SFS 1967:69

670069.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:TGPBGQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:YXEIAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:JPMJWW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:JPMJWW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:TGPBGQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:CDLGYJ+ArialMT;color:#000000;} .ft22{font-size:12px;font-family:OBXBPD+Arial;color:#000000;} .ft23{font-size:7px;font-family:CDLGYJ+ArialMT;color:#000000;} .ft24{font-size:10px;font-family:OBXBPD+Arial;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft26{font-size:16px;line-height:18px;font-family:TGPBGQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:16px;line-height:19px;font-family:TGPBGQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:19px;font-family:TGPBGQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:34px;font-family:TGPBGQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:OBXBPD+Arial;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:289px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft10">Nr 69 </p> <p style="position:absolute;top:289px;left:620px;white-space:nowrap" class="ft10">" </p> <p style="position:absolute;top:289px;left:677px;white-space:nowrap" class="ft10">" </p> <p style="position:absolute;top:360px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>ang�ende �ndring i Jagen den $ mars 1937 (nr 73) om Lefordran </b></p> <p style="position:absolute;top:388px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>med luftfartyg; </b></p> <p style="position:absolute;top:422px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft12"><i>pu'en Stockholms sloll den 10 mars 1967. </i></p> <p style="position:absolute;top:457px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft10">Vi GUSTAF ADOLF/med Guds n�de, Sveriges, G�tes och </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft10">\ end c s K o n u ng g o ra y et c r I i g t; att Vi, med riksdagenS funnit </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft10">^oU l orordnn, dels idl 1, 23, 25 och 32 �� lagen den 5 mars 1937 om beford-</p> <p style="position:absolute;top:516px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft10">ranniedl lift fartyg- skola erh�lla �ndrad lydelse p� s�tt nedan angives, de/s </p> <p style="position:absolute;top:536px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft10">alt 31-^34 �� sainma lag shola erh�lla hcteckningarh� 3740 </p> <p style="position:absolute;top:536px;left:615px;white-space:nowrap" class="ft10">dels att </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft10">luirmnsl efter ,10 � samma lag skola inf�ras �ri hy nibrik och sex nya para�</p> <p style="position:absolute;top:575px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft10">grafer, jjclccknnde 31^36 ��, av den lydelse som nedan angives. ' </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag    verkst�lles vederlagsfritt. </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna lag f�rst�s med Warszawakonventionen den i Warszawa den 12 </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft10">oktober 1929 undertecknade konventionen ora internationell luftbefordran </p> <p style="position:absolute;top:683px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft10">ooknied Guadalajarakonventionen den i Guadalajara den 18 september 1961 </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft10">undertecknade konventionen om internationell luftbefordran som utf�res </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft10">ur annan �n den avlalsslulande fraktf�raren. </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:558px;white-space:nowrap" class="ft10">" </p> <p style="position:absolute;top:752px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft10">23 �. </p> <p style="position:absolute;top:770px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft10">f �rbeh�ll, som </p> <p style="position:absolute;top:770px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft10">^ ^ vare ogiltigt. ' </p> <p style="position:absolute;top:791px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft10">^ id befordran av gods, vilken ulf�res av annan �n den som getiom be-</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10">fordringsavlalcL �tagit sig befordringen och vilken �r underka.stad Guada-</p> <p style="position:absolute;top:830px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft10">'ujarakonvenlionen, �ger hesl�minelsen i f�rsta stycket'icke till�mpning p� </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10">lorbch�li avseende f�rlust, minskning eller skada, som h�rr�r av godsets </p> <p style="position:absolute;top:870px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft10">beskaffenhet eller fel i godset. </p> <p style="position:absolute;top:870px;left:439px;white-space:nowrap" class="ft10">" </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft10">" </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:322px;white-space:nowrap" class="ft10">25,^. </p> <p style="position:absolute;top:917px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft10">har skada </p> <p style="position:absolute;top:917px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">hans ansvarighet. </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft10">F�res talan mol n�gon av fraktf�rarens folk p� den grund att han v�llat </p> <p style="position:absolute;top:957px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft10">skada genom fel eller f�rsummelse i tj�nsten av ringare grad �n som avses </p> <p style="position:absolute;top:977px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10">J forsla styclvel, m� vad han och fraktf�raren kunna f�rpliktas att samman-</p> <p style="position:absolute;top:996px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft10">utgiva i ers�ttning icke ovenskrida den gr�ns f�r ansvarigheten som </p> <p style="position:absolute;top:1016px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft10">furaren �ger �beropa. </p> <p style="position:absolute;top:1016px;left:459px;white-space:nowrap" class="ft10">. </p> <p style="position:absolute;top:1016px;left:497px;white-space:nowrap" class="ft10">. </p> <p style="position:absolute;top:1016px;left:632px;white-space:nowrap" class="ft10">. , </p> <p style="position:absolute;top:1016px;left:678px;white-space:nowrap" class="ft10">, </p> <p style="position:absolute;top:1035px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10">ff'n j�mkning i vissa fall av skadeers�ttning stadgas i 10 kap. 3 � luft-</p> <p style="position:absolute;top:1055px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft10">^^^^^sla^den 6 juni 1957 (nr 297). </p> <p style="position:absolute;top:1093px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10">I I'fop- IDCG; 9:!; LUJ 36; Rskr 318 . </p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft10">uagcti ddvis upph� vd, se 1960: 69 och 1963:399. Jfr 1960: 573. </p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:524px;white-space:nowrap" class="ft10">" </p> <p style="position:absolute;top:1133px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>^2C/S�OO, Soensk f�rfaitningssamUng 1967, .Vr 6971 </i></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:869px;height:1262px;"> <img width="869" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:85px;left:193px;white-space:nowrap" class="ft20">1S2 </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:434px;white-space:nowrap" class="ft20">10()7 " Nr (39 </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft20">Befordran ?otn nlf�rcs av annan �n den avlalsslntaiidc fraktf�raren </p> <p style="position:absolute;top:157px;left:472px;white-space:nowrap" class="ft20">31 5. </p> <p style="position:absolute;top:182px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft20">I fra-a om hcfordran som lielL cllor delvis iilf�res av annan �n den son, </p> <p style="position:absolute;top:201px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft26">..enom befordringsavlalel �lagil sig befordringen (den avlalsshilande fraki-<br/>Fdraren) �ga 323() </p> <p style="position:absolute;top:219px;left:378px;white-space:nowrap" class="ft20">till�mpning, om det ej visas att befordringen ii(f�r[s </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft20">nian den avlalsshilande fraktf�rarens bemyndigande. Best�mmelserna i ,l ;i </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft20">."3.') och 3(! </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:294px;white-space:nowrap" class="ft20">till�mpas doek endast i fr�ga om den del av befordringen som </p> <p style="position:absolute;top:275px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft20">ulf�res av annan �n den avlalsshilande fraktf�raren. </p> <p style="position:absolute;top:300px;left:472px;white-space:nowrap" class="ft21">32 </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft20">Bade den avlalsshilande fraktf�raren ocli den som utf�r befordrin&#34;en </p> <p style="position:absolute;top:342px;left:189px;white-space:nowrap" class="ft27">anses vid till�mpning av denna lag som fraktf�rare, den f�rre i fr�ga om <br/>Iiela befordringen och den senare i fraga om den del av befordringen som <br/>ban utf�r. </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:472px;white-space:nowrap" class="ft21">33 S. </p> <p style="position:absolute;top:421px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft20">^�d till�mjming av best�mmelserna om fraktf�rarens ansvarighet j�m�</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft27">st�llas vardera fraktf�raren och hans folk med den andre fraktf�rarens <br/>folk. Detta medf�r dock icke att ansvarigheten f�r den som utf�r beford�<br/>ringen i den avtalsshitande frakt f�rarens st�lle �verskrider de i 22 � angivna </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft20">gr�nserna. </p> <p style="position:absolute;top:516px;left:204px;white-space:nowrap" class="ft20">Har den avlalsshilande fraktf�raren �tagit sig l�ngre g�ende f�rpliktelser </p> <p style="position:absolute;top:534px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft20">�n som f�ljer av denna lag eller har passagerare eller avs�ndare enligt 22 </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft26">andra stycket s�rskilt upjigivit det intresse som �r f�rbundet med beford�<br/>ringen, �r den som utf�r befordringen i den avtalsslutande fraktf�rarens </p> <p style="position:absolute;top:589px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft20">st�lle icke utan eget godk�nnande bunden h�rav. </p> <p style="position:absolute;top:618px;left:471px;white-space:nowrap" class="ft21">34 </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft20">Anvisning eller anm�rkning, som enligt best�mmelse i denna lag till-</p> <p style="position:absolute;top:658px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft27">slallcs den ene fraktf�raren, �ger verkan liven mot den andre. S�dan order <br/>som a\ ses i 12 � �ger dock verkan endast om den lillst�lles den avtalsshitan�</p> <p style="position:absolute;top:692px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft20">de fraktf�raren. </p> <p style="position:absolute;top:837px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft20">en </p> <p style="position:absolute;top:837px;left:660px;white-space:nowrap" class="ft20">frakt f�rarna eller </p> <p style="position:absolute;top:859px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft20">aF 'fraklf�i-4mr ^e&#34;'igt </p> <p style="position:absolute;top:859px;left:509px;white-space:nowrap" class="ft20">28 � �r beb�i�g vid talan mot n�gon </p> <p style="position:absolute;top:892px;left:469px;white-space:nowrap" class="ft20">SS ^ </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:379px;white-space:nowrap" class="ft20">verkan. </p> <p style="position:absolute;top:933px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft20">g�ller -mVlef^ilr! ^ </p> <p style="position:absolute;top:933px;left:419px;white-space:nowrap" class="ft20">befordran av gods tr�ffats innan skada tiai^'' </p> <p style="position:absolute;top:952px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft20">&#34;aforfarandet il 11 &#34; </p> <p style="position:absolute;top:952px;left:544px;white-space:nowrap" class="ft20">i f�rsta stycket, om skiljcman-</p> <p style="position:absolute;top:969px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft20">'H'li inoin en \ </p> <p style="position:absolute;top:969px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft20">I </p> <p style="position:absolute;top:969px;left:525px;white-space:nowrap" class="ft20">ansluten till Warszawakonveiitio-</p> <p style="position:absolute;top:989px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft20">WarszawakonvFnlioni^'^ 1 </p> <p style="position:absolute;top:989px;left:485px;white-space:nowrap" class="ft20">domv�rjo och tvistefr�gan, i den �wa </p> <p style="position:absolute;top:1007px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft20">p�, skall pr�vas 01111&#34;^ i&#34; </p> <p style="position:absolute;top:1007px;left:417px;white-space:nowrap" class="ft20">^'&#34;?^'^�'=U^irakonventionen �ro till�mpliga �a </p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft20">1 </p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft20">--�s cnhgt konventionernas best�mmelser. </p> <p style="position:absolute;top:1060px;left:202px;white-space:nowrap" class="ft20">Bonungcn meddelar best�mmelser om ikrafttr�dandet av denna lag-</p> <p style="position:absolute;top:1215px;left:356px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>-"1.. - </b></p> <p style="position:absolute;top:1215px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>_ </b>. _ c </p> <p style="position:absolute;top:1217px;left:586px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>:L- _____ </b></p> <p style="position:absolute;top:1217px;left:668px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>" 1: </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft25">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:79px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft30">1967 . Nr 69 och 70 </p> <p style="position:absolute;top:79px;left:639px;white-space:nowrap" class="ft30">183 </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft30">Best�miuelserna i 23 � andra stycket, 3136 och 38 �� i den nya lydel�</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:18px;white-space:nowrap" class="ft30">sen skola icke till�mpas i den m�n det �r of�renligt med f�rpliktelse, som </p> <p style="position:absolute;top:152px;left:18px;white-space:nowrap" class="ft30">f�ljer Qv annat internationellt f�rdrag r�rande luftbefordran �n Guadala-</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:18px;white-space:nowrap" class="ft30">Jarakonventionen och g�ller i f�rh�llande till stat vilken icke bitr�tt sist�</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:19px;white-space:nowrap" class="ft30">n�mnda konvention. </p> <p style="position:absolute;top:210px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft30">F�rekommer i lag eller f�rfattning h�nvisning till best�mmelse i 3134 �� </p> <p style="position:absolute;top:230px;left:18px;white-space:nowrap" class="ft30">Iflrten om befordran med luftfartyg, avser h�nvisningen i st�llet motsva�</p> <p style="position:absolute;top:250px;left:18px;white-space:nowrap" class="ft30">rande best�mmelse i 37^40 �� samma lag. </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft30">Det a lla som vederb�r hava sig h�rsamligen att eflerr�tta. Till yttermera </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:18px;white-space:nowrap" class="ft30">visso h ava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt kungl. sigill </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:18px;white-space:nowrap" class="ft30">bekr�fta l�tit. </p> <p style="position:absolute;top:340px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft30">Slockbolms slott den 10 mars 1967. </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft31">GUSTAF ADOLF </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>CL. S.) </b></p> <p style="position:absolute;top:424px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft30">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:522px;white-space:nowrap" class="ft30">HERMAN KLING </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft33">�</p> </div> </div>
background image

Nr 69

"

"

ang�ende �ndring i Jagen den $ mars 1937 (nr 73) om Lefordran

med luftfartyg;

pu'en Stockholms sloll den 10 mars 1967.

Vi GUSTAF ADOLF/med Guds n�de, Sveriges, G�tes och

\ end c s K o n u ng g o ra y et c r I i g t; att Vi, med riksdagenS funnit

^oU l orordnn, dels idl 1, 23, 25 och 32 �� lagen den 5 mars 1937 om beford-

ranniedl lift fartyg- skola erh�lla �ndrad lydelse p� s�tt nedan angives, de/s

alt 31-^34 �� sainma lag shola erh�lla hcteckningarh� 3740

dels att

luirmnsl efter ,10 � samma lag skola inf�ras �ri hy nibrik och sex nya para�

grafer, jjclccknnde 31^36 ��, av den lydelse som nedan angives. '

Denna lag    verkst�lles vederlagsfritt.

I denna lag f�rst�s med Warszawakonventionen den i Warszawa den 12

oktober 1929 undertecknade konventionen ora internationell luftbefordran

ooknied Guadalajarakonventionen den i Guadalajara den 18 september 1961

undertecknade konventionen om internationell luftbefordran som utf�res

ur annan �n den avlalsslulande fraktf�raren.

"

23 �.

f �rbeh�ll, som

^ ^ vare ogiltigt. '

^ id befordran av gods, vilken ulf�res av annan �n den som getiom be-

fordringsavlalcL �tagit sig befordringen och vilken �r underka.stad Guada-

'ujarakonvenlionen, �ger hesl�minelsen i f�rsta stycket'icke till�mpning p�

lorbch�li avseende f�rlust, minskning eller skada, som h�rr�r av godsets

beskaffenhet eller fel i godset.

"

"

25,^.

har skada

hans ansvarighet.

F�res talan mol n�gon av fraktf�rarens folk p� den grund att han v�llat

skada genom fel eller f�rsummelse i tj�nsten av ringare grad �n som avses

J forsla styclvel, m� vad han och fraktf�raren kunna f�rpliktas att samman-

utgiva i ers�ttning icke ovenskrida den gr�ns f�r ansvarigheten som

furaren �ger �beropa.

.

.

. ,

,

ff'n j�mkning i vissa fall av skadeers�ttning stadgas i 10 kap. 3 � luft-

^^^^^sla^den 6 juni 1957 (nr 297).

I I'fop- IDCG; 9:!; LUJ 36; Rskr 318 .

uagcti ddvis upph� vd, se 1960: 69 och 1963:399. Jfr 1960: 573.

"

^2C/S�OO, Soensk f�rfaitningssamUng 1967, .Vr 6971

background image

1S2

10()7 " Nr (39

Befordran ?otn nlf�rcs av annan �n den avlalsslntaiidc fraktf�raren

31 5.

I fra-a om hcfordran som lielL cllor delvis iilf�res av annan �n den son,

..enom befordringsavlalel �lagil sig befordringen (den avlalsshilande fraki-
Fdraren) �ga 323()

till�mpning, om det ej visas att befordringen ii(f�r[s

nian den avlalsshilande fraktf�rarens bemyndigande. Best�mmelserna i ,l ;i

."3.') och 3(!

till�mpas doek endast i fr�ga om den del av befordringen som

ulf�res av annan �n den avlalsshilande fraktf�raren.

32

Bade den avlalsshilande fraktf�raren ocli den som utf�r befordrin"en

anses vid till�mpning av denna lag som fraktf�rare, den f�rre i fr�ga om
Iiela befordringen och den senare i fraga om den del av befordringen som
ban utf�r.

33 S.

^�d till�mjming av best�mmelserna om fraktf�rarens ansvarighet j�m�

st�llas vardera fraktf�raren och hans folk med den andre fraktf�rarens
folk. Detta medf�r dock icke att ansvarigheten f�r den som utf�r beford�
ringen i den avtalsshitande frakt f�rarens st�lle �verskrider de i 22 � angivna

gr�nserna.

Har den avlalsshilande fraktf�raren �tagit sig l�ngre g�ende f�rpliktelser

�n som f�ljer av denna lag eller har passagerare eller avs�ndare enligt 22

andra stycket s�rskilt upjigivit det intresse som �r f�rbundet med beford�
ringen, �r den som utf�r befordringen i den avtalsslutande fraktf�rarens

st�lle icke utan eget godk�nnande bunden h�rav.

34

Anvisning eller anm�rkning, som enligt best�mmelse i denna lag till-

slallcs den ene fraktf�raren, �ger verkan liven mot den andre. S�dan order
som a\ ses i 12 � �ger dock verkan endast om den lillst�lles den avtalsshitan�

de fraktf�raren.

en

frakt f�rarna eller

aF 'fraklf�i-4mr ^e"'igt

28 � �r beb�i�g vid talan mot n�gon

SS ^

verkan.

g�ller -mVlef^ilr! ^

befordran av gods tr�ffats innan skada tiai^''

"aforfarandet il 11 "

i f�rsta stycket, om skiljcman-

'H'li inoin en \

I

ansluten till Warszawakonveiitio-

WarszawakonvFnlioni^'^ 1

domv�rjo och tvistefr�gan, i den �wa

p�, skall pr�vas 01111"^ i"

^'"?^'^�'=U^irakonventionen �ro till�mpliga �a

1

--�s cnhgt konventionernas best�mmelser.

Bonungcn meddelar best�mmelser om ikrafttr�dandet av denna lag-

-"1.. -

_ . _ c

:L- _____

" 1:

background image

1967 . Nr 69 och 70

183

Best�miuelserna i 23 � andra stycket, 3136 och 38 �� i den nya lydel�

sen skola icke till�mpas i den m�n det �r of�renligt med f�rpliktelse, som

f�ljer Qv annat internationellt f�rdrag r�rande luftbefordran �n Guadala-

Jarakonventionen och g�ller i f�rh�llande till stat vilken icke bitr�tt sist�

n�mnda konvention.

F�rekommer i lag eller f�rfattning h�nvisning till best�mmelse i 3134 ��

Iflrten om befordran med luftfartyg, avser h�nvisningen i st�llet motsva�

rande best�mmelse i 37^40 �� samma lag.

Det a lla som vederb�r hava sig h�rsamligen att eflerr�tta. Till yttermera

visso h ava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt kungl. sigill

bekr�fta l�tit.

Slockbolms slott den 10 mars 1967.

GUSTAF ADOLF

CL. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN KLING

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.