SFS 2015:360 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

Du är här: Start / Transport och trafik / Järnvägsmarknadslag (2022:365) / SFS 2015:360 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)
150360.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FDOGGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FDOGGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:FDOGGP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:FDOGGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:FDOGGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FDOGGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:FDOGGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:FDOGGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:FDOGGP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:7px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:12px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:FDOGGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:FDOGGP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;font-family:FDOGGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:8px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:7px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:12px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft37{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:FDOGGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:FDOGGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:8px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:7px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:12px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft51{font-size:15px;font-family:FDOGGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:FDOGGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:8px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:7px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft55{font-size:12px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft56{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft61{font-size:15px;font-family:FDOGGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft62{font-size:14px;font-family:FDOGGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft63{font-size:8px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft64{font-size:7px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft65{font-size:12px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft66{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:14px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft71{font-size:15px;font-family:FDOGGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft72{font-size:14px;font-family:FDOGGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft73{font-size:8px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft74{font-size:7px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft75{font-size:12px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft76{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:14px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft81{font-size:15px;font-family:FDOGGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft82{font-size:14px;font-family:FDOGGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft83{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft90{font-size:14px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft91{font-size:15px;font-family:FDOGGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft92{font-size:14px;font-family:FDOGGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft93{font-size:8px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft94{font-size:7px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft95{font-size:12px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft96{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft100{font-size:14px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft101{font-size:15px;font-family:FDOGGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft102{font-size:14px;font-family:FDOGGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft103{font-size:8px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft104{font-size:7px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft105{font-size:12px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft106{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft110{font-size:14px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:15px;font-family:FDOGGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:FDOGGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft120{font-size:14px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft121{font-size:15px;font-family:FDOGGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft122{font-size:14px;font-family:FDOGGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft123{font-size:8px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft124{font-size:7px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft125{font-size:12px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft126{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FDOGFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i j�rnv�gslagen (2004:519);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 4 juni 2015.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 i fr�ga om j�rnv�gslagen (2004:519)3</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 3 kap. 5 och 6 ��, 5 kap. 2 a och 3 �� och 6 kap. 24 � ska upph�ra</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">att g�lla,</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att rubrikerna n�rmast f�re 3 kap. 5 �, 5 kap. 3 � och 6 kap. 24 � ska</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utg�,</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 1 kap. 1, 1 a, 4 och 5 ��, 2 kap. 7, 13 och 25 ��, 3 kap. 1, 2, 4 och</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">10 ��, 4 kap. 1, 1 b, 2 och 3 ��, 5 kap. 1, 2 och 4 ��, 6 kap. 3, 17, 19, 21, 22,<br/>22 b, 23 och 25 ��, 7 kap. 2, 5 och 8 ��, 8 kap. 9, 9 a och 10 �� och rubri-<br/>kerna n�rmast f�re 3 kap. 4 �, 5 kap. 2 � och 6 kap. 23 � ska ha f�ljande<br/>lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att rubriken till 6 kap. ska lyda Tilldelning av infrastrukturkapacitet</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">och tillhandah�llande av tj�nster, </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det ska inf�ras 15 nya paragrafer, 1 kap. 1 b, 1 c och 7 ��, 4 kap.</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">1 a och 2 a ��, 6 kap. 1 a, 5 a, 21 a och 23 a23 c ��, 7 kap. 1 a och 10 ��,<br/>8 kap. 3 c och 3 d �� och n�rmast f�re 6 kap. 23 c �, 7 kap. 1 a och 10 �� och<br/>8 kap. 3 c � nya rubriker av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:614px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:614px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag g�ller</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">1. j�rnv�gsinfrastruktur och j�rnv�gsfordon,<br/>2. utf�rande och organisation av j�rnv�gstrafik,<br/>3. f�rvaltning av j�rnv�gsinfrastruktur, och<br/>4. tillhandah�llande av tj�nster f�r j�rnv�gstrafik.<br/>Lagen g�ller inte f�r tunnelbana och sp�rv�g. Best�mmelser om s�kerheten</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">vid s�dana sp�rbundna system finns i lagen (1990:1157) om s�kerhet vid tun-<br/>nelbana och sp�rv�g.</p> <p style="position:absolute;top:770px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:768px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:770px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna i 6 och 7 kap. g�ller inte f�r verksamhet vid</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2014/15:120, bet. 2014/15:TU13, rskr. 2014/15:207.</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om<br/>inr�ttande av ett gemensamt europeiskt j�rnv�gsomr�de (omarbetning), i den ursprung-<br/>liga lydelsen.</p> <p style="position:absolute;top:872px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112">3 Senaste lydelse av<br/>5 kap. 2 a � 2009:693<br/>5 kap. 3 � 2007:452<br/>6 kap. 24 � 2007:452.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">4 Senaste lydelse 2007:452.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:360</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 12 juni 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2015:360</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. lokala och regionala j�rnv�gsn�t som �r frist�ende och enbart avsedda</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r persontrafik eller museitrafik, eller </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. j�rnv�gsn�t som inte f�rvaltas av staten och som endast anv�nds av �ga-</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ren eller infrastrukturf�rvaltaren f�r transporter av eget gods.</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>1 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r den som f�rvaltar j�rnv�gsinfrastruktur inom anl�ggningar f�r</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">tj�nster ska av best�mmelserna i 6 och 7 kap. till�mpas endast 6 kap. 23<br/>23 c �� och 7 kap. 8 �.</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>1 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft20">Tillsynsmyndigheten f�r besluta att en f�rvaltare av s�dan lokal j�rn-</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">v�gsinfrastruktur som saknar strategisk betydelse f�r j�rnv�gsmarknaden ska<br/>undantas fr�n best�mmelserna i 6 och 7 kap. Om infrastrukturen faller in<br/>under definitionen av j�rnv�gsinfrastruktur i bilaga I till direktiv 2012/34/EU<br/>av den 21 november 2012 om inr�ttande av ett gemensamt europeiskt j�rn-<br/>v�gsomr�de, i den ursprungliga lydelsen, ska Europeiska kommissionens<br/>beslut enligt artikel 2.4 i direktivet f�rst inh�mtas.</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:345px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">I denna lag och i f�reskrifter som meddelas med st�d av lagen betyder</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>ackrediterat organ:</i> organ f�r bed�mning av �verensst�mmelse som �r ack-</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">rediterat f�r uppgiften enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG)<br/>nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav f�r ackreditering och marknadskon-<br/>troll i samband med saluf�ring av produkter och upph�vande av f�rordning<br/>(EEG) nr 339/93,</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>anl�ggning f�r tj�nster:</i> mark, sp�r, installationer, byggnader och utrust-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">ning som iordningst�llts f�r att det ska g� att utf�ra eller tillhandah�lla s�dana<br/>tj�nster som avses i 6 kap. 23 � andra stycket eller 6 kap. 23 c �,</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>delsystem:</i> del av j�rnv�gssystem vilken kan h�nf�ras till n�gon av de kate-</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">gorier av delsystem som f�rtecknas i bilaga II till Europaparlamentets och<br/>r�dets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos<br/>j�rnv�gssystemet inom gemenskapen,</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft27"><i>EES:</i> Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det,<br/><i>fordonsinnehavare:</i> den som i egenskap av �gare eller med nyttjander�tt</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">varaktigt anv�nder eller uppl�ter ett j�rnv�gsfordon och �r registrerad som<br/>fordonsinnehavare i det nationella fordonsregistret,</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>fordonstyp:</i> fordon med identisk teknisk konstruktion som �r registrerade i</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">det europeiska registret �ver godk�nda fordonstyper,</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>f�rs�kran om �verensst�mmelse:</i> s�dan f�rs�kran om att ett j�rnv�gsfordon</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">�verensst�mmer med en redan godk�nd fordonstyp som �r utformad i enlig-<br/>het med kommissionens f�rordning (EU) nr 201/2011 av den 1 mars 2011 om<br/>utformningen av f�rs�kran om �verensst�mmelse med en godk�nd typ av<br/>j�rnv�gsfordon,</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>infrastrukturf�rvaltare:</i> den som f�rvaltar j�rnv�gsinfrastruktur och driver</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">anl�ggningar som h�r till infrastrukturen,</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>internationell persontrafik:</i> persontrafik mellan olika stater inom EES samt</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">Schweiz med t�g vars samtliga vagnar passerar minst en nationsgr�ns och<br/>vars fr�msta syfte �r att befordra passagerare mellan stationer i skilda stater<br/>inom EES samt Schweiz,</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft25">5 Senaste lydelse 2012:436.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2015:360</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft32"><i>j�rnv�gsfordon:</i> drivfordon och annan rullande materiel som kan framf�ras</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">p� j�rnv�gssp�r och som best�r av ett eller flera delsystem eller delar av del-<br/>system, </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft32"><i>j�rnv�gsf�retag:</i> den som med st�d av licens eller nationellt trafiks�ker-</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">hetstillst�nd tillhandah�ller dragkraft och utf�r j�rnv�gstrafik,</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft32"><i>j�rnv�gsinfrastruktur:</i> sp�r-, signal- och s�kerhetsanl�ggningar avsedda f�r</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">j�rnv�gstrafik, trafikledningsanl�ggningar, anordningar f�r elf�rs�rjning av<br/>trafiken samt �vriga fasta anordningar som beh�vs f�r anl�ggningarnas<br/>best�nd, drift eller brukande,</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft32"><i>j�rnv�gsn�t:</i> j�rnv�gsinfrastruktur som f�rvaltas av en och samma infra-</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">strukturf�rvaltare,</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft32"><i>j�rnv�gssystem:</i> j�rnv�gsinfrastruktur och j�rnv�gsfordon samt drift och</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">f�rvaltning av infrastrukturen och fordonen,</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft32"><i>regleringsorgan:</i> s�dant organ som avses i artikel 55 i Europaparlamentets</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">och r�dets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inr�ttande av<br/>ett gemensamt europeiskt j�rnv�gsomr�de, i den ursprungliga lydelsen,</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft32"><i>regional kollektivtrafikmyndighet:</i> den som �r regional kollektivtrafikmyn-</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">dighet enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik,</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft32"><i>tj�nsteleverant�r:</i> varje offentlig eller privat enhet som ansvarar f�r f�r-</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">valtningen av en anl�ggning f�r tj�nster eller f�r tillhandah�llande av s�dana<br/>tj�nster som avses i 6 kap. 23 � andra stycket eller 6 kap. 23 c �,</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft32"><i>tyngre underh�ll:</i> arbete som inte utf�rs rutinm�ssigt som en del av det</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">dagliga underh�llet utan kr�ver att fordonet tas ur trafik, </p> <p style="position:absolute;top:451px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft32"><i>t�gl�ge:</i> den infrastrukturkapacitet som, enligt vad som anges i en t�gplan,</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">f�r tas i anspr�k f�r att framf�ra j�rnv�gsfordon, utom arbetsfordon, fr�n en<br/>plats till en annan under en viss tidsperiod,</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft32"><i>t�gplan:</i> plan �ver anv�ndning av j�rnv�gsinfrastruktur under en viss angi-</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">ven period,</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft32"><i>underh�llsansvarig enhet:</i> den enhet som har ansvaret f�r underh�llet av ett</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">j�rnv�gsfordon och som �r registrerad som s�dan i fordonsregistret enligt<br/>8 kap. 8 a �. </p> <p style="position:absolute;top:608px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:606px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft34">6</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft30">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">dela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft37">1. vilka fordon som �r arbetsfordon, <br/>2. vilka fordon som �r museij�rnv�gsfordon, <br/>3. att vissa sp�ranl�ggningar inte ska anses vara j�rnv�gsinfrastruktur, och<br/>4. vilken j�rnv�gsinfrastruktur som saknar strategisk betydelse f�r j�rn-</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">v�gsmarknaden.</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Regeringen f�r ocks� meddela f�reskrifter om vad som i denna lag och i</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">f�reskrifter som meddelas med st�d av lagen f�rst�s med </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft37">1. det transeuropeiska j�rnv�gssystemet f�r konventionella t�g, och <br/>2. det transeuropeiska j�rnv�gssystemet f�r h�ghastighetst�g.</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:816px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">f�reskrifter om skyldigheter f�r infrastrukturf�rvaltare att f�ra register �ver<br/>sina j�rnv�gsanl�ggningar och krav p� inneh�ll i s�dana register.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft35">6 Senaste lydelse 2007:752.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2015:360</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:86px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:84px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft43">7</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft40">Best�mmelserna i 812 �� ska till�mpas endast p� delsystem och kom-</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">ponenter som projekterats, byggts, byggts om eller moderniserats efter<br/>utg�ngen av juni 2004. Best�mmelserna ska dock �ven till�mpas p� delsystem<br/>och komponenter som tagits i bruk dessf�rinnan men efter den 1 januari 2001,<br/>om de ing�r i det transeuropeiska j�rnv�gssystemet f�r h�ghastighetst�g. </p> <p style="position:absolute;top:172px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Best�mmelserna i 812 �� g�ller inte f�r museij�rnv�gsfordon eller f�r</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">j�rnv�gsfordon och j�rnv�gsinfrastruktur vid s�dana frist�ende j�rnv�gsn�t<br/>som avses i 1 kap. 1 a � 1.</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:240px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft43">8</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft40">Delsystem f�r tas i bruk endast efter godk�nnande av tillsynsmyndig-</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">heten, s�vida inte n�got annat �r s�rskilt f�reskrivet.</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Vid tillsynsmyndighetens pr�vning av delsystem som inte har projekterats,</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">byggts, byggts om eller moderniserats efter utg�ngen av juni 2004 ska<br/>best�mmelserna i 812 �� inte beaktas. De ska inte heller beaktas vid pr�v-<br/>ning av museij�rnv�gsfordon eller j�rnv�gsfordon och j�rnv�gsinfrastruktur<br/>vid s�dana frist�ende j�rnv�gsn�t som avses i 1 kap. 1 a � 1.</p> <p style="position:absolute;top:382px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:379px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft43">9</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft40">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">dela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">1. s�kerhet enligt 15 �� samt om undantag fr�n dessa best�mmelser f�r</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">verksamhet vid s�dana j�rnv�gsn�t som avses i 1 kap. 1 a �,</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">1 a. s�kerhetsrapport enligt 5 a � samt om undantag fr�n denna best�m-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">melse f�r verksamhet vid s�dana j�rnv�gsn�t som avses i 1 kap. 1 a �,</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">2. att h�ndelser som �r av betydelse f�r sp�rtrafikens s�kerhet ska rapporte-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">ras ocks� i andra fall �n som anges i 6 � f�rsta stycket,</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">3. krav p� s�kerhet, tillf�rlitlighet, tillg�nglighet, h�lsa, milj�skydd och</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">teknisk kompatibilitet enligt 8 � f�rsta stycket,</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">4. tekniska specifikationer f�r driftskompatibilitet enligt 8 � andra stycket</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">samt �vriga villkor f�r projektering, byggnation, ombyggnation, modernise-<br/>ring, drift, underh�ll och brukande av j�rnv�gsinfrastruktur och j�rnv�gs-<br/>fordon,</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft46">5. EG-kontrollf�rklaring enligt 9 �,<br/>6. EG-f�rs�kran enligt 10 �,<br/>7. godk�nnande enligt 13 � och om undantag fr�n kravet p� s�dant godk�n-</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">nande samt om krav p� nytt godk�nnande enligt 13 a �,</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">8. godk�nnande av j�rnv�gsfordon och fordonstyper enligt 1517, 20 och</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">21 �� och om undantag fr�n kravet p� godk�nnande samt om godk�nnande av<br/>en serie identiskt lika fordon,</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft46">9. undantag fr�n kravet p� m�rkning enligt 22 �, och<br/>10. underh�llsansvariga enheter enligt 23 och 24 �� och om undantag fr�n</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">krav p� s�dan enhet.</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om i vilka fall tillsynsmyndigheten f�r</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">besluta enligt 12 �. </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">7 Senaste lydelse 2007:452.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">8 Senaste lydelse 2007:452.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">9 Senaste lydelse 2011:1118.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2015:360</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:86px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:85px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft50">F�r att utf�ra j�rnv�gstrafik kr�vs antingen tillst�nd i form av licens och</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">s�kerhetsintyg eller, i fall som avses i 4 �, nationellt trafiks�kerhetstillst�nd.</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft50">Licens ska beviljas den som </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft56">1. avser att tillhandah�lla dragkraft och utf�ra j�rnv�gstrafik,<br/>2. har hemvist eller s�te i Sverige,<br/>3. med h�nsyn till yrkeskunnande, ekonomisk f�rm�ga och gott anseende</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">anses vara l�mplig att tillhandah�lla dragkraft och utf�ra j�rnv�gstrafik, och</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">4. genom f�rs�kring eller tillr�cklig garanti t�cker den skadest�ndsskyldig-</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">het som kan uppkomma till f�ljd av j�rnv�gstrafik.</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Kraven i f�rsta stycket f�r anpassas till verksamhetens art och omfattning. I</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">licensen ska tillsynsmyndigheten ange hur kraven anpassats och vilken verk-<br/>samhet licensen g�ller f�r.</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Licens eller annat motsvarande tillst�nd utf�rdat i en annan stat inom EES</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">eller i Schweiz g�ller i Sverige.</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>Nationellt trafiks�kerhetstillst�nd</b></p> <p style="position:absolute;top:399px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:397px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft53">10</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft50">Nationellt trafiks�kerhetstillst�nd f�r beviljas den som avser att inom</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">landet utf�ra endast </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">1. persontrafik eller museitrafik p� lokal eller regional frist�ende j�rnv�gs-</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">infrastruktur, eller</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">2. godstrafik p� j�rnv�gsn�t som inte f�rvaltas av staten och som endast</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">anv�nds av �garen eller infrastrukturf�rvaltaren f�r transporter av eget gods.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft56">Nationellt trafiks�kerhetstillst�nd ska endast beviljas den som <br/>1. har hemvist eller s�te inom EES eller i Schweiz,<br/>2. kan antas komma att uppfylla kraven i 2 kap. 15 ��, och<br/>3. genom f�rs�kring eller annat likv�rdigt arrangemang t�cker den skade-</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">st�ndsskyldighet som kan uppkomma till f�ljd av j�rnv�gsverksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Kraven i andra stycket 2 och 3 f�r anpassas till verksamhetens art och</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">omfattning. I tillst�ndet ska tillsynsmyndigheten ange hur kraven anpassats<br/>och f�r vilken verksamhet tillst�ndet g�ller.</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:658px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft53">11</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft50">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">dela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft56">1. licenser enligt 2 �, f�rnyad pr�vning av licenser och tillf�lliga licenser, <br/>2. s�kerhetsintyg enligt 3 �, <br/>3. nationellt trafiks�kerhetstillst�nd enligt 4 �,<br/>4. s�kerhetstillst�nd enligt 7 �, och<br/>5. ompr�vning av tillst�nd eller villkor enligt 9 �.</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:834px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:834px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft50">J�rnv�gsf�retag och infrastrukturf�rvaltare som b�de tillhandah�ller</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">transporttj�nster och f�rvaltar j�rnv�gsinfrastruktur ska s�rredovisa verksam-</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">10 Senaste lydelse 2011:1118.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">11 Senaste lydelse 2007:452.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2015:360</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft66">heterna. Allm�nna medel som betalas ut till det ena av dessa tv� verksamhets-<br/>omr�den f�r inte �verf�ras till det andra.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>1 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft63">12</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft60">Ett j�rnv�gsf�retag som tillhandah�ller b�de godstransporter och,</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft66">helt eller delvis offentligt finansierade, persontransporter ska s�rredovisa<br/>verksamheterna. </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Allm�nna medel som betalas ut till persontransportverksamhet f�r inte</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft66">�verf�ras till andra verksamheter, och ska redovisas enligt Europaparlamen-<br/>tets och r�dets f�rordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kol-<br/>lektivtrafik p� j�rnv�g och v�g och om upph�vande av r�dets f�rordning<br/>(EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70, i den ursprungliga lydelsen.</p> <p style="position:absolute;top:260px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>1 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:258px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft63">13</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft60">Den som �r skyldig att s�rredovisa verksamhet enligt 1 � eller 1 a �</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">ska offentligg�ra redovisningen.</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:310px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft63">14</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft60">Best�mmelserna i detta kapitel g�ller inte f�r den som utf�r till sin</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft66">omfattning obetydlig trafik med museij�rnv�gsfordon eller annan liknande<br/>materiel.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Skyldighet att s�rredovisa enligt 1 och 1 a �� g�ller inte f�r verksamhet vid</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft66">s�dana frist�ende lokala och regionala j�rnv�gsn�t som avses i 1 kap. 1 a � 1,<br/>med undantag f�r j�rnv�gsf�retag som st�r under direkt eller indirekt kontroll<br/>av ett f�retag eller organ som ocks� utf�r eller organiserar trafik p� n�gon<br/>annan typ av j�rnv�gsn�t. </p> <p style="position:absolute;top:451px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Skyldighet att s�rredovisa enligt 1 � g�ller inte heller f�r den verksamhets-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft66">ut�vare som, utan att ta emot offentligt st�d, bedriver j�rnv�gstrafik och f�r-<br/>valtar j�rnv�gsinfrastruktur endast i syfte att f�rse den egna verksamheten<br/>med s�dana tj�nster som avses i 6 kap. 23 � andra stycket och 6 kap. 23 c �.</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>2 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:538px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft60">Om en tj�nsteleverant�r som tillhandah�ller s�dana tj�nster som avses</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft66">i 6 kap. 23 � andra stycket st�r under direkt eller indirekt kontroll av ett f�re-<br/>tag eller organ med en dominerande st�llning p� den svenska marknaden f�r<br/>j�rnv�gstransporttj�nster, ska</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">1. tj�nsteleverant�ren och detta f�retag eller organ ha separata r�kenskaper</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">f�r tj�nstetillhandah�llandet respektive transporttj�nsterna, och</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">2. verksamheten organiseras s� att beslutsfattandet �r oberoende i f�rh�l-</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">lande till det dominerande f�retaget. </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:693px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft63">15</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft60">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">dela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft66">1. redovisningsskyldighet och bokf�ring som avses i 1, 1 a och 2 a ��,<br/>2. krav p� oberoende i fr�ga om organisation och beslutsfattande enligt</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">2 a �.</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft64">12 Tidigare 4 kap. 1 a � upph�vd genom 2010:1071.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft64">13 Senaste lydelse 2010:1916.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft64">14 Senaste lydelse 2010:1916.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft64">15 Senaste lydelse 2010:1071.</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft70">7</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>SFS 2015:360</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:75px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft73">16</p> <p style="position:absolute;top:77px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft70">Regeringen kan med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�re-</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft76">skrifter om vem som, ut�ver vad som anges i 2 �, har r�tt att utf�ra eller orga-<br/>nisera trafik p� j�rnv�gsn�t som f�rvaltas av staten.</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">I fr�ga om andra j�rnv�gsn�t best�mmer infrastrukturf�rvaltaren vem som,</p> <p style="position:absolute;top:146px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft76">ut�ver vad som anges i 2 �, har r�tt att utf�ra eller organisera trafik p� det<br/>j�rnv�gsn�t f�rvaltaren r�der �ver.</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>Trafikeringsr�tt p� svenska j�rnv�gsn�t</b></p> <p style="position:absolute;top:234px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:232px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft73">17</p> <p style="position:absolute;top:233px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft70">Ett j�rnv�gsf�retag med s�te i en stat inom EES eller i Schweiz har r�tt</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">att utf�ra och organisera trafik p� svenska j�rnv�gsn�t. </p> <p style="position:absolute;top:268px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">�ven andra fysiska eller juridiska personer med hemvist eller s�te i en stat</p> <p style="position:absolute;top:285px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft76">inom EES eller i Schweiz, som har ett allm�nnyttigt eller kommersiellt<br/>intresse av infrastrukturkapacitet och som uppfyller de krav som uppst�llts av<br/>infrastrukturf�rvaltaren med st�d av 6 kap. 5 a �, har r�tt att organisera trafik<br/>p� svenska j�rnv�gsn�t.</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:371px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft73">18</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft70">R�tten att utf�ra eller organisera trafik enligt 2 � g�ller inte p� </p> <p style="position:absolute;top:390px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft76">1. s�dana j�rnv�gsn�t som avses i 1 kap. 1 a �, <br/>2. j�rnv�gsinfrastruktur som endast �r avsedd att anv�ndas f�r stads- och</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">f�rortstrafik, eller</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">3. j�rnv�gsinfrastruktur i anl�ggningar f�r tj�nster.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:512px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>1 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:512px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft70">En infrastrukturf�rvaltare som helt eller delvis finansieras av all-</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft76">m�nna medel ska anta en verksamhetsplan f�r sitt j�rnv�gsn�t. Verksamhets-<br/>planen ska inneh�lla en redog�relse f�r planerad anv�ndning och utveckling<br/>av j�rnv�gsn�tet. Innan verksamhetsplanen antas ska infrastrukturf�rvaltaren<br/>ge ber�rda f�retag, organisationer och myndigheter m�jlighet att l�mna syn-<br/>punkter p� inneh�llet i planen. </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">Tillsynsmyndigheten f�r besluta att en f�rvaltare av s�dan lokal eller regio-</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft76">nal j�rnv�gsinfrastruktur som saknar strategisk betydelse f�r j�rnv�gsmarkna-<br/>den ska undantas fr�n kravet p� att uppr�tta en verksamhetsplan enligt f�rsta<br/>stycket. Om infrastrukturen faller in under definitionen av j�rnv�gsinfrastruk-<br/>tur i bilaga I till direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inr�ttande<br/>av ett gemensamt europeiskt j�rnv�gsomr�de, i den ursprungliga lydelsen, ska<br/>Europeiska kommissionens beslut enligt artikel 2.4 i direktivet f�rst inh�mtas.</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:755px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft70">En infrastrukturf�rvaltare ska bed�ma behovet av att organisera t�g-</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft76">l�gen f�r olika typer av transporter, inklusive behovet av reservkapacitet. Om<br/>ans�kningarna om infrastrukturkapacitet inte kan samordnas, ska f�rvaltaren<br/>tilldela kapacitet med hj�lp av avgifter eller i enlighet med prioriteringskrite-<br/>rier som medf�r ett samh�llsekonomiskt effektivt utnyttjande av infrastruktu-<br/>ren.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft74">16 Senaste lydelse 2009:694.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft74">17 Senaste lydelse 2009:693.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft74">18 Senaste lydelse 2009:694.</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft80">8</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft81"><b>SFS 2015:360</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">J�rnv�gsinfrastruktur f�r, efter samr�d med ber�rda parter, reserveras f�r</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft83">viss j�rnv�gstrafik om det finns alternativ j�rnv�gsinfrastruktur. Att j�rnv�gs-<br/>infrastrukturen reserverats f�r viss j�rnv�gstrafik f�r inte hindra annan trafik<br/>p� denna j�rnv�gsinfrastruktur om kapacitet finns tillg�nglig och j�rnv�gsfor-<br/>donen har de tekniska egenskaper som kr�vs. </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>5 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:155px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft80">En infrastrukturf�rvaltare f�r i beskrivningen av j�rnv�gsn�tet upp-</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft83">st�lla krav p� den som ans�ker om infrastrukturkapacitet i syfte att s�kerst�lla<br/>framtida avgiftsint�kter och ett effektivt utnyttjande av j�rnv�gsinfrastruktu-<br/>ren. Kraven, som ska vara l�mpliga, tydliga och icke-diskriminerande, f�r<br/>endast avse ekonomisk garanti och f�rm�ga att ans�ka om kapacitet. </p> <p style="position:absolute;top:260px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:259px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft80">Vid st�rningar i j�rnv�gstrafiken ska infrastrukturf�rvaltaren vidta</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft83">n�dv�ndiga �tg�rder f�r att �terst�lla trafiken till normala f�rh�llanden. I detta<br/>syfte ska infrastrukturf�rvaltaren ha en beredskapsplan. Om f�rh�llandena<br/>kr�ver det, f�r infrastrukturf�rvaltaren i en r�jnings- eller n�dsituation utan<br/>f�rvarning och f�r den tid som beh�vs f�r reparationer vidta �tg�rder som inte<br/>�r f�renliga med tidigare beslut om kapacitetstilldelning.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:381px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft80">Ett t�gl�ge ska tilldelas f�r en t�gplaneperiod i taget. Den som har till-</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft83">delats ett t�gl�ge f�r inte �verl�ta det. Ett t�gl�ge ska inte anses som �verl�tet<br/>om den som inte �r j�rnv�gsf�retag anlitar ett j�rnv�gsf�retag f�r att utf�ra<br/>trafiken. </p> <p style="position:absolute;top:451px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">Den som har �verl�tit ett t�gl�ge ska uteslutas fr�n tilldelning av t�gl�gen</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">under innevarande eller n�stkommande t�gplaneperiod.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:503px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft80">Ett avtal mellan ett j�rnv�gsf�retag eller n�gon annan s�kande och en</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft83">infrastrukturf�rvaltare om utnyttjande av infrastrukturen f�r l�ngre tid �n en<br/>t�gplaneperiod (ramavtal) kan inte g�ras g�llande mot en annan s�kande i den<br/>m�n det i avtalet anges best�mda t�gl�gen eller avtalet p� annat s�tt utformats<br/>s� att det utesluter andra s�kandes r�tt att anv�nda infrastrukturen.</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">Ett ramavtal ska inneh�lla villkor som g�r att avtalet kan �ndras eller</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">begr�nsas f�r att g�ra det m�jligt att b�ttre utnyttja infrastrukturen. </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>21 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:642px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft80">Ett ramavtal ska g�lla fem �r. Infrastrukturf�rvaltaren f�r samtycka</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft83">till en kortare eller l�ngre period, om det finns s�rskilda sk�l. Avtalet f�r f�r-<br/>l�ngas f�r perioder av samma l�ngd som det ursprungliga avtalet.</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">Trots f�rsta stycket f�r ett ramavtal i fr�ga om j�rnv�gstrafik som bedrivs</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft83">p� s�dan infrastruktur som har reserverats f�r viss j�rnv�gstrafik i enlighet<br/>med 3 � andra stycket g�lla 15 �r, om infrastrukturf�rvaltaren har vidtagit<br/>omfattande investeringar i infrastrukturen f�r att m�ta den s�kandes behov.<br/>Om det finns synnerliga sk�l f�r ett s�dant ramavtal ing�s f�r l�ngre tid �n 15<br/>�r och inneh�lla detaljerade villkor om den infrastrukturkapacitet som ska till-<br/>handah�llas den s�kande. S�dana villkor f�r avse turt�thet, volym och t�g-<br/>l�genas kvalitet. </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:851px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft80">I samband med tilldelning av t�gl�get ska j�rnv�gsf�retaget eller annan</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft83">s�kande och infrastrukturf�rvaltaren ing� de avtal av administrativ, teknisk<br/>och ekonomisk natur som beh�vs f�r utnyttjande av t�gl�get (trafikerings-<br/>avtal). Avtalsvillkoren ska vara konkurrensneutrala och icke-diskrimine-<br/>rande. </p> </div> <div id="page9-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft90">9</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft91"><b>SFS 2015:360</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">J�rnv�gstrafik f�r inte utf�ras utan att trafikeringsavtal har tr�ffats.</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>22 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:84px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft93">19</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft90">Infrastrukturf�rvaltaren avg�r n�r det inte l�ngre r�der normala</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft96">driftsf�rh�llanden och ska d� genast underr�tta ber�rda j�rnv�gsf�retag och<br/>trafikorganisat�rer om detta. Motsvarande g�ller n�r det �ter r�der normala<br/>driftsf�rh�llanden.</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>Tillhandah�llande av grundl�ggande tj�nster</b></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:205px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft93">20</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft90">En tj�nsteleverant�r ska p� ett icke-diskriminerande s�tt ge j�rnv�gs-</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft96">f�retag och andra s�kande tilltr�de till anl�ggningar f�r tj�nster och tillg�ng<br/>till tj�nster som tillhandah�lls i dessa anl�ggningar (grundl�ggande tj�nster).</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft96">De tj�nster som avses i f�rsta stycket �r <br/>1. tilltr�de till stationer f�r passagerare, inklusive byggnader och �vriga</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft96">faciliteter, �ven f�r f�rmedling av reseinformation och lokaler l�mpliga f�r<br/>biljettf�rs�ljning,</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft96">2. tj�nster i godsterminaler,<br/>3. tj�nster p� rangerbang�rdar och andra tj�nster f�r t�gbildning och v�x-</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">ling,</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft96">4. uppst�llning p� sidosp�r,<br/>5. tj�nster i underh�llsanl�ggningar, dock inte tyngre underh�ll av h�ghas-</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft96">tighetst�g eller andra typer av rullande materiel som kr�ver s�rskilda anl�gg-<br/>ningar,</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">6. tj�nster i andra tekniska anl�ggningar �n som avses i 5 samt tj�nster i</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">anl�ggningar f�r reng�ring och tv�tt,</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft96">7. j�rnv�gstj�nster i hamnanl�ggningar,<br/>8. tj�nster f�r olycksunds�ttning, och<br/>9. tj�nster i br�nsledep�er. </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>23 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:555px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft90">En tj�nsteleverant�r som tillhandah�ller en grundl�ggande tj�nst ska</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft96">s� l�ngt m�jligt tillm�tesg� samtliga ans�kningar om tillg�ng till tj�nsten. En<br/>ans�kan ska besvaras inom en rimlig tidsfrist.</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">Ett beslut om avslag p� en ans�kan om tillg�ng till en grundl�ggande tj�nst</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft96">ska om m�jligt inneh�lla en upplysning om ett alternativ som inneb�r att den<br/>s�kande kan bedriva trafiken p� samma linjer under ekonomiskt godtagbara<br/>f�rh�llanden. Avslagsbeslutet ska vara skriftligt om tj�nsteleverant�ren st�r<br/>under direkt eller indirekt kontroll av ett f�retag eller organ med en domine-<br/>rande st�llning p� den svenska marknaden f�r j�rnv�gstransporttj�nster. </p> <p style="position:absolute;top:730px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>23 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:729px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft90">Om en anl�ggning f�r en tj�nst som avses i 23 � andra stycket inte</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft96">har varit i bruk under minst tv� �r i f�ljd och ett j�rnv�gsf�retag eller n�gon<br/>annan s�kande har uttryckt intresse f�r tilltr�de till anl�ggningen, ska �garen<br/>till anl�ggningen offentligg�ra att den helt eller delvis kan hyras eller leasas.<br/>Detta krav g�ller dock inte om det kan visas att anl�ggningen ska anv�ndas<br/>f�r annat �ndam�l. </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft94">19 Senaste lydelse 2010:1916.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft94">20 Senaste lydelse 2007:452.</p> </div> <div id="page10-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft100">10</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft101"><b>SFS 2015:360</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>Tillhandah�llande av till�ggstj�nster och extratj�nster</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>23 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft100">En tj�nsteleverant�r som �t ett j�rnv�gsf�retag eller n�gon annan</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft106">s�kande tillhandah�ller en till�ggstj�nst eller en extratj�nst �r skyldig att g�ra<br/>det p� ett icke-diskriminerande s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:129px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft106">De till�ggstj�nster som avses i f�rsta stycket �r <br/>1. tillhandah�llande av drivmotorstr�m,<br/>2. uppv�rmning av persont�g, <br/>3. kontroll av farligt gods, och<br/>4. assistans f�r drift av icke-standardt�g.<br/>De extratj�nster som avses i f�rsta stycket �r <br/>1. telekommunikationstj�nster,<br/>2. tillhandah�llande av extra information,<br/>3. teknisk kontroll av rullande materiel,<br/>4. biljettf�rs�ljning p� stationer, och<br/>5. tyngre underh�ll som tillhandah�lls i underh�llsanl�ggningar avsedda f�r</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft106">h�ghastighetst�g eller andra typer av rullande materiel som kr�ver s�rskilda<br/>anl�ggningar.</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:371px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft103">21</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft100">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft100">dela f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft106">1. kapacitetstilldelning och verksamhetsplan enligt 14 �� <br/>2. beskrivning av j�rnv�gsn�t enligt 5 och 5 a ��,<br/>3. genomf�rande av kapacitetsanalys och uppr�ttande av kapacitetsf�r-</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft100">st�rkningsplan enligt 6 �,</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft106">4. f�rfarande vid ans�kan om tilldelning av kapacitet enligt 716 ��,<br/>5. �tg�rder vid st�rningar, r�jnings- och n�dsituationer samt beredskaps-</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft100">planer enligt 17 och 18 ��, och</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">6. tj�nster och f�rfarande f�r tillhandah�llande av tj�nster enligt 23</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft100">23 c ��.</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft101"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:616px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>Samarbete mellan infrastrukturf�rvaltare</b></p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>1 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:642px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft100">En infrastrukturf�rvaltare ska samarbeta med andra f�rvaltare f�r att</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft106">�stadkomma effektiva avgiftssystem f�r j�rnv�gsf�retag och andra s�kande<br/>som bedriver trafik p� mer �n ett j�rnv�gsn�t. Behovet av konkurrenskraftiga<br/>avgifter f�r internationell trafik ska s�rskilt beaktas.</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:727px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft103">22</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft100">Avgifter f�r utnyttjande av j�rnv�gsinfrastrukturen ska, inom ramen</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft106">f�r infrastrukturf�rvaltarens kostnader f�r infrastrukturen, fastst�llas till den<br/>kostnad som uppst�r som en direkt f�ljd av framf�randet av j�rnv�gsfordon,<br/>om inte annat f�ljer av 36 ��. </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:816px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft100">Infrastrukturf�rvaltaren f�r, p� grundval av den l�ngsiktiga kostnaden</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft106">f�r ett s�rskilt infrastrukturprojekt som �kar effektiviteten i j�rnv�gssystemet<br/>och har avslutats efter 1988, ta ut h�gre avgifter �n som f�ljer av 2 och 3 ��,</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft104">21 Senaste lydelse 2009:694.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft104">22 Senaste lydelse 2007:452.</p> </div> <div id="page11-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft110">11</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2015:360</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft113">om projektet inte skulle ha kommit till st�nd om avgifterna hade begr�nsats<br/>p� det s�tt som f�ljer av 2 och 3 ��.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:103px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft110">Avgifter f�r j�rnv�gstj�nster och f�r nyttjande av j�rnv�gsinfrastruktu-</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">ren i anl�ggningen f�r tj�nster ska vara icke-diskriminerande. </p> <p style="position:absolute;top:138px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">Avgiften f�r s�dana grundl�ggande tj�nster som avses i 6 kap. 23 � andra</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft113">stycket f�r inte �verstiga kostnaden f�r att tillhandah�lla tj�nsten plus en rim-<br/>lig vinst. Detsamma g�ller avgifter f�r s�dana till�ggstj�nster och extratj�ns-<br/>ter som avses i 6 kap. 23 c � om tj�nsteleverant�ren �r ensam om att tillhanda-<br/>h�lla dessa tj�nster. </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">Som rimlig vinst ska anses s�dan avkastning p� eget kapital som tar h�nsyn</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft113">till den risk tj�nsteleverant�ren l�per, och som ligger i linje med den genom-<br/>snittliga avkastningen f�r f�retag i branschen under de senaste �ren. </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Bemyndigande</b></p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:329px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft110">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">dela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft113">1. avgiftssamarbetet enligt 1 a �, <br/>2. de analyser av marknadssegment som kr�vs f�r att ta ut s�rskilda avgif-</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">ter enligt 4 � och krav p� offentligg�rande av s�dana analyser, och</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">3. skyldigheter f�r tj�nsteleverant�rer att tillhandah�lla information om</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">sina avgifter enligt 8 �. </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Krav i syfte att garantera tillsynsmyndighetens oberoende</b></p> <p style="position:absolute;top:529px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>3 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:529px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft110">Den befattningshavare vid tillsynsmyndigheten som ansvarar f�r</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft113">s�dana tillsynsbeslut som avses i artikel 56 i direktiv 2012/34/EU av den<br/>21 november 2012 om inr�ttande av ett gemensamt europeiskt j�rnv�gsom-<br/>r�de, i den ursprungliga lydelsen, ska �rligen g�ra en �tagande- och intresse-<br/>f�rklaring. I f�rklaringen ska befattningshavaren redovisa s�dan eventuell<br/>anknytning till f�retag i j�rnv�gsbranschen som kan anses p�verka hans eller<br/>hennes opartiskhet vid utf�rande av arbetet. </p> <p style="position:absolute;top:669px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>3 d �</b></p> <p style="position:absolute;top:668px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft110">Den befattningshavare som avses i 3 c � f�r under ett �r fr�n det att</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft113">anst�llningen vid tillsynsmyndigheten upph�r inte utf�ra arbete eller inneha<br/>n�gon ansvarsst�llning p� n�got av de f�retag eller n�gon av de enheter som<br/>omfattas av den tillsyn som avses i samma paragraf. </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:755px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft110">Ett j�rnv�gsf�retag eller n�gon annan s�kande f�r till tillsynsmyndig-</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft113">heten h�nskjuta tvister om huruvida en infrastrukturf�rvaltares eller en tj�ns-<br/>televerant�rs beslut enligt denna lag st�r i �verensst�mmelse med 5, 6 eller 7<br/>kap. denna lag eller f�reskrifter som meddelats i anslutning till dessa kapitel.</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">Tillsynsmyndigheten ska s� snart som m�jligt besluta i de fr�gor som tvis-</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft113">ten g�ller. Beslutet ska meddelas senast inom sex veckor fr�n det att all rele-<br/>vant information i tvisten l�mnats in.</p> <p style="position:absolute;top:877px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">Kan parterna inte komma �verens om villkoren i ett trafikeringsavtal, f�r</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft113">tillsynsmyndigheten p� beg�ran av en part fastst�lla de administrativa, tek-<br/>niska och ekonomiska villkor som ska g�lla f�r den aktuella trafiken i den</p> </div> <div id="page12-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft120">12</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft121"><b>SFS 2015:360</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft126">utstr�ckning det �r n�dv�ndigt f�r att villkoren ska uppfylla best�mmelserna i<br/>denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft120">Om det vid pr�vningen av en tvist om tilltr�de till en grundl�ggande tj�nst</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft126">enligt 6 kap. 23 � andra stycket bed�ms att inget praktiskt m�jligt alternativ<br/>till tj�nsten finns tillg�ngligt och att det �r m�jligt att tilldela tj�nstekapacitet i<br/>anl�ggningen, ska tillsynsmyndigheten besluta att tj�nsteleverant�ren ska till-<br/>dela den s�kande l�mplig del av tj�nstekapaciteten.</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft122"><b>9 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:188px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft123">23</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft120">Tillsynsmyndigheten ska p� beg�ran av ett ber�rt j�rnv�gsf�retag,</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft126">n�gon annan ber�rd s�kande eller ber�rd myndighet pr�va om det fr�msta<br/>syftet med viss trafik �r att befordra passagerare mellan stationer i skilda sta-<br/>ter inom EES samt Schweiz.</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft122"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:275px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft123">24</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft120">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft120">dela f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft120">1. vilka uppgifter som ska l�mnas enligt 3 a �, 3 b �, 8 � andra stycket och</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft120">8 a � andra stycket,</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft126">2. �terkallelse av tillst�nd enligt 5 �,<br/>3. register enligt 8 och 8 a �� samt om undantag fr�n krav p� registrering,</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft120">och</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft120">4. pr�vning av tvister enligt 9 �. </p> <p style="position:absolute;top:435px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft126">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2015.<br/>2. Den som har s�rskilt tillst�nd enligt 3 kap. 4 � i den �ldre lydelsen f�r</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft126">forts�tta att bedriva verksamheten med st�d av detta tillst�nd till utg�ngen av<br/>2018.</p> <p style="position:absolute;top:504px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft120">3. Den som har r�tt att organisera trafik p� svenska j�rnv�gsn�t enligt de</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft126">upph�vda 5 kap. 2 a och 3 �� med st�d av en auktorisation enligt de upph�vda<br/>3 kap. 5 och 6 ��, forts�tter att ha denna r�tt till utg�ngen av 2016.</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft120">4. Best�mmelsen i 8 kap. 3 d � till�mpas f�rsta g�ngen i fr�ga om befatt-</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft120">ningshavare som anst�llts vid tillsynsmyndigheten efter ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft120">5. �ldre f�reskrifter g�ller f�r m�l eller �renden som inletts f�re ikrafttr�-</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft120">dandet.</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft120">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:678px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft120">ANNA JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft126">Jonas Ragell<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft124">23 Senaste lydelse 2009:694.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft124">24 Senaste lydelse 2011:1118.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i j�rnv�gslagen (2004:519);

utf�rdad den 4 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 i fr�ga om j�rnv�gslagen (2004:519)3

dels att 3 kap. 5 och 6 ��, 5 kap. 2 a och 3 �� och 6 kap. 24 � ska upph�ra

att g�lla,

dels att rubrikerna n�rmast f�re 3 kap. 5 �, 5 kap. 3 � och 6 kap. 24 � ska

utg�,

dels att 1 kap. 1, 1 a, 4 och 5 ��, 2 kap. 7, 13 och 25 ��, 3 kap. 1, 2, 4 och

10 ��, 4 kap. 1, 1 b, 2 och 3 ��, 5 kap. 1, 2 och 4 ��, 6 kap. 3, 17, 19, 21, 22,
22 b, 23 och 25 ��, 7 kap. 2, 5 och 8 ��, 8 kap. 9, 9 a och 10 �� och rubri-
kerna n�rmast f�re 3 kap. 4 �, 5 kap. 2 � och 6 kap. 23 � ska ha f�ljande
lydelse,

dels att rubriken till 6 kap. ska lyda Tilldelning av infrastrukturkapacitet

och tillhandah�llande av tj�nster,

dels att det ska inf�ras 15 nya paragrafer, 1 kap. 1 b, 1 c och 7 ��, 4 kap.

1 a och 2 a ��, 6 kap. 1 a, 5 a, 21 a och 23 a23 c ��, 7 kap. 1 a och 10 ��,
8 kap. 3 c och 3 d �� och n�rmast f�re 6 kap. 23 c �, 7 kap. 1 a och 10 �� och
8 kap. 3 c � nya rubriker av f�ljande lydelse.

1 kap.

1 �

Denna lag g�ller

1. j�rnv�gsinfrastruktur och j�rnv�gsfordon,
2. utf�rande och organisation av j�rnv�gstrafik,
3. f�rvaltning av j�rnv�gsinfrastruktur, och
4. tillhandah�llande av tj�nster f�r j�rnv�gstrafik.
Lagen g�ller inte f�r tunnelbana och sp�rv�g. Best�mmelser om s�kerheten

vid s�dana sp�rbundna system finns i lagen (1990:1157) om s�kerhet vid tun-
nelbana och sp�rv�g.

1 a �

4

Best�mmelserna i 6 och 7 kap. g�ller inte f�r verksamhet vid

1 Prop. 2014/15:120, bet. 2014/15:TU13, rskr. 2014/15:207.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om
inr�ttande av ett gemensamt europeiskt j�rnv�gsomr�de (omarbetning), i den ursprung-
liga lydelsen.

3 Senaste lydelse av
5 kap. 2 a � 2009:693
5 kap. 3 � 2007:452
6 kap. 24 � 2007:452.

4 Senaste lydelse 2007:452.

SFS 2015:360

Utkom fr�n trycket
den 12 juni 2015

background image

2

SFS 2015:360

1. lokala och regionala j�rnv�gsn�t som �r frist�ende och enbart avsedda

f�r persontrafik eller museitrafik, eller

2. j�rnv�gsn�t som inte f�rvaltas av staten och som endast anv�nds av �ga-

ren eller infrastrukturf�rvaltaren f�r transporter av eget gods.

1 b �

F�r den som f�rvaltar j�rnv�gsinfrastruktur inom anl�ggningar f�r

tj�nster ska av best�mmelserna i 6 och 7 kap. till�mpas endast 6 kap. 23
23 c �� och 7 kap. 8 �.

1 c �

Tillsynsmyndigheten f�r besluta att en f�rvaltare av s�dan lokal j�rn-

v�gsinfrastruktur som saknar strategisk betydelse f�r j�rnv�gsmarknaden ska
undantas fr�n best�mmelserna i 6 och 7 kap. Om infrastrukturen faller in
under definitionen av j�rnv�gsinfrastruktur i bilaga I till direktiv 2012/34/EU
av den 21 november 2012 om inr�ttande av ett gemensamt europeiskt j�rn-
v�gsomr�de, i den ursprungliga lydelsen, ska Europeiska kommissionens
beslut enligt artikel 2.4 i direktivet f�rst inh�mtas.

4 �

5

I denna lag och i f�reskrifter som meddelas med st�d av lagen betyder

ackrediterat organ: organ f�r bed�mning av �verensst�mmelse som �r ack-

rediterat f�r uppgiften enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG)
nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav f�r ackreditering och marknadskon-
troll i samband med saluf�ring av produkter och upph�vande av f�rordning
(EEG) nr 339/93,

anl�ggning f�r tj�nster: mark, sp�r, installationer, byggnader och utrust-

ning som iordningst�llts f�r att det ska g� att utf�ra eller tillhandah�lla s�dana
tj�nster som avses i 6 kap. 23 � andra stycket eller 6 kap. 23 c �,

delsystem: del av j�rnv�gssystem vilken kan h�nf�ras till n�gon av de kate-

gorier av delsystem som f�rtecknas i bilaga II till Europaparlamentets och
r�dets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos
j�rnv�gssystemet inom gemenskapen,

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det,
fordonsinnehavare: den som i egenskap av �gare eller med nyttjander�tt

varaktigt anv�nder eller uppl�ter ett j�rnv�gsfordon och �r registrerad som
fordonsinnehavare i det nationella fordonsregistret,

fordonstyp: fordon med identisk teknisk konstruktion som �r registrerade i

det europeiska registret �ver godk�nda fordonstyper,

f�rs�kran om �verensst�mmelse: s�dan f�rs�kran om att ett j�rnv�gsfordon

�verensst�mmer med en redan godk�nd fordonstyp som �r utformad i enlig-
het med kommissionens f�rordning (EU) nr 201/2011 av den 1 mars 2011 om
utformningen av f�rs�kran om �verensst�mmelse med en godk�nd typ av
j�rnv�gsfordon,

infrastrukturf�rvaltare: den som f�rvaltar j�rnv�gsinfrastruktur och driver

anl�ggningar som h�r till infrastrukturen,

internationell persontrafik: persontrafik mellan olika stater inom EES samt

Schweiz med t�g vars samtliga vagnar passerar minst en nationsgr�ns och
vars fr�msta syfte �r att befordra passagerare mellan stationer i skilda stater
inom EES samt Schweiz,

5 Senaste lydelse 2012:436.

background image

3

SFS 2015:360

j�rnv�gsfordon: drivfordon och annan rullande materiel som kan framf�ras

p� j�rnv�gssp�r och som best�r av ett eller flera delsystem eller delar av del-
system,

j�rnv�gsf�retag: den som med st�d av licens eller nationellt trafiks�ker-

hetstillst�nd tillhandah�ller dragkraft och utf�r j�rnv�gstrafik,

j�rnv�gsinfrastruktur: sp�r-, signal- och s�kerhetsanl�ggningar avsedda f�r

j�rnv�gstrafik, trafikledningsanl�ggningar, anordningar f�r elf�rs�rjning av
trafiken samt �vriga fasta anordningar som beh�vs f�r anl�ggningarnas
best�nd, drift eller brukande,

j�rnv�gsn�t: j�rnv�gsinfrastruktur som f�rvaltas av en och samma infra-

strukturf�rvaltare,

j�rnv�gssystem: j�rnv�gsinfrastruktur och j�rnv�gsfordon samt drift och

f�rvaltning av infrastrukturen och fordonen,

regleringsorgan: s�dant organ som avses i artikel 55 i Europaparlamentets

och r�dets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inr�ttande av
ett gemensamt europeiskt j�rnv�gsomr�de, i den ursprungliga lydelsen,

regional kollektivtrafikmyndighet: den som �r regional kollektivtrafikmyn-

dighet enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik,

tj�nsteleverant�r: varje offentlig eller privat enhet som ansvarar f�r f�r-

valtningen av en anl�ggning f�r tj�nster eller f�r tillhandah�llande av s�dana
tj�nster som avses i 6 kap. 23 � andra stycket eller 6 kap. 23 c �,

tyngre underh�ll: arbete som inte utf�rs rutinm�ssigt som en del av det

dagliga underh�llet utan kr�ver att fordonet tas ur trafik,

t�gl�ge: den infrastrukturkapacitet som, enligt vad som anges i en t�gplan,

f�r tas i anspr�k f�r att framf�ra j�rnv�gsfordon, utom arbetsfordon, fr�n en
plats till en annan under en viss tidsperiod,

t�gplan: plan �ver anv�ndning av j�rnv�gsinfrastruktur under en viss angi-

ven period,

underh�llsansvarig enhet: den enhet som har ansvaret f�r underh�llet av ett

j�rnv�gsfordon och som �r registrerad som s�dan i fordonsregistret enligt
8 kap. 8 a �.

5 �

6

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om

1. vilka fordon som �r arbetsfordon,
2. vilka fordon som �r museij�rnv�gsfordon,
3. att vissa sp�ranl�ggningar inte ska anses vara j�rnv�gsinfrastruktur, och
4. vilken j�rnv�gsinfrastruktur som saknar strategisk betydelse f�r j�rn-

v�gsmarknaden.

Regeringen f�r ocks� meddela f�reskrifter om vad som i denna lag och i

f�reskrifter som meddelas med st�d av lagen f�rst�s med

1. det transeuropeiska j�rnv�gssystemet f�r konventionella t�g, och
2. det transeuropeiska j�rnv�gssystemet f�r h�ghastighetst�g.

7 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om skyldigheter f�r infrastrukturf�rvaltare att f�ra register �ver
sina j�rnv�gsanl�ggningar och krav p� inneh�ll i s�dana register.

6 Senaste lydelse 2007:752.

background image

4

SFS 2015:360

2 kap.

7 �

7

Best�mmelserna i 812 �� ska till�mpas endast p� delsystem och kom-

ponenter som projekterats, byggts, byggts om eller moderniserats efter
utg�ngen av juni 2004. Best�mmelserna ska dock �ven till�mpas p� delsystem
och komponenter som tagits i bruk dessf�rinnan men efter den 1 januari 2001,
om de ing�r i det transeuropeiska j�rnv�gssystemet f�r h�ghastighetst�g.

Best�mmelserna i 812 �� g�ller inte f�r museij�rnv�gsfordon eller f�r

j�rnv�gsfordon och j�rnv�gsinfrastruktur vid s�dana frist�ende j�rnv�gsn�t
som avses i 1 kap. 1 a � 1.

13 �

8

Delsystem f�r tas i bruk endast efter godk�nnande av tillsynsmyndig-

heten, s�vida inte n�got annat �r s�rskilt f�reskrivet.

Vid tillsynsmyndighetens pr�vning av delsystem som inte har projekterats,

byggts, byggts om eller moderniserats efter utg�ngen av juni 2004 ska
best�mmelserna i 812 �� inte beaktas. De ska inte heller beaktas vid pr�v-
ning av museij�rnv�gsfordon eller j�rnv�gsfordon och j�rnv�gsinfrastruktur
vid s�dana frist�ende j�rnv�gsn�t som avses i 1 kap. 1 a � 1.

25 �

9

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om

1. s�kerhet enligt 15 �� samt om undantag fr�n dessa best�mmelser f�r

verksamhet vid s�dana j�rnv�gsn�t som avses i 1 kap. 1 a �,

1 a. s�kerhetsrapport enligt 5 a � samt om undantag fr�n denna best�m-

melse f�r verksamhet vid s�dana j�rnv�gsn�t som avses i 1 kap. 1 a �,

2. att h�ndelser som �r av betydelse f�r sp�rtrafikens s�kerhet ska rapporte-

ras ocks� i andra fall �n som anges i 6 � f�rsta stycket,

3. krav p� s�kerhet, tillf�rlitlighet, tillg�nglighet, h�lsa, milj�skydd och

teknisk kompatibilitet enligt 8 � f�rsta stycket,

4. tekniska specifikationer f�r driftskompatibilitet enligt 8 � andra stycket

samt �vriga villkor f�r projektering, byggnation, ombyggnation, modernise-
ring, drift, underh�ll och brukande av j�rnv�gsinfrastruktur och j�rnv�gs-
fordon,

5. EG-kontrollf�rklaring enligt 9 �,
6. EG-f�rs�kran enligt 10 �,
7. godk�nnande enligt 13 � och om undantag fr�n kravet p� s�dant godk�n-

nande samt om krav p� nytt godk�nnande enligt 13 a �,

8. godk�nnande av j�rnv�gsfordon och fordonstyper enligt 1517, 20 och

21 �� och om undantag fr�n kravet p� godk�nnande samt om godk�nnande av
en serie identiskt lika fordon,

9. undantag fr�n kravet p� m�rkning enligt 22 �, och
10. underh�llsansvariga enheter enligt 23 och 24 �� och om undantag fr�n

krav p� s�dan enhet.

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om i vilka fall tillsynsmyndigheten f�r

besluta enligt 12 �.

7 Senaste lydelse 2007:452.

8 Senaste lydelse 2007:452.

9 Senaste lydelse 2011:1118.

background image

5

SFS 2015:360

3 kap.

1 �

F�r att utf�ra j�rnv�gstrafik kr�vs antingen tillst�nd i form av licens och

s�kerhetsintyg eller, i fall som avses i 4 �, nationellt trafiks�kerhetstillst�nd.

2 �

Licens ska beviljas den som

1. avser att tillhandah�lla dragkraft och utf�ra j�rnv�gstrafik,
2. har hemvist eller s�te i Sverige,
3. med h�nsyn till yrkeskunnande, ekonomisk f�rm�ga och gott anseende

anses vara l�mplig att tillhandah�lla dragkraft och utf�ra j�rnv�gstrafik, och

4. genom f�rs�kring eller tillr�cklig garanti t�cker den skadest�ndsskyldig-

het som kan uppkomma till f�ljd av j�rnv�gstrafik.

Kraven i f�rsta stycket f�r anpassas till verksamhetens art och omfattning. I

licensen ska tillsynsmyndigheten ange hur kraven anpassats och vilken verk-
samhet licensen g�ller f�r.

Licens eller annat motsvarande tillst�nd utf�rdat i en annan stat inom EES

eller i Schweiz g�ller i Sverige.

Nationellt trafiks�kerhetstillst�nd

4 �

10

Nationellt trafiks�kerhetstillst�nd f�r beviljas den som avser att inom

landet utf�ra endast

1. persontrafik eller museitrafik p� lokal eller regional frist�ende j�rnv�gs-

infrastruktur, eller

2. godstrafik p� j�rnv�gsn�t som inte f�rvaltas av staten och som endast

anv�nds av �garen eller infrastrukturf�rvaltaren f�r transporter av eget gods.

Nationellt trafiks�kerhetstillst�nd ska endast beviljas den som
1. har hemvist eller s�te inom EES eller i Schweiz,
2. kan antas komma att uppfylla kraven i 2 kap. 15 ��, och
3. genom f�rs�kring eller annat likv�rdigt arrangemang t�cker den skade-

st�ndsskyldighet som kan uppkomma till f�ljd av j�rnv�gsverksamheten.

Kraven i andra stycket 2 och 3 f�r anpassas till verksamhetens art och

omfattning. I tillst�ndet ska tillsynsmyndigheten ange hur kraven anpassats
och f�r vilken verksamhet tillst�ndet g�ller.

10 �

11

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om

1. licenser enligt 2 �, f�rnyad pr�vning av licenser och tillf�lliga licenser,
2. s�kerhetsintyg enligt 3 �,
3. nationellt trafiks�kerhetstillst�nd enligt 4 �,
4. s�kerhetstillst�nd enligt 7 �, och
5. ompr�vning av tillst�nd eller villkor enligt 9 �.

4 kap.

1 �

J�rnv�gsf�retag och infrastrukturf�rvaltare som b�de tillhandah�ller

transporttj�nster och f�rvaltar j�rnv�gsinfrastruktur ska s�rredovisa verksam-

10 Senaste lydelse 2011:1118.

11 Senaste lydelse 2007:452.

background image

6

SFS 2015:360

heterna. Allm�nna medel som betalas ut till det ena av dessa tv� verksamhets-
omr�den f�r inte �verf�ras till det andra.

1 a �

12

Ett j�rnv�gsf�retag som tillhandah�ller b�de godstransporter och,

helt eller delvis offentligt finansierade, persontransporter ska s�rredovisa
verksamheterna.

Allm�nna medel som betalas ut till persontransportverksamhet f�r inte

�verf�ras till andra verksamheter, och ska redovisas enligt Europaparlamen-
tets och r�dets f�rordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kol-
lektivtrafik p� j�rnv�g och v�g och om upph�vande av r�dets f�rordning
(EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70, i den ursprungliga lydelsen.

1 b �

13

Den som �r skyldig att s�rredovisa verksamhet enligt 1 � eller 1 a �

ska offentligg�ra redovisningen.

2 �

14

Best�mmelserna i detta kapitel g�ller inte f�r den som utf�r till sin

omfattning obetydlig trafik med museij�rnv�gsfordon eller annan liknande
materiel.

Skyldighet att s�rredovisa enligt 1 och 1 a �� g�ller inte f�r verksamhet vid

s�dana frist�ende lokala och regionala j�rnv�gsn�t som avses i 1 kap. 1 a � 1,
med undantag f�r j�rnv�gsf�retag som st�r under direkt eller indirekt kontroll
av ett f�retag eller organ som ocks� utf�r eller organiserar trafik p� n�gon
annan typ av j�rnv�gsn�t.

Skyldighet att s�rredovisa enligt 1 � g�ller inte heller f�r den verksamhets-

ut�vare som, utan att ta emot offentligt st�d, bedriver j�rnv�gstrafik och f�r-
valtar j�rnv�gsinfrastruktur endast i syfte att f�rse den egna verksamheten
med s�dana tj�nster som avses i 6 kap. 23 � andra stycket och 6 kap. 23 c �.

2 a �

Om en tj�nsteleverant�r som tillhandah�ller s�dana tj�nster som avses

i 6 kap. 23 � andra stycket st�r under direkt eller indirekt kontroll av ett f�re-
tag eller organ med en dominerande st�llning p� den svenska marknaden f�r
j�rnv�gstransporttj�nster, ska

1. tj�nsteleverant�ren och detta f�retag eller organ ha separata r�kenskaper

f�r tj�nstetillhandah�llandet respektive transporttj�nsterna, och

2. verksamheten organiseras s� att beslutsfattandet �r oberoende i f�rh�l-

lande till det dominerande f�retaget.

3 �

15

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om

1. redovisningsskyldighet och bokf�ring som avses i 1, 1 a och 2 a ��,
2. krav p� oberoende i fr�ga om organisation och beslutsfattande enligt

2 a �.

12 Tidigare 4 kap. 1 a � upph�vd genom 2010:1071.

13 Senaste lydelse 2010:1916.

14 Senaste lydelse 2010:1916.

15 Senaste lydelse 2010:1071.

background image

7

SFS 2015:360

5 kap.

1 �

16

Regeringen kan med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�re-

skrifter om vem som, ut�ver vad som anges i 2 �, har r�tt att utf�ra eller orga-
nisera trafik p� j�rnv�gsn�t som f�rvaltas av staten.

I fr�ga om andra j�rnv�gsn�t best�mmer infrastrukturf�rvaltaren vem som,

ut�ver vad som anges i 2 �, har r�tt att utf�ra eller organisera trafik p� det
j�rnv�gsn�t f�rvaltaren r�der �ver.

Trafikeringsr�tt p� svenska j�rnv�gsn�t

2 �

17

Ett j�rnv�gsf�retag med s�te i en stat inom EES eller i Schweiz har r�tt

att utf�ra och organisera trafik p� svenska j�rnv�gsn�t.

�ven andra fysiska eller juridiska personer med hemvist eller s�te i en stat

inom EES eller i Schweiz, som har ett allm�nnyttigt eller kommersiellt
intresse av infrastrukturkapacitet och som uppfyller de krav som uppst�llts av
infrastrukturf�rvaltaren med st�d av 6 kap. 5 a �, har r�tt att organisera trafik
p� svenska j�rnv�gsn�t.

4 �

18

R�tten att utf�ra eller organisera trafik enligt 2 � g�ller inte p�

1. s�dana j�rnv�gsn�t som avses i 1 kap. 1 a �,
2. j�rnv�gsinfrastruktur som endast �r avsedd att anv�ndas f�r stads- och

f�rortstrafik, eller

3. j�rnv�gsinfrastruktur i anl�ggningar f�r tj�nster.

6 kap.

1 a �

En infrastrukturf�rvaltare som helt eller delvis finansieras av all-

m�nna medel ska anta en verksamhetsplan f�r sitt j�rnv�gsn�t. Verksamhets-
planen ska inneh�lla en redog�relse f�r planerad anv�ndning och utveckling
av j�rnv�gsn�tet. Innan verksamhetsplanen antas ska infrastrukturf�rvaltaren
ge ber�rda f�retag, organisationer och myndigheter m�jlighet att l�mna syn-
punkter p� inneh�llet i planen.

Tillsynsmyndigheten f�r besluta att en f�rvaltare av s�dan lokal eller regio-

nal j�rnv�gsinfrastruktur som saknar strategisk betydelse f�r j�rnv�gsmarkna-
den ska undantas fr�n kravet p� att uppr�tta en verksamhetsplan enligt f�rsta
stycket. Om infrastrukturen faller in under definitionen av j�rnv�gsinfrastruk-
tur i bilaga I till direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inr�ttande
av ett gemensamt europeiskt j�rnv�gsomr�de, i den ursprungliga lydelsen, ska
Europeiska kommissionens beslut enligt artikel 2.4 i direktivet f�rst inh�mtas.

3 �

En infrastrukturf�rvaltare ska bed�ma behovet av att organisera t�g-

l�gen f�r olika typer av transporter, inklusive behovet av reservkapacitet. Om
ans�kningarna om infrastrukturkapacitet inte kan samordnas, ska f�rvaltaren
tilldela kapacitet med hj�lp av avgifter eller i enlighet med prioriteringskrite-
rier som medf�r ett samh�llsekonomiskt effektivt utnyttjande av infrastruktu-
ren.

16 Senaste lydelse 2009:694.

17 Senaste lydelse 2009:693.

18 Senaste lydelse 2009:694.

background image

8

SFS 2015:360

J�rnv�gsinfrastruktur f�r, efter samr�d med ber�rda parter, reserveras f�r

viss j�rnv�gstrafik om det finns alternativ j�rnv�gsinfrastruktur. Att j�rnv�gs-
infrastrukturen reserverats f�r viss j�rnv�gstrafik f�r inte hindra annan trafik
p� denna j�rnv�gsinfrastruktur om kapacitet finns tillg�nglig och j�rnv�gsfor-
donen har de tekniska egenskaper som kr�vs.

5 a �

En infrastrukturf�rvaltare f�r i beskrivningen av j�rnv�gsn�tet upp-

st�lla krav p� den som ans�ker om infrastrukturkapacitet i syfte att s�kerst�lla
framtida avgiftsint�kter och ett effektivt utnyttjande av j�rnv�gsinfrastruktu-
ren. Kraven, som ska vara l�mpliga, tydliga och icke-diskriminerande, f�r
endast avse ekonomisk garanti och f�rm�ga att ans�ka om kapacitet.

17 �

Vid st�rningar i j�rnv�gstrafiken ska infrastrukturf�rvaltaren vidta

n�dv�ndiga �tg�rder f�r att �terst�lla trafiken till normala f�rh�llanden. I detta
syfte ska infrastrukturf�rvaltaren ha en beredskapsplan. Om f�rh�llandena
kr�ver det, f�r infrastrukturf�rvaltaren i en r�jnings- eller n�dsituation utan
f�rvarning och f�r den tid som beh�vs f�r reparationer vidta �tg�rder som inte
�r f�renliga med tidigare beslut om kapacitetstilldelning.

19 �

Ett t�gl�ge ska tilldelas f�r en t�gplaneperiod i taget. Den som har till-

delats ett t�gl�ge f�r inte �verl�ta det. Ett t�gl�ge ska inte anses som �verl�tet
om den som inte �r j�rnv�gsf�retag anlitar ett j�rnv�gsf�retag f�r att utf�ra
trafiken.

Den som har �verl�tit ett t�gl�ge ska uteslutas fr�n tilldelning av t�gl�gen

under innevarande eller n�stkommande t�gplaneperiod.

21 �

Ett avtal mellan ett j�rnv�gsf�retag eller n�gon annan s�kande och en

infrastrukturf�rvaltare om utnyttjande av infrastrukturen f�r l�ngre tid �n en
t�gplaneperiod (ramavtal) kan inte g�ras g�llande mot en annan s�kande i den
m�n det i avtalet anges best�mda t�gl�gen eller avtalet p� annat s�tt utformats
s� att det utesluter andra s�kandes r�tt att anv�nda infrastrukturen.

Ett ramavtal ska inneh�lla villkor som g�r att avtalet kan �ndras eller

begr�nsas f�r att g�ra det m�jligt att b�ttre utnyttja infrastrukturen.

21 a �

Ett ramavtal ska g�lla fem �r. Infrastrukturf�rvaltaren f�r samtycka

till en kortare eller l�ngre period, om det finns s�rskilda sk�l. Avtalet f�r f�r-
l�ngas f�r perioder av samma l�ngd som det ursprungliga avtalet.

Trots f�rsta stycket f�r ett ramavtal i fr�ga om j�rnv�gstrafik som bedrivs

p� s�dan infrastruktur som har reserverats f�r viss j�rnv�gstrafik i enlighet
med 3 � andra stycket g�lla 15 �r, om infrastrukturf�rvaltaren har vidtagit
omfattande investeringar i infrastrukturen f�r att m�ta den s�kandes behov.
Om det finns synnerliga sk�l f�r ett s�dant ramavtal ing�s f�r l�ngre tid �n 15
�r och inneh�lla detaljerade villkor om den infrastrukturkapacitet som ska till-
handah�llas den s�kande. S�dana villkor f�r avse turt�thet, volym och t�g-
l�genas kvalitet.

22 �

I samband med tilldelning av t�gl�get ska j�rnv�gsf�retaget eller annan

s�kande och infrastrukturf�rvaltaren ing� de avtal av administrativ, teknisk
och ekonomisk natur som beh�vs f�r utnyttjande av t�gl�get (trafikerings-
avtal). Avtalsvillkoren ska vara konkurrensneutrala och icke-diskrimine-
rande.

background image

9

SFS 2015:360

J�rnv�gstrafik f�r inte utf�ras utan att trafikeringsavtal har tr�ffats.

22 b �

19

Infrastrukturf�rvaltaren avg�r n�r det inte l�ngre r�der normala

driftsf�rh�llanden och ska d� genast underr�tta ber�rda j�rnv�gsf�retag och
trafikorganisat�rer om detta. Motsvarande g�ller n�r det �ter r�der normala
driftsf�rh�llanden.

Tillhandah�llande av grundl�ggande tj�nster

23 �

20

En tj�nsteleverant�r ska p� ett icke-diskriminerande s�tt ge j�rnv�gs-

f�retag och andra s�kande tilltr�de till anl�ggningar f�r tj�nster och tillg�ng
till tj�nster som tillhandah�lls i dessa anl�ggningar (grundl�ggande tj�nster).

De tj�nster som avses i f�rsta stycket �r
1. tilltr�de till stationer f�r passagerare, inklusive byggnader och �vriga

faciliteter, �ven f�r f�rmedling av reseinformation och lokaler l�mpliga f�r
biljettf�rs�ljning,

2. tj�nster i godsterminaler,
3. tj�nster p� rangerbang�rdar och andra tj�nster f�r t�gbildning och v�x-

ling,

4. uppst�llning p� sidosp�r,
5. tj�nster i underh�llsanl�ggningar, dock inte tyngre underh�ll av h�ghas-

tighetst�g eller andra typer av rullande materiel som kr�ver s�rskilda anl�gg-
ningar,

6. tj�nster i andra tekniska anl�ggningar �n som avses i 5 samt tj�nster i

anl�ggningar f�r reng�ring och tv�tt,

7. j�rnv�gstj�nster i hamnanl�ggningar,
8. tj�nster f�r olycksunds�ttning, och
9. tj�nster i br�nsledep�er.

23 a �

En tj�nsteleverant�r som tillhandah�ller en grundl�ggande tj�nst ska

s� l�ngt m�jligt tillm�tesg� samtliga ans�kningar om tillg�ng till tj�nsten. En
ans�kan ska besvaras inom en rimlig tidsfrist.

Ett beslut om avslag p� en ans�kan om tillg�ng till en grundl�ggande tj�nst

ska om m�jligt inneh�lla en upplysning om ett alternativ som inneb�r att den
s�kande kan bedriva trafiken p� samma linjer under ekonomiskt godtagbara
f�rh�llanden. Avslagsbeslutet ska vara skriftligt om tj�nsteleverant�ren st�r
under direkt eller indirekt kontroll av ett f�retag eller organ med en domine-
rande st�llning p� den svenska marknaden f�r j�rnv�gstransporttj�nster.

23 b �

Om en anl�ggning f�r en tj�nst som avses i 23 � andra stycket inte

har varit i bruk under minst tv� �r i f�ljd och ett j�rnv�gsf�retag eller n�gon
annan s�kande har uttryckt intresse f�r tilltr�de till anl�ggningen, ska �garen
till anl�ggningen offentligg�ra att den helt eller delvis kan hyras eller leasas.
Detta krav g�ller dock inte om det kan visas att anl�ggningen ska anv�ndas
f�r annat �ndam�l.

19 Senaste lydelse 2010:1916.

20 Senaste lydelse 2007:452.

background image

10

SFS 2015:360

Tillhandah�llande av till�ggstj�nster och extratj�nster

23 c �

En tj�nsteleverant�r som �t ett j�rnv�gsf�retag eller n�gon annan

s�kande tillhandah�ller en till�ggstj�nst eller en extratj�nst �r skyldig att g�ra
det p� ett icke-diskriminerande s�tt.

De till�ggstj�nster som avses i f�rsta stycket �r
1. tillhandah�llande av drivmotorstr�m,
2. uppv�rmning av persont�g,
3. kontroll av farligt gods, och
4. assistans f�r drift av icke-standardt�g.
De extratj�nster som avses i f�rsta stycket �r
1. telekommunikationstj�nster,
2. tillhandah�llande av extra information,
3. teknisk kontroll av rullande materiel,
4. biljettf�rs�ljning p� stationer, och
5. tyngre underh�ll som tillhandah�lls i underh�llsanl�ggningar avsedda f�r

h�ghastighetst�g eller andra typer av rullande materiel som kr�ver s�rskilda
anl�ggningar.

25 �

21

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om

1. kapacitetstilldelning och verksamhetsplan enligt 14 ��
2. beskrivning av j�rnv�gsn�t enligt 5 och 5 a ��,
3. genomf�rande av kapacitetsanalys och uppr�ttande av kapacitetsf�r-

st�rkningsplan enligt 6 �,

4. f�rfarande vid ans�kan om tilldelning av kapacitet enligt 716 ��,
5. �tg�rder vid st�rningar, r�jnings- och n�dsituationer samt beredskaps-

planer enligt 17 och 18 ��, och

6. tj�nster och f�rfarande f�r tillhandah�llande av tj�nster enligt 23

23 c ��.

7 kap.

Samarbete mellan infrastrukturf�rvaltare

1 a �

En infrastrukturf�rvaltare ska samarbeta med andra f�rvaltare f�r att

�stadkomma effektiva avgiftssystem f�r j�rnv�gsf�retag och andra s�kande
som bedriver trafik p� mer �n ett j�rnv�gsn�t. Behovet av konkurrenskraftiga
avgifter f�r internationell trafik ska s�rskilt beaktas.

2 �

22

Avgifter f�r utnyttjande av j�rnv�gsinfrastrukturen ska, inom ramen

f�r infrastrukturf�rvaltarens kostnader f�r infrastrukturen, fastst�llas till den
kostnad som uppst�r som en direkt f�ljd av framf�randet av j�rnv�gsfordon,
om inte annat f�ljer av 36 ��.

5 �

Infrastrukturf�rvaltaren f�r, p� grundval av den l�ngsiktiga kostnaden

f�r ett s�rskilt infrastrukturprojekt som �kar effektiviteten i j�rnv�gssystemet
och har avslutats efter 1988, ta ut h�gre avgifter �n som f�ljer av 2 och 3 ��,

21 Senaste lydelse 2009:694.

22 Senaste lydelse 2007:452.

background image

11

SFS 2015:360

om projektet inte skulle ha kommit till st�nd om avgifterna hade begr�nsats
p� det s�tt som f�ljer av 2 och 3 ��.

8 �

Avgifter f�r j�rnv�gstj�nster och f�r nyttjande av j�rnv�gsinfrastruktu-

ren i anl�ggningen f�r tj�nster ska vara icke-diskriminerande.

Avgiften f�r s�dana grundl�ggande tj�nster som avses i 6 kap. 23 � andra

stycket f�r inte �verstiga kostnaden f�r att tillhandah�lla tj�nsten plus en rim-
lig vinst. Detsamma g�ller avgifter f�r s�dana till�ggstj�nster och extratj�ns-
ter som avses i 6 kap. 23 c � om tj�nsteleverant�ren �r ensam om att tillhanda-
h�lla dessa tj�nster.

Som rimlig vinst ska anses s�dan avkastning p� eget kapital som tar h�nsyn

till den risk tj�nsteleverant�ren l�per, och som ligger i linje med den genom-
snittliga avkastningen f�r f�retag i branschen under de senaste �ren.

Bemyndigande

10 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om

1. avgiftssamarbetet enligt 1 a �,
2. de analyser av marknadssegment som kr�vs f�r att ta ut s�rskilda avgif-

ter enligt 4 � och krav p� offentligg�rande av s�dana analyser, och

3. skyldigheter f�r tj�nsteleverant�rer att tillhandah�lla information om

sina avgifter enligt 8 �.

8 kap.

Krav i syfte att garantera tillsynsmyndighetens oberoende

3 c �

Den befattningshavare vid tillsynsmyndigheten som ansvarar f�r

s�dana tillsynsbeslut som avses i artikel 56 i direktiv 2012/34/EU av den
21 november 2012 om inr�ttande av ett gemensamt europeiskt j�rnv�gsom-
r�de, i den ursprungliga lydelsen, ska �rligen g�ra en �tagande- och intresse-
f�rklaring. I f�rklaringen ska befattningshavaren redovisa s�dan eventuell
anknytning till f�retag i j�rnv�gsbranschen som kan anses p�verka hans eller
hennes opartiskhet vid utf�rande av arbetet.

3 d �

Den befattningshavare som avses i 3 c � f�r under ett �r fr�n det att

anst�llningen vid tillsynsmyndigheten upph�r inte utf�ra arbete eller inneha
n�gon ansvarsst�llning p� n�got av de f�retag eller n�gon av de enheter som
omfattas av den tillsyn som avses i samma paragraf.

9 �

Ett j�rnv�gsf�retag eller n�gon annan s�kande f�r till tillsynsmyndig-

heten h�nskjuta tvister om huruvida en infrastrukturf�rvaltares eller en tj�ns-
televerant�rs beslut enligt denna lag st�r i �verensst�mmelse med 5, 6 eller 7
kap. denna lag eller f�reskrifter som meddelats i anslutning till dessa kapitel.

Tillsynsmyndigheten ska s� snart som m�jligt besluta i de fr�gor som tvis-

ten g�ller. Beslutet ska meddelas senast inom sex veckor fr�n det att all rele-
vant information i tvisten l�mnats in.

Kan parterna inte komma �verens om villkoren i ett trafikeringsavtal, f�r

tillsynsmyndigheten p� beg�ran av en part fastst�lla de administrativa, tek-
niska och ekonomiska villkor som ska g�lla f�r den aktuella trafiken i den

background image

12

SFS 2015:360

utstr�ckning det �r n�dv�ndigt f�r att villkoren ska uppfylla best�mmelserna i
denna lag.

Om det vid pr�vningen av en tvist om tilltr�de till en grundl�ggande tj�nst

enligt 6 kap. 23 � andra stycket bed�ms att inget praktiskt m�jligt alternativ
till tj�nsten finns tillg�ngligt och att det �r m�jligt att tilldela tj�nstekapacitet i
anl�ggningen, ska tillsynsmyndigheten besluta att tj�nsteleverant�ren ska till-
dela den s�kande l�mplig del av tj�nstekapaciteten.

9 a �

23

Tillsynsmyndigheten ska p� beg�ran av ett ber�rt j�rnv�gsf�retag,

n�gon annan ber�rd s�kande eller ber�rd myndighet pr�va om det fr�msta
syftet med viss trafik �r att befordra passagerare mellan stationer i skilda sta-
ter inom EES samt Schweiz.

10 �

24

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om

1. vilka uppgifter som ska l�mnas enligt 3 a �, 3 b �, 8 � andra stycket och

8 a � andra stycket,

2. �terkallelse av tillst�nd enligt 5 �,
3. register enligt 8 och 8 a �� samt om undantag fr�n krav p� registrering,

och

4. pr�vning av tvister enligt 9 �.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2015.
2. Den som har s�rskilt tillst�nd enligt 3 kap. 4 � i den �ldre lydelsen f�r

forts�tta att bedriva verksamheten med st�d av detta tillst�nd till utg�ngen av
2018.

3. Den som har r�tt att organisera trafik p� svenska j�rnv�gsn�t enligt de

upph�vda 5 kap. 2 a och 3 �� med st�d av en auktorisation enligt de upph�vda
3 kap. 5 och 6 ��, forts�tter att ha denna r�tt till utg�ngen av 2016.

4. Best�mmelsen i 8 kap. 3 d � till�mpas f�rsta g�ngen i fr�ga om befatt-

ningshavare som anst�llts vid tillsynsmyndigheten efter ikrafttr�dandet.

5. �ldre f�reskrifter g�ller f�r m�l eller �renden som inletts f�re ikrafttr�-

dandet.

P� regeringens v�gnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(N�ringsdepartementet)

23 Senaste lydelse 2009:694.

24 Senaste lydelse 2011:1118.

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.