SFS 2008:602 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

Du är här: Start / Transport och trafik / Järnvägsmarknadslag (2022:365) / SFS 2008:602 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)
080602.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Lag<br/>om �ndring i j�rnv�gslagen (2004:519);</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 18 juni 2008.</p> <p style="position:absolute;top:305px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:305px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 8 </p> <p style="position:absolute;top:305px;left:392px;white-space:nowrap" class="ft11">kap. 4 </p> <p style="position:absolute;top:305px;left:440px;white-space:nowrap" class="ft11">� j�rnv�gslagen</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">(2004:519) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:393px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>4 � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Tillsynsmyndigheten f�r meddela de f�rel�gganden och f�rbud som</p> <p style="position:absolute;top:411px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">beh�vs f�r att denna lag eller de f�reskrifter eller villkor som har meddelats<br/>med st�d av lagen ska efterlevas.</p> <p style="position:absolute;top:446px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft114">F�rel�gganden och f�rbud f�r f�renas med vite.<br/>Har n�gon �lagts att betala konkurrensskadeavgift enligt 3 kap. 5 � kon-</p> <p style="position:absolute;top:481px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">kurrenslagen (2008:579) eller d�mts att betala vite enligt 6 kap. 2 � samma<br/>lag, f�r vite enligt denna lag inte d�mas ut f�r samma f�rfarande.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft114">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2008.<br/>2. Vad som s�gs i 8 kap. 4 � ska �ven g�lla f�r den som �lagts att betala</p> <p style="position:absolute;top:570px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">konkurrensskadeavgift eller d�mts till att betala vite enligt konkurrenslagen<br/>(1993:20).</p> <p style="position:absolute;top:623px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">MAUD OLOFSSON</p> <p style="position:absolute;top:676px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft114">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2008:602</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft115">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 juni 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i j�rnv�gslagen (2004:519);

utf�rdad den 18 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 8

kap. 4

� j�rnv�gslagen

(2004:519) ska ha f�ljande lydelse.

8 kap.

4 �

Tillsynsmyndigheten f�r meddela de f�rel�gganden och f�rbud som

beh�vs f�r att denna lag eller de f�reskrifter eller villkor som har meddelats
med st�d av lagen ska efterlevas.

F�rel�gganden och f�rbud f�r f�renas med vite.
Har n�gon �lagts att betala konkurrensskadeavgift enligt 3 kap. 5 � kon-

kurrenslagen (2008:579) eller d�mts att betala vite enligt 6 kap. 2 � samma
lag, f�r vite enligt denna lag inte d�mas ut f�r samma f�rfarande.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2008.
2. Vad som s�gs i 8 kap. 4 � ska �ven g�lla f�r den som �lagts att betala

konkurrensskadeavgift eller d�mts till att betala vite enligt konkurrenslagen
(1993:20).

P� regeringens v�gnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237.

SFS 2008:602

Utkom fr�n trycket
den 30 juni 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.