SFS 2011:1118 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

Du är här: Start / Transport och trafik / Järnvägsmarknadslag (2022:365) / SFS 2011:1118 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)
111118.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:ACEEEL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:ACEEEL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:ACEEEK+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:ACEEEL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;font-family:ACEEEL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:20px;font-family:ACEEEL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ACEEEL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:22px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:15px;font-family:ACEEEL+TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:ACEEEL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:ACEEEL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:ACEEEL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:ACEEEL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ACEEEL+TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:ACEEEL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:ACEEEL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft35{font-size:7px;font-family:ACEEEL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft36{font-size:12px;font-family:ACEEEL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft37{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ACEEEL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft38{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:ACEEEL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft44{font-size:8px;font-family:ACEEEL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft45{font-size:7px;font-family:ACEEEL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft46{font-size:12px;font-family:ACEEEL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft47{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ACEEEL+TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:ACEEEL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft53{font-size:8px;font-family:ACEEEL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;font-family:ACEEEK+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft55{font-size:7px;font-family:ACEEEL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft56{font-size:12px;font-family:ACEEEL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft57{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ACEEEL+TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:ACEEEL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft61{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft62{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft63{font-size:8px;font-family:ACEEEL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft64{font-size:7px;font-family:ACEEEL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft65{font-size:12px;font-family:ACEEEL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft66{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ACEEEL+TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:14px;font-family:ACEEEL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft71{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft72{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft73{font-size:8px;font-family:ACEEEL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft74{font-size:7px;font-family:ACEEEL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft75{font-size:12px;font-family:ACEEEL+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft76{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ACEEEL+TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:8px;font-family:ACEEEL+TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:919px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>Lag<br/>om �ndring i j�rnv�gslagen (2004:519);</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 10 november 2011.</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 i fr�ga om j�rnv�gslagen (2004:519)<br/><i>dels </i>att nuvarande 2 kap. 13 b och 14 �� ska betecknas 2 kap. 22 och</p> <p style="position:absolute;top:316px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">25 �� och att nuvarande 11 kap. 1 och 2 �� ska betecknas 11 kap. 2 och 4 ��,</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att 1 kap. 4 �, 2 kap. 13 a, 22 och 25 ��, 3 kap. 4 � och 8 kap. 8 och</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">10 �� samt rubriken till 11 kap., ska ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att rubriken n�rmast f�re 2 kap. 13 � ska lyda Tillsynsmyndighetens</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">godk�nnande av delsystem,</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att rubriken n�rmast f�re 2 kap. 14 � ska s�ttas n�rmast f�re 2 kap.</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">25 �,</p> <p style="position:absolute;top:443px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att det i lagen ska inf�ras arton nya paragrafer 2 kap. 1421, 23 och</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft113">24 ��, 3 kap. 1113 ��, 8 kap. 1 a, 6 a och 8 a �� och 11 kap. 1 och 3 ��<br/>samt n�rmast f�re 2 kap. 15, 17, 18, 20, 21, 22 och 23 ��, 3 kap. 11 � och<br/>8 kap. 6 a � nya rubriker av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:566px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:563px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna lag och i f�reskrifter som meddelas med st�d av lagen betyder</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>ackrediterat organ:</i> organ f�r bed�mning av �verensst�mmelse som �r</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft113">ackrediterat f�r uppgiften enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning<br/>(EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav f�r ackreditering och mark-<br/>nadskontroll i samband med saluf�ring av produkter och upph�vande av f�r-<br/>ordning (EEG) nr 339/934,</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>delsystem:</i> del av j�rnv�gssystem vilken kan h�nf�ras till n�gon av de ka-</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tegorier av delsystem som f�rtecknas i bilaga II till Europaparlamentets och</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">1 Prop. 2010/11:160, bet. 2011/12:TU3, rskr. 2011/12:25.</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">driftskompatibiliteten hos j�rnv�gssystemet inom gemenskapen (EUT L 191,</p> <p style="position:absolute;top:777px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">18.7.2008, s. 1, Celex 32008L0057), senast �ndrat genom kommissionens direktiv</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">2011/18/EU av den 1 mars 2011 om �ndring av bilagorna II, V och VI till Europapar-</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">lamentets och r�dets direktiv 2008/57/EG om driftskompatibiliteten hos j�rnv�gssys-</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">temet inom gemenskapen (EUT L 57, 2.3.2011, Celex 32011L0018), kommissionens</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">direktiv 2009/131/EG av den 16 oktober 2009 om �ndring av bilaga VII till Europa-</p> <p style="position:absolute;top:841px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">parlamentets och r�dets direktiv 2008/57/EG om driftskompatibiliteten hos j�rnv�gs-</p> <p style="position:absolute;top:854px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">systemet inom gemenskapen (EUT L 273, 17.10.2009, s. 12 , Celex 32009L0131) och</p> <p style="position:absolute;top:867px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">Europaparlamentets och r�dets direktiv 2008/110/EG av den 16 december 2008 om</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">�ndring av direktiv 2004/49/EG om s�kerhet p� gemenskapens j�rnv�gar (j�rnv�gss�-</p> <p style="position:absolute;top:893px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">kerhetsdirektivet) (EUT L 345, 23.12.2008, s. 62, Celex 32008L0110).</p> <p style="position:absolute;top:905px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">3 Senaste lydelse 2009:694.</p> <p style="position:absolute;top:918px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">4 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>SFS 2011:1118<br/></b>Utkom fr�n trycket<br/>den 22 november 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:919px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:1118</b></p> <p style="position:absolute;top:48px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">r�dets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten<br/>hos j�rnv�gssystemet inom gemenskapen5,</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26"><i>EES:</i> Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det,<br/><i>fordonsinnehavare:</i> den som i egenskap av �gare eller med nyttjander�tt</p> <p style="position:absolute;top:118px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">varaktigt anv�nder eller uppl�ter ett j�rnv�gsfordon och �r registrerad som<br/>fordonsinnehavare i det nationella fordonsregistret, </p> <p style="position:absolute;top:157px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>fordonstyp:</i> fordon med identisk teknisk konstruktion som �r registrerade i</p> <p style="position:absolute;top:171px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">det europeiska registret �ver godk�nda fordonstyper, </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>f�rs�kran om �verensst�mmelse:</i> s�dan f�rs�kran om att ett j�rnv�gsfor-</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">don �verensst�mmer med en redan godk�nd fordonstyp som �r utformad i<br/>enlighet med kommissionens f�rordning (EU) nr 201/2011 av den 1 mars<br/>2011 om utformningen av f�rs�kran om �verensst�mmelse med en godk�nd<br/>typ av j�rnv�gsfordon6,</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>infrastrukturf�rvaltare:</i> den som f�rvaltar j�rnv�gsinfrastruktur och driver</p> <p style="position:absolute;top:295px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">anl�ggningar som h�r till infrastrukturen, </p> <p style="position:absolute;top:316px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>internationell persontrafik:</i> persontrafik mellan olika stater inom EES</p> <p style="position:absolute;top:330px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">samt Schweiz med t�g vars samtliga vagnar passerar minst en nationsgr�ns<br/>och vars fr�msta syfte �r att befordra passagerare mellan stationer i skilda<br/>stater inom EES samt Schweiz,</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>j�rnv�gsfordon:</i> drivfordon och annan rullande materiel som kan framf�-</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">ras p� j�rnv�gssp�r och som best�r av ett eller flera delsystem eller delar av<br/>delsystem, </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>j�rnv�gsf�retag:</i> den som med st�d av licens eller s�rskilt tillst�nd till-</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">handah�ller dragkraft och utf�r j�rnv�gstrafik, </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>j�rnv�gsinfrastruktur:</i> sp�r-, signal- och s�kerhetsanl�ggningar avsedda</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">f�r j�rnv�gstrafik, trafikledningsanl�ggningar, anordningar f�r elf�rs�rjning<br/>av trafiken samt �vriga fasta anordningar som beh�vs f�r anl�ggningarnas<br/>best�nd, drift eller brukande,</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>j�rnv�gsn�t: </i>j�rnv�gsinfrastruktur som f�rvaltas av en och samma infra-</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">strukturf�rvaltare,</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>j�rnv�gssystem:</i> j�rnv�gsinfrastruktur och j�rnv�gsfordon samt drift och</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rvaltning av infrastrukturen och fordonen,</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>regleringsorgan:</i> organ som utsetts enligt artikel 30 i Europaparlamentets</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">och r�dets direktiv 2001/14/EG av den 26 februari 2001 om tilldelning av<br/>infrastrukturkapacitet och uttag av avgifter f�r utnyttjande av j�rnv�gsinfra-<br/>struktur7,</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>trafikhuvudman:</i> den som �r trafikhuvudman enligt lagen (1997:734) om</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ansvar f�r viss kollektiv persontrafik,</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>t�gl�ge:</i> den infrastrukturkapacitet som, enligt vad som anges i en t�g-</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">plan, f�r tas i anspr�k f�r att framf�ra j�rnv�gsfordon, utom arbetsfordon,<br/>fr�n en plats till en annan under en viss tidsperiod,</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>t�gplan:</i> plan �ver anv�ndning av j�rnv�gsinfrastruktur under en viss an-</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">given period,</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>underh�llsansvarig enhet:</i> den enhet som har ansvaret f�r underh�llet av</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">ett j�rnv�gsfordon och som �r registrerad som s�dan i fordonsregistret enligt<br/>8 kap. 8 a �.</p> <p style="position:absolute;top:889px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">5 EUT L 191, 18.7.2008, s. 1 (Celex 32008L0057).</p> <p style="position:absolute;top:902px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">6 EUT L 57, 2.3.2011, s. 8 (Celex 32011R0201).</p> <p style="position:absolute;top:915px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">7 EGT L 75, 15.3.2001, s. 29, (Celex 32001L0014).</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:919px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2011:1118</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>13 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:73px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft33">8</p> <p style="position:absolute;top:74px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft30">N�r ett godk�nt delsystem ska moderniseras eller byggas om, ska</p> <p style="position:absolute;top:91px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">en beskrivning av det planerade arbetet l�mnas in till tillsynsmyndigheten.<br/>Om myndigheten bed�mer att den �vergripande s�kerhetsniv�n p�verkas ne-<br/>gativt, f�r det moderniserade eller ombyggda delsystemet tas i bruk endast<br/>efter ett nytt godk�nnande av myndigheten. Detsamma g�ller om tillsyns-<br/>myndigheten bed�mer att arbetet �r av s�dan omfattning att det kr�vs ett nytt<br/>godk�nnande f�r att delsystemet ska f� tas i bruk.</p> <p style="position:absolute;top:226px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Villkor</b></p> <p style="position:absolute;top:252px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:249px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Ett godk�nnande enligt 13 � f�r f�renas med de villkor som beh�vs</p> <p style="position:absolute;top:267px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft30">fr�n s�kerhets- och driftskompatibilitetssynpunkt. </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Om ett godk�nt delsystem �ndras utan att delsystemet moderniseras eller</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft37">byggs om och �ndringen p�verkar f�rh�llanden som reglerats i villkoren, ska<br/>�ndringen anm�las till tillsynsmyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:366px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Tillsynsmyndighetens godk�nnande av j�rnv�gsfordon</b></p> <p style="position:absolute;top:392px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft38"><i>J�rnv�gsfordon som �verensst�mmer med tekniska specifikationer f�r <br/>driftskompatibilitet</i></p> <p style="position:absolute;top:435px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:432px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Ett j�rnv�gsfordon som �verensst�mmer med till�mpliga tekniska</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft37">specifikationer f�r driftskompatibilitet och vars delsystem redan �r godk�n-<br/>da enligt 13 �, ska godk�nnas f�r att tas i bruk utan ytterligare pr�vning. </p> <p style="position:absolute;top:506px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:503px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Ett j�rnv�gsfordon som �verensst�mmer med till�mpliga tekniska</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft37">specifikationer f�r driftskompatibilitet utan att omfattas av 15 �, ska godk�n-<br/>nas f�r att tas i bruk enligt 13 � om den s�kande visar upp</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">1. EG-kontrollf�rklaringar enligt 9 � f�r det eller de delsystem fordonet</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft30">best�r av, </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. dokumentation som visar att de delsystem fordonet best�r av �r tekniskt</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft30">kompatibla med varandra och med j�rnv�gsinfrastrukturen, och </p> <p style="position:absolute;top:626px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">3. dokumentation som visar att fordonet uppfyller nationella s�rkrav om</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft30">s�kerhet och driftskompatibilitet. </p> <p style="position:absolute;top:690px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft38"><i>J�rnv�gsfordon som inte �verensst�mmer med tekniska specifikationer f�r <br/>driftskompatibilitet</i></p> <p style="position:absolute;top:734px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:731px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Ett j�rnv�gsfordon som inte, eller endast till viss del, �verensst�mmer</p> <p style="position:absolute;top:749px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft37">med tekniska specifikationer f�r driftskompatibilitet ska pr�vas f�r godk�n-<br/>nande enligt 13 �.</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft34"><i>Godk�nnande av j�rnv�gsfordon i en annan stat inom EES eller i Schweiz</i></p> <p style="position:absolute;top:839px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:836px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Ett s�dant godk�nnande att ta ett j�rnv�gsfordon i bruk som beslutats</p> <p style="position:absolute;top:853px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft37">av en beh�rig instans i en annan stat inom EES eller i Schweiz g�ller i Sve-<br/>rige om inte n�got annat �r s�rskilt f�reskrivet. </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft35">8 Senaste lydelse 2007:452.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:919px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2011:1118</b></p> <p style="position:absolute;top:48px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:65px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">f�reskrifter om krav f�r kompletterande godk�nnande enligt f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Regeringen meddelar f�reskrifter om inom vilken tid till-</p> <p style="position:absolute;top:118px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft47">synsmyndigheten ska fatta beslut i ett �rende som avser krav f�r komplette-<br/>rande godk�nnande enligt 18 �.</p> <p style="position:absolute;top:154px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Om tillsynsmyndigheten inte fattar beslut inom den tid som avses i f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:171px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">stycket, ska fordonet anses godk�nt f�r att tas i bruk. </p> <p style="position:absolute;top:218px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Godk�nnande av fordonstyper</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:241px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">N�r tillsynsmyndigheten godk�nner ett j�rnv�gsfordon f�r att tas i</p> <p style="position:absolute;top:258px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft47">bruk, ska myndigheten �ven godk�nna fordonstypen. Om s�kanden beg�r<br/>det f�r tillsynsmyndigheten godk�nna en fordonstyp utan att samtidigt god-<br/>k�nna ett visst j�rnv�gsfordon. </p> <p style="position:absolute;top:311px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Ett typgodk�nnande ska registreras i det europeiska registret �ver godk�n-</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">da fordonstyper. </p> <p style="position:absolute;top:347px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Om de f�reskrifter som legat till grund f�r ett typgodk�nnande �ndras, f�r</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft47">tillsynsmyndigheten besluta att typgodk�nnandet ska f�rnyas f�r att vara gil-<br/>tigt. </p> <p style="position:absolute;top:428px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43"><i>Godk�nnande av fordon som �verensst�mmer med en godk�nd fordonstyp</i></p> <p style="position:absolute;top:454px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:451px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Ett j�rnv�gsfordon som �verensst�mmer med en tidigare godk�nd</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft47">fordonstyp, ska godk�nnas utan ytterligare kontroll om s�kanden visar upp<br/>en f�rs�kran om �verensst�mmelse. </p> <p style="position:absolute;top:504px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">I bilagan till kommissionens f�rordning (EU) nr 201/2011 finns best�m-</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">melser om f�rs�kran om �verensst�mmelse.</p> <p style="position:absolute;top:568px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>M�rkning av j�rnv�gsfordon</b></p> <p style="position:absolute;top:594px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:590px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft44">9</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft40">J�rnv�gsfordon ska vara m�rkta med ett europeiskt fordonsnummer,</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">en innehavarbeteckning och en beteckning om driftskompatibilitet.</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Tillsynsmyndigheten ska tilldela j�rnv�gsfordonet ett s�dant nummer och</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">s�dana beteckningar i samband med att fordonet godk�nns f�r att tas i bruk.</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Den som ans�ker om godk�nnande att ta ett fordon i bruk ansvarar f�r att</p> <p style="position:absolute;top:679px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">m�rka fordonet.</p> <p style="position:absolute;top:726px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Underh�ll av j�rnv�gsfordon</b></p> <p style="position:absolute;top:751px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:749px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">F�r att ett j�rnv�gsfordon ska f� tas i bruk, ska det ha utsetts en under-</p> <p style="position:absolute;top:766px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">h�llsansvarig enhet f�r fordonet. </p> <p style="position:absolute;top:784px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">En underh�llsansvarig enhet med ansvar f�r underh�ll av godsvagnar ska</p> <p style="position:absolute;top:801px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft47">ha ett tillst�nd av tillsynsmyndigheten eller ett certifikat utf�rdat av ett organ<br/>som �r ackrediterat f�r uppgiften.</p> <p style="position:absolute;top:837px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Kraven i f�rsta och andra styckena g�ller inte f�r museij�rnv�gsfordon el-</p> <p style="position:absolute;top:854px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft47">ler f�r s�dana j�rnv�gsfordon som endast anv�nds p� s�dana j�rnv�gsn�t<br/>som avses i 1 kap. 1 a �. </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft45">9 Senaste lydelse av tidigare 13 b � 2007:452.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:919px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2011:1118</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>24 �</b></p> <p style="position:absolute;top:48px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">En underh�llsansvarig enhet ska ha</p> <p style="position:absolute;top:65px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">1. ett ledningssystem f�r underh�ll som s�kerst�ller att de j�rnv�gsfordon</p> <p style="position:absolute;top:83px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft50">enheten ansvarar f�r �r i s�kert skick, och </p> <p style="position:absolute;top:101px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">2. tillr�cklig kompetens och tillr�ckliga resurser inom organisationen f�r</p> <p style="position:absolute;top:118px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft50">att klara uppgiften. </p> <p style="position:absolute;top:157px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:153px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft53">10</p> <p style="position:absolute;top:154px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft50">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r</p> <p style="position:absolute;top:171px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">meddela f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:189px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">1. s�kerhet enligt 15 �� samt om undantag fr�n dessa best�mmelser f�r</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft57">verksamhet vid s�dana frist�ende j�rnv�gsn�t som avses i 1 kap. 1 a � f�rsta<br/>stycket, </p> <p style="position:absolute;top:242px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">1 a. s�kerhetsrapport enligt 5 a � samt om undantag fr�n denna best�m-</p> <p style="position:absolute;top:260px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft50">melse f�r verksamhet vid s�dana j�rnv�gsn�t som avses i 1 kap. 1 a �,</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">2. att h�ndelser som �r av betydelse f�r sp�rtrafikens s�kerhet ska rappor-</p> <p style="position:absolute;top:295px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft50">teras ocks� i andra fall �n som anges i 6 � f�rsta stycket,</p> <p style="position:absolute;top:313px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">3. krav p� s�kerhet, tillf�rlitlighet, tillg�nglighet, h�lsa, milj�skydd och</p> <p style="position:absolute;top:330px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft50">teknisk kompatibilitet enligt 8 � f�rsta stycket,</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">4. tekniska specifikationer f�r driftskompatibilitet enligt 8 � andra stycket</p> <p style="position:absolute;top:366px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft57">samt �vriga villkor f�r projektering, byggnation, ombyggnation, modernise-<br/>ring, drift, underh�ll och brukande av j�rnv�gsinfrastruktur och j�rnv�gs-<br/>fordon,</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft57">5. EG-kontrollf�rklaring enligt 9 �,<br/>6. EG-f�rs�kran enligt 10 �, <br/>7. godk�nnande enligt 13 � och om undantag fr�n kravet p� s�dant god-</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft50">k�nnande samt om krav p� nytt godk�nnande enligt 13 a �, </p> <p style="position:absolute;top:489px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">8. godk�nnande av j�rnv�gsfordon och fordonstyper enligt 1517, 20 och</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft57">21 �� och om undantag fr�n kravet p� godk�nnande samt om godk�nnande<br/>av en serie identiskt lika fordon,</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft57">9. undantag fr�n kravet p� m�rkning enligt 22 �, och<br/>10. underh�llsansvariga enheter enligt 23 och 24 �� och om undantag fr�n</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft50">krav p� s�dan enhet. </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om i vilka fall tillsynsmyndigheten</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft50">f�r besluta enligt 12 �.</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:687px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:684px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft50">S�rskilt tillst�nd f�r beviljas den som avser att inom landet utf�ra en-</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft50">dast </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft57">1. persontrafik p� lokal eller regional frist�ende j�rnv�gsinfrastruktur,<br/>2. regionala godstransporter, <br/>3. trafik i samband med underh�ll av j�rnv�gsinfrastruktur, eller<br/>4. trafik med museij�rnv�gsfordon eller till sin omfattning obetydlig trafik</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft50">med annan liknande materiel.</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">S�rskilt tillst�nd ska endast beviljas den som uppfyller de krav som anges</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft57">i 2 � f�rsta stycket och 3 � f�rsta stycket. Kraven f�r dock anpassas till verk-<br/>samhetens art och omfattning. I tillst�ndet ska tillsynsmyndigheten ange hur<br/>kraven anpassats och f�r vilken verksamhet tillst�ndet g�ller.</p> <p style="position:absolute;top:915px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft55">10 Senaste lydelse av tidigare 14 � 2007:452.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:919px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2011:1118</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>Tillst�nd eller certifikat till underh�llsansvariga enheter</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:74px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft60">Tillst�nd eller certifikat till en underh�llsansvarig enhet som avses i</p> <p style="position:absolute;top:91px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft66">2 kap. 23 � andra stycket f�r ges endast till s�dan enhet som uppfyller kraven<br/>i kommissionens f�rordning (EU) nr 445/2011 av den 10 maj 2011 om ett<br/>certifieringssystem f�r enheter som ansvarar f�r underh�ll av godsvagnar<br/>och om �ndring av f�rordning (EG) nr 653/200711, kraven i denna lag och f�-<br/>reskrifter som har meddelats med st�d av lagen.</p> <p style="position:absolute;top:200px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:197px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft60">Om en underh�llsansvarig enhet som har tillst�nd eller certifikat f�r</p> <p style="position:absolute;top:215px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft66">uppgiften �r ett j�rnv�gsf�retag eller en infrastrukturf�rvaltare, ska tillsyns-<br/>myndigheten kontrollera att de krav som avses i 11 � �r uppfyllda och f�ra in<br/>uppgifter om det i j�rnv�gsf�retagets s�kerhetsintyg enligt 3 � eller infra-<br/>strukturf�rvaltarens s�kerhetstillst�nd enligt 7 �. </p> <p style="position:absolute;top:306px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:303px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft60">Ett tillst�nd eller certifikat som avses i 2 kap. 23 � andra stycket och</p> <p style="position:absolute;top:321px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft66">som har beviljats av en beh�rig myndighet eller ett ackrediterat organ i en<br/>annan stat inom EES eller i Schweiz, g�ller i Sverige.</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:412px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>1 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:409px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft60">Tillsyn enligt 1, 3 och 4 �� �ver s�dana underh�llsansvariga enheter</p> <p style="position:absolute;top:427px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft66">som har certifierats av ett ackrediterat organ ut�vas av det organ som har<br/>certifierat enheten, n�r det g�ller funktioner som omfattas av certifieringen.</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>�terkallelse av godk�nnande</b></p> <p style="position:absolute;top:517px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>6 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:514px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft60">Tillsynsmyndigheten f�r �terkalla ett godk�nnande enligt 2 kap. 13 �</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft66">om f�ruts�ttningarna f�r godk�nnandet inte l�ngre �r uppfyllda eller om del-<br/>systemet inte l�ngre uppfyller f�reskrivna krav i fr�ga om s�kerhet eller<br/>driftskompatibilitet.</p> <p style="position:absolute;top:585px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Ett beslut om �terkallelse f�r begr�nsas att g�lla f�r en viss tid.</p> <p style="position:absolute;top:623px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:619px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft63">12</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft60">Tillsynsmyndigheten ska f�ra och ge offentlighet �t ett register �ver</p> <p style="position:absolute;top:638px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">j�rnv�gsinfrastruktur. </p> <p style="position:absolute;top:655px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Den som bedriver verksamhet som omfattas av denna lag ska till tillsyns-</p> <p style="position:absolute;top:673px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft66">myndigheten l�mna de uppgifter som beh�vs f�r att f�ra ett s�dant register<br/>samt anm�la f�r�ndringar i verksamheten eller j�rnv�gsinfrastrukturen som<br/>kan kr�va �ndringar i registret.</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>8 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:743px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft60">Tillsynsmyndigheten ska f�ra ett register �ver j�rnv�gsfordon. </p> <p style="position:absolute;top:761px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Den som bedriver verksamhet som omfattas av denna lag ska till tillsyns-</p> <p style="position:absolute;top:779px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft66">myndigheten l�mna de uppgifter som beh�vs f�r att f�ra ett s�dant register<br/>samt anm�la f�r�ndringar i verksamheten som kan kr�va �ndringar i regist-<br/>ret.</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Tillsynsmyndigheten ska, utan hinder av sekretess, l�mna uppgifter ur re-</p> <p style="position:absolute;top:849px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">gistret p� beg�ran av</p> <p style="position:absolute;top:867px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">1. Statens haverikommission,</p> <p style="position:absolute;top:902px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft64">11 EUT L 122, 11.5.2011, s. 22 (Celex 32011R0445).</p> <p style="position:absolute;top:915px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft64">12 Senaste lydelse 2007:452.</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:919px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft70">7</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>SFS 2011:1118</b></p> <p style="position:absolute;top:48px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">2. en j�rnv�gss�kerhetsmyndighet, ett olycksutredande organ eller ett reg-</p> <p style="position:absolute;top:65px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft70">leringsorgan i ett annat land inom EES eller i Schweiz, samt</p> <p style="position:absolute;top:83px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">3. Europeiska j�rnv�gsbyr�n (ERA). </p> <p style="position:absolute;top:121px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:118px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft73">13</p> <p style="position:absolute;top:118px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft70">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r</p> <p style="position:absolute;top:136px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">meddela f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:154px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">1. vilka uppgifter som ska l�mnas enligt 3 a �, 3 b �, 8 � andra stycket och</p> <p style="position:absolute;top:171px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">8 a � andra stycket, </p> <p style="position:absolute;top:189px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">2. register enligt 8 och 8 a �� samt om undantag fr�n krav p� registrering,</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">och </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">3. pr�vning av tvister enligt 9 �. </p> <p style="position:absolute;top:271px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>11 kap. Ompr�vning och �verklagande </b></p> <p style="position:absolute;top:297px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:294px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft70">Tillsynsmyndigheten ska ompr�va ett beslut om att inte godk�nna ett</p> <p style="position:absolute;top:311px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft76">delsystem enligt 2 kap. 13 �, om den s�kande beg�r det. Beg�ran om om-<br/>pr�vning ska ha kommit in till myndigheten inom en m�nad fr�n den dag d�<br/>s�kanden fick del av beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">Tillsynsmyndigheten ska fatta beslut i ompr�vnings�rendet senast tv� m�-</p> <p style="position:absolute;top:382px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft70">nader efter det att beg�ran om ompr�vning kom in till myndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:417px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft70">Beslut som ett ackrediterat organ fattar med st�d av 8 kap. 1 a � eller</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft76">kommissionens f�rordning nr 445/2011 om ett certifieringssystem f�r enhe-<br/>ter som ansvarar f�r underh�ll, f�r �verklagas hos tillsynsmyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:489px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft76">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 december 2011.<br/>2. Godk�nnande av delsystem och j�rnv�gsfordon som har meddelats en-</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">ligt �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande. </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">3. �ldre f�reskrifter g�ller f�r pr�vning av m�l eller �renden som har in-</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">letts f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:577px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">4. Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft76">dela f�reskrifter om n�r j�rnv�gsfordon som vid lagens ikrafttr�dande redan<br/>�r tagna i bruk, senast ska ha tilldelats en underh�llsansvarig enhet enligt<br/>2 kap. 23 �.</p> <p style="position:absolute;top:665px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">CATHARINA ELMS�TER-SV�RD</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft76">Lennnart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:915px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft74">13 Senaste lydelse 2007:452.</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:940px;left:469px;white-space:nowrap" class="ft80">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:950px;left:514px;white-space:nowrap" class="ft80">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i j�rnv�gslagen (2004:519);

utf�rdad den 10 november 2011.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 i fr�ga om j�rnv�gslagen (2004:519)
dels att nuvarande 2 kap. 13 b och 14 �� ska betecknas 2 kap. 22 och

25 �� och att nuvarande 11 kap. 1 och 2 �� ska betecknas 11 kap. 2 och 4 ��,

dels att 1 kap. 4 �, 2 kap. 13 a, 22 och 25 ��, 3 kap. 4 � och 8 kap. 8 och

10 �� samt rubriken till 11 kap., ska ha f�ljande lydelse,

dels att rubriken n�rmast f�re 2 kap. 13 � ska lyda Tillsynsmyndighetens

godk�nnande av delsystem,

dels att rubriken n�rmast f�re 2 kap. 14 � ska s�ttas n�rmast f�re 2 kap.

25 �,

dels att det i lagen ska inf�ras arton nya paragrafer 2 kap. 1421, 23 och

24 ��, 3 kap. 1113 ��, 8 kap. 1 a, 6 a och 8 a �� och 11 kap. 1 och 3 ��
samt n�rmast f�re 2 kap. 15, 17, 18, 20, 21, 22 och 23 ��, 3 kap. 11 � och
8 kap. 6 a � nya rubriker av f�ljande lydelse.

1 kap.

4 �

3

I denna lag och i f�reskrifter som meddelas med st�d av lagen betyder

ackrediterat organ: organ f�r bed�mning av �verensst�mmelse som �r

ackrediterat f�r uppgiften enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning
(EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav f�r ackreditering och mark-
nadskontroll i samband med saluf�ring av produkter och upph�vande av f�r-
ordning (EEG) nr 339/934,

delsystem: del av j�rnv�gssystem vilken kan h�nf�ras till n�gon av de ka-

tegorier av delsystem som f�rtecknas i bilaga II till Europaparlamentets och

1 Prop. 2010/11:160, bet. 2011/12:TU3, rskr. 2011/12:25.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om

driftskompatibiliteten hos j�rnv�gssystemet inom gemenskapen (EUT L 191,

18.7.2008, s. 1, Celex 32008L0057), senast �ndrat genom kommissionens direktiv

2011/18/EU av den 1 mars 2011 om �ndring av bilagorna II, V och VI till Europapar-

lamentets och r�dets direktiv 2008/57/EG om driftskompatibiliteten hos j�rnv�gssys-

temet inom gemenskapen (EUT L 57, 2.3.2011, Celex 32011L0018), kommissionens

direktiv 2009/131/EG av den 16 oktober 2009 om �ndring av bilaga VII till Europa-

parlamentets och r�dets direktiv 2008/57/EG om driftskompatibiliteten hos j�rnv�gs-

systemet inom gemenskapen (EUT L 273, 17.10.2009, s. 12 , Celex 32009L0131) och

Europaparlamentets och r�dets direktiv 2008/110/EG av den 16 december 2008 om

�ndring av direktiv 2004/49/EG om s�kerhet p� gemenskapens j�rnv�gar (j�rnv�gss�-

kerhetsdirektivet) (EUT L 345, 23.12.2008, s. 62, Celex 32008L0110).

3 Senaste lydelse 2009:694.

4 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).

SFS 2011:1118
Utkom fr�n trycket
den 22 november 2011

background image

2

SFS 2011:1118

r�dets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten
hos j�rnv�gssystemet inom gemenskapen5,

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det,
fordonsinnehavare: den som i egenskap av �gare eller med nyttjander�tt

varaktigt anv�nder eller uppl�ter ett j�rnv�gsfordon och �r registrerad som
fordonsinnehavare i det nationella fordonsregistret,

fordonstyp: fordon med identisk teknisk konstruktion som �r registrerade i

det europeiska registret �ver godk�nda fordonstyper,

f�rs�kran om �verensst�mmelse: s�dan f�rs�kran om att ett j�rnv�gsfor-

don �verensst�mmer med en redan godk�nd fordonstyp som �r utformad i
enlighet med kommissionens f�rordning (EU) nr 201/2011 av den 1 mars
2011 om utformningen av f�rs�kran om �verensst�mmelse med en godk�nd
typ av j�rnv�gsfordon6,

infrastrukturf�rvaltare: den som f�rvaltar j�rnv�gsinfrastruktur och driver

anl�ggningar som h�r till infrastrukturen,

internationell persontrafik: persontrafik mellan olika stater inom EES

samt Schweiz med t�g vars samtliga vagnar passerar minst en nationsgr�ns
och vars fr�msta syfte �r att befordra passagerare mellan stationer i skilda
stater inom EES samt Schweiz,

j�rnv�gsfordon: drivfordon och annan rullande materiel som kan framf�-

ras p� j�rnv�gssp�r och som best�r av ett eller flera delsystem eller delar av
delsystem,

j�rnv�gsf�retag: den som med st�d av licens eller s�rskilt tillst�nd till-

handah�ller dragkraft och utf�r j�rnv�gstrafik,

j�rnv�gsinfrastruktur: sp�r-, signal- och s�kerhetsanl�ggningar avsedda

f�r j�rnv�gstrafik, trafikledningsanl�ggningar, anordningar f�r elf�rs�rjning
av trafiken samt �vriga fasta anordningar som beh�vs f�r anl�ggningarnas
best�nd, drift eller brukande,

j�rnv�gsn�t: j�rnv�gsinfrastruktur som f�rvaltas av en och samma infra-

strukturf�rvaltare,

j�rnv�gssystem: j�rnv�gsinfrastruktur och j�rnv�gsfordon samt drift och

f�rvaltning av infrastrukturen och fordonen,

regleringsorgan: organ som utsetts enligt artikel 30 i Europaparlamentets

och r�dets direktiv 2001/14/EG av den 26 februari 2001 om tilldelning av
infrastrukturkapacitet och uttag av avgifter f�r utnyttjande av j�rnv�gsinfra-
struktur7,

trafikhuvudman: den som �r trafikhuvudman enligt lagen (1997:734) om

ansvar f�r viss kollektiv persontrafik,

t�gl�ge: den infrastrukturkapacitet som, enligt vad som anges i en t�g-

plan, f�r tas i anspr�k f�r att framf�ra j�rnv�gsfordon, utom arbetsfordon,
fr�n en plats till en annan under en viss tidsperiod,

t�gplan: plan �ver anv�ndning av j�rnv�gsinfrastruktur under en viss an-

given period,

underh�llsansvarig enhet: den enhet som har ansvaret f�r underh�llet av

ett j�rnv�gsfordon och som �r registrerad som s�dan i fordonsregistret enligt
8 kap. 8 a �.

5 EUT L 191, 18.7.2008, s. 1 (Celex 32008L0057).

6 EUT L 57, 2.3.2011, s. 8 (Celex 32011R0201).

7 EGT L 75, 15.3.2001, s. 29, (Celex 32001L0014).

background image

3

SFS 2011:1118

2 kap.

13 a �

8

N�r ett godk�nt delsystem ska moderniseras eller byggas om, ska

en beskrivning av det planerade arbetet l�mnas in till tillsynsmyndigheten.
Om myndigheten bed�mer att den �vergripande s�kerhetsniv�n p�verkas ne-
gativt, f�r det moderniserade eller ombyggda delsystemet tas i bruk endast
efter ett nytt godk�nnande av myndigheten. Detsamma g�ller om tillsyns-
myndigheten bed�mer att arbetet �r av s�dan omfattning att det kr�vs ett nytt
godk�nnande f�r att delsystemet ska f� tas i bruk.

Villkor

14 �

Ett godk�nnande enligt 13 � f�r f�renas med de villkor som beh�vs

fr�n s�kerhets- och driftskompatibilitetssynpunkt.

Om ett godk�nt delsystem �ndras utan att delsystemet moderniseras eller

byggs om och �ndringen p�verkar f�rh�llanden som reglerats i villkoren, ska
�ndringen anm�las till tillsynsmyndigheten.

Tillsynsmyndighetens godk�nnande av j�rnv�gsfordon

J�rnv�gsfordon som �verensst�mmer med tekniska specifikationer f�r
driftskompatibilitet

15 �

Ett j�rnv�gsfordon som �verensst�mmer med till�mpliga tekniska

specifikationer f�r driftskompatibilitet och vars delsystem redan �r godk�n-
da enligt 13 �, ska godk�nnas f�r att tas i bruk utan ytterligare pr�vning.

16 �

Ett j�rnv�gsfordon som �verensst�mmer med till�mpliga tekniska

specifikationer f�r driftskompatibilitet utan att omfattas av 15 �, ska godk�n-
nas f�r att tas i bruk enligt 13 � om den s�kande visar upp

1. EG-kontrollf�rklaringar enligt 9 � f�r det eller de delsystem fordonet

best�r av,

2. dokumentation som visar att de delsystem fordonet best�r av �r tekniskt

kompatibla med varandra och med j�rnv�gsinfrastrukturen, och

3. dokumentation som visar att fordonet uppfyller nationella s�rkrav om

s�kerhet och driftskompatibilitet.

J�rnv�gsfordon som inte �verensst�mmer med tekniska specifikationer f�r
driftskompatibilitet

17 �

Ett j�rnv�gsfordon som inte, eller endast till viss del, �verensst�mmer

med tekniska specifikationer f�r driftskompatibilitet ska pr�vas f�r godk�n-
nande enligt 13 �.

Godk�nnande av j�rnv�gsfordon i en annan stat inom EES eller i Schweiz

18 �

Ett s�dant godk�nnande att ta ett j�rnv�gsfordon i bruk som beslutats

av en beh�rig instans i en annan stat inom EES eller i Schweiz g�ller i Sve-
rige om inte n�got annat �r s�rskilt f�reskrivet.

8 Senaste lydelse 2007:452.

background image

4

SFS 2011:1118

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om krav f�r kompletterande godk�nnande enligt f�rsta stycket.

19 �

Regeringen meddelar f�reskrifter om inom vilken tid till-

synsmyndigheten ska fatta beslut i ett �rende som avser krav f�r komplette-
rande godk�nnande enligt 18 �.

Om tillsynsmyndigheten inte fattar beslut inom den tid som avses i f�rsta

stycket, ska fordonet anses godk�nt f�r att tas i bruk.

Godk�nnande av fordonstyper

20 �

N�r tillsynsmyndigheten godk�nner ett j�rnv�gsfordon f�r att tas i

bruk, ska myndigheten �ven godk�nna fordonstypen. Om s�kanden beg�r
det f�r tillsynsmyndigheten godk�nna en fordonstyp utan att samtidigt god-
k�nna ett visst j�rnv�gsfordon.

Ett typgodk�nnande ska registreras i det europeiska registret �ver godk�n-

da fordonstyper.

Om de f�reskrifter som legat till grund f�r ett typgodk�nnande �ndras, f�r

tillsynsmyndigheten besluta att typgodk�nnandet ska f�rnyas f�r att vara gil-
tigt.

Godk�nnande av fordon som �verensst�mmer med en godk�nd fordonstyp

21 �

Ett j�rnv�gsfordon som �verensst�mmer med en tidigare godk�nd

fordonstyp, ska godk�nnas utan ytterligare kontroll om s�kanden visar upp
en f�rs�kran om �verensst�mmelse.

I bilagan till kommissionens f�rordning (EU) nr 201/2011 finns best�m-

melser om f�rs�kran om �verensst�mmelse.

M�rkning av j�rnv�gsfordon

22 �

9

J�rnv�gsfordon ska vara m�rkta med ett europeiskt fordonsnummer,

en innehavarbeteckning och en beteckning om driftskompatibilitet.

Tillsynsmyndigheten ska tilldela j�rnv�gsfordonet ett s�dant nummer och

s�dana beteckningar i samband med att fordonet godk�nns f�r att tas i bruk.

Den som ans�ker om godk�nnande att ta ett fordon i bruk ansvarar f�r att

m�rka fordonet.

Underh�ll av j�rnv�gsfordon

23 �

F�r att ett j�rnv�gsfordon ska f� tas i bruk, ska det ha utsetts en under-

h�llsansvarig enhet f�r fordonet.

En underh�llsansvarig enhet med ansvar f�r underh�ll av godsvagnar ska

ha ett tillst�nd av tillsynsmyndigheten eller ett certifikat utf�rdat av ett organ
som �r ackrediterat f�r uppgiften.

Kraven i f�rsta och andra styckena g�ller inte f�r museij�rnv�gsfordon el-

ler f�r s�dana j�rnv�gsfordon som endast anv�nds p� s�dana j�rnv�gsn�t
som avses i 1 kap. 1 a �.

9 Senaste lydelse av tidigare 13 b � 2007:452.

background image

5

SFS 2011:1118

24 �

En underh�llsansvarig enhet ska ha

1. ett ledningssystem f�r underh�ll som s�kerst�ller att de j�rnv�gsfordon

enheten ansvarar f�r �r i s�kert skick, och

2. tillr�cklig kompetens och tillr�ckliga resurser inom organisationen f�r

att klara uppgiften.

25 �

10

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r

meddela f�reskrifter om

1. s�kerhet enligt 15 �� samt om undantag fr�n dessa best�mmelser f�r

verksamhet vid s�dana frist�ende j�rnv�gsn�t som avses i 1 kap. 1 a � f�rsta
stycket,

1 a. s�kerhetsrapport enligt 5 a � samt om undantag fr�n denna best�m-

melse f�r verksamhet vid s�dana j�rnv�gsn�t som avses i 1 kap. 1 a �,

2. att h�ndelser som �r av betydelse f�r sp�rtrafikens s�kerhet ska rappor-

teras ocks� i andra fall �n som anges i 6 � f�rsta stycket,

3. krav p� s�kerhet, tillf�rlitlighet, tillg�nglighet, h�lsa, milj�skydd och

teknisk kompatibilitet enligt 8 � f�rsta stycket,

4. tekniska specifikationer f�r driftskompatibilitet enligt 8 � andra stycket

samt �vriga villkor f�r projektering, byggnation, ombyggnation, modernise-
ring, drift, underh�ll och brukande av j�rnv�gsinfrastruktur och j�rnv�gs-
fordon,

5. EG-kontrollf�rklaring enligt 9 �,
6. EG-f�rs�kran enligt 10 �,
7. godk�nnande enligt 13 � och om undantag fr�n kravet p� s�dant god-

k�nnande samt om krav p� nytt godk�nnande enligt 13 a �,

8. godk�nnande av j�rnv�gsfordon och fordonstyper enligt 1517, 20 och

21 �� och om undantag fr�n kravet p� godk�nnande samt om godk�nnande
av en serie identiskt lika fordon,

9. undantag fr�n kravet p� m�rkning enligt 22 �, och
10. underh�llsansvariga enheter enligt 23 och 24 �� och om undantag fr�n

krav p� s�dan enhet.

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om i vilka fall tillsynsmyndigheten

f�r besluta enligt 12 �.

3 kap.

4 �

S�rskilt tillst�nd f�r beviljas den som avser att inom landet utf�ra en-

dast

1. persontrafik p� lokal eller regional frist�ende j�rnv�gsinfrastruktur,
2. regionala godstransporter,
3. trafik i samband med underh�ll av j�rnv�gsinfrastruktur, eller
4. trafik med museij�rnv�gsfordon eller till sin omfattning obetydlig trafik

med annan liknande materiel.

S�rskilt tillst�nd ska endast beviljas den som uppfyller de krav som anges

i 2 � f�rsta stycket och 3 � f�rsta stycket. Kraven f�r dock anpassas till verk-
samhetens art och omfattning. I tillst�ndet ska tillsynsmyndigheten ange hur
kraven anpassats och f�r vilken verksamhet tillst�ndet g�ller.

10 Senaste lydelse av tidigare 14 � 2007:452.

background image

6

SFS 2011:1118

Tillst�nd eller certifikat till underh�llsansvariga enheter

11 �

Tillst�nd eller certifikat till en underh�llsansvarig enhet som avses i

2 kap. 23 � andra stycket f�r ges endast till s�dan enhet som uppfyller kraven
i kommissionens f�rordning (EU) nr 445/2011 av den 10 maj 2011 om ett
certifieringssystem f�r enheter som ansvarar f�r underh�ll av godsvagnar
och om �ndring av f�rordning (EG) nr 653/200711, kraven i denna lag och f�-
reskrifter som har meddelats med st�d av lagen.

12 �

Om en underh�llsansvarig enhet som har tillst�nd eller certifikat f�r

uppgiften �r ett j�rnv�gsf�retag eller en infrastrukturf�rvaltare, ska tillsyns-
myndigheten kontrollera att de krav som avses i 11 � �r uppfyllda och f�ra in
uppgifter om det i j�rnv�gsf�retagets s�kerhetsintyg enligt 3 � eller infra-
strukturf�rvaltarens s�kerhetstillst�nd enligt 7 �.

13 �

Ett tillst�nd eller certifikat som avses i 2 kap. 23 � andra stycket och

som har beviljats av en beh�rig myndighet eller ett ackrediterat organ i en
annan stat inom EES eller i Schweiz, g�ller i Sverige.

8 kap.

1 a �

Tillsyn enligt 1, 3 och 4 �� �ver s�dana underh�llsansvariga enheter

som har certifierats av ett ackrediterat organ ut�vas av det organ som har
certifierat enheten, n�r det g�ller funktioner som omfattas av certifieringen.

�terkallelse av godk�nnande

6 a �

Tillsynsmyndigheten f�r �terkalla ett godk�nnande enligt 2 kap. 13 �

om f�ruts�ttningarna f�r godk�nnandet inte l�ngre �r uppfyllda eller om del-
systemet inte l�ngre uppfyller f�reskrivna krav i fr�ga om s�kerhet eller
driftskompatibilitet.

Ett beslut om �terkallelse f�r begr�nsas att g�lla f�r en viss tid.

8 �

12

Tillsynsmyndigheten ska f�ra och ge offentlighet �t ett register �ver

j�rnv�gsinfrastruktur.

Den som bedriver verksamhet som omfattas av denna lag ska till tillsyns-

myndigheten l�mna de uppgifter som beh�vs f�r att f�ra ett s�dant register
samt anm�la f�r�ndringar i verksamheten eller j�rnv�gsinfrastrukturen som
kan kr�va �ndringar i registret.

8 a �

Tillsynsmyndigheten ska f�ra ett register �ver j�rnv�gsfordon.

Den som bedriver verksamhet som omfattas av denna lag ska till tillsyns-

myndigheten l�mna de uppgifter som beh�vs f�r att f�ra ett s�dant register
samt anm�la f�r�ndringar i verksamheten som kan kr�va �ndringar i regist-
ret.

Tillsynsmyndigheten ska, utan hinder av sekretess, l�mna uppgifter ur re-

gistret p� beg�ran av

1. Statens haverikommission,

11 EUT L 122, 11.5.2011, s. 22 (Celex 32011R0445).

12 Senaste lydelse 2007:452.

background image

7

SFS 2011:1118

2. en j�rnv�gss�kerhetsmyndighet, ett olycksutredande organ eller ett reg-

leringsorgan i ett annat land inom EES eller i Schweiz, samt

3. Europeiska j�rnv�gsbyr�n (ERA).

10 �

13

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r

meddela f�reskrifter om

1. vilka uppgifter som ska l�mnas enligt 3 a �, 3 b �, 8 � andra stycket och

8 a � andra stycket,

2. register enligt 8 och 8 a �� samt om undantag fr�n krav p� registrering,

och

3. pr�vning av tvister enligt 9 �.

11 kap. Ompr�vning och �verklagande

1 �

Tillsynsmyndigheten ska ompr�va ett beslut om att inte godk�nna ett

delsystem enligt 2 kap. 13 �, om den s�kande beg�r det. Beg�ran om om-
pr�vning ska ha kommit in till myndigheten inom en m�nad fr�n den dag d�
s�kanden fick del av beslutet.

Tillsynsmyndigheten ska fatta beslut i ompr�vnings�rendet senast tv� m�-

nader efter det att beg�ran om ompr�vning kom in till myndigheten.

3 �

Beslut som ett ackrediterat organ fattar med st�d av 8 kap. 1 a � eller

kommissionens f�rordning nr 445/2011 om ett certifieringssystem f�r enhe-
ter som ansvarar f�r underh�ll, f�r �verklagas hos tillsynsmyndigheten.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 december 2011.
2. Godk�nnande av delsystem och j�rnv�gsfordon som har meddelats en-

ligt �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande.

3. �ldre f�reskrifter g�ller f�r pr�vning av m�l eller �renden som har in-

letts f�re ikrafttr�dandet.

4. Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om n�r j�rnv�gsfordon som vid lagens ikrafttr�dande redan
�r tagna i bruk, senast ska ha tilldelats en underh�llsansvarig enhet enligt
2 kap. 23 �.

P� regeringens v�gnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennnart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

13 Senaste lydelse 2007:452.

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.