Kungörelse (1968:536) om ny internationell signalbok för sjöfarten

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1968:536
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Transport och trafik / Kungörelse (1968:536) om ny internationell signalbok för sjöfarten
SFS nr:

1968:536
Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad: 1968-11-15
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att den av Mellanstatliga rådgivande sjöfartsorganisationen (IMCO) år 1965 godkända internationella signalboken (ISB 1965) från och med den 1 april 1969 skall användas, dels på svenskt örlogsfartyg enligt föreskrifter som meddelas av Kungl. Maj:t, dels på övriga svenska fartyg som skall vara utrustade med internationell signalbok.

Kungörelsen den 10 november 1933 (nr 610) angående ny internationell signalbok skall samtidigt upphöra att gälla.

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.