SFS 1975:83

750083.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:IVZFNN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:22px;font-family:MFQXQB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:IVZFNN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:9px;font-family:MFQXQB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:SOLOVJ+CourierNewPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:IVZFNN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft17{font-size:16px;line-height:21px;font-family:IVZFNN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:16px;line-height:20px;font-family:IVZFNN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:IVZFNN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;line-height:21px;font-family:IVZFNN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:858px;height:1262px;"> <img width="858" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:70px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1975:83 </p> <p style="position:absolute;top:70px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:94px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Utkom fr�n t rycket </b></p> <p style="position:absolute;top:94px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>�ndring i lagen (1965 : 719) om s�kerheten p� fartyg; </b></p> <p style="position:absolute;top:126px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft12">den 15 april 1975 </p> <p style="position:absolute;top:126px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 3 april 1975. </p> <p style="position:absolute;top:160px;left:726px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>k </b></p> <p style="position:absolute;top:172px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut^ f�reskrives i fr�ga om lagen (1965:719) </p> <p style="position:absolute;top:193px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft12">om s�kerheten p� fartyg-</p> <p style="position:absolute;top:215px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att i 1 kap. 1, 35, 11, 12 och 14 ��, 2 kap. 6 �, 3 kap. 11 �, </p> <p style="position:absolute;top:236px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft12">4 kap. 6 �, 5 kap. 4 och 6 ��, 6 kap. 2 �, 7 kap. 2, 7, 913 och 18 ��, </p> <p style="position:absolute;top:257px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft17">8 kap. 2 �, 9 kap. 3 � samt 11 kap. 2 och 3 �� ordet &#34;Konungen&#34; i <br/>olika b�jningsformer skall bytas ut mot &#34;regeringen&#34; i motsvarande </p> <p style="position:absolute;top:299px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft12">form, </p> <p style="position:absolute;top:321px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att nuvarande 9 kap. 11 � skall betecknas 9 kap. 12 � och nu�</p> <p style="position:absolute;top:342px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft12">varande 10 kap. 511 �� skall betecknas 10 kap. 612 ��, </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att 1 kap. 15 �, den nya 10 kap. 6 � samt 11 kap. 4 � skall ha </p> <p style="position:absolute;top:384px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft12">nedan angivna lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att i lagen skall inf�ras tv� nya paragrafer, 9 kap. 11 � och </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft12">10 kap. 5 �, av nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:483px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft12">1 KAP. </p> <p style="position:absolute;top:516px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft12">15 � Regeringen eller f�rvaltningsmyndighet som regeringen best�m�</p> <p style="position:absolute;top:537px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft18">mer �ger meddela erforderliga best�mmelser om avgift till staten f�r <br/>tillsynsf�rr�ttning och om ers�ttning �t sakkunnig som enligt 6 � andra <br/>stycket anlitats f�r tillsynsf�rr�ttning. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft12">9 KAP. </p> <p style="position:absolute;top:669px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft12">11 � Om skyldighet att anlita lots och om lotsavgift g�ller vad re�</p> <p style="position:absolute;top:690px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft18">geringen eller, efter regeringens bemyndigande, f�rvaltningsmyndighet <br/>f�reskriver. </p> <p style="position:absolute;top:770px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft12">10 KAP. </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft12">5 � Den som upps�tligen eller av oaktsamhet underl�ter att anlita lots, </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft17">n�r det �ligger honom p� grund av s�rskild f�reskrift, d�mes till b�ter <br/>eller f�ngelse i h�gst sex m�nader. </p> <p style="position:absolute;top:886px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft12">6 � Ha flera medverkat till g�rning som avses i 15 ��, g�ller 23 </p> <p style="position:absolute;top:907px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft12">kap. brottsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft12">154 </p> <p style="position:absolute;top:964px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft14">' </p> <p style="position:absolute;top:964px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft14">Prop. 1975: 8KU 10, rskr 62. </p> <p style="position:absolute;top:978px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft15">- Senaste lydelse av </p> <p style="position:absolute;top:995px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft14">1 kap. 3 � 1971;293 </p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft14">1 kap. 12 � 1971: 293 </p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:449px;white-space:nowrap" class="ft14">7 kap. 11 � 1971:293 </p> <p style="position:absolute;top:1026px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft14">2 kap. 6 �1971; 293 </p> <p style="position:absolute;top:1026px;left:448px;white-space:nowrap" class="ft14">7 kap. 12 � 1971: 293 </p> <p style="position:absolute;top:1041px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft14">5 kap. 6 � 1971;293 </p> <p style="position:absolute;top:1041px;left:449px;white-space:nowrap" class="ft14">7 kap. 13 � 1971: 293 </p> <p style="position:absolute;top:1056px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft14">6 kap. 2 � 1971: 293 </p> <p style="position:absolute;top:1056px;left:449px;white-space:nowrap" class="ft14">7 kap. 18 � 1971: 293 </p> <p style="position:absolute;top:1072px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft14">7 kap. 2 � 1971: 293 </p> <p style="position:absolute;top:1072px;left:449px;white-space:nowrap" class="ft14">8 kap. 2 � 1971:293 </p> <p style="position:absolute;top:1087px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft14">7 kap. 7 � 1971: 293 </p> <p style="position:absolute;top:1087px;left:448px;white-space:nowrap" class="ft14">9 kap. 3 � 1973: 284 </p> <p style="position:absolute;top:1102px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft14">7 kap. 9 � 1971: 293 </p> <p style="position:absolute;top:1102px;left:443px;white-space:nowrap" class="ft14">11 kap. 2 � 1971:293 </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft14">7 kap. 10 � 1971: 293 </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:442px;white-space:nowrap" class="ft14">11 kap. 3 � 1971:293. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft16">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:858px;height:1262px;"> <img width="858" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:69px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">11 KAP. </p> <p style="position:absolute;top:69px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1975: 83 </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft22">4 �3 Regeringen bemyndigas att meddela ytterligare f�reskrifter i de <br/>avseenden som regleras i denna lag. Regeringen f�r �ven meddela f�re�<br/>skrifter om beh�righet att f�ra fartyg eller ha befattning p� fartyg. </p> <p style="position:absolute;top:167px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen f�r �verl�ta �t f�rvaltningsmyndighet att meddela f�re�</p> <p style="position:absolute;top:187px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">skrifter som avses i f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft en vecka efter den dag, d� lagen enligt upp�</p> <p style="position:absolute;top:254px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">gift p� den utkommit fr�n trycket i Svensk f�rfattningssamling. </p> <p style="position:absolute;top:294px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">BENGT NORLING </p> <p style="position:absolute;top:368px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft22">Jan Johnsson <br/>(Kommunikationsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft20">3 Senaste lydelse 1971: 293. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1975:83

Lag

Utkom fr�n t rycket

�ndring i lagen (1965 : 719) om s�kerheten p� fartyg;

den 15 april 1975

utf�rdad den 3 april 1975.

k

Enligt riksdagens beslut^ f�reskrives i fr�ga om lagen (1965:719)

om s�kerheten p� fartyg-

dels att i 1 kap. 1, 35, 11, 12 och 14 ��, 2 kap. 6 �, 3 kap. 11 �,

4 kap. 6 �, 5 kap. 4 och 6 ��, 6 kap. 2 �, 7 kap. 2, 7, 913 och 18 ��,

8 kap. 2 �, 9 kap. 3 � samt 11 kap. 2 och 3 �� ordet "Konungen" i
olika b�jningsformer skall bytas ut mot "regeringen" i motsvarande

form,

dels att nuvarande 9 kap. 11 � skall betecknas 9 kap. 12 � och nu�

varande 10 kap. 511 �� skall betecknas 10 kap. 612 ��,

dels att 1 kap. 15 �, den nya 10 kap. 6 � samt 11 kap. 4 � skall ha

nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall inf�ras tv� nya paragrafer, 9 kap. 11 � och

10 kap. 5 �, av nedan angivna lydelse.

1 KAP.

15 � Regeringen eller f�rvaltningsmyndighet som regeringen best�m�

mer �ger meddela erforderliga best�mmelser om avgift till staten f�r
tillsynsf�rr�ttning och om ers�ttning �t sakkunnig som enligt 6 � andra
stycket anlitats f�r tillsynsf�rr�ttning.

9 KAP.

11 � Om skyldighet att anlita lots och om lotsavgift g�ller vad re�

geringen eller, efter regeringens bemyndigande, f�rvaltningsmyndighet
f�reskriver.

10 KAP.

5 � Den som upps�tligen eller av oaktsamhet underl�ter att anlita lots,

n�r det �ligger honom p� grund av s�rskild f�reskrift, d�mes till b�ter
eller f�ngelse i h�gst sex m�nader.

6 � Ha flera medverkat till g�rning som avses i 15 ��, g�ller 23

kap. brottsbalken.

154

'

Prop. 1975: 8KU 10, rskr 62.

- Senaste lydelse av

1 kap. 3 � 1971;293

1 kap. 12 � 1971: 293

7 kap. 11 � 1971:293

2 kap. 6 �1971; 293

7 kap. 12 � 1971: 293

5 kap. 6 � 1971;293

7 kap. 13 � 1971: 293

6 kap. 2 � 1971: 293

7 kap. 18 � 1971: 293

7 kap. 2 � 1971: 293

8 kap. 2 � 1971:293

7 kap. 7 � 1971: 293

9 kap. 3 � 1973: 284

7 kap. 9 � 1971: 293

11 kap. 2 � 1971:293

7 kap. 10 � 1971: 293

11 kap. 3 � 1971:293.

background image

11 KAP.

SFS 1975: 83

4 �3 Regeringen bemyndigas att meddela ytterligare f�reskrifter i de
avseenden som regleras i denna lag. Regeringen f�r �ven meddela f�re�
skrifter om beh�righet att f�ra fartyg eller ha befattning p� fartyg.

Regeringen f�r �verl�ta �t f�rvaltningsmyndighet att meddela f�re�

skrifter som avses i f�rsta stycket.

Denna lag tr�der i kraft en vecka efter den dag, d� lagen enligt upp�

gift p� den utkommit fr�n trycket i Svensk f�rfattningssamling.

P� regeringens v�gnar

BENGT NORLING

Jan Johnsson
(Kommunikationsdepartementet)

3 Senaste lydelse 1971: 293.

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.