SFS 2009:693 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

Du är här: Start / Transport och trafik / Järnvägsmarknadslag (2022:365) / SFS 2009:693 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)
090693.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i j�rnv�gslagen (2004:519);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 17 juni 2009.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 5 kap. 2 och 2 a �� j�rnv�gslagen</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(2004:519) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett j�rnv�gsf�retag med s�te i en stat inom EES eller i Schweiz har r�tt</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">att utf�ra persontrafik p� svenska j�rnv�gsn�t.</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:542px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som har auktorisation enligt 3 kap. 5 � och hemvist eller s�te i en</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">stat inom EES eller i Schweiz har r�tt att organisera persontrafik p� svenska<br/>j�rnv�gsn�t.</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 oktober 2010.<br/>2. Vid pr�vning av m�l eller �renden enligt 8 kap. 9 � som har anh�ngig-</p> <p style="position:absolute;top:649px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">gjorts f�re den 1 oktober 2010 g�ller �ldre f�reskrifter.</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">MAUD OLOFSSON</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2008/09:176, bet. 2008/09:TU18, rskr. 2008/09:293.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2009:693</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 26 juni 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i j�rnv�gslagen (2004:519);

utf�rdad den 17 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 5 kap. 2 och 2 a �� j�rnv�gslagen

(2004:519) ska ha f�ljande lydelse.

5 kap.

2 �

Ett j�rnv�gsf�retag med s�te i en stat inom EES eller i Schweiz har r�tt

att utf�ra persontrafik p� svenska j�rnv�gsn�t.

2 a �

Den som har auktorisation enligt 3 kap. 5 � och hemvist eller s�te i en

stat inom EES eller i Schweiz har r�tt att organisera persontrafik p� svenska
j�rnv�gsn�t.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 oktober 2010.
2. Vid pr�vning av m�l eller �renden enligt 8 kap. 9 � som har anh�ngig-

gjorts f�re den 1 oktober 2010 g�ller �ldre f�reskrifter.

P� regeringens v�gnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:176, bet. 2008/09:TU18, rskr. 2008/09:293.

SFS 2009:693

Utkom fr�n trycket
den 26 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.