SFS 1937:73

370073.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:37px;font-family:JGSMPC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:15px;font-family:JGSMPC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:JGSMPC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:QZKXQC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:JDDDXI+ArialMT;color:#000000;} .ft15{font-size:21px;font-family:RXWQLA+Arial;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:JDDDXI+ArialMT;color:#000000;} .ft17{font-size:27px;font-family:HBSEAB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:QZKXQC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:9px;font-family:HBSEAB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:QZKXQC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:22px;font-family:QZKXQC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;font-family:LFLGAY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:15px;font-family:LFLGAY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:19px;font-family:JDDDXI+ArialMT;color:#000000;} .ft115{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:28px;font-family:LFLGAY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:QZKXQC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:15px;font-family:QZKXQC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:16px;font-family:QZKXQC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;font-family:JDDDXI+ArialMT;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:JDDDXI+ArialMT;color:#000000;} .ft26{font-size:10px;font-family:HBSEAB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:7px;font-family:JDDDXI+ArialMT;color:#000000;} .ft28{font-size:12px;font-family:JGSMPC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft29{font-size:24px;font-family:QZKXQC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft210{font-size:33px;font-family:JGSMPC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft211{font-size:15px;font-family:JGSMPC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft212{font-size:28px;font-family:QZKXQC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft213{font-size:4px;font-family:JDDDXI+ArialMT;color:#000000;} .ft214{font-size:6px;font-family:JGSMPC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft215{font-size:12px;font-family:RXWQLA+Arial;color:#000000;} .ft216{font-size:19px;font-family:RXWQLA+Arial;color:#000000;} .ft217{font-size:6px;font-family:RXWQLA+Arial;color:#000000;} .ft218{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:19px;font-family:QZKXQC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:QZKXQC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;font-family:QZKXQC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:25px;font-family:QZKXQC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft34{font-size:13px;font-family:JGSMPC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:16px;font-family:BOXAGX+Arial;color:#000000;} .ft36{font-size:10px;font-family:JGSMPC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft37{font-size:15px;font-family:JGSMPC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft38{font-size:15px;font-family:JDDDXI+ArialMT;color:#000000;} .ft39{font-size:21px;font-family:QZKXQC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft310{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:4px;font-family:JDDDXI+ArialMT;color:#000000;} .ft41{font-size:6px;font-family:JDDDXI+ArialMT;color:#000000;} .ft42{font-size:18px;font-family:QZKXQC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft43{font-size:15px;font-family:QZKXQC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft44{font-size:16px;font-family:RXWQLA+Arial;color:#000000;} .ft45{font-size:19px;font-family:RXWQLA+Arial;color:#000000;} .ft46{font-size:15px;font-family:JGSMPC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft47{font-size:14px;font-family:QZKXQC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft48{font-size:22px;font-family:QZKXQC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft49{font-size:33px;font-family:RXWQLA+Arial;color:#000000;} .ft410{font-size:3px;font-family:QZKXQC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft411{font-size:42px;font-family:QZKXQC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft412{font-size:12px;font-family:RXWQLA+Arial;color:#000000;} .ft413{font-size:12px;font-family:HBSEAB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft414{font-size:22px;font-family:LFLGAY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft415{font-size:3px;font-family:LFLGAY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft416{font-size:12px;font-family:JGSMPC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft417{font-size:15px;font-family:JDDDXI+ArialMT;color:#000000;} .ft418{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:15px;font-family:QZKXQC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:19px;font-family:QZKXQC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft52{font-size:13px;font-family:JDDDXI+ArialMT;color:#000000;} .ft53{font-size:15px;font-family:LFLGAY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:16px;font-family:QZKXQC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft55{font-size:27px;font-family:RXWQLA+Arial;color:#000000;} .ft56{font-size:34px;font-family:QZKXQC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft57{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:16px;font-family:QZKXQC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft61{font-size:18px;font-family:QZKXQC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft62{font-size:15px;font-family:QZKXQC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft63{font-size:43px;font-family:QZKXQC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft64{font-size:21px;font-family:QZKXQC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft65{font-size:18px;font-family:JDDDXI+ArialMT;color:#000000;} .ft66{font-size:7px;font-family:JDDDXI+ArialMT;color:#000000;} .ft67{font-size:13px;font-family:QZKXQC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft68{font-size:15px;font-family:BOXAGX+Arial;color:#000000;} .ft69{font-size:25px;font-family:JGSMPC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft610{font-size:15px;font-family:RXWQLA+Arial;color:#000000;} .ft611{font-size:15px;font-family:JGSMPC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft612{font-size:9px;font-family:JGSMPC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft613{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:875px;height:1262px;"> <img width="875" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft115">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:853px;height:1262px;"> <img width="853" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft218">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:875px;height:1262px;"> <img width="875" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft310">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:853px;height:1262px;"> <img width="853" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft418">�</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:875px;height:1262px;"> <img width="875" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft57">�</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:853px;height:1262px;"> <img width="853" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft613">�</p> </div> </div>
background image

background image

background image

background image

background image

background image

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.