SFS 2013:88 Lag om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja / SFS 2013:88 Lag om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja
130088.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:BABCCD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:BABCCE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:BABCCE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:BABCCD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:BABCCE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:BABCCD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:BABCCD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:BABCCE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BABCCD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:BABCCD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:BABCCD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1975:1083) om <br/>uppgiftsskyldighet r�rande mottagande av olja;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 februari 2013.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 7 � lagen (1975:1083) om upp-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">giftsskyldighet r�rande mottagande av olja ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Beslut enligt denna lag f�r �verklagas till allm�n f�rvaltningsdomstol.</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.</p> <p style="position:absolute;top:408px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2013.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller f�r beslut som har meddelats f�re ikrafttr�dan-</p> <p style="position:absolute;top:443px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">det.</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">TOBIAS BILLSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Jonas Pont�n<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 1982:277.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:88</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 12 mars 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1975:1083) om
uppgiftsskyldighet r�rande mottagande av olja;

utf�rdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 7 � lagen (1975:1083) om upp-

giftsskyldighet r�rande mottagande av olja ska ha f�ljande lydelse.

7 �

2

Beslut enligt denna lag f�r �verklagas till allm�n f�rvaltningsdomstol.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2013.
2. �ldre f�reskrifter g�ller f�r beslut som har meddelats f�re ikrafttr�dan-

det.

P� regeringens v�gnar

TOBIAS BILLSTR�M

Jonas Pont�n
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

2 Senaste lydelse 1982:277.

SFS 2013:88

Utkom fr�n trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.