SFS 1978:93

780093.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:RQHKGW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:RQHKGW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:QCSSXU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:6px;font-family:GTNJAN+ArialMT;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:QKWLGL+Arial;color:#000000;} .ft15{font-size:27px;font-family:QCSSXU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:QKWLGL+Arial;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft18{font-size:16px;line-height:21px;font-family:RQHKGW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:16px;line-height:22px;font-family:RQHKGW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:812px;height:1262px;"> <img width="812" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:64px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1978:93 </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:117px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft11">den 29 mar s 1978 </p> <p style="position:absolute;top:63px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:87px;left:204px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i lagen (1976:1090) om </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:204px;white-space:nowrap" class="ft10">alkoliolntandnnngsprov; </p> <p style="position:absolute;top:159px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 16 mars 1978. </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrives att 2 � lagen (1976: 1090) om alko-</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft11">holutandningsprov skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:266px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft11">2 � Alkoholutandningsprov f�r rutinm�ssigt f�retagas p� </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft11">1. f�rare av motordrivet fordon som stoppas vid i f� rv�g beordrad tra�</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft11">fikkontroll, </p> <p style="position:absolute;top:330px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft11">2. den som kan antagas under f�rande av motordrivet fordon ha, med </p> <p style="position:absolute;top:352px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft11">eller utan skuld, haft del i uppkomsten av trafikolycka, </p> <p style="position:absolute;top:374px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft11">3. den som kan misst�nkas for att under f�rande av motordrivet fordon </p> <p style="position:absolute;top:395px;left:204px;white-space:nowrap" class="ft11">ha beg�tt brott enligt 1 - 3 � lagen (1951: 649) om straff f�r vissa trafikbrott </p> <p style="position:absolute;top:417px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft18">eller s�dan enligt v�gtrafikkung�relsen (1972:603) straffbelagd f�rseelse <br/>som avser </p> <p style="position:absolute;top:459px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft11">a. f�rdhastighet, </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft11">b. skyldighet att stanna fordon, </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft11">c. skyldighet att ha f�reskriven fordonslykta t�nd. </p> <p style="position:absolute;top:525px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft11">Best�mmelserna i f� rsta stycket om f�rare av motordrivet fordon g�ller </p> <p style="position:absolute;top:546px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft19">�ven f�rare av sp�rvagn. De g�ller ej f�rare av motordrivet fordon, som �r <br/>avsett att f�ras av g�ende. </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kr aft den 1 ma j 1978. </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft11">SVEN ROMANUS </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:488px;white-space:nowrap" class="ft11">Bo Svensson </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:487px;white-space:nowrap" class="ft11">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:799px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1977/78:77, JuU 21, rskr 156 . </p> <p style="position:absolute;top:281px;left:798px;white-space:nowrap" class="ft12"><i><b>\0 </b></i></p> <p style="position:absolute;top:293px;left:799px;white-space:nowrap" class="ft13">I </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:798px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>b </b></p> <p style="position:absolute;top:421px;left:801px;white-space:nowrap" class="ft15"><i><b>n </b></i></p> <p style="position:absolute;top:583px;left:801px;white-space:nowrap" class="ft10">o </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:802px;white-space:nowrap" class="ft11">(h </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:801px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>dE </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft17">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1978:93

Utkom fr�n trycket

den 29 mar s 1978

Lag

om �ndring i lagen (1976:1090) om

alkoliolntandnnngsprov;

utf�rdad den 16 mars 1978.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrives att 2 � lagen (1976: 1090) om alko-

holutandningsprov skall ha nedan angivna lydelse.

2 � Alkoholutandningsprov f�r rutinm�ssigt f�retagas p�

1. f�rare av motordrivet fordon som stoppas vid i f� rv�g beordrad tra�

fikkontroll,

2. den som kan antagas under f�rande av motordrivet fordon ha, med

eller utan skuld, haft del i uppkomsten av trafikolycka,

3. den som kan misst�nkas for att under f�rande av motordrivet fordon

ha beg�tt brott enligt 1 - 3 � lagen (1951: 649) om straff f�r vissa trafikbrott

eller s�dan enligt v�gtrafikkung�relsen (1972:603) straffbelagd f�rseelse
som avser

a. f�rdhastighet,

b. skyldighet att stanna fordon,

c. skyldighet att ha f�reskriven fordonslykta t�nd.

Best�mmelserna i f� rsta stycket om f�rare av motordrivet fordon g�ller

�ven f�rare av sp�rvagn. De g�ller ej f�rare av motordrivet fordon, som �r
avsett att f�ras av g�ende.

Denna lag tr�der i kr aft den 1 ma j 1978.

P� regeringens v�gnar

SVEN ROMANUS

Bo Svensson

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1977/78:77, JuU 21, rskr 156 .

\0

I

b

n

o

(h

dE

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.