SFS 2006:739 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

Du är här: Start / Transport och trafik / Järnvägsmarknadslag (2022:365) / SFS 2006:739 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)
060739.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DEIMCM+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DEIMCN+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DEIMCN+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:DEIMCM+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:DEIMCN+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:DEIMCN+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:DEIMCM+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:DEIMCM+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:DEIMCN+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DEIMCN+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DEIMCM+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:16px;font-family:DEIMCM+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:DEIMCM+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:193px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i j�rnv�gslagen (2004:519);</b></p> <p style="position:absolute;top:249px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 8 juni 2006.</p> <p style="position:absolute;top:285px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 8 kap. 3 � j�rnv�gslagen (2004:519)</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:373px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>3 � </b>Tillsynsmyndigheten har r�tt att av den som bedriver verksamhet som<br/>omfattas av lagen p� beg�ran</p> <p style="position:absolute;top:408px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">1. f� s�dana upplysningar och ta del av s�dana handlingar som beh�vs f�r</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">tillsynen, bed�mningen av ans�kningar om tillst�nd och f�r klart definierade<br/>statistiska �ndam�l,</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">2. f� tilltr�de till anl�ggningar, fordon och annan materiel, omr�den, loka-</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">ler och andra utrymmen, dock inte bost�der, som har anknytning till den<br/>verksamhet som ber�rs, samt</p> <p style="position:absolute;top:514px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">3. f� tillg�ng till n�dv�ndig personal, materiel eller liknande utan kostnad</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">vid provk�rningar och andra materielprov. </p> <p style="position:absolute;top:550px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Polis- och tullmyndigheter skall l�mna den hj�lp som beh�vs f�r till-</p> <p style="position:absolute;top:567px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">synen.</p> <p style="position:absolute;top:585px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Tillsynsmyndigheten f�r beg�ra verkst�llighet hos Kronofogdemyndig-</p> <p style="position:absolute;top:603px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">heten av ett beslut som g�ller �tg�rder enligt f�rsta stycket. D�rvid g�ller be-<br/>st�mmelserna i uts�kningsbalken om verkst�llighet av f�rpliktelser som inte<br/>avser betalningsskyldighet eller avhysning.</p> <p style="position:absolute;top:655px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Infrastrukturf�rvaltare och s�kande av infrastrukturkapacitet skall utan</p> <p style="position:absolute;top:673px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">uppmaning bereda tillsynsmyndigheten full insyn i f�rhandlingar om av-<br/>gifter.</p> <p style="position:absolute;top:727px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2006.</p> <p style="position:absolute;top:762px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:798px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">ULRICA MESSING</p> <p style="position:absolute;top:815px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft110">Dan Sandberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.</p> <p style="position:absolute;top:176px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2006:739</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 19 juni 2006</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 2006</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i j�rnv�gslagen (2004:519);

utf�rdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 8 kap. 3 � j�rnv�gslagen (2004:519)

skall ha f�ljande lydelse.

8 kap.

3 � Tillsynsmyndigheten har r�tt att av den som bedriver verksamhet som
omfattas av lagen p� beg�ran

1. f� s�dana upplysningar och ta del av s�dana handlingar som beh�vs f�r

tillsynen, bed�mningen av ans�kningar om tillst�nd och f�r klart definierade
statistiska �ndam�l,

2. f� tilltr�de till anl�ggningar, fordon och annan materiel, omr�den, loka-

ler och andra utrymmen, dock inte bost�der, som har anknytning till den
verksamhet som ber�rs, samt

3. f� tillg�ng till n�dv�ndig personal, materiel eller liknande utan kostnad

vid provk�rningar och andra materielprov.

Polis- och tullmyndigheter skall l�mna den hj�lp som beh�vs f�r till-

synen.

Tillsynsmyndigheten f�r beg�ra verkst�llighet hos Kronofogdemyndig-

heten av ett beslut som g�ller �tg�rder enligt f�rsta stycket. D�rvid g�ller be-
st�mmelserna i uts�kningsbalken om verkst�llighet av f�rpliktelser som inte
avser betalningsskyldighet eller avhysning.

Infrastrukturf�rvaltare och s�kande av infrastrukturkapacitet skall utan

uppmaning bereda tillsynsmyndigheten full insyn i f�rhandlingar om av-
gifter.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2006.

P� regeringens v�gnar

ULRICA MESSING

Dan Sandberg
(N�ringsdepartementet)

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

SFS 2006:739

Utkom fr�n trycket
den 19 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.