SFS 2004:519 Järnvägslag

Du är här: Start / Transport och trafik / Järnvägsmarknadslag (2022:365) / SFS 2004:519 Järnvägslag
040519.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:IDIGBC+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:IDIGBN+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:IDIGBN+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:IDIGBC+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:IDIGBN+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:IDIGBN+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:IDIGBC+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:IDIGBC+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:IDIGBN+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IDIGBC+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:14px;font-family:IDIGBC+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:12px;font-family:IDIGBC+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:16px;font-family:IDIGBC+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:IDIGBC+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:IDIGBN+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:IDIGBN+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:IDIGGO+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IDIGBC+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:IDIGBC+Times;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:IDIGBN+Times;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:IDIGBN+Times;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;font-family:IDIGGO+Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IDIGBC+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:IDIGBC+Times;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:IDIGBN+Times;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:IDIGGO+Times;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:IDIGBN+Times;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IDIGBC+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:IDIGBC+Times;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:IDIGBN+Times;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:IDIGBN+Times;color:#000000;} .ft53{font-size:14px;font-family:IDIGGO+Times;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IDIGBC+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:IDIGBC+Times;color:#000000;} .ft61{font-size:16px;font-family:IDIGBN+Times;color:#000000;} .ft62{font-size:14px;font-family:IDIGGO+Times;color:#000000;} .ft63{font-size:14px;font-family:IDIGBN+Times;color:#000000;} .ft64{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IDIGBC+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:14px;font-family:IDIGBC+Times;color:#000000;} .ft71{font-size:16px;font-family:IDIGBN+Times;color:#000000;} .ft72{font-size:14px;font-family:IDIGBN+Times;color:#000000;} .ft73{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IDIGBC+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:14px;font-family:IDIGBC+Times;color:#000000;} .ft81{font-size:16px;font-family:IDIGBN+Times;color:#000000;} .ft82{font-size:14px;font-family:IDIGBN+Times;color:#000000;} .ft83{font-size:14px;font-family:IDIGGO+Times;color:#000000;} .ft84{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IDIGBC+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft90{font-size:14px;font-family:IDIGBC+Times;color:#000000;} .ft91{font-size:16px;font-family:IDIGBN+Times;color:#000000;} .ft92{font-size:14px;font-family:IDIGGO+Times;color:#000000;} .ft93{font-size:14px;font-family:IDIGBN+Times;color:#000000;} .ft94{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IDIGBC+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft100{font-size:14px;font-family:IDIGBC+Times;color:#000000;} .ft101{font-size:16px;font-family:IDIGBN+Times;color:#000000;} .ft102{font-size:14px;font-family:IDIGBN+Times;color:#000000;} .ft103{font-size:14px;font-family:IDIGGO+Times;color:#000000;} .ft104{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IDIGBC+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft110{font-size:14px;font-family:IDIGBC+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:16px;font-family:IDIGBN+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:IDIGBN+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:IDIGGO+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IDIGBC+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft120{font-size:14px;font-family:IDIGBC+Times;color:#000000;} .ft121{font-size:16px;font-family:IDIGBN+Times;color:#000000;} .ft122{font-size:14px;font-family:IDIGBN+Times;color:#000000;} .ft123{font-size:14px;font-family:IDIGGO+Times;color:#000000;} .ft124{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IDIGBC+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft130{font-size:14px;font-family:IDIGBC+Times;color:#000000;} .ft131{font-size:16px;font-family:IDIGBN+Times;color:#000000;} .ft132{font-size:14px;font-family:IDIGBN+Times;color:#000000;} .ft133{font-size:14px;font-family:IDIGGO+Times;color:#000000;} .ft134{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IDIGBC+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft140{font-size:14px;font-family:IDIGBC+Times;color:#000000;} .ft141{font-size:16px;font-family:IDIGBN+Times;color:#000000;} .ft142{font-size:14px;font-family:IDIGBN+Times;color:#000000;} .ft143{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IDIGBC+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft150{font-size:14px;font-family:IDIGBC+Times;color:#000000;} .ft151{font-size:16px;font-family:IDIGBN+Times;color:#000000;} .ft152{font-size:14px;font-family:IDIGBN+Times;color:#000000;} .ft153{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IDIGBC+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft160{font-size:14px;font-family:IDIGBC+Times;color:#000000;} .ft161{font-size:16px;font-family:IDIGBN+Times;color:#000000;} .ft162{font-size:14px;font-family:IDIGBN+Times;color:#000000;} .ft163{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IDIGBC+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft170{font-size:14px;font-family:IDIGBC+Times;color:#000000;} .ft171{font-size:16px;font-family:IDIGBN+Times;color:#000000;} .ft172{font-size:14px;font-family:IDIGBN+Times;color:#000000;} .ft173{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IDIGBC+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft180{font-size:14px;font-family:IDIGBC+Times;color:#000000;} .ft181{font-size:16px;font-family:IDIGBN+Times;color:#000000;} .ft182{font-size:8px;font-family:IDIGBC+Times;color:#000000;} .ft183{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IDIGBC+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:188px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>J�rnv�gslag;</b></p> <p style="position:absolute;top:225px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 3 juni 2004.</p> <p style="position:absolute;top:261px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:305px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap. Allm�nna best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:331px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>Lagens till�mpningsomr�de</b></p> <p style="position:absolute;top:357px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>1 � </b>Denna lag g�ller j�rnv�gsinfrastruktur och j�rnv�gsfordon samt ut-<br/>f�rande och organisation av j�rnv�gstrafik. </p> <p style="position:absolute;top:392px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Lagen g�ller inte f�r tunnelbana och sp�rv�g. Best�mmelser om s�ker-</p> <p style="position:absolute;top:410px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">heten vid s�dana sp�rbundna system finns i lagen (1990:1157) om s�kerhet<br/>vid tunnelbana och sp�rv�g.</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2 � </b>S�rskilda best�mmelser om befordran av passagerare och gods finns i<br/>j�rnv�gstrafiklagen (1985:192) och i lagen (1985:193) om internationell<br/>j�rnv�gstrafik. </p> <p style="position:absolute;top:543px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>Tillsynsmyndighet</b></p> <p style="position:absolute;top:569px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>3 � </b>Den myndighet som regeringen best�mmer (tillsynsmyndigheten) skall<br/>pr�va ans�kningar om tillst�nd och ut�va tillsyn enligt denna lag och enligt<br/>f�reskrifter meddelade med st�d av lagen.</p> <p style="position:absolute;top:675px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2003/04:123, bet. 2003/04:TU14, rskr. 2003/04:258.</p> <p style="position:absolute;top:688px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">2 Jfr r�dets direktiv 91/440/EEG av den 29 juli 1991 om utvecklingen av gemenska-<br/>pens j�rnv�gar (EGT L 237, 24.8.1991, s. 25, Celex 31991L0440), senast �ndrat<br/>genom Europaparlamentets och r�dets direktiv 2001/12/EG (EGT L 75, 15.3.2001,<br/>s. 1, Celex 32001L0012) och bilaga II till anslutningsakten f�r Tjeckien m.fl. (EUT<br/>L 236, 23.9.2003, s. 53, Celex 12003TN02/01/A), r�dets direktiv 95/18/EG av den<br/>19 juni 1995 om tillst�nd f�r j�rnv�gsf�retag (EGT L 143, 27.6.1995, s. 70, Celex<br/>31995L0018), senast �ndrat genom Europaparlamentets och r�dets direktiv 2001/13/<br/>EG (EGT L 75, 15.3.2001, s. 26, Celex 32001L0013), r�dets direktiv 96/48/EG av<br/>den 23 juli 1996 om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska j�rnv�gssystemet<br/>f�r h�ghastighetst�g (EGT L 235, 17.9.1996, s. 6, Celex 31996L0048), �ndrat genom<br/>Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:387px;white-space:nowrap" class="ft17">1882/2003 (EUT L </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft17">284,</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">31.10.2003, s. 1, Celex 32003R1882), Europaparlamentets och r�dets direktiv 2001/<br/>14/EG av den 26 februari 2001 om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av<br/>avgifter f�r utnyttjande av j�rnv�gsinfrastruktur och utf�rdande av s�kerhetsintyg<br/>(EGT L 75, 15.3.2001, s. 29, Celex 32001L0014), �ndrat genom kommissionens<br/>beslut 2002/844/EG (EGT L 289, 26.10.2002, s. 30, Celex 32002D0844) samt Euro-<br/>paparlamentets och r�dets direktiv 2001/16/EG av den 19 mars 2001 om driftskompa-<br/>tibiliteten hos det transeuropeiska j�rnv�gssystemet f�r konventionella t�g (EGT<br/>L 110, 20.4.2001, s. 1, Celex 32001L0016).</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2004:519</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 16 juni 2004</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2004:519</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Definitioner</b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>4 � </b>I denna lag och i f�reskrifter som meddelas med st�d av lagen f�rst�s<br/>med</p> <p style="position:absolute;top:111px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>delsystem:</i> del av j�rnv�gssystem, <br/><i>EES:</i> Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det,<br/><i>infrastrukturf�rvaltare:</i> den som f�rvaltar j�rnv�gsinfrastruktur och dri-</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">ver anl�ggningar som h�r till infrastrukturen,</p> <p style="position:absolute;top:182px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>j�rnv�gsfordon:</i> rullande materiel som kan framf�ras p� j�rnv�gssp�r,<br/><i>j�rnv�gsf�retag:</i> den som med st�d av licens eller s�rskilt tillst�nd tillhan-</p> <p style="position:absolute;top:217px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">dah�ller dragkraft och utf�r j�rnv�gstrafik,</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>j�rnv�gsinfrastruktur:</i> f�r j�rnv�gstrafik avsedda sp�r-, signal- och s�ker-</p> <p style="position:absolute;top:252px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24">hetsanl�ggningar, trafikledningsanl�ggningar, anordningar f�r elf�rs�rjning<br/>av trafiken samt �vriga fasta anordningar som beh�vs f�r anl�ggningarnas<br/>best�nd, drift eller brukande, </p> <p style="position:absolute;top:305px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>j�rnv�gsn�t:</i> j�rnv�gsinfrastruktur som f�rvaltas av en och samma infra-</p> <p style="position:absolute;top:323px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">strukturf�rvaltare,</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>j�rnv�gssystem:</i> j�rnv�gsinfrastruktur och j�rnv�gsfordon samt drift och</p> <p style="position:absolute;top:358px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rvaltning av infrastrukturen och fordonen,</p> <p style="position:absolute;top:376px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>t�gl�ge:</i> den infrastrukturkapacitet som, enligt vad som anges i en t�g-</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24">plan, f�r tas i anspr�k f�r att framf�ra j�rnv�gsfordon, utom arbetsfordon,<br/>fr�n en plats till en annan under en viss tidsperiod,</p> <p style="position:absolute;top:429px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>t�gplan:</i> plan �ver anv�ndning av j�rnv�gsinfrastruktur under en viss an-</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">given period.</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Bemyndigande</b></p> <p style="position:absolute;top:517px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>5 � </b>Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndig-<br/>heten f�r meddela f�reskrifter om vilka fordon som �r arbetsfordon och om<br/>att vissa sp�ranl�ggningar inte anses som j�rnv�gsinfrastruktur.</p> <p style="position:absolute;top:570px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen f�r ocks� meddela f�reskrifter om vad som i denna lag och i</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24">f�reskrifter som meddelas med st�d av lagen f�rst�s med det transeurope-<br/>iska j�rnv�gssystemet f�r konventionella t�g och det transeuropeiska j�rn-<br/>v�gssystemet f�r h�ghastighetst�g. </p> <p style="position:absolute;top:668px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2 kap. Krav p� j�rnv�gssystem </b></p> <p style="position:absolute;top:694px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>S�kerhet</b></p> <p style="position:absolute;top:720px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>1 �</b> J�rnv�gsinfrastruktur, j�rnv�gsfordon och annan materiel i j�rnv�gs-<br/>system skall vara av s�dan beskaffenhet att skador till f�ljd av verksamhet<br/>som bedrivs i systemet f�rebyggs.</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>2 �</b> Infrastrukturf�rvaltares och j�rnv�gsf�retags verksamhet skall utf�ras<br/>s� att skador till f�ljd av verksamheten f�rebyggs. </p> <p style="position:absolute;top:825px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Verksamheten skall vara organiserad s� att den kan bedrivas p� ett s�kert</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">s�tt.</p> <p style="position:absolute;top:878px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>3 �</b> De som �r sysselsatta i en infrastrukturf�rvaltares eller ett j�rnv�gs-<br/>f�retags verksamhet skall ha god k�nnedom om de f�rh�llanden, f�reskrifter</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2004:519</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34">och villkor som g�ller f�r verksamheten och som ber�r deras arbetsuppgif-<br/>ter. </p> <p style="position:absolute;top:86px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">Arbetsuppgifter av betydelse f�r s�kerheten f�r utf�ras endast av den som</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34">med h�nsyn till yrkeskunnande, h�lsotillst�nd och personliga f�rh�llanden i<br/>�vrigt anses l�mplig.</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>4 �</b> En infrastrukturf�rvaltare eller ett j�rnv�gsf�retag f�r inte tilldela n�-<br/>gon arbetsuppgifter av betydelse f�r s�kerheten utan att denne har genom-<br/>g�tt l�karunders�kning som utvisar att det inte finns n�gra hinder av h�lso-<br/>sk�l. </p> <p style="position:absolute;top:227px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">Den som har arbetsuppgifter av betydelse f�r s�kerheten skall regelbundet</p> <p style="position:absolute;top:244px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34">genomg� l�karunders�kning. Verksamhetsut�vare f�r avst�nga den som inte<br/>f�ljer ett �l�ggande att genomg� unders�kning fr�n s�dana arbetsuppgifter.</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>5 �</b> F�r en infrastrukturf�rvaltares eller ett j�rnv�gsf�retags verksamhet<br/>skall det finnas en s�kerhetsordning med s�dana s�kerhetsbest�mmelser som<br/>beh�vs ut�ver denna lag och de f�reskrifter som �r utf�rdade med st�d av la-<br/>gen. </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>6 �</b> Om det intr�ffar en olycka vid anv�ndningen av ett j�rnv�gsfordon,<br/>som medf�r att flera personer avlider eller blir allvarligt skadade eller att<br/>fordonet, j�rnv�gsinfrastrukturen eller egendom som inte transporteras med<br/>fordonet f�r omfattande skador, �r j�rnv�gsf�retag och infrastrukturf�rval-<br/>tare skyldiga att rapportera det intr�ffade till tillsynsmyndigheten. J�rnv�gs-<br/>f�retag och f�rvaltare �r ocks� skyldiga att rapportera n�r det funnits allvar-<br/>lig fara f�r en s�dan olycka eller n�r n�got har h�nt som tyder p� ett v�sent-<br/>ligt fel hos ett fordon, eller infrastrukturen eller p� att det finns andra v�sent-<br/>liga brister i s�kerhetsh�nseende.</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">Om unders�kning fr�n s�kerhetssynpunkt av j�rnv�gsolyckor och andra</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34">h�ndelser som ber�r sp�rtrafiken finns best�mmelser i lagen (1990:712) om<br/>unders�kning av olyckor.</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Krav p� delsystem och komponenter</b></p> <p style="position:absolute;top:650px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft33"><i>Inledande best�mmelse</i></p> <p style="position:absolute;top:676px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>7 � </b> Best�mmelserna i 812 �� skall till�mpas endast p� delsystem och<br/>komponenter som projekterats, byggts, byggts om eller moderniserats efter<br/>utg�ngen av juni 2004. Best�mmelserna skall dock �ven till�mpas p� del-<br/>system och komponenter som tagits i bruk dessf�rinnan men efter den<br/>1 januari 2001, om de ing�r i det transeuropeiska j�rnv�gssystemet f�r h�g-<br/>hastighetst�g.</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft33"><i>V�sentliga krav och tekniska specifikationer</i></p> <p style="position:absolute;top:835px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>8 �</b> Varje delsystem och varje d�ri ing�ende komponent som �r n�dv�ndig<br/>f�r driftskompatibilitet skall uppfylla f�reskrivna krav om s�kerhet, tillf�rlit-<br/>lighet, tillg�nglighet, h�lsa, milj�skydd och teknisk kompatibilitet. </p> <p style="position:absolute;top:888px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">Varje delsystem skall dessutom �verensst�mma med f�reskrivna tekniska</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft30">specifikationer f�r driftskompatibilitet.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2004:519</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft42"><i>Delsystem</i></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>9 � </b> Ett delsystem f�r tas i bruk endast om det uppfyller kraven i 8 �. </p> <p style="position:absolute;top:94px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft40">Kraven skall anses uppfyllda om den som tar ett delsystem i bruk, eller</p> <p style="position:absolute;top:111px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44">dennes etablerade ombud i EES eller i Schweiz, avgett en f�rklaring om att<br/>delsystemet �verensst�mmer med f�reskrivna krav (EG-kontrollf�rklaring).<br/>Kontrollen av delsystemet och bed�mningen av �verensst�mmelse skall<br/>vara utf�rd av ett organ som anm�lts f�r detta �ndam�l enligt lagen<br/>(1992:1119) om teknisk kontroll. </p> <p style="position:absolute;top:200px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft40">Med kontroll och bed�mning enligt andra stycket likst�lls kontroll och be-</p> <p style="position:absolute;top:217px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44">d�mning av ett organ som anm�lts f�r samma �ndam�l av en annan stat<br/>inom EES eller av Schweiz. </p> <p style="position:absolute;top:280px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft42"><i>Komponenter</i></p> <p style="position:absolute;top:305px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>10 �</b> En komponent som �r n�dv�ndig f�r driftskompatibilitet f�r sl�ppas<br/>ut p� marknaden och anv�ndas i delsystemen endast om den medger att<br/>driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska j�rnv�gssystemet uppn�s och<br/>den uppfyller kraven i 8 � f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:376px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft40">Kraven skall anses uppfyllda om tillverkaren, dennes etablerade ombud i</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44">EES eller i Schweiz eller den som sl�pper ut en komponent p� marknaden,<br/>avgett en f�rs�kran om att komponenten �verensst�mmer med till�mpliga<br/>tekniska specifikationer och �r l�mplig f�r avsedd anv�ndning (EG-f�rs�k-<br/>ran). Bed�mningen av �verensst�mmelse och l�mplighet skall i de fall rege-<br/>ringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten f�reskri-<br/>ver vara utf�rd av ett organ som anm�lts f�r detta �ndam�l enligt lagen<br/>(1992:1119) om teknisk kontroll. </p> <p style="position:absolute;top:517px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft40">Med en bed�mning enligt andra stycket likst�lls en bed�mning av ett or-</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44">gan som anm�lts f�r samma �ndam�l av en annan stat inom EES eller av<br/>Schweiz. </p> <p style="position:absolute;top:598px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft42"><i>Beslut om undantag</i></p> <p style="position:absolute;top:623px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>11 �</b> Tillsynsmyndigheten f�r besluta att ett delsystem inte beh�ver �ver-<br/>ensst�mma med s�dana tekniska specifikationer f�r driftskompatibilitet som<br/>anges i 8 � andra stycket, om det finns s�rskilda sk�l.</p> <p style="position:absolute;top:676px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft40">Ett beslut om undantag skall f�renas med de villkor som �r n�dv�ndiga</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft40">fr�n s�kerhets-, milj�- och driftskompatibilitetssynpunkt.</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>12 �</b> Ing�r ett delsystem i ett transeuropeiskt j�rnv�gssystem, f�r tillsyns-<br/>myndigheten besluta enligt 11 � endast i de fall som regeringen f�reskriver.</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>Tillsynsmyndighetens godk�nnande</b></p> <p style="position:absolute;top:817px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>13 �</b> Delsystem f�r tas i bruk endast efter godk�nnande av tillsynsmyndig-<br/>heten, s�vida inte n�got annat �r s�rskilt f�reskrivet.</p> <p style="position:absolute;top:853px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft40">Vid tillsynsmyndighetens pr�vning av delsystem som inte har projekte-</p> <p style="position:absolute;top:870px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44">rats, byggts, byggts om eller moderniserats efter utg�ngen av juni 2004 skall<br/>best�mmelserna i 812 �� inte beaktas.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2004:519</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>Bemyndigande</b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>14 �</b> Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndig-<br/>heten f�r meddela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:111px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft54">1. s�kerhet enligt 15 ��,<br/>2. att h�ndelser som �r av betydelse f�r sp�rtrafikens s�kerhet skall rap-</p> <p style="position:absolute;top:147px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">porteras ocks� i andra fall �n som anges i 6 � f�rsta stycket,</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft50">3. krav ang�ende s�kerhet, tillf�rlitlighet, tillg�nglighet, h�lsa, milj�skydd</p> <p style="position:absolute;top:182px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">och teknisk kompatibilitet enligt 8 � f�rsta stycket,</p> <p style="position:absolute;top:200px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft50">4. tekniska specifikationer f�r driftskompatibilitet enligt 8 � andra stycket</p> <p style="position:absolute;top:217px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54">samt �vriga villkor f�r projektering, byggnation, ombyggnation, modernise-<br/>ring, drift, underh�ll och brukande av j�rnv�gsinfrastruktur och j�rnv�gs-<br/>fordon,</p> <p style="position:absolute;top:270px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft54">5. EG-kontrollf�rklaring enligt 9 �,<br/>6. EG-f�rs�kran enligt 10 �, och<br/>7. godk�nnande enligt 13 � och om undantag fr�n kravet p� godk�nnande.<br/>Regeringen f�r meddela f�reskrifter om i vilka fall tillsynsmyndigheten</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">f�r besluta enligt 12 �.</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>3 kap. Tillst�nd f�r j�rnv�gsverksamhet </b></p> <p style="position:absolute;top:411px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>Tillst�nd f�r j�rnv�gsf�retag</b></p> <p style="position:absolute;top:437px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft53"><i>Tillst�ndskrav</i></p> <p style="position:absolute;top:463px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>1 �</b> F�r att utf�ra j�rnv�gstrafik kr�vs antingen tillst�nd i form av licens<br/>och s�kerhetsintyg eller, i fall som avses i 4 �, s�rskilt tillst�nd. </p> <p style="position:absolute;top:525px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft53"><i>Licens</i></p> <p style="position:absolute;top:551px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>2 �</b> Licens skall beviljas den som</p> <p style="position:absolute;top:569px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft54">1. avser att tillhandah�lla dragkraft och utf�ra j�rnv�gstrafik,<br/>2. har hemvist eller s�te i Sverige,<br/>3. med h�nsyn till yrkeskunnande, ekonomisk f�rm�ga och gott anseende</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54">anses vara l�mplig att tillhandah�lla dragkraft och utf�ra j�rnv�gstrafik,<br/>samt</p> <p style="position:absolute;top:657px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft50">4. genom f�rs�kring eller annat likv�rdigt arrangemang t�cker den skade-</p> <p style="position:absolute;top:675px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">st�ndsskyldighet som kan uppkomma till f�ljd av j�rnv�gstrafik.</p> <p style="position:absolute;top:692px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft50">Licens eller annat motsvarande tillst�nd utf�rdat i en annan stat inom EES</p> <p style="position:absolute;top:710px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">eller i Schweiz g�ller i Sverige.</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft53"><i>S�kerhetsintyg</i></p> <p style="position:absolute;top:780px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>3 �</b> S�kerhetsintyg skall beviljas j�rnv�gsf�retag som </p> <p style="position:absolute;top:798px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft50">1. kan antas komma att uppfylla kraven i 2 kap. 15 �� och i f�reskrifter</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">som meddelats med st�d av 2 kap. 14 � 1,</p> <p style="position:absolute;top:833px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft54">2. anv�nder j�rnv�gsfordon som uppfyller kraven i 2 kap., samt<br/>3. visar att f�rs�kring eller annat likv�rdigt arrangemang t�cker den ska-</p> <p style="position:absolute;top:869px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54">dest�ndsskyldighet som kan uppkomma till f�ljd av den trafik som s�ker-<br/>hetsintyget g�ller. </p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2004:519</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft60">Kraven i f�rsta stycket f�r anpassas till verksamhetens art och omfattning.</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft64">I intyget skall tillsynsmyndigheten ange hur kraven anpassats och f�r vilken<br/>verksamhet intyget g�ller.</p> <p style="position:absolute;top:131px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft62"><i>S�rskilt tillst�nd</i></p> <p style="position:absolute;top:156px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>4 �</b> S�rskilt tillst�nd f�r beviljas den som avser att inom landet utf�ra en-<br/>dast</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft64">1. persontrafik p� lokal eller regional frist�ende j�rnv�gsinfrastruktur,<br/>2. regionala godstransporter, <br/>3. trafik i samband med underh�ll av j�rnv�gsinfrastruktur, eller<br/>4. till sin omfattning obetydlig trafik med museij�rnv�gsfordon eller an-</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft60">nan liknande materiel. </p> <p style="position:absolute;top:280px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft60">S�rskilt tillst�nd skall endast beviljas den som uppfyller de krav som</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft64">anges i 2 � f�rsta stycket och 3 � f�rsta stycket. Kraven f�r dock anpassas till<br/>verksamhetens art och omfattning. I tillst�ndet skall tillsynsmyndigheten<br/>ange hur kraven anpassats och f�r vilken verksamhet tillst�ndet g�ller.</p> <p style="position:absolute;top:378px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>Tillst�nd f�r verksamhetsut�vare som organiserar j�rnv�gstrafik</b></p> <p style="position:absolute;top:403px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>5 �</b> F�r att organisera, men inte sj�lv utf�ra, j�rnv�gstrafik kr�vs tillst�nd i<br/>form av auktorisation. Auktorisation kr�vs dock inte f�r Rikstrafiken.</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>6 �</b> Auktorisation skall beviljas den som</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft60">1. har ett allm�nnyttigt eller kommersiellt intresse av att organisera j�rn-</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft60">v�gstrafik, samt </p> <p style="position:absolute;top:509px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft60">2. med h�nsyn till yrkeskunnande, ekonomisk f�rm�ga och gott anseende</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft60">kan anses l�mplig att organisera j�rnv�gstrafik.</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>Tillst�nd f�r infrastrukturf�rvaltare</b></p> <p style="position:absolute;top:598px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>7 �</b> F�r att f�rvalta j�rnv�gsinfrastruktur och driva anl�ggningar som h�r<br/>till infrastrukturen kr�vs tillst�nd. Tillst�nd kr�vs dock inte f�r Banverket.</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>8 �</b> Tillst�nd enligt 7 � skall beviljas den som </p> <p style="position:absolute;top:668px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft60">1. med h�nsyn till yrkeskunnande, ekonomisk f�rm�ga och gott anseende</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft64">kan anses l�mplig att f�rvalta j�rnv�gsinfrastruktur och driva anl�ggningar<br/>som h�r till infrastrukturen, samt</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft60">2. kan antas komma att uppfylla kraven i 2 kap. 15 �� och i f�reskrifter</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft60">som meddelats med st�d av 2 kap. 14 � 1. </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft60">Kraven i f�rsta stycket f�r anpassas till verksamhetens art och omfattning.</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft64">I tillst�ndet skall tillsynsmyndigheten ange hur kraven anpassats och f�r vil-<br/>ken verksamhet tillst�ndet g�ller.</p> <p style="position:absolute;top:837px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>Villkor och ompr�vning</b></p> <p style="position:absolute;top:862px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>9 �</b> Tillsynsmyndigheten f�r, utom n�r det g�ller licens, i samband med att<br/>ett tillst�nd meddelas eller under tillst�ndets giltighetstid f�rena tillst�ndet<br/>med de villkor som beh�vs fr�n s�kerhetssynpunkt. Tillsynsmyndigheten f�r</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft70">7</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>SFS 2004:519</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft73">�ven besluta s�dana villkor f�r Banverket som infrastrukturf�rvaltare och<br/>f�r Rikstrafiken som organisat�r av j�rnv�gstrafik.</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft70">Tillst�ndshavaren �r skyldig att till tillsynsmyndigheten anm�la s�dana</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft73">f�r�ndringar i verksamheten som kan f�ranleda ompr�vning av tillst�ndet<br/>eller villkoren.</p> <p style="position:absolute;top:166px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>4 kap. Redovisning av j�rnv�gsverksamhet </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft73"><b>1 �</b> J�rnv�gsf�retag skall i f�rekommande fall s�rredovisa verksamhet som<br/>avser godstransporter och f�rvaltning av j�rnv�gsinfrastruktur.</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft70">Infrastrukturf�rvaltare skall i f�rekommande fall s�rredovisa tillhandah�l-</p> <p style="position:absolute;top:244px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft70">lande av transporttj�nster.</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft70">Offentligt st�d som betalas ut till en av dessa verksamheter f�r endast an-</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft73">v�ndas i den verksamheten. Offentligt st�d som utbetalas till verksamhet<br/>som avser persontransport skall redovisas separat i den verksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft73"><b>2 �</b> Best�mmelserna i detta kapitel g�ller inte f�r den som utf�r till sin om-<br/>fattning obetydlig trafik med museij�rnv�gsfordon eller annan liknande ma-<br/>teriel.</p> <p style="position:absolute;top:403px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft73"><b>3 �</b> Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndighe-<br/>ten, f�r meddela f�reskrifter om den redovisningsskyldighet som avses i 1 �. </p> <p style="position:absolute;top:466px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>5 kap. R�tt att utf�ra och organisera trafik p� j�rnv�gsn�t</b></p> <p style="position:absolute;top:492px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>Persontrafik</b></p> <p style="position:absolute;top:517px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft73"><b>1 �</b> Regeringen meddelar f�reskrifter om vem som, ut�ver vad som anges i<br/>2 �, har r�tt att utf�ra eller organisera persontrafik p� j�rnv�gsn�t som f�r-<br/>valtas av staten.</p> <p style="position:absolute;top:570px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft70">I fr�ga om andra j�rnv�gsn�t best�mmer infrastrukturf�rvaltaren vem</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft73">som, ut�ver vad som anges i 2 �, har r�tt att utf�ra eller organisera person-<br/>trafik p� det j�rnv�gsn�t som f�rvaltaren r�der �ver. </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft73"><b>2 �</b> En internationell sammanslutning av j�rnv�gsf�retag med s�te i olika<br/>stater inom EES j�mte Schweiz, med �ndam�l att utf�ra internationella trans-<br/>porter mellan medlemsstaterna, f�r utf�ra genomg�ende persontrafik p�<br/>svenska j�rnv�gsn�t, om trafiken sker mellan de stater inom EES j�mte<br/>Schweiz d�r f�retagen har sitt s�te. Om ett f�retag i sammanslutningen har<br/>sitt s�te i Sverige, har det �ven r�tt utf�ra trafik mellan Sverige och annan stat<br/>inom EES j�mte Schweiz, d�r ett f�retag i sammanslutningen har sitt s�te.</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>Godstrafik</b></p> <p style="position:absolute;top:817px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft73"><b>3 � </b> Ett j�rnv�gsf�retag med s�te inom EES eller i Schweiz har r�tt att ut-<br/>f�ra godstrafik p� svenska j�rnv�gsn�t. Ett j�rnv�gsf�retag med s�te i en an-<br/>nan stat �n Sverige f�r dock befordra gods, som b�de lastas och lossas inom<br/>landet, endast om motsvarande r�tt ges i den andra staten f�r ett j�rnv�gs-<br/>f�retag med s�te i Sverige. </p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft80">8</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft81"><b>SFS 2004:519</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft80">Den som har auktorisation enligt 3 kap. 5 � och hemvist eller s�te inom</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft84">EES eller i Schweiz har r�tt att organisera godstrafik p� svenska j�rnv�gsn�t.<br/>Den som har hemvist eller s�te i en annan stat �n Sverige har dock denna r�tt<br/>endast om motsvarande r�tt ges i den andra staten f�r den som har hemvist<br/>eller s�te i Sverige. </p> <p style="position:absolute;top:156px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft84"><b>4 �</b> R�tten att utf�ra eller organisera trafik enligt 3 � g�ller inte p� frist�-<br/>ende lokala och regionala j�rnv�gsn�t avsedda enbart f�r persontrafik eller<br/>p� j�rnv�gsn�t som inte f�rvaltas av staten och som endast anv�nds av �ga-<br/>ren f�r egen godstrafik. </p> <p style="position:absolute;top:254px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft81"><b>6 kap. Tilldelning av infrastrukturkapacitet</b></p> <p style="position:absolute;top:280px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>Skyldigheter f�r infrastrukturf�rvaltare</b></p> <p style="position:absolute;top:305px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft83"><i>Grundl�ggande skyldigheter</i></p> <p style="position:absolute;top:331px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft84"><b>1 �</b> En infrastrukturf�rvaltare �r skyldig att behandla en ans�kan om infra-<br/>strukturkapacitet fr�n den som enligt 5 kap. har r�tt att utf�ra eller organi-<br/>sera trafik p� svenska j�rnv�gsn�t och att p� ett konkurrensneutralt och icke-<br/>diskriminerande s�tt mot avgift tilldela denne infrastrukturkapacitet i enlig-<br/>het med best�mmelserna i denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft80">En infrastrukturf�rvaltare f�r inte obeh�rigen f�ra vidare eller utnyttja</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft84">uppgifter som s�kanden i samband med ans�kan tillhandah�ller om sina af-<br/>f�rs- och driftf�rh�llanden. I det allm�nnas verksamhet till�mpas sekretess-<br/>lagen (1980:100).</p> <p style="position:absolute;top:490px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft80">Vid tilldelandet av infrastrukturkapacitet skall f�rvaltaren iaktta den tids-</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft84">plan f�r tilldelningsf�rfarande som regeringen eller, efter regeringens be-<br/>myndigande, tillsynsmyndigheten f�reskriver.</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft84"><b>2 �</b> Den som utf�r eller organiserar j�rnv�gstrafik f�r inte samtidigt an-<br/>svara f�r tilldelning av infrastrukturkapacitet eller fastst�llande av avgifter.<br/>Tillsynsmyndigheten f�r dock i enskilda fall besluta om undantag fr�n detta,<br/>om det kan f�ruts�ttas att tilldelning av infrastrukturkapacitet och fastst�l-<br/>lande av avgifter �nd� kan ske p� ett icke-diskriminerande s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:667px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft84"><b>3 � </b> En infrastrukturf�rvaltare skall bed�ma behovet av att organisera t�g-<br/>l�gen f�r olika typer av transporter, inklusive behovet av reservkapacitet.<br/>Om ans�kningarna om infrastrukturkapacitet inte kan samordnas skall f�r-<br/>valtaren tilldela kapacitet med hj�lp av avgifter eller i enlighet med priorite-<br/>ringskriterier som medf�r ett samh�llsekonomiskt effektivt utnyttjande av<br/>infrastrukturen. </p> <p style="position:absolute;top:772px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft80">J�rnv�gsinfrastruktur f�r reserveras f�r viss j�rnv�gstrafik endast om det</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft84">finns alternativ j�rnv�gsinfrastruktur. Att j�rnv�gsinfrastrukturen reserverats<br/>f�r viss j�rnv�gstrafik f�r inte hindra annan trafik p� denna j�rnv�gsinfra-<br/>struktur om kapacitet finns tillg�nglig och j�rnv�gsfordonen har de tekniska<br/>egenskaper som kr�vs.</p> <p style="position:absolute;top:878px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft84"><b>4 �</b> En infrastrukturf�rvaltare skall samarbeta med andra f�rvaltare f�r att<br/>p� ett effektivt s�tt kunna tillhandah�lla och tilldela infrastrukturkapacitet p�</p> </div> <div id="page9-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft90">9</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft91"><b>SFS 2004:519</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft94">mer �n ett j�rnv�gsn�t. Behovet av t�gl�gen f�r internationell trafik skall<br/>d�rvid s�rskilt beaktas. </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft92"><i>Beskrivning av j�rnv�gsn�t</i></p> <p style="position:absolute;top:139px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft94"><b>5 �</b> En infrastrukturf�rvaltare skall uppr�tta en beskrivning av det j�rn-<br/>v�gsn�t f�rvaltaren r�der �ver. Beskrivningen skall inneh�lla uppgifter om<br/>tillg�nglig infrastruktur samt information om villkoren f�r att f� tilltr�de till<br/>den och om f�rfaranden och kriterier f�r f�rdelning av infrastrukturkapaci-<br/>tet.</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft90">Beskrivningen skall uppr�ttas efter samr�d med ber�rda parter. Beskriv-</p> <p style="position:absolute;top:244px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft90">ningen skall offentligg�ras, uppdateras regelbundet och �ndras vid behov.</p> <p style="position:absolute;top:289px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft92"><i>Kapacitetsf�rst�rkningsplan</i></p> <p style="position:absolute;top:315px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft94"><b>6 �</b> N�r j�rnv�gsinfrastruktur har f�rklarats �verbelastad enligt 13 � skall<br/>infrastrukturf�rvaltaren g�ra en kapacitetsanalys och en kapacitetsf�rst�rk-<br/>ningsplan. </p> <p style="position:absolute;top:395px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft93"><b>Tilldelningsf�rfarande</b></p> <p style="position:absolute;top:421px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft92"><i>Ans�kan</i></p> <p style="position:absolute;top:447px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft94"><b>7 �</b> Den som har r�tt att utf�ra eller organisera trafik p� svenska j�rnv�gs-<br/>n�t kan ans�ka om infrastrukturkapacitet i form av t�gl�ge hos en infrastruk-<br/>turf�rvaltare i enlighet med dennes beskrivning av j�rnv�gsn�tet. </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft90">Om infrastrukturkapacitet beg�rs p� flera j�rnv�gsn�t f�r ans�kan g�ras</p> <p style="position:absolute;top:517px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft94">hos en av de ber�rda infrastrukturf�rvaltarna. Denne skall d� beg�ra kapaci-<br/>tet hos �vriga infrastrukturf�rvaltare i enlighet med ans�kan. </p> <p style="position:absolute;top:570px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft94"><b>8 �</b> Infrastrukturf�rvaltaren skall ange vilken infrastrukturkapacitet som<br/>f�rvaltaren �nskar anv�nda f�r planerade banarbeten senast vid den tidpunkt<br/>d� ans�kningar om infrastrukturkapacitet enligt beskrivningen av j�rnv�gs-<br/>n�tet skall ha kommit in. </p> <p style="position:absolute;top:668px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft92"><i>Kapacitetsplanering</i></p> <p style="position:absolute;top:694px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft94"><b>9 �</b> Infrastrukturf�rvaltaren skall ta fram ett f�rslag till t�gplan med ut-<br/>g�ngspunkt fr�n de ans�kningar som kommit in och med beaktande av beho-<br/>vet av reservkapacitet. I f�rslaget skall �ven anges de t�gl�gen f�r internatio-<br/>nell trafik som planerats med andra infrastrukturf�rvaltare. </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft90">Infrastrukturf�rvaltaren skall i s� stor utstr�ckning som m�jligt tillm�-</p> <p style="position:absolute;top:782px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft94">tesg� alla ans�kningar om infrastrukturkapacitet samt beakta den ekono-<br/>miska effekten p� s�kandenas verksamhet och andra f�rh�llanden av bety-<br/>delse f�r s�kandena. </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft90">Ber�rda parter skall ges m�jlighet att yttra sig �ver f�rslaget till t�gplan.</p> <p style="position:absolute;top:853px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft90">Tidsfristen f�r att yttra sig f�r inte understiga en m�nad.</p> <p style="position:absolute;top:888px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft94"><b>10 �</b> Infrastrukturf�rvaltaren skall genom samordning av ans�kningarna<br/>s�ka l�sa de eventuella intressekonflikter som uppst�r vid kapacitetstilldel-</p> </div> <div id="page10-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft100">10</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft101"><b>SFS 2004:519</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft104">ningen. Infrastrukturf�rvaltaren f�r f�resl� en s�kande annan infrastruktur-<br/>kapacitet �n den beg�rda.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft104"><b>11 � </b> Om ans�kningarna kan samordnas, skall infrastrukturf�rvaltaren fast-<br/>st�lla kapacitetstilldelningen i en t�gplan. </p> <p style="position:absolute;top:156px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft104"><b>12 �</b> Om en intressekonflikt mellan tv� eller flera s�kande inte kan l�sas,<br/>skall infrastrukturf�rvaltaren tillhandah�lla ett f�rfarande f�r skyndsam<br/>tvistl�sning. </p> <p style="position:absolute;top:227px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft104"><b>13 �</b> Om ans�kningarna inte kan samordnas trots f�rfarande f�r samord-<br/>ning och tvistl�sning, skall infrastrukturf�rvaltaren snarast f�rklara den del<br/>av infrastrukturen d�r ans�kningarna �r of�renliga som �verbelastad och<br/>ange under vilka tider s� �r fallet. </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft100">Om det �r uppenbart att det kommer att bli en betydande kapacitetsbrist</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft104">p� en del av infrastrukturen inom kommande t�gplaneperiod, f�r infrastruk-<br/>turf�rvaltaren f�rklara denna del av infrastrukturen som �verbelastad, innan<br/>ett f�rfarande f�r samordning inleds enligt 10 �. </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft104"><b>14 � </b> Den som betalar en extra avgift enligt 7 kap. 3 � har f�retr�de vid till-<br/>delningen av �verbelastad infrastruktur. </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft104"><b>15 �</b> Om m�jligheten att enligt 7 kap. 3 � ta ut en extra avgift inte anv�nds<br/>eller inte leder till att det avg�rs vilken s�kande som skall tilldelas infra-<br/>strukturkapacitet, skall infrastrukturf�rvaltaren tilldela kapacitet i enlighet<br/>med de prioriteringskriterier som anges i beskrivningen av j�rnv�gsn�tet.</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft104"><b>16 �</b> En ans�kan om t�gl�ge inom en redan g�llande t�gplan skall besvaras<br/>av infrastrukturf�rvaltaren snarast och senast inom fem arbetsdagar.</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft103"><i>�tg�rder vid st�rningar och liknande </i></p> <p style="position:absolute;top:615px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft104"><b>17 �</b> Vid st�rningar i j�rnv�gstrafiken skall infrastrukturf�rvaltaren vidta<br/>n�dv�ndiga �tg�rder f�r att �terst�lla trafiken till normala f�rh�llanden. Om<br/>f�rh�llandena kr�ver det, f�r infrastrukturf�rvaltaren i en r�jnings- eller n�d-<br/>situation utan f�rvarning och f�r den tid som beh�vs f�r reparationer vidta<br/>�tg�rder som inte �r f�renliga med tidigare beslut om kapacitetstilldelning.</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft104"><b>18 �</b> Ett j�rnv�gsf�retag �r skyldigt att vid r�jnings- och n�dsituationer p�<br/>infrastrukturf�rvaltarens beg�ran och i enlighet med vad parterna kommer<br/>�verens om st�lla s�dana resurser till f�rfogande som f�rvaltaren anser mest<br/>l�mpliga f�r att �terst�lla f�rh�llandena till de normala.</p> <p style="position:absolute;top:819px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft103"><i>T�gl�ge</i></p> <p style="position:absolute;top:845px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft104"><b>19 �</b> Ett t�gl�ge skall tilldelas f�r en t�gplaneperiod i taget. Den som har<br/>tilldelats ett t�gl�ge f�r inte �verl�ta det. Ett t�gl�ge skall inte anses som<br/>�verl�tet om den som inte �r j�rnv�gsf�retag anlitar ett j�rnv�gsf�retag f�r<br/>att utf�ra trafiken. </p> </div> <div id="page11-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft110">11</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2004:519</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft110">Den som har �verl�tit ett t�gl�ge f�r v�gras tilldelning av t�gl�gen vid</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">samma eller n�stkommande t�gplaneperiod.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>20 �</b> Den som har tilldelats ett t�gl�ge och under en m�nad inte har utnytt-<br/>jat t�gl�get i den utstr�ckning som anges i beskrivningen av j�rnv�gsn�tet,<br/>skall p� beg�ran av infrastrukturf�rvaltaren avst� fr�n t�gl�get. Detta g�ller<br/>inte om det l�ga utnyttjandet beror p� faktorer som inte �r av ekonomisk art<br/>och som ligger utanf�r innehavarens kontroll.</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft110">Om ett t�gl�ge inte har utnyttjats, kan detta beaktas vid en senare tilldel-</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">ning av t�gl�gen. </p> <p style="position:absolute;top:254px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113"><i>Ramavtal</i></p> <p style="position:absolute;top:280px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>21 �</b> Ett avtal mellan ett j�rnv�gsf�retag eller den som har auktorisation<br/>enligt 3 kap. 5 � och en infrastrukturf�rvaltare om utnyttjande av infrastruk-<br/>tur f�r l�ngre tid �n en t�gplaneperiod (ramavtal) kan inte g�ras g�llande<br/>mot en annan s�kande i den m�n det i avtalet anges best�mda t�gl�gen eller<br/>avtalet p� annat s�tt utformats s� att det utesluter andra s�kandes r�tt att an-<br/>v�nda infrastrukturen. </p> <p style="position:absolute;top:413px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113"><i>Trafikeringsavtal</i></p> <p style="position:absolute;top:439px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>22 � </b> I samband med tilldelning av ett t�gl�ge skall j�rnv�gsf�retaget eller<br/>den som har auktorisation enligt 3 kap. 5 � och infrastrukturf�rvaltaren ing�<br/>de avtal av administrativ, teknisk och ekonomisk natur som beh�vs f�r ut-<br/>nyttjande av t�gl�get (trafikeringsavtal). Avtalsvillkoren skall vara konkur-<br/>rensneutrala och icke-diskriminerande.</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft110">J�rnv�gstrafik f�r inte utf�ras utan att trafikeringsavtal har tr�ffats.</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Tillhandah�llande av tj�nster</b></p> <p style="position:absolute;top:598px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>23 �</b> Den som �t n�gon som har r�tt att utf�ra eller organisera trafik p�<br/>svenska j�rnv�gsn�t tillhandah�ller tj�nster som anges i andra stycket �r<br/>skyldig att g�ra det p� ett icke-diskriminerande s�tt. En beg�ran om en s�dan<br/>tj�nst f�r avsl�s endast om det finns rimliga alternativ som kan anv�ndas.</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft114">De tj�nster som avses i f�rsta stycket �r<br/>1. tilltr�de till stationer f�r passagerare, inklusive byggnader och �vriga</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">installationer, godsterminaler, br�nsledep�er samt underh�llsanl�ggningar<br/>och andra tekniska anl�ggningar som inte ing�r i j�rnv�gsinfrastrukturen,<br/>och</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft110">2. rangering och andra t�gbildningsm�jligheter, uppst�llningsm�jligheter,</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">drivmotorstr�m, uppv�rmning f�re avg�ng av persont�g, br�nslef�rs�rjning<br/>samt v�xling och andra tj�nster som utf�rs vid de anl�ggningar som anges i<br/>1 och som �r n�dv�ndiga f�r att utf�ra trafik. </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft110">I det fall en infrastrukturf�rvaltare inte tillhandah�ller en tj�nst som avses</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">i andra stycket skall den som tillhandah�ller den huvudsakliga infrastruktu-<br/>ren s� l�ngt det �r m�jligt underl�tta tillhandah�llandet av tj�nsten.</p> </div> <div id="page12-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft120">12</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft121"><b>SFS 2004:519</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft122"><b>Undantag f�r vissa infrastrukturf�rvaltare</b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft124"><b>24 � </b> Vad som s�gs om skyldigheter f�r infrastrukturf�rvaltare i 1 � tredje<br/>stycket samt 3, 6, 813, 15 och 16 �� g�ller inte f�rvaltare som tillhandah�l-<br/>ler infrastrukturkapacitet som endast en ringa del av en s�dan tj�nst som av-<br/>ses i 23 �.</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft122"><b>Bemyndigande</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft124"><b>25 �</b> Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndighe-<br/>ten f�r meddela f�reskrifter om kapacitetstilldelning enligt 14 ��, beskriv-<br/>ning av j�rnv�gsn�t enligt 5 �, genomf�rande av kapacitetsanalys och upp-<br/>r�ttande av kapacitetsf�rst�rkningsplan enligt 6 �, f�rfarandet vid tilldelning<br/>av kapacitet enligt 716 ��, d�ribland fastst�llande av t�gplan, samt skyldig-<br/>het f�r infrastrukturf�rvaltare att utarbeta beredskapsplaner i h�ndelse av en<br/>allvarlig olycka eller en allvarlig st�rning i trafiken. </p> <p style="position:absolute;top:350px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft121"><b>7 kap. Avgifter </b></p> <p style="position:absolute;top:376px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft122"><b>Avgifter f�r utnyttjande av j�rnv�gsinfrastrukturen</b></p> <p style="position:absolute;top:402px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft124"><b>1 �</b> En infrastrukturf�rvaltare skall ta ut konkurrensneutrala och icke-<br/>diskriminerande avgifter f�r utnyttjande av j�rnv�gsinfrastrukturen. </p> <p style="position:absolute;top:464px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft123"><i>Marginalkostnadsbaserade avgifter</i></p> <p style="position:absolute;top:490px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft124"><b>2 �</b> Avgifter f�r utnyttjande av j�rnv�gsinfrastrukturen skall, inom ramen<br/>f�r infrastrukturf�rvaltarens kostnader f�r infrastrukturen, fastst�llas till den<br/>kostnad som uppst�r som en direkt f�ljd av framf�randet av j�rnv�gsfordon,<br/>om inte annat f�ljer av 36 ��. F�r infrastruktur som ing�r i terminaler och<br/>rangerbang�rdar skall dock avgift fastst�llas enligt 8 �.</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft124"><b>3 �</b> Infrastrukturf�rvaltaren f�r f�r att �stadkomma ett samh�llsekonomiskt<br/>effektivt utnyttjande av j�rnv�gsinfrastrukturen ta ut en extra avgift f�r ut-<br/>nyttjandet av �verbelastad infrastruktur. </p> <p style="position:absolute;top:649px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft120">Har infrastrukturf�rvaltaren inte gjort eller genomf�rt en kapacitetsf�r-</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft124">st�rkningsplan enligt 6 kap. 6 � f�r den extra avgiften dock inte tas ut utan<br/>tillsynsmyndighetens godk�nnande. S�dant godk�nnande skall l�mnas om<br/>planen inte kan genomf�ras p� grund av omst�ndigheter utanf�r f�rvaltarens<br/>kontroll eller om de alternativ som st�r till buds f�r att komma till r�tta med<br/>�verbelastningen, inte �r ekonomiskt eller finansiellt rimliga.</p> <p style="position:absolute;top:763px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft123"><i>S�rskilda avgifter</i></p> <p style="position:absolute;top:789px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft124"><b>4 � </b> Infrastrukturf�rvaltaren f�r, f�r att uppn� kostnadst�ckning, ta ut h�gre<br/>avgifter �n som f�ljer av 2 och 3 ��, om det �r f�renligt med ett samh�lls-<br/>ekonomiskt effektivt utnyttjande av infrastrukturen. Avgifterna f�r inte s�t-<br/>tas s� h�gt att de marknadssegment som kan betala �tminstone den kostnad<br/>som uppst�r som en direkt f�ljd av framf�randet av j�rnv�gsfordon, plus ett<br/>vinstuttag som marknaden kan b�ra, hindras fr�n att anv�nda infrastruktu-<br/>ren.</p> </div> <div id="page13-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft130">13</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft131"><b>SFS 2004:519</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft134"><b>5 �</b> Infrastrukturf�rvaltaren f�r, p� grundval av den l�ngsiktiga kostnaden<br/>f�r ett s�rskilt infrastrukturprojekt som �kar effektiviteten i j�rnv�gssyste-<br/>met och har avslutats efter den 15 mars 1986, ta ut h�gre avgifter �n som f�l-<br/>jer av 2 och 3 ��, om projektet inte skulle ha kommit till st�nd om avgifterna<br/>hade begr�nsats p� det s�tt som f�ljer av 2 och 3 ��. </p> <p style="position:absolute;top:166px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft133"><i>Rabatt</i></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft134"><b>6 �</b> Infrastrukturf�rvaltaren f�r ge rabatt p� avgifter f�r att fr�mja utveck-<br/>lingen av ny j�rnv�gstrafik eller anv�ndningen av avsev�rt underutnyttjade<br/>linjer. Rabatten skall vara tidsbegr�nsad och tillg�nglig p� lika villkor f�r<br/>alla anv�ndare i viss trafik.</p> <p style="position:absolute;top:289px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft133"><i>Bokningsavgifter</i></p> <p style="position:absolute;top:315px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft134"><b>7 � </b> Infrastrukturf�rvaltaren f�r ta ut hela eller delar av avgiften f�r tillde-<br/>lad kapacitet som inte har utnyttjats.</p> <p style="position:absolute;top:378px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft132"><b>Avgifter f�r tj�nster</b></p> <p style="position:absolute;top:403px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft134"><b>8 �</b> Avgifter f�r tj�nster som tillhandah�lls i samband med utnyttjande av<br/>j�rnv�gsinfrastrukturen skall vara icke-diskriminerande. Om den som f�rfo-<br/>gar �ver s�dana tj�nster �r ensam om att tillhandah�lla en viss tj�nst, skall<br/>avgiften ber�knas utifr�n kostnaden f�r att tillhandah�lla tj�nsten och efter<br/>det faktiska utnyttjande som k�paren av tj�nsten beg�r.</p> <p style="position:absolute;top:519px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft131"><b>8 kap. Tillsyn m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:545px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft132"><b>Allm�nna best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:570px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft134"><b>1 � </b> Tillsynsmyndigheten skall ut�va tillsyn �ver efterlevnaden av lagen<br/>och de f�reskrifter och villkor som har meddelats med st�d av lagen.</p> <p style="position:absolute;top:623px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft134"><b>2 �</b> F�r tillsynen av elektriska anl�ggningar finns s�rskilda best�mmelser i<br/>ellagen (1997:857). </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft134"><b>3 �</b> Tillsynsmyndigheten har r�tt att av den som bedriver verksamhet som<br/>omfattas av lagen p� beg�ran</p> <p style="position:absolute;top:711px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft130">1. f� s�dana upplysningar och ta del av s�dana handlingar som beh�vs f�r</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft134">tillsynen, bed�mningen av ans�kningar om tillst�nd och f�r klart definierade<br/>statistiska �ndam�l,</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft130">2. f� tilltr�de till anl�ggningar, fordon och annan materiel, omr�den, loka-</p> <p style="position:absolute;top:782px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft134">ler och andra utrymmen, dock inte bost�der, som har anknytning till den<br/>verksamhet som ber�rs, samt</p> <p style="position:absolute;top:817px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft130">3. f� tillg�ng till n�dv�ndig personal, materiel eller liknande utan kostnad</p> <p style="position:absolute;top:835px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft130">vid provk�rningar och andra materielprov.</p> <p style="position:absolute;top:853px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft130">Polis- och tullmyndigheter skall l�mna den hj�lp som beh�vs f�r tillsy-</p> <p style="position:absolute;top:870px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft130">nen.</p> <p style="position:absolute;top:888px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft130">Tillsynsmyndigheten f�r beg�ra verkst�llighet hos kronofogdemyndighe-</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft130">ten av ett beslut som g�ller �tg�rder enligt f�rsta stycket. D�rvid g�ller be-</p> </div> <div id="page14-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft140">14</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft141"><b>SFS 2004:519</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft143">st�mmelserna i uts�kningsbalken om s�dan verkst�llighet som avses i<br/>16 kap. 10 � den balken.</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft140">Infrastrukturf�rvaltare och s�kande av infrastrukturkapacitet skall utan</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft143">uppmaning bereda tillsynsmyndigheten full insyn i f�rhandlingar om avgif-<br/>ter. </p> <p style="position:absolute;top:166px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft142"><b>F�rel�gganden och f�rbud</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft143"><b>4 �</b> Tillsynsmyndigheten f�r meddela de f�rel�gganden och f�rbud som<br/>beh�vs f�r att denna lag eller de f�reskrifter eller villkor som har meddelats<br/>med st�d av lagen skall efterlevas.</p> <p style="position:absolute;top:244px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft143">F�rel�gganden och f�rbud f�r f�renas med vite. <br/>Har n�gon �lagts att betala konkurrensskadeavgift enligt 26 � konkurrens-</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft143">lagen (1993:20) eller d�mts att betala vite enligt 59 � samma lag, f�r vite en-<br/>ligt denna lag inte d�mas ut f�r samma f�rfarande.</p> <p style="position:absolute;top:342px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft142"><b>�terkallelse av tillst�nd</b></p> <p style="position:absolute;top:368px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft142"><b>5 �</b> Tillsynsmyndigheten f�r �terkalla ett tillst�nd, om </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft143">1. f�ruts�ttningarna f�r tillst�ndet inte l�ngre uppfylls,<br/>2. tillst�ndshavaren inte fullg�r sina skyldigheter enligt denna lag eller en-</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft140">ligt f�reskrifter som meddelats med st�d av lagen, eller </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft140">3. tillst�ndshavaren under minst sex m�nader inte anv�nder tillst�ndet. </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft143"><b>6 �</b> Om ett konkursf�rfarande eller ett ackordsf�rfarande har inletts mot<br/>innehavaren av ett tillst�nd, skall tillsynsmyndigheten �terkalla tillst�ndet<br/>om det finns grundad anledning att anta att en tillfredsst�llande finansiell<br/>omstrukturering inte kan �stadkommas inom rimlig tid.</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft142"><b>Marknadskontroll</b></p> <p style="position:absolute;top:598px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft143"><b>7 �</b> Om det kan antas att en komponent som �r n�dv�ndig f�r driftskompa-<br/>tibilitet inte uppfyller kraven i 2 kap. 8 � f�rsta stycket, f�r tillsynsmyndig-<br/>heten vidta �tg�rder f�r att begr�nsa komponentens anv�ndningsomr�de,<br/>f�rbjuda dess vidare hantering p� marknaden eller dra tillbaka den fr�n<br/>marknaden, �ven om komponenten �r f�rsedd med EG-f�rs�kran. </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft140">Om det kan antas att ett delsystem inte uppfyller kraven i 2 kap. 8 � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft143">stycket, f�r tillsynsmyndigheten besluta om kompletterande kontroller av<br/>delsystemet, �ven om delsystemet �r f�rsett med EG-kontrollf�rklaring. </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft142"><b>Register</b></p> <p style="position:absolute;top:792px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft143"><b>8 �</b> Tillsynsmyndigheten skall f�ra och ge offentlighet �t register �ver<br/>j�rnv�gsinfrastruktur och j�rnv�gsfordon. </p> <p style="position:absolute;top:854px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft142"><b>Pr�vning av tvister</b></p> <p style="position:absolute;top:880px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft143"><b>9 �</b> Ett j�rnv�gsf�retag, en infrastrukturf�rvaltare eller den som har aukto-<br/>risation f�r att organisera j�rnv�gstrafik f�r till tillsynsmyndigheten h�n-<br/>skjuta tvister om huruvida en infrastrukturf�rvaltares beslut enligt denna lag</p> </div> <div id="page15-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft150">15</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft151"><b>SFS 2004:519</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft153">st�r i �verensst�mmelse med lagen eller f�reskrifter som meddelats med<br/>st�d av lagen.</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft150">Tillsynsmyndigheten skall s� snart som m�jligt besluta i de fr�gor som</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft153">tvisten g�ller. Beslutet b�r meddelas senast inom tv� m�nader fr�n det att all<br/>relevant information i tvisten l�mnats in.</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft150">Kan parterna inte komma �verens om villkoren i ett trafikeringsavtal, f�r</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft153">tillsynsmyndigheten p� beg�ran av en part fastst�lla de administrativa, tek-<br/>niska och ekonomiska villkor som skall g�lla f�r den aktuella trafiken i den<br/>utstr�ckning det �r n�dv�ndigt f�r att villkoren skall uppfylla best�mmel-<br/>serna i denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:254px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft152"><b>Bemyndigande</b></p> <p style="position:absolute;top:280px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft153"><b>10 �</b> Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndighe-<br/>ten f�r meddela f�reskrifter om register enligt 8 � och de f�reskrifter som<br/>beh�vs f�r pr�vning av tvister. </p> <p style="position:absolute;top:360px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft151"><b>9 kap. Ordning</b></p> <p style="position:absolute;top:386px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft153"><b>1 �</b> Utan infrastrukturf�rvaltarens eller ett j�rnv�gsf�retags tillst�nd f�r<br/>inte n�gon betr�da sp�romr�det f�r j�rnv�g utom p� platser d�r det klart<br/>framg�r att allm�nheten har tilltr�de.</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft153"><b>2 � </b> Alkoholdrycker f�r inte f�rt�ras inom j�rnv�gssystem. F�rbudet g�ller<br/>inte i fr�ga om f�rt�ring av drycker vid till�ten servering och inte heller om<br/>ett j�rnv�gsf�retag eller en infrastrukturf�rvaltare f�r s�rskilt fall har med-<br/>gett f�rt�ringen. Med alkoholdrycker f�rst�s spritdrycker, vin, stark�l och �l<br/>i den betydelse dessa beteckningar har i alkohollagen (1994:1738).</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft153"><b>3 �</b> En befattningshavare i s�kerhets- eller ordningstj�nst vid j�rnv�gssys-<br/>tem f�r fr�n j�rnv�gssystemet avl�gsna den som �vertr�der f�rbudet i 1 �,<br/>den som upptr�der berusad eller st�r ordningen och den som genom sitt upp-<br/>tr�dande �ventyrar s�kerheten i j�rnv�gsdriften. Om det �r absolut n�dv�n-<br/>digt, f�r befattningshavaren omh�nderta s�dana personer. Om s� sker, skall<br/>polisen omedelbart underr�ttas. Omh�ndertagna f�r h�llas kvar till dess att<br/>de har �verl�mnats till en polisman eller det inte l�ngre finns sk�l till omh�n-<br/>dertagande, dock l�ngst sex timmar.</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft150">En befattningshavare i s�kerhets- eller ordningstj�nst vid j�rnv�gssystem</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft150">f�r fr�n j�rnv�gsinfrastrukturen avl�gsna den som �vertr�der f�rbudet i 2 �.</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft153"><b>4 �</b> F�r att verkst�lla en �tg�rd enligt 3 � f�r befattningshavaren inte an-<br/>v�nda str�ngare medel �n f�rh�llandena kr�ver. </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft150">V�ld f�r tillgripas endast n�r andra medel inte hj�lper. Om v�ld tillgrips,</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft153">skall den lindrigaste form anv�ndas som kan f�rv�ntas leda till det avsedda<br/>resultatet. V�ld f�r inte brukas l�ngre �n som �r absolut n�dv�ndigt.</p> <p style="position:absolute;top:872px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft151"><b>10 kap. Straffbest�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:898px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft152"><b>1 �</b> Till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r d�ms den som </p> </div> <div id="page16-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft160">16</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft161"><b>SFS 2004:519</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft160">1. utan tillst�nd driver verksamhet som �r tillst�ndspliktig enligt denna</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft160">lag,</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft160">2. av upps�t eller grov oaktsamhet i sin verksamhet anlitar n�gon som inte</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft163">uppfyller kraven i 2 kap. 3 � att utf�ra arbetsuppgifter av betydelse f�r s�-<br/>kerheten, eller anv�nder materiel som inte uppfyller s�kerhetskraven enligt<br/>2 kap. 1 �, eller inte uppfyller kravet enligt 2 kap. 5 � p� s�kerhetsordning,</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft160">3. av upps�t eller oaktsamhet bryter mot villkor som meddelats med st�d</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft160">av 3 kap. 9 �, eller</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft160">4. av upps�t eller oaktsamhet i verksamheten anv�nder materiel som inte</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft160">har godk�nts enligt 2 kap. 13 �. </p> <p style="position:absolute;top:227px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft160">Den som inte har f�ljt ett f�rel�ggande vid vite eller som �vertr�tt ett vi-</p> <p style="position:absolute;top:244px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft163">tesf�rbud skall inte d�mas till ansvar enligt denna lag f�r g�rning som om-<br/>fattas av f�rel�ggandet eller f�rbudet.</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft163"><b>2 �</b> Den som f�r ett maskindrivet sp�rfordon p� j�rnv�g efter att ha f�rt�rt<br/>alkoholhaltiga drycker i s� stor m�ngd att alkoholkoncentrationen under<br/>eller efter f�rden uppg�r till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram<br/>per liter i utandningsluften d�ms till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader.</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft160">Till samma straff d�ms ocks� den som f�r ett maskindrivet sp�rfordon p�</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft163">j�rnv�g efter att ha intagit narkotika som avses i 8 � narkotikastrafflagen<br/>(1968:64) i s� stor m�ngd att det under eller efter f�rden finns n�got narko-<br/>tiskt �mne kvar i blodet. Detta g�ller dock inte om narkotikan intagits i en-<br/>lighet med l�kares eller annan beh�rig receptutf�rdares ordination.</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft160">Till samma straff d�ms ocks� den som f�r ett maskindrivet sp�rfordon p�</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft163">j�rnv�g och d� �r s� p�verkad av alkoholhaltiga drycker att det kan antas att<br/>han eller hon inte kan framf�ra fordonet p� ett betryggande s�tt. Detsamma<br/>g�ller om f�raren �r lika p�verkad av n�got annat medel.</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft160">�r ett brott som avses i f�rsta, andra eller tredje stycket att anse som</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft163">grovt, skall f�raren d�mas till f�ngelse i h�gst tv� �r. N�r det bed�ms om<br/>brottet �r grovt skall det s�rskilt beaktas om </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft160">1. f�raren har haft en alkoholkoncentration som uppg�tt till minst</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft160">1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften,</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft160">2. f�raren annars har varit avsev�rt p�verkad av alkohol eller n�got annat</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft160">medel, eller</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft160">3. framf�randet av fordonet har inneburit en p�taglig fara f�r trafiks�ker-</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft160">heten.</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft160">Den som utan att f�ra ett maskindrivet sp�rfordon vid j�rnv�g fullg�r en</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft163">tj�nst d�r det ing�r uppgifter av v�sentlig betydelse f�r s�kerheten och d� �r<br/>s� p�verkad av alkohol eller n�got annat medel att det kan antas att han eller<br/>hon inte kan utf�ra dessa uppgifter p� ett betryggande s�tt d�ms till b�ter<br/>eller f�ngelse i h�gst tv� �r.</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft163"><b>3 �</b> Den som f�rsummar sin rapporteringsskyldighet enligt 2 kap. 6 �<br/>f�rsta stycket eller f�reskrift som har meddelats enligt 2 kap. 14 � f�rsta<br/>stycket 2 d�ms till b�ter.</p> <p style="position:absolute;top:862px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft162"><b>4 � </b> Den som bryter mot f�rbudet i 9 kap. 1 � d�ms till penningb�ter.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft162"><b>5 � </b> Till ansvar enligt 1 eller 3 � skall inte d�mas i ringa fall.</p> </div> <div id="page17-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft170">17</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft171"><b>SFS 2004:519</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft170">Till ansvar enligt 1, 3 eller 4 � skall inte d�mas om g�rningen �r belagd</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft173">med straff i brottsbalken. Till ansvar enligt 4 � skall inte heller d�mas om<br/>g�rningen �r belagd med straff i lagen (1951:649) om straff f�r vissa trafik-<br/>brott.</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft173"><b>6 � </b> I fr�ga om beslag och f�rverkande av alkoholdrycker hos den som f�r-<br/>t�r s�dana drycker i strid med 9 kap. 2 � finns best�mmelser i lagen<br/>(1958:205) om f�rverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.</p> <p style="position:absolute;top:219px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft171"><b>11 kap. �verklagande </b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft173"><b>1 �</b> Tillsynsmyndighetens beslut i enskilt fall enligt denna lag eller enligt<br/>f�reskrifter som meddelats med st�d av lagen f�r �verklagas hos allm�n f�r-<br/>valtningsdomstol.</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft170">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft173"><b>2 �</b> Ett beslut enligt denna lag eller enligt f�reskrifter som meddelats med<br/>st�d av lagen g�ller omedelbart, om inte n�got annat anges i beslutet. Ett be-<br/>slut om �terkallelse av tillst�nd g�ller dock inte f�rr�n det vunnit laga kraft,<br/>om inte n�got annat anges i beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft173">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2004. Genom lagen upph�vs <br/>a) lagen (1997:756) om tilldelning av sp�rkapacitet, och <br/>b) lagen (2000:1336) om j�rnv�gssystem f�r h�ghastighetst�g. <br/>2. Best�mmelserna om krav p� godk�nnande enligt 2 kap. 13 � g�ller inte</p> <p style="position:absolute;top:493px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft173">delsystem som har tagits i bruk efter utg�ngen av �r 2000 men f�re den 1 juli<br/>2004, om delsystemen ing�r i det transeuropeiska j�rnv�gssystemet f�r h�g-<br/>hastighetst�g, s� l�nge delsystemet inte d�refter byggs om eller modernise-<br/>ras. </p> <p style="position:absolute;top:563px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft170">3. Best�mmelserna i den nya lagen om krav p� godk�nnande av delsystem</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft173">och om tillst�nd till�mpas inte s� l�nge ett motsvarande godk�nnande eller<br/>tillst�nd g�ller enligt �verg�ngsbest�mmelserna till lagen (2004:518) om<br/>�ndring i j�rnv�gss�kerhetslagen (1990:1157). Best�mmelserna i 8 kap. i<br/>den nya lagen till�mpas dock fr�n ikrafttr�dandet �ven i fall d� ett godk�n-<br/>nande eller tillst�nd f�re ikrafttr�dandet har meddelats enligt j�rnv�gss�ker-<br/>hetslagen. </p> <p style="position:absolute;top:687px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft170">4. En trafikhuvudman enligt lagen (1997:734) om ansvar f�r viss kollek-</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft173">tiv persontrafik f�r till utg�ngen av �r 2006 organisera j�rnv�gstrafik utan<br/>s�dan auktorisation som f�reskrivs i 3 kap. 5 �.</p> <p style="position:absolute;top:740px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft170">5. Den som vid lagens ikrafttr�dande bedriver verksamhet, som omfattar</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft173">b�de att utf�ra eller organisera j�rnv�gstrafik och ansvara f�r tilldelning av<br/>infrastrukturkapacitet eller fastst�llande av avgifter, f�r trots 6 kap. 2 � fort-<br/>s�tta att bedriva verksamheten l�ngst till utg�ngen av �r 2008.</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft170">6. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft173">f�r meddela f�reskrifter om n�r best�mmelserna om beskrivning av j�rn-<br/>v�gsn�t och tilldelningsf�rfarande i 6 kap. och om avgifter i 7 kap. skall till-<br/>l�mpas f�rsta g�ngen. Till dess skall, s�vitt g�ller tilldelningsf�rfarande, be-<br/>st�mmelserna i lagen (1997:756) om tilldelning av sp�rkapacitet till�mpas.</p> </div> <div id="page18-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft180">18</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft181"><b>SFS 2004:519</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft182">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft182">Elanders Gotab, Stockholm 2004</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft180">7. Vid pr�vningen av m�l och �renden enligt lagen (1997:756) om tilldel-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft183">ning av sp�rkapacitet och lagen (2000:1336) om j�rnv�gssystem f�r h�ghas-<br/>tighetst�g som har anh�ngiggjorts f�re ikrafttr�dandet till�mpas �ldre be-<br/>st�mmelser.</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft180">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft180">LARS ENGQVIST</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft183">LEIF PAGROTSKY<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

J�rnv�gslag;

utf�rdad den 3 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 f�ljande.

1 kap. Allm�nna best�mmelser

Lagens till�mpningsomr�de

1 � Denna lag g�ller j�rnv�gsinfrastruktur och j�rnv�gsfordon samt ut-
f�rande och organisation av j�rnv�gstrafik.

Lagen g�ller inte f�r tunnelbana och sp�rv�g. Best�mmelser om s�ker-

heten vid s�dana sp�rbundna system finns i lagen (1990:1157) om s�kerhet
vid tunnelbana och sp�rv�g.

2 � S�rskilda best�mmelser om befordran av passagerare och gods finns i
j�rnv�gstrafiklagen (1985:192) och i lagen (1985:193) om internationell
j�rnv�gstrafik.

Tillsynsmyndighet

3 � Den myndighet som regeringen best�mmer (tillsynsmyndigheten) skall
pr�va ans�kningar om tillst�nd och ut�va tillsyn enligt denna lag och enligt
f�reskrifter meddelade med st�d av lagen.

1 Prop. 2003/04:123, bet. 2003/04:TU14, rskr. 2003/04:258.

2 Jfr r�dets direktiv 91/440/EEG av den 29 juli 1991 om utvecklingen av gemenska-
pens j�rnv�gar (EGT L 237, 24.8.1991, s. 25, Celex 31991L0440), senast �ndrat
genom Europaparlamentets och r�dets direktiv 2001/12/EG (EGT L 75, 15.3.2001,
s. 1, Celex 32001L0012) och bilaga II till anslutningsakten f�r Tjeckien m.fl. (EUT
L 236, 23.9.2003, s. 53, Celex 12003TN02/01/A), r�dets direktiv 95/18/EG av den
19 juni 1995 om tillst�nd f�r j�rnv�gsf�retag (EGT L 143, 27.6.1995, s. 70, Celex
31995L0018), senast �ndrat genom Europaparlamentets och r�dets direktiv 2001/13/
EG (EGT L 75, 15.3.2001, s. 26, Celex 32001L0013), r�dets direktiv 96/48/EG av
den 23 juli 1996 om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska j�rnv�gssystemet
f�r h�ghastighetst�g (EGT L 235, 17.9.1996, s. 6, Celex 31996L0048), �ndrat genom
Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr

1882/2003 (EUT L

284,

31.10.2003, s. 1, Celex 32003R1882), Europaparlamentets och r�dets direktiv 2001/
14/EG av den 26 februari 2001 om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av
avgifter f�r utnyttjande av j�rnv�gsinfrastruktur och utf�rdande av s�kerhetsintyg
(EGT L 75, 15.3.2001, s. 29, Celex 32001L0014), �ndrat genom kommissionens
beslut 2002/844/EG (EGT L 289, 26.10.2002, s. 30, Celex 32002D0844) samt Euro-
paparlamentets och r�dets direktiv 2001/16/EG av den 19 mars 2001 om driftskompa-
tibiliteten hos det transeuropeiska j�rnv�gssystemet f�r konventionella t�g (EGT
L 110, 20.4.2001, s. 1, Celex 32001L0016).

SFS 2004:519

Utkom fr�n trycket
den 16 juni 2004

background image

2

SFS 2004:519

Definitioner

4 � I denna lag och i f�reskrifter som meddelas med st�d av lagen f�rst�s
med

delsystem: del av j�rnv�gssystem,
EES: Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det,
infrastrukturf�rvaltare: den som f�rvaltar j�rnv�gsinfrastruktur och dri-

ver anl�ggningar som h�r till infrastrukturen,

j�rnv�gsfordon: rullande materiel som kan framf�ras p� j�rnv�gssp�r,
j�rnv�gsf�retag: den som med st�d av licens eller s�rskilt tillst�nd tillhan-

dah�ller dragkraft och utf�r j�rnv�gstrafik,

j�rnv�gsinfrastruktur: f�r j�rnv�gstrafik avsedda sp�r-, signal- och s�ker-

hetsanl�ggningar, trafikledningsanl�ggningar, anordningar f�r elf�rs�rjning
av trafiken samt �vriga fasta anordningar som beh�vs f�r anl�ggningarnas
best�nd, drift eller brukande,

j�rnv�gsn�t: j�rnv�gsinfrastruktur som f�rvaltas av en och samma infra-

strukturf�rvaltare,

j�rnv�gssystem: j�rnv�gsinfrastruktur och j�rnv�gsfordon samt drift och

f�rvaltning av infrastrukturen och fordonen,

t�gl�ge: den infrastrukturkapacitet som, enligt vad som anges i en t�g-

plan, f�r tas i anspr�k f�r att framf�ra j�rnv�gsfordon, utom arbetsfordon,
fr�n en plats till en annan under en viss tidsperiod,

t�gplan: plan �ver anv�ndning av j�rnv�gsinfrastruktur under en viss an-

given period.

Bemyndigande

5 � Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndig-
heten f�r meddela f�reskrifter om vilka fordon som �r arbetsfordon och om
att vissa sp�ranl�ggningar inte anses som j�rnv�gsinfrastruktur.

Regeringen f�r ocks� meddela f�reskrifter om vad som i denna lag och i

f�reskrifter som meddelas med st�d av lagen f�rst�s med det transeurope-
iska j�rnv�gssystemet f�r konventionella t�g och det transeuropeiska j�rn-
v�gssystemet f�r h�ghastighetst�g.

2 kap. Krav p� j�rnv�gssystem

S�kerhet

1 � J�rnv�gsinfrastruktur, j�rnv�gsfordon och annan materiel i j�rnv�gs-
system skall vara av s�dan beskaffenhet att skador till f�ljd av verksamhet
som bedrivs i systemet f�rebyggs.

2 � Infrastrukturf�rvaltares och j�rnv�gsf�retags verksamhet skall utf�ras
s� att skador till f�ljd av verksamheten f�rebyggs.

Verksamheten skall vara organiserad s� att den kan bedrivas p� ett s�kert

s�tt.

3 � De som �r sysselsatta i en infrastrukturf�rvaltares eller ett j�rnv�gs-
f�retags verksamhet skall ha god k�nnedom om de f�rh�llanden, f�reskrifter

background image

3

SFS 2004:519

och villkor som g�ller f�r verksamheten och som ber�r deras arbetsuppgif-
ter.

Arbetsuppgifter av betydelse f�r s�kerheten f�r utf�ras endast av den som

med h�nsyn till yrkeskunnande, h�lsotillst�nd och personliga f�rh�llanden i
�vrigt anses l�mplig.

4 � En infrastrukturf�rvaltare eller ett j�rnv�gsf�retag f�r inte tilldela n�-
gon arbetsuppgifter av betydelse f�r s�kerheten utan att denne har genom-
g�tt l�karunders�kning som utvisar att det inte finns n�gra hinder av h�lso-
sk�l.

Den som har arbetsuppgifter av betydelse f�r s�kerheten skall regelbundet

genomg� l�karunders�kning. Verksamhetsut�vare f�r avst�nga den som inte
f�ljer ett �l�ggande att genomg� unders�kning fr�n s�dana arbetsuppgifter.

5 � F�r en infrastrukturf�rvaltares eller ett j�rnv�gsf�retags verksamhet
skall det finnas en s�kerhetsordning med s�dana s�kerhetsbest�mmelser som
beh�vs ut�ver denna lag och de f�reskrifter som �r utf�rdade med st�d av la-
gen.

6 � Om det intr�ffar en olycka vid anv�ndningen av ett j�rnv�gsfordon,
som medf�r att flera personer avlider eller blir allvarligt skadade eller att
fordonet, j�rnv�gsinfrastrukturen eller egendom som inte transporteras med
fordonet f�r omfattande skador, �r j�rnv�gsf�retag och infrastrukturf�rval-
tare skyldiga att rapportera det intr�ffade till tillsynsmyndigheten. J�rnv�gs-
f�retag och f�rvaltare �r ocks� skyldiga att rapportera n�r det funnits allvar-
lig fara f�r en s�dan olycka eller n�r n�got har h�nt som tyder p� ett v�sent-
ligt fel hos ett fordon, eller infrastrukturen eller p� att det finns andra v�sent-
liga brister i s�kerhetsh�nseende.

Om unders�kning fr�n s�kerhetssynpunkt av j�rnv�gsolyckor och andra

h�ndelser som ber�r sp�rtrafiken finns best�mmelser i lagen (1990:712) om
unders�kning av olyckor.

Krav p� delsystem och komponenter

Inledande best�mmelse

7 � Best�mmelserna i 812 �� skall till�mpas endast p� delsystem och
komponenter som projekterats, byggts, byggts om eller moderniserats efter
utg�ngen av juni 2004. Best�mmelserna skall dock �ven till�mpas p� del-
system och komponenter som tagits i bruk dessf�rinnan men efter den
1 januari 2001, om de ing�r i det transeuropeiska j�rnv�gssystemet f�r h�g-
hastighetst�g.

V�sentliga krav och tekniska specifikationer

8 � Varje delsystem och varje d�ri ing�ende komponent som �r n�dv�ndig
f�r driftskompatibilitet skall uppfylla f�reskrivna krav om s�kerhet, tillf�rlit-
lighet, tillg�nglighet, h�lsa, milj�skydd och teknisk kompatibilitet.

Varje delsystem skall dessutom �verensst�mma med f�reskrivna tekniska

specifikationer f�r driftskompatibilitet.

background image

4

SFS 2004:519

Delsystem

9 � Ett delsystem f�r tas i bruk endast om det uppfyller kraven i 8 �.

Kraven skall anses uppfyllda om den som tar ett delsystem i bruk, eller

dennes etablerade ombud i EES eller i Schweiz, avgett en f�rklaring om att
delsystemet �verensst�mmer med f�reskrivna krav (EG-kontrollf�rklaring).
Kontrollen av delsystemet och bed�mningen av �verensst�mmelse skall
vara utf�rd av ett organ som anm�lts f�r detta �ndam�l enligt lagen
(1992:1119) om teknisk kontroll.

Med kontroll och bed�mning enligt andra stycket likst�lls kontroll och be-

d�mning av ett organ som anm�lts f�r samma �ndam�l av en annan stat
inom EES eller av Schweiz.

Komponenter

10 � En komponent som �r n�dv�ndig f�r driftskompatibilitet f�r sl�ppas
ut p� marknaden och anv�ndas i delsystemen endast om den medger att
driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska j�rnv�gssystemet uppn�s och
den uppfyller kraven i 8 � f�rsta stycket.

Kraven skall anses uppfyllda om tillverkaren, dennes etablerade ombud i

EES eller i Schweiz eller den som sl�pper ut en komponent p� marknaden,
avgett en f�rs�kran om att komponenten �verensst�mmer med till�mpliga
tekniska specifikationer och �r l�mplig f�r avsedd anv�ndning (EG-f�rs�k-
ran). Bed�mningen av �verensst�mmelse och l�mplighet skall i de fall rege-
ringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten f�reskri-
ver vara utf�rd av ett organ som anm�lts f�r detta �ndam�l enligt lagen
(1992:1119) om teknisk kontroll.

Med en bed�mning enligt andra stycket likst�lls en bed�mning av ett or-

gan som anm�lts f�r samma �ndam�l av en annan stat inom EES eller av
Schweiz.

Beslut om undantag

11 � Tillsynsmyndigheten f�r besluta att ett delsystem inte beh�ver �ver-
ensst�mma med s�dana tekniska specifikationer f�r driftskompatibilitet som
anges i 8 � andra stycket, om det finns s�rskilda sk�l.

Ett beslut om undantag skall f�renas med de villkor som �r n�dv�ndiga

fr�n s�kerhets-, milj�- och driftskompatibilitetssynpunkt.

12 � Ing�r ett delsystem i ett transeuropeiskt j�rnv�gssystem, f�r tillsyns-
myndigheten besluta enligt 11 � endast i de fall som regeringen f�reskriver.

Tillsynsmyndighetens godk�nnande

13 � Delsystem f�r tas i bruk endast efter godk�nnande av tillsynsmyndig-
heten, s�vida inte n�got annat �r s�rskilt f�reskrivet.

Vid tillsynsmyndighetens pr�vning av delsystem som inte har projekte-

rats, byggts, byggts om eller moderniserats efter utg�ngen av juni 2004 skall
best�mmelserna i 812 �� inte beaktas.

background image

5

SFS 2004:519

Bemyndigande

14 � Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndig-
heten f�r meddela f�reskrifter om

1. s�kerhet enligt 15 ��,
2. att h�ndelser som �r av betydelse f�r sp�rtrafikens s�kerhet skall rap-

porteras ocks� i andra fall �n som anges i 6 � f�rsta stycket,

3. krav ang�ende s�kerhet, tillf�rlitlighet, tillg�nglighet, h�lsa, milj�skydd

och teknisk kompatibilitet enligt 8 � f�rsta stycket,

4. tekniska specifikationer f�r driftskompatibilitet enligt 8 � andra stycket

samt �vriga villkor f�r projektering, byggnation, ombyggnation, modernise-
ring, drift, underh�ll och brukande av j�rnv�gsinfrastruktur och j�rnv�gs-
fordon,

5. EG-kontrollf�rklaring enligt 9 �,
6. EG-f�rs�kran enligt 10 �, och
7. godk�nnande enligt 13 � och om undantag fr�n kravet p� godk�nnande.
Regeringen f�r meddela f�reskrifter om i vilka fall tillsynsmyndigheten

f�r besluta enligt 12 �.

3 kap. Tillst�nd f�r j�rnv�gsverksamhet

Tillst�nd f�r j�rnv�gsf�retag

Tillst�ndskrav

1 � F�r att utf�ra j�rnv�gstrafik kr�vs antingen tillst�nd i form av licens
och s�kerhetsintyg eller, i fall som avses i 4 �, s�rskilt tillst�nd.

Licens

2 � Licens skall beviljas den som

1. avser att tillhandah�lla dragkraft och utf�ra j�rnv�gstrafik,
2. har hemvist eller s�te i Sverige,
3. med h�nsyn till yrkeskunnande, ekonomisk f�rm�ga och gott anseende

anses vara l�mplig att tillhandah�lla dragkraft och utf�ra j�rnv�gstrafik,
samt

4. genom f�rs�kring eller annat likv�rdigt arrangemang t�cker den skade-

st�ndsskyldighet som kan uppkomma till f�ljd av j�rnv�gstrafik.

Licens eller annat motsvarande tillst�nd utf�rdat i en annan stat inom EES

eller i Schweiz g�ller i Sverige.

S�kerhetsintyg

3 � S�kerhetsintyg skall beviljas j�rnv�gsf�retag som

1. kan antas komma att uppfylla kraven i 2 kap. 15 �� och i f�reskrifter

som meddelats med st�d av 2 kap. 14 � 1,

2. anv�nder j�rnv�gsfordon som uppfyller kraven i 2 kap., samt
3. visar att f�rs�kring eller annat likv�rdigt arrangemang t�cker den ska-

dest�ndsskyldighet som kan uppkomma till f�ljd av den trafik som s�ker-
hetsintyget g�ller.

background image

6

SFS 2004:519

Kraven i f�rsta stycket f�r anpassas till verksamhetens art och omfattning.

I intyget skall tillsynsmyndigheten ange hur kraven anpassats och f�r vilken
verksamhet intyget g�ller.

S�rskilt tillst�nd

4 � S�rskilt tillst�nd f�r beviljas den som avser att inom landet utf�ra en-
dast

1. persontrafik p� lokal eller regional frist�ende j�rnv�gsinfrastruktur,
2. regionala godstransporter,
3. trafik i samband med underh�ll av j�rnv�gsinfrastruktur, eller
4. till sin omfattning obetydlig trafik med museij�rnv�gsfordon eller an-

nan liknande materiel.

S�rskilt tillst�nd skall endast beviljas den som uppfyller de krav som

anges i 2 � f�rsta stycket och 3 � f�rsta stycket. Kraven f�r dock anpassas till
verksamhetens art och omfattning. I tillst�ndet skall tillsynsmyndigheten
ange hur kraven anpassats och f�r vilken verksamhet tillst�ndet g�ller.

Tillst�nd f�r verksamhetsut�vare som organiserar j�rnv�gstrafik

5 � F�r att organisera, men inte sj�lv utf�ra, j�rnv�gstrafik kr�vs tillst�nd i
form av auktorisation. Auktorisation kr�vs dock inte f�r Rikstrafiken.

6 � Auktorisation skall beviljas den som

1. har ett allm�nnyttigt eller kommersiellt intresse av att organisera j�rn-

v�gstrafik, samt

2. med h�nsyn till yrkeskunnande, ekonomisk f�rm�ga och gott anseende

kan anses l�mplig att organisera j�rnv�gstrafik.

Tillst�nd f�r infrastrukturf�rvaltare

7 � F�r att f�rvalta j�rnv�gsinfrastruktur och driva anl�ggningar som h�r
till infrastrukturen kr�vs tillst�nd. Tillst�nd kr�vs dock inte f�r Banverket.

8 � Tillst�nd enligt 7 � skall beviljas den som

1. med h�nsyn till yrkeskunnande, ekonomisk f�rm�ga och gott anseende

kan anses l�mplig att f�rvalta j�rnv�gsinfrastruktur och driva anl�ggningar
som h�r till infrastrukturen, samt

2. kan antas komma att uppfylla kraven i 2 kap. 15 �� och i f�reskrifter

som meddelats med st�d av 2 kap. 14 � 1.

Kraven i f�rsta stycket f�r anpassas till verksamhetens art och omfattning.

I tillst�ndet skall tillsynsmyndigheten ange hur kraven anpassats och f�r vil-
ken verksamhet tillst�ndet g�ller.

Villkor och ompr�vning

9 � Tillsynsmyndigheten f�r, utom n�r det g�ller licens, i samband med att
ett tillst�nd meddelas eller under tillst�ndets giltighetstid f�rena tillst�ndet
med de villkor som beh�vs fr�n s�kerhetssynpunkt. Tillsynsmyndigheten f�r

background image

7

SFS 2004:519

�ven besluta s�dana villkor f�r Banverket som infrastrukturf�rvaltare och
f�r Rikstrafiken som organisat�r av j�rnv�gstrafik.

Tillst�ndshavaren �r skyldig att till tillsynsmyndigheten anm�la s�dana

f�r�ndringar i verksamheten som kan f�ranleda ompr�vning av tillst�ndet
eller villkoren.

4 kap. Redovisning av j�rnv�gsverksamhet

1 � J�rnv�gsf�retag skall i f�rekommande fall s�rredovisa verksamhet som
avser godstransporter och f�rvaltning av j�rnv�gsinfrastruktur.

Infrastrukturf�rvaltare skall i f�rekommande fall s�rredovisa tillhandah�l-

lande av transporttj�nster.

Offentligt st�d som betalas ut till en av dessa verksamheter f�r endast an-

v�ndas i den verksamheten. Offentligt st�d som utbetalas till verksamhet
som avser persontransport skall redovisas separat i den verksamheten.

2 � Best�mmelserna i detta kapitel g�ller inte f�r den som utf�r till sin om-
fattning obetydlig trafik med museij�rnv�gsfordon eller annan liknande ma-
teriel.

3 � Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndighe-
ten, f�r meddela f�reskrifter om den redovisningsskyldighet som avses i 1 �.

5 kap. R�tt att utf�ra och organisera trafik p� j�rnv�gsn�t

Persontrafik

1 � Regeringen meddelar f�reskrifter om vem som, ut�ver vad som anges i
2 �, har r�tt att utf�ra eller organisera persontrafik p� j�rnv�gsn�t som f�r-
valtas av staten.

I fr�ga om andra j�rnv�gsn�t best�mmer infrastrukturf�rvaltaren vem

som, ut�ver vad som anges i 2 �, har r�tt att utf�ra eller organisera person-
trafik p� det j�rnv�gsn�t som f�rvaltaren r�der �ver.

2 � En internationell sammanslutning av j�rnv�gsf�retag med s�te i olika
stater inom EES j�mte Schweiz, med �ndam�l att utf�ra internationella trans-
porter mellan medlemsstaterna, f�r utf�ra genomg�ende persontrafik p�
svenska j�rnv�gsn�t, om trafiken sker mellan de stater inom EES j�mte
Schweiz d�r f�retagen har sitt s�te. Om ett f�retag i sammanslutningen har
sitt s�te i Sverige, har det �ven r�tt utf�ra trafik mellan Sverige och annan stat
inom EES j�mte Schweiz, d�r ett f�retag i sammanslutningen har sitt s�te.

Godstrafik

3 � Ett j�rnv�gsf�retag med s�te inom EES eller i Schweiz har r�tt att ut-
f�ra godstrafik p� svenska j�rnv�gsn�t. Ett j�rnv�gsf�retag med s�te i en an-
nan stat �n Sverige f�r dock befordra gods, som b�de lastas och lossas inom
landet, endast om motsvarande r�tt ges i den andra staten f�r ett j�rnv�gs-
f�retag med s�te i Sverige.

background image

8

SFS 2004:519

Den som har auktorisation enligt 3 kap. 5 � och hemvist eller s�te inom

EES eller i Schweiz har r�tt att organisera godstrafik p� svenska j�rnv�gsn�t.
Den som har hemvist eller s�te i en annan stat �n Sverige har dock denna r�tt
endast om motsvarande r�tt ges i den andra staten f�r den som har hemvist
eller s�te i Sverige.

4 � R�tten att utf�ra eller organisera trafik enligt 3 � g�ller inte p� frist�-
ende lokala och regionala j�rnv�gsn�t avsedda enbart f�r persontrafik eller
p� j�rnv�gsn�t som inte f�rvaltas av staten och som endast anv�nds av �ga-
ren f�r egen godstrafik.

6 kap. Tilldelning av infrastrukturkapacitet

Skyldigheter f�r infrastrukturf�rvaltare

Grundl�ggande skyldigheter

1 � En infrastrukturf�rvaltare �r skyldig att behandla en ans�kan om infra-
strukturkapacitet fr�n den som enligt 5 kap. har r�tt att utf�ra eller organi-
sera trafik p� svenska j�rnv�gsn�t och att p� ett konkurrensneutralt och icke-
diskriminerande s�tt mot avgift tilldela denne infrastrukturkapacitet i enlig-
het med best�mmelserna i denna lag.

En infrastrukturf�rvaltare f�r inte obeh�rigen f�ra vidare eller utnyttja

uppgifter som s�kanden i samband med ans�kan tillhandah�ller om sina af-
f�rs- och driftf�rh�llanden. I det allm�nnas verksamhet till�mpas sekretess-
lagen (1980:100).

Vid tilldelandet av infrastrukturkapacitet skall f�rvaltaren iaktta den tids-

plan f�r tilldelningsf�rfarande som regeringen eller, efter regeringens be-
myndigande, tillsynsmyndigheten f�reskriver.

2 � Den som utf�r eller organiserar j�rnv�gstrafik f�r inte samtidigt an-
svara f�r tilldelning av infrastrukturkapacitet eller fastst�llande av avgifter.
Tillsynsmyndigheten f�r dock i enskilda fall besluta om undantag fr�n detta,
om det kan f�ruts�ttas att tilldelning av infrastrukturkapacitet och fastst�l-
lande av avgifter �nd� kan ske p� ett icke-diskriminerande s�tt.

3 � En infrastrukturf�rvaltare skall bed�ma behovet av att organisera t�g-
l�gen f�r olika typer av transporter, inklusive behovet av reservkapacitet.
Om ans�kningarna om infrastrukturkapacitet inte kan samordnas skall f�r-
valtaren tilldela kapacitet med hj�lp av avgifter eller i enlighet med priorite-
ringskriterier som medf�r ett samh�llsekonomiskt effektivt utnyttjande av
infrastrukturen.

J�rnv�gsinfrastruktur f�r reserveras f�r viss j�rnv�gstrafik endast om det

finns alternativ j�rnv�gsinfrastruktur. Att j�rnv�gsinfrastrukturen reserverats
f�r viss j�rnv�gstrafik f�r inte hindra annan trafik p� denna j�rnv�gsinfra-
struktur om kapacitet finns tillg�nglig och j�rnv�gsfordonen har de tekniska
egenskaper som kr�vs.

4 � En infrastrukturf�rvaltare skall samarbeta med andra f�rvaltare f�r att
p� ett effektivt s�tt kunna tillhandah�lla och tilldela infrastrukturkapacitet p�

background image

9

SFS 2004:519

mer �n ett j�rnv�gsn�t. Behovet av t�gl�gen f�r internationell trafik skall
d�rvid s�rskilt beaktas.

Beskrivning av j�rnv�gsn�t

5 � En infrastrukturf�rvaltare skall uppr�tta en beskrivning av det j�rn-
v�gsn�t f�rvaltaren r�der �ver. Beskrivningen skall inneh�lla uppgifter om
tillg�nglig infrastruktur samt information om villkoren f�r att f� tilltr�de till
den och om f�rfaranden och kriterier f�r f�rdelning av infrastrukturkapaci-
tet.

Beskrivningen skall uppr�ttas efter samr�d med ber�rda parter. Beskriv-

ningen skall offentligg�ras, uppdateras regelbundet och �ndras vid behov.

Kapacitetsf�rst�rkningsplan

6 � N�r j�rnv�gsinfrastruktur har f�rklarats �verbelastad enligt 13 � skall
infrastrukturf�rvaltaren g�ra en kapacitetsanalys och en kapacitetsf�rst�rk-
ningsplan.

Tilldelningsf�rfarande

Ans�kan

7 � Den som har r�tt att utf�ra eller organisera trafik p� svenska j�rnv�gs-
n�t kan ans�ka om infrastrukturkapacitet i form av t�gl�ge hos en infrastruk-
turf�rvaltare i enlighet med dennes beskrivning av j�rnv�gsn�tet.

Om infrastrukturkapacitet beg�rs p� flera j�rnv�gsn�t f�r ans�kan g�ras

hos en av de ber�rda infrastrukturf�rvaltarna. Denne skall d� beg�ra kapaci-
tet hos �vriga infrastrukturf�rvaltare i enlighet med ans�kan.

8 � Infrastrukturf�rvaltaren skall ange vilken infrastrukturkapacitet som
f�rvaltaren �nskar anv�nda f�r planerade banarbeten senast vid den tidpunkt
d� ans�kningar om infrastrukturkapacitet enligt beskrivningen av j�rnv�gs-
n�tet skall ha kommit in.

Kapacitetsplanering

9 � Infrastrukturf�rvaltaren skall ta fram ett f�rslag till t�gplan med ut-
g�ngspunkt fr�n de ans�kningar som kommit in och med beaktande av beho-
vet av reservkapacitet. I f�rslaget skall �ven anges de t�gl�gen f�r internatio-
nell trafik som planerats med andra infrastrukturf�rvaltare.

Infrastrukturf�rvaltaren skall i s� stor utstr�ckning som m�jligt tillm�-

tesg� alla ans�kningar om infrastrukturkapacitet samt beakta den ekono-
miska effekten p� s�kandenas verksamhet och andra f�rh�llanden av bety-
delse f�r s�kandena.

Ber�rda parter skall ges m�jlighet att yttra sig �ver f�rslaget till t�gplan.

Tidsfristen f�r att yttra sig f�r inte understiga en m�nad.

10 � Infrastrukturf�rvaltaren skall genom samordning av ans�kningarna
s�ka l�sa de eventuella intressekonflikter som uppst�r vid kapacitetstilldel-

background image

10

SFS 2004:519

ningen. Infrastrukturf�rvaltaren f�r f�resl� en s�kande annan infrastruktur-
kapacitet �n den beg�rda.

11 � Om ans�kningarna kan samordnas, skall infrastrukturf�rvaltaren fast-
st�lla kapacitetstilldelningen i en t�gplan.

12 � Om en intressekonflikt mellan tv� eller flera s�kande inte kan l�sas,
skall infrastrukturf�rvaltaren tillhandah�lla ett f�rfarande f�r skyndsam
tvistl�sning.

13 � Om ans�kningarna inte kan samordnas trots f�rfarande f�r samord-
ning och tvistl�sning, skall infrastrukturf�rvaltaren snarast f�rklara den del
av infrastrukturen d�r ans�kningarna �r of�renliga som �verbelastad och
ange under vilka tider s� �r fallet.

Om det �r uppenbart att det kommer att bli en betydande kapacitetsbrist

p� en del av infrastrukturen inom kommande t�gplaneperiod, f�r infrastruk-
turf�rvaltaren f�rklara denna del av infrastrukturen som �verbelastad, innan
ett f�rfarande f�r samordning inleds enligt 10 �.

14 � Den som betalar en extra avgift enligt 7 kap. 3 � har f�retr�de vid till-
delningen av �verbelastad infrastruktur.

15 � Om m�jligheten att enligt 7 kap. 3 � ta ut en extra avgift inte anv�nds
eller inte leder till att det avg�rs vilken s�kande som skall tilldelas infra-
strukturkapacitet, skall infrastrukturf�rvaltaren tilldela kapacitet i enlighet
med de prioriteringskriterier som anges i beskrivningen av j�rnv�gsn�tet.

16 � En ans�kan om t�gl�ge inom en redan g�llande t�gplan skall besvaras
av infrastrukturf�rvaltaren snarast och senast inom fem arbetsdagar.

�tg�rder vid st�rningar och liknande

17 � Vid st�rningar i j�rnv�gstrafiken skall infrastrukturf�rvaltaren vidta
n�dv�ndiga �tg�rder f�r att �terst�lla trafiken till normala f�rh�llanden. Om
f�rh�llandena kr�ver det, f�r infrastrukturf�rvaltaren i en r�jnings- eller n�d-
situation utan f�rvarning och f�r den tid som beh�vs f�r reparationer vidta
�tg�rder som inte �r f�renliga med tidigare beslut om kapacitetstilldelning.

18 � Ett j�rnv�gsf�retag �r skyldigt att vid r�jnings- och n�dsituationer p�
infrastrukturf�rvaltarens beg�ran och i enlighet med vad parterna kommer
�verens om st�lla s�dana resurser till f�rfogande som f�rvaltaren anser mest
l�mpliga f�r att �terst�lla f�rh�llandena till de normala.

T�gl�ge

19 � Ett t�gl�ge skall tilldelas f�r en t�gplaneperiod i taget. Den som har
tilldelats ett t�gl�ge f�r inte �verl�ta det. Ett t�gl�ge skall inte anses som
�verl�tet om den som inte �r j�rnv�gsf�retag anlitar ett j�rnv�gsf�retag f�r
att utf�ra trafiken.

background image

11

SFS 2004:519

Den som har �verl�tit ett t�gl�ge f�r v�gras tilldelning av t�gl�gen vid

samma eller n�stkommande t�gplaneperiod.

20 � Den som har tilldelats ett t�gl�ge och under en m�nad inte har utnytt-
jat t�gl�get i den utstr�ckning som anges i beskrivningen av j�rnv�gsn�tet,
skall p� beg�ran av infrastrukturf�rvaltaren avst� fr�n t�gl�get. Detta g�ller
inte om det l�ga utnyttjandet beror p� faktorer som inte �r av ekonomisk art
och som ligger utanf�r innehavarens kontroll.

Om ett t�gl�ge inte har utnyttjats, kan detta beaktas vid en senare tilldel-

ning av t�gl�gen.

Ramavtal

21 � Ett avtal mellan ett j�rnv�gsf�retag eller den som har auktorisation
enligt 3 kap. 5 � och en infrastrukturf�rvaltare om utnyttjande av infrastruk-
tur f�r l�ngre tid �n en t�gplaneperiod (ramavtal) kan inte g�ras g�llande
mot en annan s�kande i den m�n det i avtalet anges best�mda t�gl�gen eller
avtalet p� annat s�tt utformats s� att det utesluter andra s�kandes r�tt att an-
v�nda infrastrukturen.

Trafikeringsavtal

22 � I samband med tilldelning av ett t�gl�ge skall j�rnv�gsf�retaget eller
den som har auktorisation enligt 3 kap. 5 � och infrastrukturf�rvaltaren ing�
de avtal av administrativ, teknisk och ekonomisk natur som beh�vs f�r ut-
nyttjande av t�gl�get (trafikeringsavtal). Avtalsvillkoren skall vara konkur-
rensneutrala och icke-diskriminerande.

J�rnv�gstrafik f�r inte utf�ras utan att trafikeringsavtal har tr�ffats.

Tillhandah�llande av tj�nster

23 � Den som �t n�gon som har r�tt att utf�ra eller organisera trafik p�
svenska j�rnv�gsn�t tillhandah�ller tj�nster som anges i andra stycket �r
skyldig att g�ra det p� ett icke-diskriminerande s�tt. En beg�ran om en s�dan
tj�nst f�r avsl�s endast om det finns rimliga alternativ som kan anv�ndas.

De tj�nster som avses i f�rsta stycket �r
1. tilltr�de till stationer f�r passagerare, inklusive byggnader och �vriga

installationer, godsterminaler, br�nsledep�er samt underh�llsanl�ggningar
och andra tekniska anl�ggningar som inte ing�r i j�rnv�gsinfrastrukturen,
och

2. rangering och andra t�gbildningsm�jligheter, uppst�llningsm�jligheter,

drivmotorstr�m, uppv�rmning f�re avg�ng av persont�g, br�nslef�rs�rjning
samt v�xling och andra tj�nster som utf�rs vid de anl�ggningar som anges i
1 och som �r n�dv�ndiga f�r att utf�ra trafik.

I det fall en infrastrukturf�rvaltare inte tillhandah�ller en tj�nst som avses

i andra stycket skall den som tillhandah�ller den huvudsakliga infrastruktu-
ren s� l�ngt det �r m�jligt underl�tta tillhandah�llandet av tj�nsten.

background image

12

SFS 2004:519

Undantag f�r vissa infrastrukturf�rvaltare

24 � Vad som s�gs om skyldigheter f�r infrastrukturf�rvaltare i 1 � tredje
stycket samt 3, 6, 813, 15 och 16 �� g�ller inte f�rvaltare som tillhandah�l-
ler infrastrukturkapacitet som endast en ringa del av en s�dan tj�nst som av-
ses i 23 �.

Bemyndigande

25 � Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndighe-
ten f�r meddela f�reskrifter om kapacitetstilldelning enligt 14 ��, beskriv-
ning av j�rnv�gsn�t enligt 5 �, genomf�rande av kapacitetsanalys och upp-
r�ttande av kapacitetsf�rst�rkningsplan enligt 6 �, f�rfarandet vid tilldelning
av kapacitet enligt 716 ��, d�ribland fastst�llande av t�gplan, samt skyldig-
het f�r infrastrukturf�rvaltare att utarbeta beredskapsplaner i h�ndelse av en
allvarlig olycka eller en allvarlig st�rning i trafiken.

7 kap. Avgifter

Avgifter f�r utnyttjande av j�rnv�gsinfrastrukturen

1 � En infrastrukturf�rvaltare skall ta ut konkurrensneutrala och icke-
diskriminerande avgifter f�r utnyttjande av j�rnv�gsinfrastrukturen.

Marginalkostnadsbaserade avgifter

2 � Avgifter f�r utnyttjande av j�rnv�gsinfrastrukturen skall, inom ramen
f�r infrastrukturf�rvaltarens kostnader f�r infrastrukturen, fastst�llas till den
kostnad som uppst�r som en direkt f�ljd av framf�randet av j�rnv�gsfordon,
om inte annat f�ljer av 36 ��. F�r infrastruktur som ing�r i terminaler och
rangerbang�rdar skall dock avgift fastst�llas enligt 8 �.

3 � Infrastrukturf�rvaltaren f�r f�r att �stadkomma ett samh�llsekonomiskt
effektivt utnyttjande av j�rnv�gsinfrastrukturen ta ut en extra avgift f�r ut-
nyttjandet av �verbelastad infrastruktur.

Har infrastrukturf�rvaltaren inte gjort eller genomf�rt en kapacitetsf�r-

st�rkningsplan enligt 6 kap. 6 � f�r den extra avgiften dock inte tas ut utan
tillsynsmyndighetens godk�nnande. S�dant godk�nnande skall l�mnas om
planen inte kan genomf�ras p� grund av omst�ndigheter utanf�r f�rvaltarens
kontroll eller om de alternativ som st�r till buds f�r att komma till r�tta med
�verbelastningen, inte �r ekonomiskt eller finansiellt rimliga.

S�rskilda avgifter

4 � Infrastrukturf�rvaltaren f�r, f�r att uppn� kostnadst�ckning, ta ut h�gre
avgifter �n som f�ljer av 2 och 3 ��, om det �r f�renligt med ett samh�lls-
ekonomiskt effektivt utnyttjande av infrastrukturen. Avgifterna f�r inte s�t-
tas s� h�gt att de marknadssegment som kan betala �tminstone den kostnad
som uppst�r som en direkt f�ljd av framf�randet av j�rnv�gsfordon, plus ett
vinstuttag som marknaden kan b�ra, hindras fr�n att anv�nda infrastruktu-
ren.

background image

13

SFS 2004:519

5 � Infrastrukturf�rvaltaren f�r, p� grundval av den l�ngsiktiga kostnaden
f�r ett s�rskilt infrastrukturprojekt som �kar effektiviteten i j�rnv�gssyste-
met och har avslutats efter den 15 mars 1986, ta ut h�gre avgifter �n som f�l-
jer av 2 och 3 ��, om projektet inte skulle ha kommit till st�nd om avgifterna
hade begr�nsats p� det s�tt som f�ljer av 2 och 3 ��.

Rabatt

6 � Infrastrukturf�rvaltaren f�r ge rabatt p� avgifter f�r att fr�mja utveck-
lingen av ny j�rnv�gstrafik eller anv�ndningen av avsev�rt underutnyttjade
linjer. Rabatten skall vara tidsbegr�nsad och tillg�nglig p� lika villkor f�r
alla anv�ndare i viss trafik.

Bokningsavgifter

7 � Infrastrukturf�rvaltaren f�r ta ut hela eller delar av avgiften f�r tillde-
lad kapacitet som inte har utnyttjats.

Avgifter f�r tj�nster

8 � Avgifter f�r tj�nster som tillhandah�lls i samband med utnyttjande av
j�rnv�gsinfrastrukturen skall vara icke-diskriminerande. Om den som f�rfo-
gar �ver s�dana tj�nster �r ensam om att tillhandah�lla en viss tj�nst, skall
avgiften ber�knas utifr�n kostnaden f�r att tillhandah�lla tj�nsten och efter
det faktiska utnyttjande som k�paren av tj�nsten beg�r.

8 kap. Tillsyn m.m.

Allm�nna best�mmelser

1 � Tillsynsmyndigheten skall ut�va tillsyn �ver efterlevnaden av lagen
och de f�reskrifter och villkor som har meddelats med st�d av lagen.

2 � F�r tillsynen av elektriska anl�ggningar finns s�rskilda best�mmelser i
ellagen (1997:857).

3 � Tillsynsmyndigheten har r�tt att av den som bedriver verksamhet som
omfattas av lagen p� beg�ran

1. f� s�dana upplysningar och ta del av s�dana handlingar som beh�vs f�r

tillsynen, bed�mningen av ans�kningar om tillst�nd och f�r klart definierade
statistiska �ndam�l,

2. f� tilltr�de till anl�ggningar, fordon och annan materiel, omr�den, loka-

ler och andra utrymmen, dock inte bost�der, som har anknytning till den
verksamhet som ber�rs, samt

3. f� tillg�ng till n�dv�ndig personal, materiel eller liknande utan kostnad

vid provk�rningar och andra materielprov.

Polis- och tullmyndigheter skall l�mna den hj�lp som beh�vs f�r tillsy-

nen.

Tillsynsmyndigheten f�r beg�ra verkst�llighet hos kronofogdemyndighe-

ten av ett beslut som g�ller �tg�rder enligt f�rsta stycket. D�rvid g�ller be-

background image

14

SFS 2004:519

st�mmelserna i uts�kningsbalken om s�dan verkst�llighet som avses i
16 kap. 10 � den balken.

Infrastrukturf�rvaltare och s�kande av infrastrukturkapacitet skall utan

uppmaning bereda tillsynsmyndigheten full insyn i f�rhandlingar om avgif-
ter.

F�rel�gganden och f�rbud

4 � Tillsynsmyndigheten f�r meddela de f�rel�gganden och f�rbud som
beh�vs f�r att denna lag eller de f�reskrifter eller villkor som har meddelats
med st�d av lagen skall efterlevas.

F�rel�gganden och f�rbud f�r f�renas med vite.
Har n�gon �lagts att betala konkurrensskadeavgift enligt 26 � konkurrens-

lagen (1993:20) eller d�mts att betala vite enligt 59 � samma lag, f�r vite en-
ligt denna lag inte d�mas ut f�r samma f�rfarande.

�terkallelse av tillst�nd

5 � Tillsynsmyndigheten f�r �terkalla ett tillst�nd, om

1. f�ruts�ttningarna f�r tillst�ndet inte l�ngre uppfylls,
2. tillst�ndshavaren inte fullg�r sina skyldigheter enligt denna lag eller en-

ligt f�reskrifter som meddelats med st�d av lagen, eller

3. tillst�ndshavaren under minst sex m�nader inte anv�nder tillst�ndet.

6 � Om ett konkursf�rfarande eller ett ackordsf�rfarande har inletts mot
innehavaren av ett tillst�nd, skall tillsynsmyndigheten �terkalla tillst�ndet
om det finns grundad anledning att anta att en tillfredsst�llande finansiell
omstrukturering inte kan �stadkommas inom rimlig tid.

Marknadskontroll

7 � Om det kan antas att en komponent som �r n�dv�ndig f�r driftskompa-
tibilitet inte uppfyller kraven i 2 kap. 8 � f�rsta stycket, f�r tillsynsmyndig-
heten vidta �tg�rder f�r att begr�nsa komponentens anv�ndningsomr�de,
f�rbjuda dess vidare hantering p� marknaden eller dra tillbaka den fr�n
marknaden, �ven om komponenten �r f�rsedd med EG-f�rs�kran.

Om det kan antas att ett delsystem inte uppfyller kraven i 2 kap. 8 � f�rsta

stycket, f�r tillsynsmyndigheten besluta om kompletterande kontroller av
delsystemet, �ven om delsystemet �r f�rsett med EG-kontrollf�rklaring.

Register

8 � Tillsynsmyndigheten skall f�ra och ge offentlighet �t register �ver
j�rnv�gsinfrastruktur och j�rnv�gsfordon.

Pr�vning av tvister

9 � Ett j�rnv�gsf�retag, en infrastrukturf�rvaltare eller den som har aukto-
risation f�r att organisera j�rnv�gstrafik f�r till tillsynsmyndigheten h�n-
skjuta tvister om huruvida en infrastrukturf�rvaltares beslut enligt denna lag

background image

15

SFS 2004:519

st�r i �verensst�mmelse med lagen eller f�reskrifter som meddelats med
st�d av lagen.

Tillsynsmyndigheten skall s� snart som m�jligt besluta i de fr�gor som

tvisten g�ller. Beslutet b�r meddelas senast inom tv� m�nader fr�n det att all
relevant information i tvisten l�mnats in.

Kan parterna inte komma �verens om villkoren i ett trafikeringsavtal, f�r

tillsynsmyndigheten p� beg�ran av en part fastst�lla de administrativa, tek-
niska och ekonomiska villkor som skall g�lla f�r den aktuella trafiken i den
utstr�ckning det �r n�dv�ndigt f�r att villkoren skall uppfylla best�mmel-
serna i denna lag.

Bemyndigande

10 � Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndighe-
ten f�r meddela f�reskrifter om register enligt 8 � och de f�reskrifter som
beh�vs f�r pr�vning av tvister.

9 kap. Ordning

1 � Utan infrastrukturf�rvaltarens eller ett j�rnv�gsf�retags tillst�nd f�r
inte n�gon betr�da sp�romr�det f�r j�rnv�g utom p� platser d�r det klart
framg�r att allm�nheten har tilltr�de.

2 � Alkoholdrycker f�r inte f�rt�ras inom j�rnv�gssystem. F�rbudet g�ller
inte i fr�ga om f�rt�ring av drycker vid till�ten servering och inte heller om
ett j�rnv�gsf�retag eller en infrastrukturf�rvaltare f�r s�rskilt fall har med-
gett f�rt�ringen. Med alkoholdrycker f�rst�s spritdrycker, vin, stark�l och �l
i den betydelse dessa beteckningar har i alkohollagen (1994:1738).

3 � En befattningshavare i s�kerhets- eller ordningstj�nst vid j�rnv�gssys-
tem f�r fr�n j�rnv�gssystemet avl�gsna den som �vertr�der f�rbudet i 1 �,
den som upptr�der berusad eller st�r ordningen och den som genom sitt upp-
tr�dande �ventyrar s�kerheten i j�rnv�gsdriften. Om det �r absolut n�dv�n-
digt, f�r befattningshavaren omh�nderta s�dana personer. Om s� sker, skall
polisen omedelbart underr�ttas. Omh�ndertagna f�r h�llas kvar till dess att
de har �verl�mnats till en polisman eller det inte l�ngre finns sk�l till omh�n-
dertagande, dock l�ngst sex timmar.

En befattningshavare i s�kerhets- eller ordningstj�nst vid j�rnv�gssystem

f�r fr�n j�rnv�gsinfrastrukturen avl�gsna den som �vertr�der f�rbudet i 2 �.

4 � F�r att verkst�lla en �tg�rd enligt 3 � f�r befattningshavaren inte an-
v�nda str�ngare medel �n f�rh�llandena kr�ver.

V�ld f�r tillgripas endast n�r andra medel inte hj�lper. Om v�ld tillgrips,

skall den lindrigaste form anv�ndas som kan f�rv�ntas leda till det avsedda
resultatet. V�ld f�r inte brukas l�ngre �n som �r absolut n�dv�ndigt.

10 kap. Straffbest�mmelser

1 � Till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r d�ms den som

background image

16

SFS 2004:519

1. utan tillst�nd driver verksamhet som �r tillst�ndspliktig enligt denna

lag,

2. av upps�t eller grov oaktsamhet i sin verksamhet anlitar n�gon som inte

uppfyller kraven i 2 kap. 3 � att utf�ra arbetsuppgifter av betydelse f�r s�-
kerheten, eller anv�nder materiel som inte uppfyller s�kerhetskraven enligt
2 kap. 1 �, eller inte uppfyller kravet enligt 2 kap. 5 � p� s�kerhetsordning,

3. av upps�t eller oaktsamhet bryter mot villkor som meddelats med st�d

av 3 kap. 9 �, eller

4. av upps�t eller oaktsamhet i verksamheten anv�nder materiel som inte

har godk�nts enligt 2 kap. 13 �.

Den som inte har f�ljt ett f�rel�ggande vid vite eller som �vertr�tt ett vi-

tesf�rbud skall inte d�mas till ansvar enligt denna lag f�r g�rning som om-
fattas av f�rel�ggandet eller f�rbudet.

2 � Den som f�r ett maskindrivet sp�rfordon p� j�rnv�g efter att ha f�rt�rt
alkoholhaltiga drycker i s� stor m�ngd att alkoholkoncentrationen under
eller efter f�rden uppg�r till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram
per liter i utandningsluften d�ms till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader.

Till samma straff d�ms ocks� den som f�r ett maskindrivet sp�rfordon p�

j�rnv�g efter att ha intagit narkotika som avses i 8 � narkotikastrafflagen
(1968:64) i s� stor m�ngd att det under eller efter f�rden finns n�got narko-
tiskt �mne kvar i blodet. Detta g�ller dock inte om narkotikan intagits i en-
lighet med l�kares eller annan beh�rig receptutf�rdares ordination.

Till samma straff d�ms ocks� den som f�r ett maskindrivet sp�rfordon p�

j�rnv�g och d� �r s� p�verkad av alkoholhaltiga drycker att det kan antas att
han eller hon inte kan framf�ra fordonet p� ett betryggande s�tt. Detsamma
g�ller om f�raren �r lika p�verkad av n�got annat medel.

�r ett brott som avses i f�rsta, andra eller tredje stycket att anse som

grovt, skall f�raren d�mas till f�ngelse i h�gst tv� �r. N�r det bed�ms om
brottet �r grovt skall det s�rskilt beaktas om

1. f�raren har haft en alkoholkoncentration som uppg�tt till minst

1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften,

2. f�raren annars har varit avsev�rt p�verkad av alkohol eller n�got annat

medel, eller

3. framf�randet av fordonet har inneburit en p�taglig fara f�r trafiks�ker-

heten.

Den som utan att f�ra ett maskindrivet sp�rfordon vid j�rnv�g fullg�r en

tj�nst d�r det ing�r uppgifter av v�sentlig betydelse f�r s�kerheten och d� �r
s� p�verkad av alkohol eller n�got annat medel att det kan antas att han eller
hon inte kan utf�ra dessa uppgifter p� ett betryggande s�tt d�ms till b�ter
eller f�ngelse i h�gst tv� �r.

3 � Den som f�rsummar sin rapporteringsskyldighet enligt 2 kap. 6 �
f�rsta stycket eller f�reskrift som har meddelats enligt 2 kap. 14 � f�rsta
stycket 2 d�ms till b�ter.

4 � Den som bryter mot f�rbudet i 9 kap. 1 � d�ms till penningb�ter.

5 � Till ansvar enligt 1 eller 3 � skall inte d�mas i ringa fall.

background image

17

SFS 2004:519

Till ansvar enligt 1, 3 eller 4 � skall inte d�mas om g�rningen �r belagd

med straff i brottsbalken. Till ansvar enligt 4 � skall inte heller d�mas om
g�rningen �r belagd med straff i lagen (1951:649) om straff f�r vissa trafik-
brott.

6 � I fr�ga om beslag och f�rverkande av alkoholdrycker hos den som f�r-
t�r s�dana drycker i strid med 9 kap. 2 � finns best�mmelser i lagen
(1958:205) om f�rverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

11 kap. �verklagande

1 � Tillsynsmyndighetens beslut i enskilt fall enligt denna lag eller enligt
f�reskrifter som meddelats med st�d av lagen f�r �verklagas hos allm�n f�r-
valtningsdomstol.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

2 � Ett beslut enligt denna lag eller enligt f�reskrifter som meddelats med
st�d av lagen g�ller omedelbart, om inte n�got annat anges i beslutet. Ett be-
slut om �terkallelse av tillst�nd g�ller dock inte f�rr�n det vunnit laga kraft,
om inte n�got annat anges i beslutet.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2004. Genom lagen upph�vs
a) lagen (1997:756) om tilldelning av sp�rkapacitet, och
b) lagen (2000:1336) om j�rnv�gssystem f�r h�ghastighetst�g.
2. Best�mmelserna om krav p� godk�nnande enligt 2 kap. 13 � g�ller inte

delsystem som har tagits i bruk efter utg�ngen av �r 2000 men f�re den 1 juli
2004, om delsystemen ing�r i det transeuropeiska j�rnv�gssystemet f�r h�g-
hastighetst�g, s� l�nge delsystemet inte d�refter byggs om eller modernise-
ras.

3. Best�mmelserna i den nya lagen om krav p� godk�nnande av delsystem

och om tillst�nd till�mpas inte s� l�nge ett motsvarande godk�nnande eller
tillst�nd g�ller enligt �verg�ngsbest�mmelserna till lagen (2004:518) om
�ndring i j�rnv�gss�kerhetslagen (1990:1157). Best�mmelserna i 8 kap. i
den nya lagen till�mpas dock fr�n ikrafttr�dandet �ven i fall d� ett godk�n-
nande eller tillst�nd f�re ikrafttr�dandet har meddelats enligt j�rnv�gss�ker-
hetslagen.

4. En trafikhuvudman enligt lagen (1997:734) om ansvar f�r viss kollek-

tiv persontrafik f�r till utg�ngen av �r 2006 organisera j�rnv�gstrafik utan
s�dan auktorisation som f�reskrivs i 3 kap. 5 �.

5. Den som vid lagens ikrafttr�dande bedriver verksamhet, som omfattar

b�de att utf�ra eller organisera j�rnv�gstrafik och ansvara f�r tilldelning av
infrastrukturkapacitet eller fastst�llande av avgifter, f�r trots 6 kap. 2 � fort-
s�tta att bedriva verksamheten l�ngst till utg�ngen av �r 2008.

6. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten

f�r meddela f�reskrifter om n�r best�mmelserna om beskrivning av j�rn-
v�gsn�t och tilldelningsf�rfarande i 6 kap. och om avgifter i 7 kap. skall till-
l�mpas f�rsta g�ngen. Till dess skall, s�vitt g�ller tilldelningsf�rfarande, be-
st�mmelserna i lagen (1997:756) om tilldelning av sp�rkapacitet till�mpas.

background image

18

SFS 2004:519

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

7. Vid pr�vningen av m�l och �renden enligt lagen (1997:756) om tilldel-

ning av sp�rkapacitet och lagen (2000:1336) om j�rnv�gssystem f�r h�ghas-
tighetst�g som har anh�ngiggjorts f�re ikrafttr�dandet till�mpas �ldre be-
st�mmelser.

P� regeringens v�gnar

LARS ENGQVIST

LEIF PAGROTSKY
(N�ringsdepartementet)

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.