SFS 2021:1090 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

Du är här: Start / Transport och trafik / Järnvägsmarknadslag (2022:365) / SFS 2021:1090 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)
SFS2021-1090.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft12{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft13{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:WPKCJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:IHJWVH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft116{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft117{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:1229px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>1 2 3 4 5 6</b></p> <p style="position:absolute;top:1147px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b> 7 8 9 0</b></p> <p style="position:absolute;top:1088px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:1233px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">1 </p> <p style="position:absolute;top:1222px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">2 </p> <p style="position:absolute;top:1211px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">3 </p> <p style="position:absolute;top:1200px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">4 </p> <p style="position:absolute;top:1188px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">5 </p> <p style="position:absolute;top:1177px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">6 </p> <p style="position:absolute;top:1166px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">7 </p> <p style="position:absolute;top:1155px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">8 </p> <p style="position:absolute;top:1143px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">9 </p> <p style="position:absolute;top:1132px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">0 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>om �ndring i j�rnv�gslagen (2004:519) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 november 2021 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 7 kap. 10 � j�rnv�gslagen (2004:519) <br/>ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>7 kap. <br/>10 �</b>2 Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r <br/>meddela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114">1. avgiftssamarbetet enligt 1 a �,<br/>2. de analyser av marknadssegment som kr�vs f�r att ta ut s�rskilda</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">avgifter enligt 4 � och krav p� offentligg�rande av s�dana analyser, </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. skyldigheter f�r tj�nsteleverant�rer att tillhandah�lla information om</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">sina avgifter enligt 8 �, och </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. undantag fr�n best�mmelserna om avgifter i detta kapitel i enlighet med</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2020/1429 av den 7 oktober <br/>2020 om fastst�llande av �tg�rder f�r en h�llbar j�rnv�gsmarknad mot <br/>bakgrund av covid-19-utbrottet. </p> <p style="position:absolute;top:683px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 december 2021. </p> <p style="position:absolute;top:724px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">TOMAS ENEROTH </p> <p style="position:absolute;top:785px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft114">Jonas Ragell <br/>(Infrastrukturdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">1 Prop. 2021/22:2, bet. 2021/22:FiU11, rskr. 2021/22:56. <br/>2 Senaste lydelse 2015:360. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft111"><b> 2021:1090 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft117">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft113"> 26 november 2021 </p> </div> </div>
background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i j�rnv�gslagen (2004:519)

Utf�rdad den 25 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 7 kap. 10 � j�rnv�gslagen (2004:519)
ska ha f�ljande lydelse.

7 kap.
10 �
2 Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r
meddela f�reskrifter om

1. avgiftssamarbetet enligt 1 a �,
2. de analyser av marknadssegment som kr�vs f�r att ta ut s�rskilda

avgifter enligt 4 � och krav p� offentligg�rande av s�dana analyser,

3. skyldigheter f�r tj�nsteleverant�rer att tillhandah�lla information om

sina avgifter enligt 8 �, och

4. undantag fr�n best�mmelserna om avgifter i detta kapitel i enlighet med

Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2020/1429 av den 7 oktober
2020 om fastst�llande av �tg�rder f�r en h�llbar j�rnv�gsmarknad mot
bakgrund av covid-19-utbrottet.

Denna lag tr�der i kraft den 1 december 2021.

P� regeringens v�gnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2021/22:2, bet. 2021/22:FiU11, rskr. 2021/22:56.
2 Senaste lydelse 2015:360.

SFS

2021:1090

Publicerad
den

26 november 2021

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.