Lag (1996:19) om begränsning av rätten att bedriva linjesjöfart på Gotland

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1996:19
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1996:19) om begränsning av rätten att bedriva linjesjöfart på Gotland
SFS nr:

1996:19
Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad: 1996-01-11
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om begränsning av rätten att utföra regelbundna sjötransporter mellan Gotland och svensk hamn utanför Gotland.

2 §   Den som bryter mot föreskrift som har meddelats med stöd av 1 § döms till böter.

Viktiga lagar inom transport och trafik