Lag (1996:19) om begränsning av rätten att bedriva linjesjöfart på Gotland

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1996:19
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1996:19) om begränsning av rätten att bedriva linjesjöfart på Gotland
SFS nr:

1996:19
Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad: 1996-01-11
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om begränsning av rätten att utföra regelbundna sjötransporter mellan Gotland och svensk hamn utanför Gotland.

2 §   Den som bryter mot föreskrift som har meddelats med stöd av 1 § döms till böter.

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.