SFS 1982:277

820277.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:TJTXTC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:22px;font-family:SOUMZW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:TJTXTC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:TJTXTC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:454px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1982: 111 Lag </p> <p style="position:absolute;top:479px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Utkom fr�n trycket </b></p> <p style="position:absolute;top:479px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>ooi �ndring 1 lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet </b></p> <p style="position:absolute;top:502px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>den 26 maj 1982 </b></p> <p style="position:absolute;top:502px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>r�rande mottagande av olja; </b></p> <p style="position:absolute;top:549px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 13 maj 198 2. </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att i 2, 4, 5 och 7 �� lagen </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft12">(1975:1083) om uppgiftsskyld ighet r�rande mottagande av olja orden &#34;st a�</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft12">tens industriverk&#34; skall bytas ut mot &#34;sj�fartsverket&#34;. </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1982. 1 fr�ga om uppgiftsskyldighet r� -, </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft12">rande olja som har mottagits f�re den 1 januari 1982 g�ller dock �ldre be�</p> <p style="position:absolute;top:724px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft12">st�mmelser. </p> <p style="position:absolute;top:767px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft12">CARL AXEL PETRI </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:542px;white-space:nowrap" class="ft12">M�ns Jacobsson </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft12">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1138px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft13">612 </p> <p style="position:absolute;top:1138px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft13">'Prop, 1981/82:119. LU 36. rskr2.')4. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1982: 111 Lag

Utkom fr�n trycket

ooi �ndring 1 lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet

den 26 maj 1982

r�rande mottagande av olja;

utf�rdad den 13 maj 198 2.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att i 2, 4, 5 och 7 �� lagen

(1975:1083) om uppgiftsskyld ighet r�rande mottagande av olja orden "st a�

tens industriverk" skall bytas ut mot "sj�fartsverket".

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1982. 1 fr�ga om uppgiftsskyldighet r� -,

rande olja som har mottagits f�re den 1 januari 1982 g�ller dock �ldre be�

st�mmelser.

P� regeringens v�gnar

CARL AXEL PETRI

M�ns Jacobsson

(Justitiedepartementet)

612

'Prop, 1981/82:119. LU 36. rskr2.')4.

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.