r ibruktagande och som inte
har tilldelats en identifikationskod eller innehavarbeteckning, skall fordons-
innehavaren ans�ka s�rskilt om detta hos tillsynsmyndigheten.

14 �

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndighe-

ten f�r meddela f�reskrifter om

1. s�kerhet enligt 15 �� samt om undantag fr�n dessa best�mmelser f�r

verksamhet vid s�dana frist�ende j�rnv�gsn�t som avses i 1 kap. 1 a � f�rsta
stycket,

1 a. s�kerhetsrapport enligt 5 a � samt om undantag fr�n denna best�m-

melse f�r verksamhet vid s�dana j�rnv�gsn�t som avses i 1 kap. 1 a �,

2. att h�ndelser som �r av betydelse f�r sp�rtrafikens s�kerhet skall rap-

porteras ocks� i andra fall �n som anges i 6 � f�rsta stycket,

3. krav ang�ende s�kerhet, tillf�rlitlighet, tillg�nglighet, h�lsa, milj�skydd

och teknisk kompatibilitet enligt 8 � f�rsta stycket,

background image

4

SFS 2007:452

4. tekniska specifikationer f�r driftskompatibilitet enligt 8 � andra stycket

samt �vriga villkor f�r projektering, byggnation, ombyggnation, modernise-
ring, drift, underh�ll och brukande av j�rnv�gsinfrastruktur och j�rnv�gs-
fordon,

5. EG-kontrollf�rklaring enligt 9 �,
6. EG-f�rs�kran enligt 10 �, och
7. godk�nnande enligt 13 � och om undantag fr�n kravet p� godk�nnande,

krav p� nytt godk�nnande enligt 13 a � samt om undantag fr�n krav p� iden-
tifikationskoder och innehavarbeteckningar enligt 13 b �.

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om i vilka fall tillsynsmyndigheten

f�r besluta enligt 12 �.

3 kap.

3 �

S�kerhetsintyg skall, uppdelat i en A-del och en B-del, beviljas j�rn-

v�gsf�retag som

1. kan antas komma att uppfylla kraven i 2 kap. 5 � f�rsta stycket och i f�-

reskrifter om s�kerhetsstyrningssystem som meddelats med st�d av 2 kap.
14 � 1 (

A-del

),

1 a. kan antas komma att uppfylla kraven i 2 kap. 14 �� och 5 � andra

stycket samt i f�reskrifter som meddelats med st�d av 2 kap. 14 � 1 (

ing�r i

B-del

),

2. anv�nder j�rnv�gsfordon som uppfyller kraven i 2 kap. (

ing�r i B-del

),

samt

3. visar att f�rs�kring eller annat likv�rdigt arrangemang t�cker den ska-

dest�ndsskyldighet som kan uppkomma till f�ljd av den trafik som s�ker-
hetsintyget g�ller (

ing�r i B-del

).

Kraven i f�rsta stycket f�r anpassas till verksamhetens art och omfattning.

I intyget skall tillsynsmyndigheten ange hur kraven anpassats och f�r vilken
verksamhet intyget g�ller.

A-delen av ett s�kerhetsintyg utf�rdat i en annan stat inom EES eller i

Schweiz g�ller i Sverige om j�rnv�gsf�retaget h�r ans�ker om att f� utf�ra
samma typ av transporttj�nster som pr�vats i det intyget.

S�kerhetstillst�nd f�r infrastrukturf�rvaltare

7 �

F�r att f�rvalta j�rnv�gsinfrastruktur och driva anl�ggningar som h�r

till infrastrukturen kr�vs ett s�kerhetstillst�nd.

8 �

S�kerhetstillst�nd enligt 7 � skall beviljas den som

1. med h�nsyn till yrkeskunnande, ekonomisk f�rm�ga och gott anseende

kan anses l�mplig att f�rvalta j�rnv�gsinfrastruktur och driva anl�ggningar
som h�r till infrastrukturen, samt

2. kan antas komma att uppfylla kraven i 2 kap. 15 �� och i f�reskrifter

som meddelats med st�d av 2 kap. 14 � 1.

Kraven i f�rsta stycket f�r anpassas till verksamhetens art och omfattning.

I tillst�ndet skall tillsynsmyndigheten ange hur kraven anpassats och f�r vil-
ken verksamhet tillst�ndet g�ller.

background image

5

SFS 2007:452

Villkor, giltighetstid och ompr�vning

9 �

Tillsynsmyndigheten f�r, utom n�r det g�ller licens, i samband med att

ett tillst�nd meddelas eller under tillst�ndets giltighetstid f�rena tillst�ndet
med de villkor som beh�vs fr�n s�kerhetssynpunkt.

Ett tillst�nd skall ompr�vas n�r verksamheten skall genomg� en v�sentlig

f�r�ndring. S�kerhetsintyg enligt 3 � och s�kerhetstillst�nd enligt 7 � skall
dock ompr�vas minst vart femte �r. Tillsynsmyndigheten f�r under tillst�n-
dets giltighetstid ompr�va tillst�ndet eller villkor i det med anledning av v�-
sentliga f�r�ndringar i f�reskrifter om j�rnv�gss�kerhet.

Tillst�ndshavaren �r skyldig att till tillsynsmyndigheten anm�la s�dana

f�r�ndringar i verksamheten som kan f�ranleda ompr�vning av tillst�ndet
eller villkoren.

10 �

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndighe-

ten f�r meddela f�reskrifter om pr�vningen av s�kerhetsintyg enligt 3 � och
s�kerhetstillst�nd enligt 7 � samt om ompr�vning av tillst�nd eller villkor
enligt 9 �.

5 kap.

3 �

Ett j�rnv�gsf�retag med s�te inom EES eller i Schweiz har r�tt att ut-

f�ra godstrafik p� svenska j�rnv�gsn�t.

Den som har auktorisation enligt 3 kap. 5 � och hemvist eller s�te inom

EES eller i Schweiz har r�tt att organisera godstrafik p� svenska j�rnv�gsn�t.

Undantag f�r vissa j�rnv�gsn�t

4 �

R�tten att utf�ra eller organisera trafik enligt 2 och 3 �� g�ller inte p�

lokala och regionala j�rnv�gsn�t som �r frist�ende och enbart avsedda f�r
person- eller museitrafik eller p� j�rnv�gsn�t som inte f�rvaltas av staten och
som endast anv�nds av infrastrukturf�rvaltaren f�r transporter av eget gods.

6 kap.

23 �

Den som �t n�gon som har r�tt att utf�ra eller organisera trafik p�

svenska j�rnv�gsn�t tillhandah�ller tj�nster som anges i andra stycket �r
skyldig att g�ra det p� ett icke-diskriminerande s�tt som medger insyn. En
beg�ran om en s�dan tj�nst f�r avsl�s endast om det finns rimliga alternativ
som kan anv�ndas.

De tj�nster som avses i f�rsta stycket �r
1. tilltr�de till stationer f�r passagerare, inklusive byggnader och �vriga

installationer, godsterminaler, br�nsledep�er samt underh�llsanl�ggningar
och andra tekniska anl�ggningar som inte ing�r i j�rnv�gsinfrastrukturen,
och

2. rangering och andra t�gbildningsm�jligheter, uppst�llningsm�jligheter,

drivmotorstr�m, uppv�rmning f�re avg�ng av persont�g, br�nslef�rs�rjning
samt v�xling och andra tj�nster som utf�rs vid de anl�ggningar som anges i
1 och som �r n�dv�ndiga f�r att utf�ra trafik.

background image

6

SFS 2007:452

I det fall en infrastrukturf�rvaltare inte tillhandah�ller en tj�nst som avses

i andra stycket skall den som tillhandah�ller den huvudsakliga infrastruktu-
ren s� l�ngt det �r m�jligt underl�tta tillhandah�llandet av tj�nsten.

24 �

Vad som s�gs om skyldigheter f�r infrastrukturf�rvaltare i 1 � tredje

stycket samt 3, 6, 813, 15 och 16 �� g�ller inte f�rvaltare som tillhandah�l-
ler infrastrukturkapacitet som endast en ringa del av en s�dan tj�nst som av-
ses i 23 �.

Tillsynsmyndigheten f�r besluta att �ven andra infrastrukturf�rvaltare f�r

undantas fr�n de skyldigheter som avses i f�rsta stycket om det kan ske utan
att n�gon som utf�r eller organiserar trafik diskrimineras.

25 �

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndighe-

ten f�r meddela f�reskrifter om kapacitetstilldelning enligt 14 ��, beskriv-
ning av j�rnv�gsn�t enligt 5 �, genomf�rande av kapacitetsanalys och upp-
r�ttande av kapacitetsf�rst�rkningsplan enligt 6 �, f�rfarandet vid tilldelning
av kapacitet enligt 716 �� (d�ribland fastst�llande av t�gplan), f�rfarandet
f�r tillhandah�llande av tj�nster enligt 23 �, krav f�r att kunna medges un-
dantag enligt 24 � andra stycket samt skyldighet f�r infrastrukturf�rvaltare
att utarbeta beredskapsplaner i h�ndelse av en allvarlig olycka eller en all-
varlig st�rning i trafiken.

7 kap.

2 �

Avgifter f�r utnyttjande av j�rnv�gsinfrastrukturen skall, inom ramen

f�r infrastrukturf�rvaltarens kostnader f�r infrastrukturen, fastst�llas till den
kostnad som uppst�r som en direkt f�ljd av framf�randet av j�rnv�gsfordon,
om inte annat f�ljer av 36 ��. F�r infrastruktur som ing�r i terminaler som
inte �gs och f�rvaltas av staten skall dock avgift fastst�llas enligt 8 �.

Avgift f�r museitrafik

9 �

En infrastrukturf�rvaltare beh�ver inte ta ut avgift f�r utnyttjande av

j�rnv�gsinfrastrukturen enligt 2 � av den som p� ideell grund bedriver mu-
seitrafik p� j�rnv�g.

8 kap.

3 a �

Den som bedriver verksamhet som omfattas av denna lag skall p� be-

g�ran av tillsynsmyndigheten l�mna s�dana uppgifter om sin verksamhet
som myndigheten beh�ver f�r att f�rse Europeiska gemenskapernas kom-
mission och Europeiska j�rnv�gsbyr�n (ERA) med underlag i deras regel-
utvecklingsarbete.

3 b �

Den som bedriver verksamhet som omfattas av denna lag skall till

den myndighet regeringen best�mmer l�mna s�dana uppgifter som beh�vs
f�r f�rvaltningen och utvecklingen av det statliga j�rnv�gsn�tet.

5 �

Tillsynsmyndigheten f�r �terkalla ett tillst�nd om

1. f�ruts�ttningarna f�r tillst�ndet inte l�ngre uppfylls,

background image

7

SFS 2007:452

2. tillst�ndshavaren inte fullg�r sina skyldigheter enligt denna lag eller en-

ligt f�reskrifter som meddelats med st�d av lagen, eller

3. tillst�ndshavaren under minst sex m�nader inte anv�nder en licens en-

ligt 3 kap. 2 � eller under minst ett �r inte anv�nder ett annat tillst�nd enligt
3 kap.

8 �

Tillsynsmyndigheten skall f�ra och ge offentlighet �t register �ver

j�rnv�gsinfrastruktur och j�rnv�gsfordon.

Den som bedriver verksamhet som omfattas av denna lag skall till till-

synsmyndigheten l�mna de uppgifter som beh�vs f�r att f�ra s�dana register.

10 �

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndighe-

ten f�r meddela f�reskrifter om vilka uppgifter som skall l�mnas enligt 3 a �
och 8 � andra stycket och om register enligt 8 � f�rsta stycket samt de f�re-
skrifter som beh�vs f�r pr�vning av tvister. Regeringen eller den myndighet
som regeringen best�mmer f�r meddela f�reskrifter om vilka uppgifter som
skall l�mnas enligt 3 b �.

10 kap.

1 �

Till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r d�ms den som

1. utan tillst�nd driver verksamhet som �r tillst�ndspliktig enligt denna

lag,

2. av upps�t eller grov oaktsamhet i sin verksamhet anlitar n�gon som inte

uppfyller kraven i 2 kap. 3 � att utf�ra arbetsuppgifter av betydelse f�r s�-
kerheten, eller anv�nder materiel som inte uppfyller s�kerhetskraven enligt
2 kap. 1 �,

3. av upps�t eller oaktsamhet bryter mot villkor som meddelats med st�d

av 3 kap. 9 �, eller

4. av upps�t eller oaktsamhet i verksamheten anv�nder materiel som inte

har godk�nts enligt 2 kap. 13 �.

Den som inte har f�ljt ett f�rel�ggande vid vite eller som �vertr�tt ett vi-

tesf�rbud skall inte d�mas till ansvar enligt denna lag f�r g�rning som om-
fattas av f�rel�ggandet eller f�rbudet.

1 a �

Till b�ter d�ms den som av upps�t eller grov oaktsamhet inte uppfyl-

ler kravet enligt 2 kap. 5 � p� s�kerhetsstyrningssystem eller s�kerhets-
best�mmelser f�r verksamheten.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2007.
2. Banverket f�r till utg�ngen av juni 2008 bedriva verksamhet som infra-

strukturf�rvaltare utan tillst�nd enligt 3 kap. 7 �.

3. Den som vid ikrafttr�dandet har ett s�kerhetsintyg enligt 3 kap. 3 � eller

ett tillst�nd enligt 3 kap. 7 � f�r forts�tta driften med st�d av dessa till ut-
g�ngen av �r 2010.

4. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten

f�r meddela f�reskrifter om n�r j�rnv�gsfordon som vid ikrafttr�dandet �r
godk�nda f�r att tas i bruk enligt 2 kap. 13 � senast skall vara m�rkta med en
identifikationskod med en innehavarbeteckning enligt 2 kap. 13 b �.

background image

8

SFS 2007:452

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

5. Vid pr�vning av m�l eller �renden som har anh�ngiggjorts f�re ikraft-

tr�dandet g�ller �ldre f�reskrifter.

P� regeringens v�gnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.