Kungörelse (1970:344) om kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1970:344
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:1581
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Transport och trafik / Kungörelse (1970:344) om kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar
SFS nr:

1970:344
Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad: 1970-06-17
Ändrad: t.o.m. SFS

2010:1581
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Fritidsbåt, vars skrov har en största längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter, får föras endast av den som har avlagt skepparexamen enligt kungörelsen (1960:488) om lägre nautisk och maskinteknisk utbildning, har examens- eller avgångsbetyg från kurs vid nautisk linje vid sjöbefälsskola i riket eller har annan utbildning som Transportstyrelsen bestämmer.

Transportstyrelsen får i enskilda fall medge undantag från första stycket i den mån kravet på sjösäkerhet inte åsidosätts.
Styrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av en ansökan om undantag. Förordning (2010:1581).

2 §   Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 1 § döms till böter. Förordning (1999:345).

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.