Lag (1981:655) om vissa avgifter i allmän hamn

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1981:655
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TP
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:153
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1981:655) om vissa avgifter i allmän hamn
SFS nr:

1981:655
Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet RST TP
Utfärdad: 1981-06-18
Ändrad: t.o.m. SFS

2019:153
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Den som innehar en allmän hamn får ta ut avgifter, utan att en kaj, brygga eller liknande anordning som tillhör hamninnehavaren inom hamnens område anlöps eller nyttjas,
   1. för fartyg som anlöper en kaj, brygga eller liknande anordning som tillhör någon annan än hamninnehavaren men som ligger inom hamnens område,
   2. för fartyg som passerar hamnens vattenområde,
   3. för gods som lastas eller lossas över en kaj, brygga eller liknande anordning som tillhör någon annan än hamninnehavaren men som ligger inom hamnens område.

Rätten att ta ut avgift enligt första stycket 2 gäller endast inom det område där trafiken enligt vad Sjöfartsverket fastställt kan anses ha nytta av hamninnehavarens anordningar och tjänster. Ansökan om fastställelse görs av hamninnehavaren. Lag (2019:153).

2 §   Bestämmelserna i 1 § ska inte tillämpas på avgifter som ska tas ut enligt lagen (2019:152) med kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning.
Lag (2019:153).
Viktiga lagar inom transport och trafik