SFS 1986:1185

861185.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:AHBDQE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:SXLJGO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:SXLJGO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:SXLJGO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:28px;font-family:SXLJGO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:353px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1986:1185 Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:384px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:402px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft11">den 19 december 1986 </p> <p style="position:absolute;top:376px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i lagen (1980:424) om �tg�rder mot </b></p> <p style="position:absolute;top:399px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>vattenf�rorening fr�n fartyg; </b></p> <p style="position:absolute;top:448px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 11 december 1986. </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 8 kap. 10 � och 9 kap. 3 � lagen </p> <p style="position:absolute;top:512px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft14">(1980:424) om �tg�rder mot vattenf�rorening fr�n fartyg^ skall ha f�ljande <br/>lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:589px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft15">8 kap. <br/>10 � I avgifts�renden hos tullverket �r fartygets bef�lhavare beh�rig att </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft12">p� partens v�gnar ta emot underr�ttelse enligt 17 � f�rvaltningslagen </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft14">(1986:223) och avge yttrande som avses i samma lagrum. Han �r p� <br/>motsvarande s�tt beh�rig att ta emot underr�ttelse om tullverkets beslut <br/>enligt 21 � n�mnda lag och att �verklaga beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft12">9 kap. </p> <p style="position:absolute;top:791px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft14">3 � Tullverkets beslut om vattenf�roreningsavgift och om f�rbud eller <br/>f�rel�ggande enligt 8 kap. 6 eller 7 � f�r �verklagas genom besv�r hos den <br/>tingsr�tt som �r sj�r�ttsdomstol i den ort d�r den tullmyndighet som <br/>meddelat det �verklagade beslutet har sitt s�te. </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr� der i kraft den 1 januari 1987. I fr�ga om beslut som har </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft12">meddelats f�re ikrafttr�dandet g�ller dock �ldre f�reskrifter. </p> <p style="position:absolute;top:964px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1006px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft12">SVEN HULTERSTR�M </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12">2144 </p> <p style="position:absolute;top:1045px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft12">Peter L�fmarck </p> <p style="position:absolute;top:1067px;left:531px;white-space:nowrap" class="ft12">(Kommunikationsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1100px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1986/87:39. KU I I, rskr. 59. </p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft11">^ Lagen omtryckt 1983: 463. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1986:1185 Lag

Utkom fr�n trycket

den 19 december 1986

om �ndring i lagen (1980:424) om �tg�rder mot

vattenf�rorening fr�n fartyg;

utf�rdad den 11 december 1986.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 8 kap. 10 � och 9 kap. 3 � lagen

(1980:424) om �tg�rder mot vattenf�rorening fr�n fartyg^ skall ha f�ljande
lydelse.

8 kap.
10 � I avgifts�renden hos tullverket �r fartygets bef�lhavare beh�rig att

p� partens v�gnar ta emot underr�ttelse enligt 17 � f�rvaltningslagen

(1986:223) och avge yttrande som avses i samma lagrum. Han �r p�
motsvarande s�tt beh�rig att ta emot underr�ttelse om tullverkets beslut
enligt 21 � n�mnda lag och att �verklaga beslutet.

9 kap.

3 � Tullverkets beslut om vattenf�roreningsavgift och om f�rbud eller
f�rel�ggande enligt 8 kap. 6 eller 7 � f�r �verklagas genom besv�r hos den
tingsr�tt som �r sj�r�ttsdomstol i den ort d�r den tullmyndighet som
meddelat det �verklagade beslutet har sitt s�te.

Denna lag tr� der i kraft den 1 januari 1987. I fr�ga om beslut som har

meddelats f�re ikrafttr�dandet g�ller dock �ldre f�reskrifter.

P� regeringens v�gnar

SVEN HULTERSTR�M

2144

Peter L�fmarck

(Kommunikationsdepartementet)

' Prop. 1986/87:39. KU I I, rskr. 59.

^ Lagen omtryckt 1983: 463.

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.