SFS 1989:393

890393.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:25px;font-family:YQYMVW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:25px;font-family:POMMKR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:POMMKR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:ZFTDAX+Arial;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:22px;font-family:POMMKR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:21px;font-family:POMMKR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:57px;left:8px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>lag </b></p> <p style="position:absolute;top:57px;left:576px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1989:393 </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:10px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i lagen (1976:1090) om </p> <p style="position:absolute;top:87px;left:578px;white-space:nowrap" class="ft12">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:102px;left:10px;white-space:nowrap" class="ft11">alkoholutandningsprov; </p> <p style="position:absolute;top:102px;left:578px;white-space:nowrap" class="ft11">den 12 juni 1989 </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:10px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 1 jun i 1989. </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 2 och 3 �� lagen (1976:1090) om </p> <p style="position:absolute;top:218px;left:10px;white-space:nowrap" class="ft12">alkoholutandningsprov skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:260px;left:12px;white-space:nowrap" class="ft12">2 </p> <p style="position:absolute;top:260px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft12">Alkoholutandningsprov f�r rutinm�ssigt tas p� </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft12">1. f�rare av motordrivet fordon som stoppas vid beordrad trafikkon-</p> <p style="position:absolute;top:307px;left:12px;white-space:nowrap" class="ft12">troll, </p> <p style="position:absolute;top:326px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft12">2. den som kan antagas under f�rande av motordrivet fordon ha, med </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:12px;white-space:nowrap" class="ft12">eller utan skuld, haft del i upp komsten av trafikolycka, </p> <p style="position:absolute;top:369px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12">3. den som kan misst�nkas f�r att under f�rande av motordrivet fordon </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:12px;white-space:nowrap" class="ft15">ha beg�tt brott enligt I -3 �� lagen ( 1951:649) om straff f�r vissa tra fik�<br/>brott eller s�dan enligt v�gtrafikkung�relsen (1972:603) straffbelagd f�rse�</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft16">else som avser <br/>a. f�rdhastighet, <br/>b. skyldighet att stanna fordon, <br/>c. skyldighet att ha f�reskriven lykta eller str�lkastare t�nd. </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12">Best�mmelserna i f�rsta stycket om f�rare av motordrivet fordon g�ller i </p> <p style="position:absolute;top:543px;left:12px;white-space:nowrap" class="ft12">till�mpliga delar �ven f�rare av maskindrivet sp�rfordon p� j�rnv�g, tun�</p> <p style="position:absolute;top:565px;left:12px;white-space:nowrap" class="ft15">nelbana eller sp�rv�g. De g�ller ej f�rare av maskindrivet fordon, som �r <br/>avsett att f�ras av g�ende. </p> <p style="position:absolute;top:630px;left:12px;white-space:nowrap" class="ft12">3 � Alkoholutandningsprov tas av polisman. Provtagningen skall ske p� </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:12px;white-space:nowrap" class="ft12">ett s�tt som inte uts�tter den p� vilken provet tas f�r allm�n uppm�rksam�</p> <p style="position:absolute;top:673px;left:12px;white-space:nowrap" class="ft12">het. Om s�rskilda sk�l inte ger anledning till n�got annat, skall provet tas i </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:12px;white-space:nowrap" class="ft12">t�ckt fordon eller inomhus i avskilt rum. </p> <p style="position:absolute;top:717px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft12">Alkoholutandningsprov enligt 2 � f�r tas endast p� eller i n�ra anslutning </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:12px;white-space:nowrap" class="ft16">till den plats d�r kontrollen eller polisingripandet �ger rum. F�r s�dant <br/>prov f�r endas t anv�ndas instrument som kan brukas utan dr�jsm�l och <br/>som bara anger om eventuell alkoholkoncentration �verstiger visst </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft12">gr�nsv�rde. </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1989. </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:966px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft12">LAILA FREI VALDS </p> <p style="position:absolute;top:1009px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft12">Dag Victor </p> <p style="position:absolute;top:1031px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft12">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1111px;left:12px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1988/89:1 18, JuU27, rskr. 314. </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:19px;white-space:nowrap" class="ft12">Senaste lydelse 1985; 196. </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:693px;white-space:nowrap" class="ft12">545 </p> <p style="position:absolute;top:1156px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft12">18-SFS 1989 </p> <p style="position:absolute;top:1223px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>/ </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> </div>
background image

lag

SFS 1989:393

om �ndring i lagen (1976:1090) om

Utkom fr�n trycket

alkoholutandningsprov;

den 12 juni 1989

utf�rdad den 1 jun i 1989.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 2 och 3 �� lagen (1976:1090) om

alkoholutandningsprov skall ha f�ljande lydelse.

2

Alkoholutandningsprov f�r rutinm�ssigt tas p�

1. f�rare av motordrivet fordon som stoppas vid beordrad trafikkon-

troll,

2. den som kan antagas under f�rande av motordrivet fordon ha, med

eller utan skuld, haft del i upp komsten av trafikolycka,

3. den som kan misst�nkas f�r att under f�rande av motordrivet fordon

ha beg�tt brott enligt I -3 �� lagen ( 1951:649) om straff f�r vissa tra fik�
brott eller s�dan enligt v�gtrafikkung�relsen (1972:603) straffbelagd f�rse�

else som avser
a. f�rdhastighet,
b. skyldighet att stanna fordon,
c. skyldighet att ha f�reskriven lykta eller str�lkastare t�nd.

Best�mmelserna i f�rsta stycket om f�rare av motordrivet fordon g�ller i

till�mpliga delar �ven f�rare av maskindrivet sp�rfordon p� j�rnv�g, tun�

nelbana eller sp�rv�g. De g�ller ej f�rare av maskindrivet fordon, som �r
avsett att f�ras av g�ende.

3 � Alkoholutandningsprov tas av polisman. Provtagningen skall ske p�

ett s�tt som inte uts�tter den p� vilken provet tas f�r allm�n uppm�rksam�

het. Om s�rskilda sk�l inte ger anledning till n�got annat, skall provet tas i

t�ckt fordon eller inomhus i avskilt rum.

Alkoholutandningsprov enligt 2 � f�r tas endast p� eller i n�ra anslutning

till den plats d�r kontrollen eller polisingripandet �ger rum. F�r s�dant
prov f�r endas t anv�ndas instrument som kan brukas utan dr�jsm�l och
som bara anger om eventuell alkoholkoncentration �verstiger visst

gr�nsv�rde.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1989.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREI VALDS

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1988/89:1 18, JuU27, rskr. 314.

Senaste lydelse 1985; 196.

545

18-SFS 1989

/

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.