SFS 2010:1568 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

Du är här: Start / Transport och trafik / Järnvägsmarknadslag (2022:365) / SFS 2010:1568 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)
101568.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i j�rnv�gslagen (2004:519);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 3 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att det i j�rnv�gslagen (2004:519) ska</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">inf�ras en ny paragraf, 8 kap. 11 �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">meddela f�reskrifter om avgifter f�r tillsyn, registrering och<br/>�rendehandl�ggning enligt denna lag, enligt f�reskrifter som har meddelats<br/>med st�d av lagen samt enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning<br/>(EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om r�ttigheter och skyldigheter<br/>f�r t�gresen�rer</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft13">2, Kommissionens f�rordning (EG) nr 62/2006 av den</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">23 december 2005 om teknisk specifikation f�r driftskompatibilitet (TSD)<br/>avseende delsystemet Telematikapplikationer f�r godstrafik i det trans-<br/>europeiska j�rnv�gssystemet f�r konventionella t�g</p> <p style="position:absolute;top:629px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft13">3 och Kommissionens</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">f�rordning (EG) nr 352/2009 av den 24 april 2009 om antagande av en ge-<br/>mensam s�kerhetsmetod f�r riskv�rdering och riskbed�mning som avses i<br/>artikel 6.3 a i Europaparlamentets och r�dets direktiv 2004/49/EG</p> <p style="position:absolute;top:682px;left:553px;white-space:nowrap" class="ft13">4.</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">CATHARINA ELMS�TER-SV�RD</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59.</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 EUT L 315, 3.12.2007, s. 14 (Celex 32007R1371).</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">3 EUT L 13, 18.1.2006, s. 1 (Celex 32006R0062).</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">4 EUT L 108, 29.4.2009, s. 4 (Celex 32009R0352).</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:1568</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i j�rnv�gslagen (2004:519);

utf�rdad den 3 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att det i j�rnv�gslagen (2004:519) ska

inf�ras en ny paragraf, 8 kap. 11 �, av f�ljande lydelse.

8 kap.

11 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r

meddela f�reskrifter om avgifter f�r tillsyn, registrering och
�rendehandl�ggning enligt denna lag, enligt f�reskrifter som har meddelats
med st�d av lagen samt enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning
(EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om r�ttigheter och skyldigheter
f�r t�gresen�rer

2, Kommissionens f�rordning (EG) nr 62/2006 av den

23 december 2005 om teknisk specifikation f�r driftskompatibilitet (TSD)
avseende delsystemet Telematikapplikationer f�r godstrafik i det trans-
europeiska j�rnv�gssystemet f�r konventionella t�g

3 och Kommissionens

f�rordning (EG) nr 352/2009 av den 24 april 2009 om antagande av en ge-
mensam s�kerhetsmetod f�r riskv�rdering och riskbed�mning som avses i
artikel 6.3 a i Europaparlamentets och r�dets direktiv 2004/49/EG

4.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.

P� regeringens v�gnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59.

2 EUT L 315, 3.12.2007, s. 14 (Celex 32007R1371).

3 EUT L 13, 18.1.2006, s. 1 (Celex 32006R0062).

4 EUT L 108, 29.4.2009, s. 4 (Celex 32009R0352).

SFS 2010:1568

Utkom fr�n trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.