Kungörelse (1969:91) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1969:91
Departement: Justitiedepartementet L3
Övrigt: Bilagan finns inte med här.
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Transport och trafik / Kungörelse (1969:91) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg
SFS nr:

1969:91
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L3
Utfärdad: 1969-04-11
Övrig text: Bilagan finns inte med här.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Kungl. Maj:t har funnit gott tillkännage, att den i Genève den 19 maj 1956 avslutade konventionen om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg, vilken jämte signaturprotokoll har den lydelse härvid fogad bilaga utvisar, för Sveriges del träder i kraft den 1 juli 1969.
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.