SFS 1996:736 Lag om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157)

Du är här: Start / Transport och trafik / Järnvägsmarknadslag (2022:365) / SFS 1996:736 Lag om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157)
SFS 1996_736 Lag om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990_1157)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:21px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:13px;line-height:18px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft36{font-size:13px;line-height:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft37{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft45{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft46{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft51{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft52{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft53{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft54{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft55{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft61{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft62{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft63{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft64{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft65{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft71{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft72{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft73{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft74{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft75{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft76{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft77{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft78{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft79{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:843px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft10">1156 </p> <p style="position:absolute;top:796px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:794px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft12">Prop. 1995/96:192, bet. 1995/96:TU20, rskr. 1995/96:283. </p> <p style="position:absolute;top:809px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft11">2</p> <p style="position:absolute;top:806px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft12"> Jfr r�dets direktiv 95/18/EG av den 19 juni 1995 om tillst�nd f�r j�rnv�gsf�retag (EGT </p> <p style="position:absolute;top:819px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft12">L143, 19.6.1995, s. 70, Celex 395L0018) och r�dets direktiv 95/19/EG av den 19 juni </p> <p style="position:absolute;top:832px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft12">1995 om tilldelning av j�rnv�gsinfrastrukturkapacitet och uttag av infrastrukturavgifter </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft12">(EGT L143, 19.6.1995, s. 75, Celex 395L0019). </p> <p style="position:absolute;top:42px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 1996:736 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 28 juni 1996 <br/>Omtryck </p> <p style="position:absolute;top:42px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag <br/>om �ndring i j�rnv�gss�kerhetslagen (1990:1157); </b></p> <p style="position:absolute;top:96px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 13 juni 1996. </p> <p style="position:absolute;top:128px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om j�rnv�gss�kerhetslagen </p> <p style="position:absolute;top:144px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft10">(1990:1157)2 </p> <p style="position:absolute;top:160px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>dels</i> att 6 � skall upph�ra att g�lla, <br/><i>dels</i> att i 5, 7, 9, 17-20, 22, 34 och 35 �� ordet &#34;Banverket&#34; skall bytas ut </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft10">mot &#34;J�rnv�gsinspektionen&#34;, </p> <p style="position:absolute;top:208px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>dels</i> att 1,4, 8, 21 och 29 �� skall ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att i lagen skall inf�ras tv� nya paragrafer, 1 a och 19 a ��, och n�r-</p> <p style="position:absolute;top:240px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft10">mast f�re 19 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft10">Lagen kommer d�rf�r att ha f�ljande lydelse fr�n och med den dag d� </p> <p style="position:absolute;top:272px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft10">denna lag tr�der i kraft. . </p> <p style="position:absolute;top:315px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Inledande best�mmelser </b></p> <p style="position:absolute;top:337px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 �</b> Denna lag g�ller s�kerheten vid j�rnv�g, tunnelbana och sp�rv�g. </p> <p style="position:absolute;top:353px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft10">Banverket har ett samlat ansvar f�r s�kerheten. Inom Banverket hand-</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft112">has vissa s�kerhetsfr�gor sj�lvst�ndigt av J�rnv�gsinspektionen.<i> Lag <br/>(1996:736), </i></p> <p style="position:absolute;top:417px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 a �</b> J�rnv�gsinspektionen best�mmer om en sp�ranl�ggning �r j�rn v�g, </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft10">tunnelbana eller sp�rv�g.<i> Lag (1996:736). </i></p> <p style="position:absolute;top:465px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2 �</b> Till sp�ranl�ggningar h�r sp�r och de �vriga fasta anordningar som <br/>beh�vs f�r sp�rens best�nd, drift eller brukande, signal- och s�kerhetsan-</p> <p style="position:absolute;top:496px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft19">l�ggningar i �vrigt, trafikledningsanl�ggningar samt anordningar f�r elf�r-<br/>s�rjning av trafiken. </p> <p style="position:absolute;top:544px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>3 �</b> J�rnv�gs-, tunnelbane- och sp�rv�gsverksamhet best�r av drift av <br/>sp�ranl�ggningar (sp�rinnehav) och drift av sp�rtrafik (trafikut�vning). I <br/>driften av sp�ranl�ggningar ing�r trafikledning. Trafikledning �r dock en <br/>s�rskild verksamhetsgren om den som driver sp�ranl�ggningen har �verl�tit </p> <p style="position:absolute;top:607px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft10">ansvaret h�rf�r till n�gon annan (s�rskild trafikledningsverksamhet). </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Regler f�r verksamheten </b></p> <p style="position:absolute;top:675px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>Tillst�nd m.m. </i></p> <p style="position:absolute;top:692px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>4 �</b> Sp�ranl�ggningar eller sp�rtrafik eller s�rskild trafikledningsverk-<br/>samhet f�r drivas endast av den som har tillst�nd till verksamheten. F�r <br/>verksamhet som drivs av Statens j�rnv�gar och Banverket beh�vs inte <br/>n�got tillst�nd. F�r Statens j�rnv�gar beh�vs dock licens f�r s�dan trafik <br/>som avses i 19 a �. </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:642px;height:903px;"> <img width="642" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:46px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft20">Tillst�nd f�r beviljas den som med h�nsyn till yrkeskunnande, laglydnad </p> <p style="position:absolute;top:62px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft24">samt ekonomiska och andra f�rh�llanden av betydelse kan anses uppfylla <br/>kraven i denna lag och i f�reskrifter som meddelats med st�d av lagen. </p> <p style="position:absolute;top:94px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft20">Tillst�ndsmyndigheten f�r anpassa kraven med h�nsyn till verksamhetens </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft24">art och omfattning. I fr�ga om drift utomlands av internationell j�rnv�gs-<br/>trafik skall dock alltid kraven i andra stycket och 10-16 �� g�lla. J�rnv�gs-<br/>f�retag som beviljas tillst�nd enligt denna paragraf samt sammanslutningar <br/>och f�retag som beviljas licens enligt 19 a � skall genom f�rs�kring eller p� <br/>annat likv�rdigt s�tt ha t�ckt den skadest�ndsskyldighet som kan uppkom-<br/>ma till f�ljd av j�rnv�gstrafiken.<i> Lag (1996:736). </i></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>5 �</b> Fr�gor om tillst�nd att driva sp�ranl�ggningar eller sp�rtrafik eller <br/>s�rskild trafikledningsverksamhet pr�vas av J�rnv�gsinspektionen.<i> Lag <br/>(1996:736). </i></p> <p style="position:absolute;top:285px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b><i> har upph�vts genom lag (1996:736). </i></p> <p style="position:absolute;top:317px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>7 � I</b> samband med att tillst�nd meddelas eller under ett tillst�nds giltig-<br/>hetstid f�r J�rnv�gsinspektionen f�reskriva de villkor f�r verksamheten <br/>som beh�vs fr�n s�kerhetssynpunkt.<i> Lag (1996:736). </i></p> <p style="position:absolute;top:378px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21"><i>�terkallelse av tillst�nd </i></p> <p style="position:absolute;top:396px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>8 �</b> Ett tillst�nd att driva sp�ranl�ggningar, sp�rtrafik eller s�rskild trafik-<br/>ledningsverksamhet eller ett s�kerhetsintyg enligt 19 a � f�r �terkallas, om <br/>f�ruts�ttningarna f�r tillst�ndet eller intyget inte l�ngre uppfylls eller om <br/>tillst�ndshavaren eller innehavaren av intyget inte fullg�r sina skyldigheter <br/>enligt 21 �. </p> <p style="position:absolute;top:478px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft20">Om konkursf�rfarande eller ackordsf�rfarande har inletts mot en till-</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft25">st�ndshavare eller en innehavare av s�kerhetsintyg, skall tillst�ndet eller in-<br/>tyget �terkallas, om det finns grundad anledning att anta att en tillfredsst�l-<br/>lande finansiell omstrukturering inte kan �stadkommas inom rimlig tid.<i> Lag <br/>(1996:736). </i></p> <p style="position:absolute;top:572px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>9 �</b> Fr�gor om �terkallelse av tillst�nd enligt 8 � pr�vas av J�rnv�gsin-<br/>spektionen.<i> Lag (1996:736). </i></p> <p style="position:absolute;top:616px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft26"><i>Grundl�ggande best�mmelser <br/></i><b>10 �</b> Sp�ranl�ggningar, sp�rtrafik och s�rskild trafikledningsverksamhet <br/>skall med h�nsyn till verksamhetens art och �vriga f�rh�llanden drivas s� <br/>att skador till f�ljd av verksamheten f�rebyggs. D�rvid skall de �tg�rder <br/>och f�rsiktighetsm�tt vidtas som beh�vs f�r att uppr�tth�lla en betryggande <br/>s�kerhet. </p> <p style="position:absolute;top:723px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>11</b> � F�r verksamheten skall den organisation finnas som kr�vs f�r att </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20">verksamheten skall kunna bedrivas p� ett s�kert s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:770px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>12 �</b> Den som �r sysselsatt i verksamheten skall ha god k�nnedom om de </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft26">f�rh�llanden, f�reskrifter och villkor som g�ller f�r verksamheten och som <br/>ber�r hans arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter av betydelse f�r s�kerheten f�r <br/>utf�ras endast av den som med h�nsyn till yrkeskunnande, h�lsotillst�nd </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft20">och personliga f�rh�llanden i �vrigt anses l�mplig. </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:581px;white-space:nowrap" class="ft20">1157 </p> <p style="position:absolute;top:46px;left:524px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>SFS 1996:736 </b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:642px;height:903px;"> <img width="642" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:45px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS 1996:736 </b></p> <p style="position:absolute;top:46px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>13</b> � Sp�ranl�ggningar, fordon och annan materiel som anv�nds i verk-</p> <p style="position:absolute;top:62px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft34">samheten skall vara av s�dan beskaffenhet att skador till f�ljd av verksam-<br/>heten f�rebyggs. </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>14 �</b> F�r verksamheten skall det finnas en s�kerhetsordning med s�dana <br/>s�kerhetsbest�mmelser som beh�vs ut�ver denna lag och de f�reskrifter <br/>som �r utf�rdade med st�d av lagen. </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>15 �</b> Den som driver verksamheten ansvarar f�r att de i 10-14 �� angiv-</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft32">na kraven uppfylls. </p> <p style="position:absolute;top:219px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft33"><i>L�karunders�kning och avst�ngning </i></p> <p style="position:absolute;top:236px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>16 �</b> Den som driver verksamhet f�r inte tilldela n�gon arbetsuppgifter av </p> <p style="position:absolute;top:252px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft35">betydelse f�r s�kerheten utan att denne har genomg�tt l�karunders�kning <br/>som utvisar att hinder av h�lsosk�l inte f�religger. </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft32">Den som har arbetsuppgifter av betydelse f�r s�kerheten skall regelbun-</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft35">det genomg� l�karunders�kning. Verksamhetsut�vare f�r fr�n s�dana ar-<br/>betsuppgifter avst�nga den som inte f�ljer ett �l�ggande att genomg� un-<br/>ders�kning. </p> <p style="position:absolute;top:361px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft34"><i>Godk�nnande av sp�ranl�ggningar eller fordon <br/></i><b>17 �</b> En sp�ranl�ggning eller en del av den f�r inte uppl�tas f�r trafik <br/>utan att den har godk�nts av J�rnv�gsinspektionen. Detsamma g�ller vid en <br/>v�sentlig ombyggnad.<i> Lag (1996:736). </i></p> <p style="position:absolute;top:443px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>18 �</b> Ett fordon f�r inte framf�ras p� en sp�ranl�ggning utan godk�n-<br/>nande av J�rnv�gsinspektionen. Detsamma g�ller ett fordon som har byggts </p> <p style="position:absolute;top:475px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft32">om v�sentligt.<i> Lag (1996:736). </i></p> <p style="position:absolute;top:507px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>19 �</b> J�rnv�gsinspektionen skall f�re godk�nnande enligt 17 eller 18 � </p> <p style="position:absolute;top:523px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft35">granska konstruktionsunderlaget f�r sp�ranl�ggningen eller fordonet och <br/>kontrollera och prova materielen i den omfattning som verket finner n�d-<br/>v�ndig.<i> Lag (1996:736). </i></p> <p style="position:absolute;top:603px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Vissa internationella transporter </b></p> <p style="position:absolute;top:625px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>19 a �</b> Internationella sammanslutningar av j�rnv�gsf�retag inom EES <br/>som vill utf�ra transittrafik i eller mellan de EES-l�nder d�r j�rnv�gs-<br/>f�retagen har sitt s�te och j�rnv�gsf�retag i EES-land som vill utf�ra inter-<br/>nationella kombinerade godstransporter skall ha s�rskilt tillst�nd<i> (licens) <br/></i>som utf�rdas av beh�rigt organ i det land d�r sammanslutningen eller f�re-<br/>taget har sitt s�te. F�r sammanslutningar och f�retag med s�te i Sverige <br/>som uppfyller villkoren f�r tillst�nd till sp�rtrafik enligt denna lag utf�rdar </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft32">J�rnv�gsinspektionen s�dan licens. </p> <p style="position:absolute;top:752px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft32">F�r sammanslutningar och f�retag med licens utf�rdad i annat EES-land </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft35">kr�vs f�r att f� driva j�rnv�gstrafik i Sverige d�rut�ver ett s�kerhetsintyg <br/>som utf�rdas av J�rnv�gsinspektionen efter kontroll av att kraven i 10-14, </p> <p style="position:absolute;top:800px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft32">16 och 18 �� �r uppfyllda.<i> Lag (1996:736). </i></p> <p style="position:absolute;top:846px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft32">1158 </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:643px;height:903px;"> <img width="643" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:45px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>Tillsyn m.m. </b></p> <p style="position:absolute;top:67px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>20 �</b> Tillsynen �ver efterlevnaden av denna lag och av de f�reskrifter och <br/>villkor som meddelats med st�d av lagen ut�vas av J�rnv�gsinspektionen. </p> <p style="position:absolute;top:99px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft41">Ang�ende elektriska anl�ggningar finns s�rskilda f�reskrifter i lagen </p> <p style="position:absolute;top:115px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft45">(1902:71 s. 1), innefattande vissa best�mmelser om elektriska anl�ggningar. <br/><i>Lag (1996:736). </i></p> <p style="position:absolute;top:163px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>21 �</b> Den som driver eller avser att driva verksamhet enligt denna lag <br/>skall p� beg�ran av J�rnv�gsinspektionen </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft41">1. l�mna inspektionen de upplysningar och tillhandah�lla de handlingar </p> <p style="position:absolute;top:211px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft41">som beh�vs f�r tillsynen, </p> <p style="position:absolute;top:227px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft41">2. ge inspektionen tilltr�de till anl�ggningar, fordon och annan materiel, </p> <p style="position:absolute;top:243px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft45">lokaler och omr�den som ber�rs av verksamheten f�r de unders�kningar <br/>som beh�vs f�r tillsynen, </p> <p style="position:absolute;top:275px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft41">3. vid provk�rningar och andra materielprov utan kostnad tillhandah�lla </p> <p style="position:absolute;top:291px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft41">erforderlig personal, materiel och liknande. </p> <p style="position:absolute;top:307px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft41">Polis- och tullmyndigheten skall l�mna den hj�lp som beh�vs f�r tillsy-</p> <p style="position:absolute;top:323px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft41">nen.<i> Lag (1996:736). </i></p> <p style="position:absolute;top:355px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>22 �</b> J�rnv�gsinspektionen f�r meddela de f�rel�gganden och f�rbud som <br/>beh�vs i enskilda fall f�r att denna lag eller de f�reskrifter eller villkor som <br/>har meddelats med st�d av lagen skall efterlevas.<i> Lag (1996:736). </i></p> <p style="position:absolute;top:418px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>23 �</b> F�rel�gganden och f�rbud enligt 22 � f�r f�renas med vite. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>24 �</b> Om det intr�ffar en olycka vid anv�ndningen av ett fordon p� en <br/>sp�ranl�ggning och medf�r olyckan att flera personer avlider eller blir <br/>allvarligt skadade eller att fordonet, sp�ranl�ggningen eller egendom som <br/>inte transporteras med fordonet f�r omfattande skador, skall den som driver <br/>verksamheten rapportera det intr�ffade. Han skall ocks� rapportera, n�r det <br/>funnits n�gon allvarlig fara f�r att en s�dan olycka skulle intr�ffa eller n�r <br/>n�got har h�nt som tyder p� ett v�sentligt fel hos fordonet, sp�ranl�gg-<br/>ningen, trafikledningen eller p� andra v�sentliga brister i s�kerhetsh�n-</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft41">seende. </p> <p style="position:absolute;top:594px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft41">Regeringen f�r f�reskriva att rapportering av h�ndelser som �r av bety-</p> <p style="position:absolute;top:610px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft45">delse f�r sp�rtrafikens s�kerhet skall ske ocks� i andra fall �n som anges i <br/>f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft41">Om unders�kning fr�n s�kerhetssynpunkt av j�rnv�gsolyckor och andra </p> <p style="position:absolute;top:657px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft45">h�ndelser som ber�r sp�rtrafiken finns best�mmelser i lagen (1990:712) om <br/>unders�kning av olyckor. </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>Ordning </b></p> <p style="position:absolute;top:746px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>25 �</b> Utan sp�rinnehavarens eller trafikut�varens tillst�nd f�r inte n�gon <br/>betr�da sp�romr�det f�r j�rnv�g utom p� platser d�r det av skyltar, ut-</p> <p style="position:absolute;top:778px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft41">j�mning av h�jdskillnaden mellan sp�ren och markplanet, g�ngf�llor eller </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft46">andra anordningar klart framg�r att allm�nheten har tilltr�de.<i> Lag <br/>(1993:1620). </i></p> <p style="position:absolute;top:843px;left:579px;white-space:nowrap" class="ft41">1159 </p> <p style="position:absolute;top:44px;left:522px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>SFS 1996:736 </b></p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:643px;height:903px;"> <img width="643" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:44px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft50"><b>SFS 1996:736 </b></p> <p style="position:absolute;top:45px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>25 a �</b> Alkoholdrycker f�r inte f�rt�ras inom j�rnv�gens omr�de och <br/>dess f�rdmedel. F�rbudet g�ller inte i fr�ga om f�rt�ring av drycker vid <br/>till�ten servering och inte heller om j�rnv�gen f�r s�rskilt fall har medgett </p> <p style="position:absolute;top:93px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft54">f�rt�ringen. Med alkoholdrycker f�rst�s spritdrycker, vin, stark�l och �l i <br/>den betydelse dessa beteckningar har i lagen (1977:292) om tillverkning av <br/>drycker, m.m.<i> Lag (1993:1620). </i></p> <p style="position:absolute;top:157px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft55"><b>26 �</b> En befattningshavare i s�kerhets- eller ordningstj�nst vid j�rnv�g f�r <br/>fr�n j�rnv�gens omr�de och dess f�rdmedel avl�gsna den som �vertr�der <br/>f�rbudet i 25 �, den som upptr�der berusad eller st�r ordningen och den <br/>som genom sitt upptr�dande �ventyrar s�kerheten i j�rnv�gsdriften. Om det <br/>�r absolut n�dv�ndigt, f�r han omh�nderta en s�dan person. Om s� sker, <br/>skall polisen omedelbart underr�ttas. Den omh�ndertagne f�r h�llas kvar till <br/>dess att han har �verl�mnats till en polisman eller det inte l�ngre finns sk�l <br/>till omh�ndertagande, dock l�ngst sex timmar. </p> <p style="position:absolute;top:285px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft52">En befattningshavare i s�kerhets- eller ordningstj�nst vid j�rnv�g f�r fr�n </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft52">j�rnv�gens omr�de avl�gsna den som �vertr�der f�rbudet i 25 a �.<i> Lag </i></p> <p style="position:absolute;top:317px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft53"><i>(1993:1620). </i></p> <p style="position:absolute;top:348px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>27 �</b> F�r att verkst�lla en �tg�rd enligt 26 � f�r befattningshavaren inte <br/>anv�nda str�ngare medel �n f�rh�llandena kr�ver. Han b�r i f�rsta hand <br/>f�rs�ka tala personen till r�tta genom upplysningar och anmaningar. </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft52">V�ld f�r tillgripas endast n�r andra medel inte hj�lper. Om v�ld tillgrips, </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft55">skall den lindrigaste form anv�ndas som kan f�rv�ntas leda till det avsedda <br/>resultatet. V�ld f�r inte brukas l�ngre �n som �r absolut n�dv�ndigt. </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft55"><b>28 �</b> F�reskrifter om unders�kning av resgodskollin eller godss�nd-<br/>ningar, omh�ndertagande av handresgods samt avl�gsnande, oskadlig-<br/>g�rande och f�rst�relse av resgodskolli eller handresgods samt av visst <br/>farligt gods finns i 6 kap. j�rnv�gstrafiklagen (1985:192). </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>Straffbest�mmelser </b></p> <p style="position:absolute;top:573px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>29 �</b> Till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r skall den d�mas som </p> <p style="position:absolute;top:589px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52">1. utan tillst�nd driver tillst�ndspliktig verksamhet enligt denna lag eller </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft52">driver verksamhet i strid med 19 a �, </p> <p style="position:absolute;top:621px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft52">2. av upps�t eller grov oaktsamhet i sin verksamhet anlitar n�gon att ut-</p> <p style="position:absolute;top:636px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft55">f�ra arbetsuppgifter av betydelse f�r s�kerheten eller anv�nder materiel <br/>som inte uppfyller s�kerhetskraven enligt 12 eller 13 � eller inte uppfyller <br/>kravet enligt 14 � p� s�kerhetsordning, </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft52">3. av upps�t eller oaktsamhet bryter mot villkor som meddelats med st�d </p> <p style="position:absolute;top:700px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft52">a v 7 � , </p> <p style="position:absolute;top:717px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft52">4. av upps�t eller oaktsamhet i verksamheten anv�nder materiel som inte </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft52">har godk�nts enligt 17 eller 18 �. </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft52">Den som har underl�tit att f�lja ett f�rel�ggande vid vite eller som �ver-</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft55">tr�tt ett vitesf�rbud skall inte d�mas till ansvar enligt denna lag f�r g�rning <br/>som omfattas av f�rel�ggandet eller f�rbudet.<i> Lag (1996:736). </i></p> <p style="position:absolute;top:812px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>30 �</b> Den som f�r ett maskindrivet sp�rfordon p� j�rnv�g eller tunnelbana <br/>efter att ha f�rt�rt alkoholhaltiga drycker i s�dan m�ngd att alkoholkon-<br/>centrationen under eller efter f�rden uppg�r till minst 0,2 promille i hans </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft52">1160 </p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:640px;height:901px;"> <img width="640" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:45px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft64">blod eller 0,10 milligram per liter i hans utandningsluft d�ms till b�ter eller <br/>f�ngelse i h�gst sex m�nader. </p> <p style="position:absolute;top:77px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft60">Till samma straff d�ms ocks� den som f�r ett s�dant fordon och d� �r s� </p> <p style="position:absolute;top:93px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft64">p�verkad av alkoholhaltiga drycker att det kan antas att han inte p� ett be-<br/>tryggande s�tt kan f�ra fordonet. Detsamma g�ller om f�raren �r lika p�-<br/>verkad av n�got annat medel. </p> <p style="position:absolute;top:141px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft60">�r ett brott som avses i f�rsta eller andra stycket att anse som grovt, skall </p> <p style="position:absolute;top:157px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft64">f�raren d�mas till f�ngelse i h�gst tv� �r. Vid bed�mande av om brottet �r <br/>grovt skall s�rskilt beaktas om </p> <p style="position:absolute;top:189px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft60">1. f�raren har haft en alkoholkoncentration som uppg�tt till minst 1,0 </p> <p style="position:absolute;top:205px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft60">promille i hans blod eller 0,50 milligram per liter i hans utandningsluft, </p> <p style="position:absolute;top:222px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft60">2. f�raren annars har varit avsev�rt p�verkad av alkohol eller n�got annat </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft60">medel, eller </p> <p style="position:absolute;top:254px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft60">3. framf�randet av fordonet har inneburit en p�taglig fara f�r trafiks�ker-</p> <p style="position:absolute;top:270px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft60">heten. </p> <p style="position:absolute;top:286px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft60">Den som utan att f�ra fordon som avses i f�rsta stycket vid j�rnv�g eller </p> <p style="position:absolute;top:302px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft65">tunnelbana fullg�r tj�nst, i vilken ing�r uppgifter av v�sentlig betydelse f�r <br/>s�kerheten och d� �r s� p�verkad av alkohol eller n�got annat medel att det <br/>kan antas att han inte kan utf�ra dessa uppgifter p� betryggande s�tt d�ms <br/>till b�ter eller f�ngelse i h�gst tv� �r. </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft60">I fr�ga om den som f�r sp�rvagn finns best�mmelser i lagen (1951:649) </p> <p style="position:absolute;top:382px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft60">om straff f�r vissa trafikbrott.<i> Lag (1993:1466). </i></p> <p style="position:absolute;top:412px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>31 �</b> Verksamhetsut�vare som f�rsummar att rapportera enligt 24 � <br/>f�rsta eller andra stycket skall d�mas till b�ter. </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>32 �</b> Den som bryter mot f�rbudet i 25 � skall d�mas till penningb�ter. <br/><i>Lag (1991:316). </i></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>33 �</b> Till ansvar enligt 29 eller 31 � skall inte d�mas i ringa fall. </p> <p style="position:absolute;top:524px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft60">Till ansvar enligt 29, 31 eller 32 � skall inte d�mas om g�rningen �r be-</p> <p style="position:absolute;top:540px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft65">lagd med straff i brottsbalken. Till ansvar enligt 32 � skall inte heller d�mas <br/>om g�rningen �r belagd med straff i lagen (1951:649) om straff f�r vissa <br/>trafikbrott. </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>33 a �</b> I fr�ga om beslag och f�rverkande av alkoholdrycker hos den <br/>som f�rt�r s�dana drycker i strid med 25 a � finns best�mmelser i lagen </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft60">(1958:205) om f�rverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.<i> Lag (1993:1620). </i></p> <p style="position:absolute;top:692px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>Ytterligare f�reskrifter </b></p> <p style="position:absolute;top:714px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft65"><b>34 �</b> Regeringen f�r f�reskriva eller i enskilda fall medge undantag fr�n <br/>denna lag. Regeringen f�r ocks� meddela ytterligare f�reskrifter som avses <br/>i 8 kap. 3 och 5 �� regeringsformen i de avseenden som anges i denna lag <br/>samt f�reskrifter om avgifter f�r granskning och kontroll enligt lagens be-<br/>st�mmelser eller f�reskrifter som utf�rdats med st�d av lagen. </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft60">Regeringen f�r �verl�ta dessa befogenheter till J�rnv�gsinspektionen. </p> <p style="position:absolute;top:810px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft61"><i>Lag (1996:736). </i></p> <p style="position:absolute;top:844px;left:581px;white-space:nowrap" class="ft60">1161 </p> <p style="position:absolute;top:45px;left:524px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>SFS 1996:736 </b></p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:640px;height:901px;"> <img width="640" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:44px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft70"><b>SFS 1996:736 </b></p> <p style="position:absolute;top:84px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft78">denna lag eller enligt f�reskrift som meddelats med st�d av lagen f�r �ver-<br/>klagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol. </p> <p style="position:absolute;top:117px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft78">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten. <br/>Andra beslut av J�rnv�gsinspektionen f�r �verklagas hos regeringen.<i> Lag </i></p> <p style="position:absolute;top:149px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft72"><i>(1996:736). </i></p> <p style="position:absolute;top:179px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft79"><b>36 �</b> Ett beslut enligt denna lag g�ller omedelbart. Ett beslut om �ter-<br/>kallelse av tillst�nd g�ller dock inte f�rr�n det har vunnit laga kraft, om det <br/>inte finns s�rskilda sk�l att best�mma annat. </p> <p style="position:absolute;top:241px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft71">1. Denna lag4 tr�der i kraft den 1 januari 1991, d� f�rordningen </p> <p style="position:absolute;top:257px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft79">(1967:604) om enskilda j�rnv�gar, tunnelbanor och sp�rv�gar skall upph�ra <br/>att g�lla. </p> <p style="position:absolute;top:289px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft71">2. Den som vid denna lags ikrafttr�dande drev sp�ranl�ggning, sp�rtrafik </p> <p style="position:absolute;top:305px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft79">eller s�rskild trafikledningsverksamhet f�r forts�tta att driva verksamheten i <br/>samma omfattning till utg�ngen av december 1993 utan tillst�nd enligt 4 � <br/>denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:353px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft71">3. Den som enligt 2. har r�tt att driva verksamhet utan tillst�nd och som </p> <p style="position:absolute;top:369px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft71">vill forts�tta med verksamheten efter den 1 januari 1994 skall senast den 30 </p> <p style="position:absolute;top:385px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft71">juni 1992 ans�ka om tillst�nd enligt 4 �. </p> <p style="position:absolute;top:401px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft71">4. Om det i en lag eller n�gon annan f�rfattning h�nvisas till en f�reskrift </p> <p style="position:absolute;top:417px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft79">som har ersatts genom en best�mmelse i denna lag, till�mpas i st�llet den <br/>nya best�mmelsen. </p> <p style="position:absolute;top:464px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft71">Denna lag5 tr�der i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats f�re </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft71">ikrafttr�dandet �verklagas enligt �ldre best�mmelser. </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft71">Denna lag6 tr�der i kraft den 1 juli 1996. </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft71">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft71">INES UUSMANN </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:369px;white-space:nowrap" class="ft79">Anders Iacob�us <br/>(Kommunikationsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft75">3</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft76"> Senaste lydelse 1195:79. </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft75">4</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft76"> 1990:1157. </p> <p style="position:absolute;top:837px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft75">5</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft76"> 1995:79. </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft75">6</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft76"> 1996:736. </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft71">1162 </p> <p style="position:absolute;top:45px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft73"><b>�verklagande m.m. </b></p> <p style="position:absolute;top:67px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft73"><b>35 �3</b> Beslut som J�rnv�gsinspektionen i s�rskiltfall har meddelat enligt </p> </div> </div>
background image

1156

1

Prop. 1995/96:192, bet. 1995/96:TU20, rskr. 1995/96:283.

2

Jfr r�dets direktiv 95/18/EG av den 19 juni 1995 om tillst�nd f�r j�rnv�gsf�retag (EGT

L143, 19.6.1995, s. 70, Celex 395L0018) och r�dets direktiv 95/19/EG av den 19 juni

1995 om tilldelning av j�rnv�gsinfrastrukturkapacitet och uttag av infrastrukturavgifter

(EGT L143, 19.6.1995, s. 75, Celex 395L0019).

SFS 1996:736
Utkom fr�n trycket
den 28 juni 1996
Omtryck

Lag
om �ndring i j�rnv�gss�kerhetslagen (1990:1157);

utf�rdad den 13 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om j�rnv�gss�kerhetslagen

(1990:1157)2

dels att 6 � skall upph�ra att g�lla,
dels att i 5, 7, 9, 17-20, 22, 34 och 35 �� ordet "Banverket" skall bytas ut

mot "J�rnv�gsinspektionen",

dels att 1,4, 8, 21 och 29 �� skall ha f�ljande lydelse,
dels att i lagen skall inf�ras tv� nya paragrafer, 1 a och 19 a ��, och n�r-

mast f�re 19 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

Lagen kommer d�rf�r att ha f�ljande lydelse fr�n och med den dag d�

denna lag tr�der i kraft. .

Inledande best�mmelser

1 � Denna lag g�ller s�kerheten vid j�rnv�g, tunnelbana och sp�rv�g.

Banverket har ett samlat ansvar f�r s�kerheten. Inom Banverket hand-

has vissa s�kerhetsfr�gor sj�lvst�ndigt av J�rnv�gsinspektionen. Lag
(1996:736),

1 a � J�rnv�gsinspektionen best�mmer om en sp�ranl�ggning �r j�rn v�g,

tunnelbana eller sp�rv�g. Lag (1996:736).

2 � Till sp�ranl�ggningar h�r sp�r och de �vriga fasta anordningar som
beh�vs f�r sp�rens best�nd, drift eller brukande, signal- och s�kerhetsan-

l�ggningar i �vrigt, trafikledningsanl�ggningar samt anordningar f�r elf�r-
s�rjning av trafiken.

3 � J�rnv�gs-, tunnelbane- och sp�rv�gsverksamhet best�r av drift av
sp�ranl�ggningar (sp�rinnehav) och drift av sp�rtrafik (trafikut�vning). I
driften av sp�ranl�ggningar ing�r trafikledning. Trafikledning �r dock en
s�rskild verksamhetsgren om den som driver sp�ranl�ggningen har �verl�tit

ansvaret h�rf�r till n�gon annan (s�rskild trafikledningsverksamhet).

Regler f�r verksamheten

Tillst�nd m.m.

4 � Sp�ranl�ggningar eller sp�rtrafik eller s�rskild trafikledningsverk-
samhet f�r drivas endast av den som har tillst�nd till verksamheten. F�r
verksamhet som drivs av Statens j�rnv�gar och Banverket beh�vs inte
n�got tillst�nd. F�r Statens j�rnv�gar beh�vs dock licens f�r s�dan trafik
som avses i 19 a �.

background image

Tillst�nd f�r beviljas den som med h�nsyn till yrkeskunnande, laglydnad

samt ekonomiska och andra f�rh�llanden av betydelse kan anses uppfylla
kraven i denna lag och i f�reskrifter som meddelats med st�d av lagen.

Tillst�ndsmyndigheten f�r anpassa kraven med h�nsyn till verksamhetens

art och omfattning. I fr�ga om drift utomlands av internationell j�rnv�gs-
trafik skall dock alltid kraven i andra stycket och 10-16 �� g�lla. J�rnv�gs-
f�retag som beviljas tillst�nd enligt denna paragraf samt sammanslutningar
och f�retag som beviljas licens enligt 19 a � skall genom f�rs�kring eller p�
annat likv�rdigt s�tt ha t�ckt den skadest�ndsskyldighet som kan uppkom-
ma till f�ljd av j�rnv�gstrafiken. Lag (1996:736).

5 � Fr�gor om tillst�nd att driva sp�ranl�ggningar eller sp�rtrafik eller
s�rskild trafikledningsverksamhet pr�vas av J�rnv�gsinspektionen. Lag
(1996:736).

6 � har upph�vts genom lag (1996:736).

7 � I samband med att tillst�nd meddelas eller under ett tillst�nds giltig-
hetstid f�r J�rnv�gsinspektionen f�reskriva de villkor f�r verksamheten
som beh�vs fr�n s�kerhetssynpunkt. Lag (1996:736).

�terkallelse av tillst�nd

8 � Ett tillst�nd att driva sp�ranl�ggningar, sp�rtrafik eller s�rskild trafik-
ledningsverksamhet eller ett s�kerhetsintyg enligt 19 a � f�r �terkallas, om
f�ruts�ttningarna f�r tillst�ndet eller intyget inte l�ngre uppfylls eller om
tillst�ndshavaren eller innehavaren av intyget inte fullg�r sina skyldigheter
enligt 21 �.

Om konkursf�rfarande eller ackordsf�rfarande har inletts mot en till-

st�ndshavare eller en innehavare av s�kerhetsintyg, skall tillst�ndet eller in-
tyget �terkallas, om det finns grundad anledning att anta att en tillfredsst�l-
lande finansiell omstrukturering inte kan �stadkommas inom rimlig tid. Lag
(1996:736).

9 � Fr�gor om �terkallelse av tillst�nd enligt 8 � pr�vas av J�rnv�gsin-
spektionen. Lag (1996:736).

Grundl�ggande best�mmelser
10 � Sp�ranl�ggningar, sp�rtrafik och s�rskild trafikledningsverksamhet
skall med h�nsyn till verksamhetens art och �vriga f�rh�llanden drivas s�
att skador till f�ljd av verksamheten f�rebyggs. D�rvid skall de �tg�rder
och f�rsiktighetsm�tt vidtas som beh�vs f�r att uppr�tth�lla en betryggande
s�kerhet.

11 � F�r verksamheten skall den organisation finnas som kr�vs f�r att

verksamheten skall kunna bedrivas p� ett s�kert s�tt.

12 � Den som �r sysselsatt i verksamheten skall ha god k�nnedom om de

f�rh�llanden, f�reskrifter och villkor som g�ller f�r verksamheten och som
ber�r hans arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter av betydelse f�r s�kerheten f�r
utf�ras endast av den som med h�nsyn till yrkeskunnande, h�lsotillst�nd

och personliga f�rh�llanden i �vrigt anses l�mplig.

1157

SFS 1996:736

background image

SFS 1996:736

13 � Sp�ranl�ggningar, fordon och annan materiel som anv�nds i verk-

samheten skall vara av s�dan beskaffenhet att skador till f�ljd av verksam-
heten f�rebyggs.

14 � F�r verksamheten skall det finnas en s�kerhetsordning med s�dana
s�kerhetsbest�mmelser som beh�vs ut�ver denna lag och de f�reskrifter
som �r utf�rdade med st�d av lagen.

15 � Den som driver verksamheten ansvarar f�r att de i 10-14 �� angiv-

na kraven uppfylls.

L�karunders�kning och avst�ngning

16 � Den som driver verksamhet f�r inte tilldela n�gon arbetsuppgifter av

betydelse f�r s�kerheten utan att denne har genomg�tt l�karunders�kning
som utvisar att hinder av h�lsosk�l inte f�religger.

Den som har arbetsuppgifter av betydelse f�r s�kerheten skall regelbun-

det genomg� l�karunders�kning. Verksamhetsut�vare f�r fr�n s�dana ar-
betsuppgifter avst�nga den som inte f�ljer ett �l�ggande att genomg� un-
ders�kning.

Godk�nnande av sp�ranl�ggningar eller fordon
17 � En sp�ranl�ggning eller en del av den f�r inte uppl�tas f�r trafik
utan att den har godk�nts av J�rnv�gsinspektionen. Detsamma g�ller vid en
v�sentlig ombyggnad. Lag (1996:736).

18 � Ett fordon f�r inte framf�ras p� en sp�ranl�ggning utan godk�n-
nande av J�rnv�gsinspektionen. Detsamma g�ller ett fordon som har byggts

om v�sentligt. Lag (1996:736).

19 � J�rnv�gsinspektionen skall f�re godk�nnande enligt 17 eller 18 �

granska konstruktionsunderlaget f�r sp�ranl�ggningen eller fordonet och
kontrollera och prova materielen i den omfattning som verket finner n�d-
v�ndig. Lag (1996:736).

Vissa internationella transporter

19 a � Internationella sammanslutningar av j�rnv�gsf�retag inom EES
som vill utf�ra transittrafik i eller mellan de EES-l�nder d�r j�rnv�gs-
f�retagen har sitt s�te och j�rnv�gsf�retag i EES-land som vill utf�ra inter-
nationella kombinerade godstransporter skall ha s�rskilt tillst�nd (licens)
som utf�rdas av beh�rigt organ i det land d�r sammanslutningen eller f�re-
taget har sitt s�te. F�r sammanslutningar och f�retag med s�te i Sverige
som uppfyller villkoren f�r tillst�nd till sp�rtrafik enligt denna lag utf�rdar

J�rnv�gsinspektionen s�dan licens.

F�r sammanslutningar och f�retag med licens utf�rdad i annat EES-land

kr�vs f�r att f� driva j�rnv�gstrafik i Sverige d�rut�ver ett s�kerhetsintyg
som utf�rdas av J�rnv�gsinspektionen efter kontroll av att kraven i 10-14,

16 och 18 �� �r uppfyllda. Lag (1996:736).

1158

background image

Tillsyn m.m.

20 � Tillsynen �ver efterlevnaden av denna lag och av de f�reskrifter och
villkor som meddelats med st�d av lagen ut�vas av J�rnv�gsinspektionen.

Ang�ende elektriska anl�ggningar finns s�rskilda f�reskrifter i lagen

(1902:71 s. 1), innefattande vissa best�mmelser om elektriska anl�ggningar.
Lag (1996:736).

21 � Den som driver eller avser att driva verksamhet enligt denna lag
skall p� beg�ran av J�rnv�gsinspektionen

1. l�mna inspektionen de upplysningar och tillhandah�lla de handlingar

som beh�vs f�r tillsynen,

2. ge inspektionen tilltr�de till anl�ggningar, fordon och annan materiel,

lokaler och omr�den som ber�rs av verksamheten f�r de unders�kningar
som beh�vs f�r tillsynen,

3. vid provk�rningar och andra materielprov utan kostnad tillhandah�lla

erforderlig personal, materiel och liknande.

Polis- och tullmyndigheten skall l�mna den hj�lp som beh�vs f�r tillsy-

nen. Lag (1996:736).

22 � J�rnv�gsinspektionen f�r meddela de f�rel�gganden och f�rbud som
beh�vs i enskilda fall f�r att denna lag eller de f�reskrifter eller villkor som
har meddelats med st�d av lagen skall efterlevas. Lag (1996:736).

23 � F�rel�gganden och f�rbud enligt 22 � f�r f�renas med vite.

24 � Om det intr�ffar en olycka vid anv�ndningen av ett fordon p� en
sp�ranl�ggning och medf�r olyckan att flera personer avlider eller blir
allvarligt skadade eller att fordonet, sp�ranl�ggningen eller egendom som
inte transporteras med fordonet f�r omfattande skador, skall den som driver
verksamheten rapportera det intr�ffade. Han skall ocks� rapportera, n�r det
funnits n�gon allvarlig fara f�r att en s�dan olycka skulle intr�ffa eller n�r
n�got har h�nt som tyder p� ett v�sentligt fel hos fordonet, sp�ranl�gg-
ningen, trafikledningen eller p� andra v�sentliga brister i s�kerhetsh�n-

seende.

Regeringen f�r f�reskriva att rapportering av h�ndelser som �r av bety-

delse f�r sp�rtrafikens s�kerhet skall ske ocks� i andra fall �n som anges i
f�rsta stycket.

Om unders�kning fr�n s�kerhetssynpunkt av j�rnv�gsolyckor och andra

h�ndelser som ber�r sp�rtrafiken finns best�mmelser i lagen (1990:712) om
unders�kning av olyckor.

Ordning

25 � Utan sp�rinnehavarens eller trafikut�varens tillst�nd f�r inte n�gon
betr�da sp�romr�det f�r j�rnv�g utom p� platser d�r det av skyltar, ut-

j�mning av h�jdskillnaden mellan sp�ren och markplanet, g�ngf�llor eller

andra anordningar klart framg�r att allm�nheten har tilltr�de. Lag
(1993:1620).

1159

SFS 1996:736

background image

SFS 1996:736

25 a � Alkoholdrycker f�r inte f�rt�ras inom j�rnv�gens omr�de och
dess f�rdmedel. F�rbudet g�ller inte i fr�ga om f�rt�ring av drycker vid
till�ten servering och inte heller om j�rnv�gen f�r s�rskilt fall har medgett

f�rt�ringen. Med alkoholdrycker f�rst�s spritdrycker, vin, stark�l och �l i
den betydelse dessa beteckningar har i lagen (1977:292) om tillverkning av
drycker, m.m. Lag (1993:1620).

26 � En befattningshavare i s�kerhets- eller ordningstj�nst vid j�rnv�g f�r
fr�n j�rnv�gens omr�de och dess f�rdmedel avl�gsna den som �vertr�der
f�rbudet i 25 �, den som upptr�der berusad eller st�r ordningen och den
som genom sitt upptr�dande �ventyrar s�kerheten i j�rnv�gsdriften. Om det
�r absolut n�dv�ndigt, f�r han omh�nderta en s�dan person. Om s� sker,
skall polisen omedelbart underr�ttas. Den omh�ndertagne f�r h�llas kvar till
dess att han har �verl�mnats till en polisman eller det inte l�ngre finns sk�l
till omh�ndertagande, dock l�ngst sex timmar.

En befattningshavare i s�kerhets- eller ordningstj�nst vid j�rnv�g f�r fr�n

j�rnv�gens omr�de avl�gsna den som �vertr�der f�rbudet i 25 a �. Lag

(1993:1620).

27 � F�r att verkst�lla en �tg�rd enligt 26 � f�r befattningshavaren inte
anv�nda str�ngare medel �n f�rh�llandena kr�ver. Han b�r i f�rsta hand
f�rs�ka tala personen till r�tta genom upplysningar och anmaningar.

V�ld f�r tillgripas endast n�r andra medel inte hj�lper. Om v�ld tillgrips,

skall den lindrigaste form anv�ndas som kan f�rv�ntas leda till det avsedda
resultatet. V�ld f�r inte brukas l�ngre �n som �r absolut n�dv�ndigt.

28 � F�reskrifter om unders�kning av resgodskollin eller godss�nd-
ningar, omh�ndertagande av handresgods samt avl�gsnande, oskadlig-
g�rande och f�rst�relse av resgodskolli eller handresgods samt av visst
farligt gods finns i 6 kap. j�rnv�gstrafiklagen (1985:192).

Straffbest�mmelser

29 � Till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r skall den d�mas som

1. utan tillst�nd driver tillst�ndspliktig verksamhet enligt denna lag eller

driver verksamhet i strid med 19 a �,

2. av upps�t eller grov oaktsamhet i sin verksamhet anlitar n�gon att ut-

f�ra arbetsuppgifter av betydelse f�r s�kerheten eller anv�nder materiel
som inte uppfyller s�kerhetskraven enligt 12 eller 13 � eller inte uppfyller
kravet enligt 14 � p� s�kerhetsordning,

3. av upps�t eller oaktsamhet bryter mot villkor som meddelats med st�d

a v 7 � ,

4. av upps�t eller oaktsamhet i verksamheten anv�nder materiel som inte

har godk�nts enligt 17 eller 18 �.

Den som har underl�tit att f�lja ett f�rel�ggande vid vite eller som �ver-

tr�tt ett vitesf�rbud skall inte d�mas till ansvar enligt denna lag f�r g�rning
som omfattas av f�rel�ggandet eller f�rbudet. Lag (1996:736).

30 � Den som f�r ett maskindrivet sp�rfordon p� j�rnv�g eller tunnelbana
efter att ha f�rt�rt alkoholhaltiga drycker i s�dan m�ngd att alkoholkon-
centrationen under eller efter f�rden uppg�r till minst 0,2 promille i hans

1160

background image

blod eller 0,10 milligram per liter i hans utandningsluft d�ms till b�ter eller
f�ngelse i h�gst sex m�nader.

Till samma straff d�ms ocks� den som f�r ett s�dant fordon och d� �r s�

p�verkad av alkoholhaltiga drycker att det kan antas att han inte p� ett be-
tryggande s�tt kan f�ra fordonet. Detsamma g�ller om f�raren �r lika p�-
verkad av n�got annat medel.

�r ett brott som avses i f�rsta eller andra stycket att anse som grovt, skall

f�raren d�mas till f�ngelse i h�gst tv� �r. Vid bed�mande av om brottet �r
grovt skall s�rskilt beaktas om

1. f�raren har haft en alkoholkoncentration som uppg�tt till minst 1,0

promille i hans blod eller 0,50 milligram per liter i hans utandningsluft,

2. f�raren annars har varit avsev�rt p�verkad av alkohol eller n�got annat

medel, eller

3. framf�randet av fordonet har inneburit en p�taglig fara f�r trafiks�ker-

heten.

Den som utan att f�ra fordon som avses i f�rsta stycket vid j�rnv�g eller

tunnelbana fullg�r tj�nst, i vilken ing�r uppgifter av v�sentlig betydelse f�r
s�kerheten och d� �r s� p�verkad av alkohol eller n�got annat medel att det
kan antas att han inte kan utf�ra dessa uppgifter p� betryggande s�tt d�ms
till b�ter eller f�ngelse i h�gst tv� �r.

I fr�ga om den som f�r sp�rvagn finns best�mmelser i lagen (1951:649)

om straff f�r vissa trafikbrott. Lag (1993:1466).

31 � Verksamhetsut�vare som f�rsummar att rapportera enligt 24 �
f�rsta eller andra stycket skall d�mas till b�ter.

32 � Den som bryter mot f�rbudet i 25 � skall d�mas till penningb�ter.
Lag (1991:316).

33 � Till ansvar enligt 29 eller 31 � skall inte d�mas i ringa fall.

Till ansvar enligt 29, 31 eller 32 � skall inte d�mas om g�rningen �r be-

lagd med straff i brottsbalken. Till ansvar enligt 32 � skall inte heller d�mas
om g�rningen �r belagd med straff i lagen (1951:649) om straff f�r vissa
trafikbrott.

33 a � I fr�ga om beslag och f�rverkande av alkoholdrycker hos den
som f�rt�r s�dana drycker i strid med 25 a � finns best�mmelser i lagen

(1958:205) om f�rverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. Lag (1993:1620).

Ytterligare f�reskrifter

34 � Regeringen f�r f�reskriva eller i enskilda fall medge undantag fr�n
denna lag. Regeringen f�r ocks� meddela ytterligare f�reskrifter som avses
i 8 kap. 3 och 5 �� regeringsformen i de avseenden som anges i denna lag
samt f�reskrifter om avgifter f�r granskning och kontroll enligt lagens be-
st�mmelser eller f�reskrifter som utf�rdats med st�d av lagen.

Regeringen f�r �verl�ta dessa befogenheter till J�rnv�gsinspektionen.

Lag (1996:736).

1161

SFS 1996:736

background image

SFS 1996:736

denna lag eller enligt f�reskrift som meddelats med st�d av lagen f�r �ver-
klagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.
Andra beslut av J�rnv�gsinspektionen f�r �verklagas hos regeringen. Lag

(1996:736).

36 � Ett beslut enligt denna lag g�ller omedelbart. Ett beslut om �ter-
kallelse av tillst�nd g�ller dock inte f�rr�n det har vunnit laga kraft, om det
inte finns s�rskilda sk�l att best�mma annat.

1. Denna lag4 tr�der i kraft den 1 januari 1991, d� f�rordningen

(1967:604) om enskilda j�rnv�gar, tunnelbanor och sp�rv�gar skall upph�ra
att g�lla.

2. Den som vid denna lags ikrafttr�dande drev sp�ranl�ggning, sp�rtrafik

eller s�rskild trafikledningsverksamhet f�r forts�tta att driva verksamheten i
samma omfattning till utg�ngen av december 1993 utan tillst�nd enligt 4 �
denna lag.

3. Den som enligt 2. har r�tt att driva verksamhet utan tillst�nd och som

vill forts�tta med verksamheten efter den 1 januari 1994 skall senast den 30

juni 1992 ans�ka om tillst�nd enligt 4 �.

4. Om det i en lag eller n�gon annan f�rfattning h�nvisas till en f�reskrift

som har ersatts genom en best�mmelse i denna lag, till�mpas i st�llet den
nya best�mmelsen.

Denna lag5 tr�der i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats f�re

ikrafttr�dandet �verklagas enligt �ldre best�mmelser.

Denna lag6 tr�der i kraft den 1 juli 1996.

P� regeringens v�gnar

INES UUSMANN

Anders Iacob�us
(Kommunikationsdepartementet)

3

Senaste lydelse 1195:79.

4

1990:1157.

5

1995:79.

6

1996:736.

1162

�verklagande m.m.

35 �3 Beslut som J�rnv�gsinspektionen i s�rskiltfall har meddelat enligt

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.