SFS 1976:1090

761090.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:NVPOJN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:15px;font-family:NVPOJN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:NVPOJN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:9px;font-family:HKISVX+Arial;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:NVPOJN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:20px;font-family:NVPOJN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:JGKIGQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:9px;font-family:JGKIGQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;font-family:HKISVX+Arial;color:#000000;} .ft23{font-size:10px;font-family:HKISVX+Arial;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;font-family:NVPOJN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:293px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:293px;left:602px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1976:1090 </p> <p style="position:absolute;top:315px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft10">om alkoholutandningsprov; </p> <p style="position:absolute;top:326px;left:604px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:603px;white-space:nowrap" class="ft11">den 29 dec. 1976 </p> <p style="position:absolute;top:362px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft12">Utf�rdad den 22 december 1976. </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens bes lut' f�reskrives f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft12">1 � Alkoholutandningsprov f�r f�retagas p� den som sk�ligen kan miss�</p> <p style="position:absolute;top:446px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft15">t�nkas f�r brott som av ses i 4 � lagen (195 1: 649) om straff f�r vissa trafik�<br/>brott. Detsamma g�ller annat brott, var� f�ngelse kan f�lja, om provet kan <br/>ha betydelse f�r utredning om brottet. </p> <p style="position:absolute;top:523px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft12">2 � Alkoholutandningsprov f�r rutinm�ssigt f�retagas p� </p> <p style="position:absolute;top:545px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft12">1. f�rare av motorfordon som stoppas vid i f�rv�g beordrad trafikkon-</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft12">troll, </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft12">2. den som kan antagas under f�rande av motorfordon ha, med eller </p> <p style="position:absolute;top:610px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft12">utan skuld, haft del i uppkoms ten av trafikolycka, </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft12">3. den som kan m isst�nkas f�r att under f�rande av motorfordon ha be�</p> <p style="position:absolute;top:653px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft16">g�tt brott enligt 1 -3 � lagen (19 51: 649) om straff f�r vissa trafikbrott eller <br/>s�dan enligt v�gtrafikkung�relsen (1972:603) straffbelagd f�rseelse som <br/>avser </p> <p style="position:absolute;top:717px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft12">a. f�rdhastighet, </p> <p style="position:absolute;top:738px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft12">b. skyldighet att stanna fordon, </p> <p style="position:absolute;top:761px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft12">c. skyldighet att ha f�reskriven fordonslykta t�nd. </p> <p style="position:absolute;top:781px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft12">Best�mmelserna i f�rsta stycket om f�r are av motorfordon g�ller �ven </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft12">f�rare av terr�ngmotorfordon, traktor med sl�pfordon och sp�rvagn. </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft12">3 � Alkoholutandningsprov f�retages av polisman. Provtagningen skall </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft15">ske p� s�tt som ej uts�tter den p� vilken provet f�retages f�r allm�n upp�<br/>m�rksamhet, Om s�rskilda sk�l ej f�ranleder annat, skall provet f�retagas i </p> <p style="position:absolute;top:900px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft12">t�ckt fordon eller inomhus i avskilt rum . </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft12">Alkoholutandningsprov enligt 2 � f�r f�retagas endast p� eller i n�ra an�</p> <p style="position:absolute;top:943px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft12">slutning till den plats d�r kontrollen eller polisingripandet �ger rum. </p> <p style="position:absolute;top:976px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft12">4 � V�grar den p� vilken alkoholutandningsprov skall f�retagas att med�</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft15">verka till s�dant prov f�r blodprov tagas och l�karunders�kning f�r utr��<br/>nande av alkoholp�verkan �ga rum. </p> <p style="position:absolute;top:1055px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1975/76:162. JuU 1 976/77:15, rskr94. </p> <p style="position:absolute;top:1112px;left:712px;white-space:nowrap" class="ft12">2339 </p> <p style="position:absolute;top:1233px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>"^5 </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:71px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1976: 1090 </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>". t i </b></p> <p style="position:absolute;top:137px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>"' i' </b></p> <p style="position:absolute;top:144px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>i k </b></p> <p style="position:absolute;top:93px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft24">Denna lag tr�der i kraft den I januari 197 7. </p> <p style="position:absolute;top:123px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft24">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:156px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft24">THORBJ�RN F�LLDIN </p> <p style="position:absolute;top:177px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft24">SVEN ROMANUS </p> <p style="position:absolute;top:197px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft24">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft25">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1976:1090

om alkoholutandningsprov;

Utkom fr�n trycket

den 29 dec. 1976

Utf�rdad den 22 december 1976.

Enligt riksdagens bes lut' f�reskrives f�ljande.

1 � Alkoholutandningsprov f�r f�retagas p� den som sk�ligen kan miss�

t�nkas f�r brott som av ses i 4 � lagen (195 1: 649) om straff f�r vissa trafik�
brott. Detsamma g�ller annat brott, var� f�ngelse kan f�lja, om provet kan
ha betydelse f�r utredning om brottet.

2 � Alkoholutandningsprov f�r rutinm�ssigt f�retagas p�

1. f�rare av motorfordon som stoppas vid i f�rv�g beordrad trafikkon-

troll,

2. den som kan antagas under f�rande av motorfordon ha, med eller

utan skuld, haft del i uppkoms ten av trafikolycka,

3. den som kan m isst�nkas f�r att under f�rande av motorfordon ha be�

g�tt brott enligt 1 -3 � lagen (19 51: 649) om straff f�r vissa trafikbrott eller
s�dan enligt v�gtrafikkung�relsen (1972:603) straffbelagd f�rseelse som
avser

a. f�rdhastighet,

b. skyldighet att stanna fordon,

c. skyldighet att ha f�reskriven fordonslykta t�nd.

Best�mmelserna i f�rsta stycket om f�r are av motorfordon g�ller �ven

f�rare av terr�ngmotorfordon, traktor med sl�pfordon och sp�rvagn.

3 � Alkoholutandningsprov f�retages av polisman. Provtagningen skall

ske p� s�tt som ej uts�tter den p� vilken provet f�retages f�r allm�n upp�
m�rksamhet, Om s�rskilda sk�l ej f�ranleder annat, skall provet f�retagas i

t�ckt fordon eller inomhus i avskilt rum .

Alkoholutandningsprov enligt 2 � f�r f�retagas endast p� eller i n�ra an�

slutning till den plats d�r kontrollen eller polisingripandet �ger rum.

4 � V�grar den p� vilken alkoholutandningsprov skall f�retagas att med�

verka till s�dant prov f�r blodprov tagas och l�karunders�kning f�r utr��
nande av alkoholp�verkan �ga rum.

' Prop. 1975/76:162. JuU 1 976/77:15, rskr94.

2339

"^5

background image

SFS 1976: 1090

". t i

"' i'

i k

Denna lag tr�der i kraft den I januari 197 7.

P� regeringens v�gnar

THORBJ�RN F�LLDIN

SVEN ROMANUS

(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.