SFS 1995:1083 Lag om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldig-het rörande mottagande av olja

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja / SFS 1995:1083 Lag om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldig-het rörande mottagande av olja
SFS 1995_1083 Lag om ändring i lagen (1975_1083) om uppgiftsskyldig-het rörande mottagande av olja

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:20px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:648px;height:906px;"> <img width="648" height="906" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:842px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft10">1986 </p> <p style="position:absolute;top:829px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft12">Prop. 1994/95:169, bet. 1994/95:LU28, rskr. 1994/95:362. </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft11">2</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft12">Senaste lydelse 1982:277. </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>SFS 1995:1083 </b></p> <p style="position:absolute;top:390px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket <br/>den 26 september 1995 </p> <p style="position:absolute;top:363px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldig-<br/>het r�rande mottagande av olja; </b></p> <p style="position:absolute;top:443px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 7 september 1995. </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 � lagen (1975:1083) om </p> <p style="position:absolute;top:493px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft10">uppgiftsskyldighet r�rande mottagande av olja skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:543px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2 �2</b> Den som under ett visst kalender�r i en svensk hamn eller i en <br/>annan i Sverige bel�gen anl�ggning har tagit emot sammanlagt mer �n </p> <p style="position:absolute;top:576px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft10">150 000 ton olja som har transporterats sj�ledes till hamnen eller an-</p> <p style="position:absolute;top:593px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft19">l�ggningen skall senast den 1 mars �ret d�rp� l�mna Sj�fartsverket <br/>uppgifter om den oljem�ngd som han har tagit emot. </p> <p style="position:absolute;top:627px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft10">Med olja som har transporterats sj�ledes till anl�ggningen j�mst�lls </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft19">olja som har transporterats till anl�ggningen fr�n utlandet p� annat s�tt <br/>�n sj�ledes, om oljan dessf�rinnan har varit f�rem�l f�r sj�transport <br/>och inte d�refter har tagits emot i en hamn eller anl�ggning bel�gen i <br/>en stat, som har tilltr�tt den i Bryssel den 18 december 1971 avslutade <br/>konventionen om uppr�ttandet av en internationell fond f�r ers�ttning <br/>av skada orsakad av f�rorening genom olja eller som har tilltr�tt 1992 <br/>�rs �ndringsprotokoll till konventionen. </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:50px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:83px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:134px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft20">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:167px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft22">G�ran Karlstedt <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:50px;left:503px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 1995:1083 </b></p> <p style="position:absolute;top:850px;left:575px;white-space:nowrap" class="ft20">1987 </p> </div> </div>
background image

1986

1

Prop. 1994/95:169, bet. 1994/95:LU28, rskr. 1994/95:362.

2

Senaste lydelse 1982:277.

SFS 1995:1083

Utkom fr�n trycket
den 26 september 1995

Lag
om �ndring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldig-
het r�rande mottagande av olja;

utf�rdad den 7 september 1995.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 � lagen (1975:1083) om

uppgiftsskyldighet r�rande mottagande av olja skall ha f�ljande lydelse.

2 �2 Den som under ett visst kalender�r i en svensk hamn eller i en
annan i Sverige bel�gen anl�ggning har tagit emot sammanlagt mer �n

150 000 ton olja som har transporterats sj�ledes till hamnen eller an-

l�ggningen skall senast den 1 mars �ret d�rp� l�mna Sj�fartsverket
uppgifter om den oljem�ngd som han har tagit emot.

Med olja som har transporterats sj�ledes till anl�ggningen j�mst�lls

olja som har transporterats till anl�ggningen fr�n utlandet p� annat s�tt
�n sj�ledes, om oljan dessf�rinnan har varit f�rem�l f�r sj�transport
och inte d�refter har tagits emot i en hamn eller anl�ggning bel�gen i
en stat, som har tilltr�tt den i Bryssel den 18 december 1971 avslutade
konventionen om uppr�ttandet av en internationell fond f�r ers�ttning
av skada orsakad av f�rorening genom olja eller som har tilltr�tt 1992
�rs �ndringsprotokoll till konventionen.

background image

Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

G�ran Karlstedt
(Justitiedepartementet)

SFS 1995:1083

1987

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.