SFS 1995:79 Lag om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157)

Du är här: Start / Transport och trafik / Järnvägsmarknadslag (2022:365) / SFS 1995:79 Lag om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157)
SFS 1995_79 Lag om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990_1157)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:844px;left:590px;white-space:nowrap" class="ft10">69 </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:492px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>SFS 1995:79 </b></p> <p style="position:absolute;top:702px;left:492px;white-space:nowrap" class="ft15">Utkom fr�n trycket <br/>den 1 februari 1995 </p> <p style="position:absolute;top:675px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Lag <br/>om �ndring i j�rnv�gss�kerhetslagen (1990:1157); </b></p> <p style="position:absolute;top:733px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 12 januari 1995. </p> <p style="position:absolute;top:765px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 35 � j�rnv�gss�kerhetslagen </p> <p style="position:absolute;top:782px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft10">(1990:1157) skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft12"> Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165. </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:641px;height:902px;"> <img width="641" height="902" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:45px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1995:79 </b></p> <p style="position:absolute;top:44px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>35 �</b> Beslut som Banverket i s�rskilt fall har meddelat enligt denna <br/>lag eller enligt f�reskrift som meddelats med st�d av lagen f�r �ver-<br/>klagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol. </p> <p style="position:absolute;top:94px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft23">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten. <br/>Andra beslut av Banverket f�r �verklagas hos regeringen. </p> <p style="position:absolute;top:162px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft22">Denna lag tr�der i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats </p> <p style="position:absolute;top:179px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft22">f�re ikrafttr�dandet �verklagas enligt �ldre best�mmelser. </p> <p style="position:absolute;top:213px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:247px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft22">INES UUSMANN </p> <p style="position:absolute;top:279px;left:373px;white-space:nowrap" class="ft22">Anders Iacob�us </p> <p style="position:absolute;top:295px;left:374px;white-space:nowrap" class="ft22">(Kommunikationsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft22">70 </p> </div> </div>
background image

69

SFS 1995:79

Utkom fr�n trycket
den 1 februari 1995

Lag
om �ndring i j�rnv�gss�kerhetslagen (1990:1157);

utf�rdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 35 � j�rnv�gss�kerhetslagen

(1990:1157) skall ha f�ljande lydelse.

1

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.

background image

SFS 1995:79

35 � Beslut som Banverket i s�rskilt fall har meddelat enligt denna
lag eller enligt f�reskrift som meddelats med st�d av lagen f�r �ver-
klagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.
Andra beslut av Banverket f�r �verklagas hos regeringen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats

f�re ikrafttr�dandet �verklagas enligt �ldre best�mmelser.

P� regeringens v�gnar

INES UUSMANN

Anders Iacob�us

(Kommunikationsdepartementet)

70

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.