SFS 2005:254 Lag om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja / SFS 2005:254 Lag om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja
050254.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:3px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:102px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1975:1083) om <br/>uppgiftsskyldighet r�rande mottagande av olja;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 14 april 2005.</p> <p style="position:absolute;top:323px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:14px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:323px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 1 och 2 �� lagen (1975:1083) om</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">uppgiftsskyldighet r�rande mottagande av olja skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:377px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>1 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:376px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft11">I denna lag avses med </p> <p style="position:absolute;top:11px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft18"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:394px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>olja</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft11">: r�olja och eldningsolja, </p> <p style="position:absolute;top:11px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft18"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:412px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>r�olja</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:411px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft11">: varje flytande kolv�teblandning som f�rekommer i naturligt till-</p> <p style="position:absolute;top:429px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft115">st�nd i jorden, oberoende av om den �r behandlad f�r att bli l�mplig f�r<br/>transport, och r�oljor fr�n vilka vissa destillationsprodukter har avl�gsnats<br/>(ibland ben�mnda topped crudes) eller till vilka har tillsatts vissa destilla-<br/>tionsprodukter (ibland ben�mnda spiked crudes eller reconstituted cru-<br/>des), </p> <p style="position:absolute;top:11px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft18"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:518px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>eldningsolja</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:517px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft11">: tunga destillat eller rester av r�olja eller blandningar av s�-</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft115">dana produkter, som �r avsedda f�r anv�ndning som br�nsle f�r framst�ll-<br/>ning av v�rme eller kraft och som �r av en kvalitet som motsvarar den som<br/>den 18 december 1971 av American Society for Testing and Materials be-<br/>tecknades eldningsolja nr 4 (beteckning D 396-69) eller tjockare, </p> <p style="position:absolute;top:11px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:606px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>1992 �rs fondkonvention</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:606px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft11">: 1992 �rs internationella konvention om uppr�t-</p> <p style="position:absolute;top:623px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft115">tandet av en internationell fond f�r ers�ttning av skada orsakad av f�rore-<br/>ning genom olja, </p> <p style="position:absolute;top:11px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft18"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:659px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>2003 �rs fondprotokoll</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft11">: 2003 �rs protokoll till 1992 �rs internationella</p> <p style="position:absolute;top:676px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft115">konvention om uppr�ttandet av en internationell fond f�r ers�ttning av skada<br/>orsakad av f�rorening genom olja.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:730px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:14px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:728px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:730px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft11">Den som under ett visst kalender�r i en svensk hamn eller i en annan i</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft115">Sverige bel�gen anl�ggning har tagit emot sammanlagt mer �n 150 000 ton<br/>olja som har transporterats sj�ledes till hamnen eller anl�ggningen skall se-<br/>nast den 1 mars �ret d�rp� l�mna Sj�fartsverket uppgifter om den mottagna<br/>oljem�ngden. </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Med olja som har transporterats sj�ledes till anl�ggningen j�mst�lls olja</p> <p style="position:absolute;top:835px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft115">som har transporterats till anl�ggningen fr�n utlandet p� annat s�tt �n sj�-<br/>ledes, om oljan dessf�rinnan har varit f�rem�l f�r sj�transport och inte d�r-<br/>efter har tagits emot i en hamn eller anl�ggning bel�gen i en stat som har till-<br/>tr�tt 1992 �rs fondkonvention eller 2003 �rs fondprotokoll.</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft110">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:928px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft112">Prop. 2004/05:78, bet. 2004/05:LU22, rskr. 2004/05:192.</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft110">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:941px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft112">Senaste lydelse 1995:1083 (jfr 1996:11).</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:567px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>SFS 2005:254</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:567px;white-space:nowrap" class="ft116">Utkom fr�n trycket<br/>den 24 maj 2005</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:73px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2005:254</b></p> <p style="position:absolute;top:14px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:519px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:526px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders Gotab, Stockholm 2005</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:90px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.</p> <p style="position:absolute;top:125px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">JENS ORBACK</p> <p style="position:absolute;top:178px;left:425px;white-space:nowrap" class="ft25">Thomas Johansson<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1975:1083) om
uppgiftsskyldighet r�rande mottagande av olja;

utf�rdad den 14 april 2005.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 1 och 2 �� lagen (1975:1083) om

uppgiftsskyldighet r�rande mottagande av olja skall ha f�ljande lydelse.

1 �

I denna lag avses med

olja

: r�olja och eldningsolja,

r�olja

: varje flytande kolv�teblandning som f�rekommer i naturligt till-

st�nd i jorden, oberoende av om den �r behandlad f�r att bli l�mplig f�r
transport, och r�oljor fr�n vilka vissa destillationsprodukter har avl�gsnats
(ibland ben�mnda topped crudes) eller till vilka har tillsatts vissa destilla-
tionsprodukter (ibland ben�mnda spiked crudes eller reconstituted cru-
des),

eldningsolja

: tunga destillat eller rester av r�olja eller blandningar av s�-

dana produkter, som �r avsedda f�r anv�ndning som br�nsle f�r framst�ll-
ning av v�rme eller kraft och som �r av en kvalitet som motsvarar den som
den 18 december 1971 av American Society for Testing and Materials be-
tecknades eldningsolja nr 4 (beteckning D 396-69) eller tjockare,

1992 �rs fondkonvention

: 1992 �rs internationella konvention om uppr�t-

tandet av en internationell fond f�r ers�ttning av skada orsakad av f�rore-
ning genom olja,

2003 �rs fondprotokoll

: 2003 �rs protokoll till 1992 �rs internationella

konvention om uppr�ttandet av en internationell fond f�r ers�ttning av skada
orsakad av f�rorening genom olja.

2 �

2

Den som under ett visst kalender�r i en svensk hamn eller i en annan i

Sverige bel�gen anl�ggning har tagit emot sammanlagt mer �n 150 000 ton
olja som har transporterats sj�ledes till hamnen eller anl�ggningen skall se-
nast den 1 mars �ret d�rp� l�mna Sj�fartsverket uppgifter om den mottagna
oljem�ngden.

Med olja som har transporterats sj�ledes till anl�ggningen j�mst�lls olja

som har transporterats till anl�ggningen fr�n utlandet p� annat s�tt �n sj�-
ledes, om oljan dessf�rinnan har varit f�rem�l f�r sj�transport och inte d�r-
efter har tagits emot i en hamn eller anl�ggning bel�gen i en stat som har till-
tr�tt 1992 �rs fondkonvention eller 2003 �rs fondprotokoll.

1

Prop. 2004/05:78, bet. 2004/05:LU22, rskr. 2004/05:192.

2

Senaste lydelse 1995:1083 (jfr 1996:11).

SFS 2005:254

Utkom fr�n trycket
den 24 maj 2005

background image

2

SFS 2005:254

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.

P� regeringens v�gnar

JENS ORBACK

Thomas Johansson
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.