SFS 2001:903 Lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg / SFS 2001:903 Lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg
010903.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:CNNDLO+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:CNNDLO+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:CNNDNJ+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:CNNDNJ+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:CNNDLO+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:CNNDLO+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:CNNDNJ+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:CNNDNJ+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:CNNDLO+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:CNNDLO+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:CNNDLO+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:CNNDNJ+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CNNDNJ+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CNNDLO+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:CNNDLO+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:CNNDLO+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:CNNDLO+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-18px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-13px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1999:446) om proviantering av <br/>fartyg och luftfartyg;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:267px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 29 november 2001.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 3 och 8 �� lagen (1994:446) om</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">proviantering av fartyg och luftfartyg skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:356px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Proviantering med obeskattade gemenskapsvaror f�r ske f�r f�rs�lj-</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">ning ombord vid resa till en plats utanf�r EG:s skatteomr�de och f�r f�r-<br/>brukning ombord vid resa till utl�ndsk ort.</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Proviantering med icke-gemenskapsvaror f�r ske f�r f�rbrukning ombord</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">vid resa till utl�ndsk ort �ver det fria havet, om varorna best�r av animaliska<br/>livsmedel och provianteringen sker enligt g�llande f�reskrifter om kontroll<br/>av livsmedel som importeras fr�n ett land utanf�r EG.</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">S�vitt avser merv�rdesskatt f�r proviantering ske i de fall som avses i</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">5 kap. 9 � f�rsta stycket 4 och 4 a merv�rdesskattelagen (1994:200).</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:532px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Proviantering enligt 7 � f�r ske endast till</p> <p style="position:absolute;top:550px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">1. luftfartyg som har en h�gsta till�tna startvikt som �verstiger 5 700 kilo-</p> <p style="position:absolute;top:568px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">gram och som �r destinerat till en utl�ndsk flygplats f�r att l�mna eller h�mta<br/>passagerare eller last,</p> <p style="position:absolute;top:603px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">2. fartyg som g�r i yrkesm�ssig trafik, dock inte fiskefartyg, och vars brut-</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">todr�ktighet �r minst 75 och som skall anl�pa utl�ndsk hamn f�r att l�mna<br/>eller h�mta passagerare eller last eller som skall f�reta kryssning i mer av-<br/>l�gsna farvatten som turistfartyg, eller</p> <p style="position:absolute;top:673px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft113">3. statsfartyg och statsluftfartyg.<br/>Om det finns s�rskilda sk�l f�r Tullverket bevilja dispens fr�n kraven p�</p> <p style="position:absolute;top:709px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">l�gsta startvikt respektive bruttodr�ktighet i f�rsta stycket 1 och 2.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2002.</p> <p style="position:absolute;top:780px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">BOSSE RINGHOLM</p> <p style="position:absolute;top:833px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft113">Petter Classon<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 2001/02:29, bet. 2001/02:SkU9, rskr. 2001/02:63.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2001:903</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 december 2001</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft21">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 2001</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1999:446) om proviantering av
fartyg och luftfartyg;

utf�rdad den 29 november 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 3 och 8 �� lagen (1994:446) om

proviantering av fartyg och luftfartyg skall ha f�ljande lydelse.

3 �

Proviantering med obeskattade gemenskapsvaror f�r ske f�r f�rs�lj-

ning ombord vid resa till en plats utanf�r EG:s skatteomr�de och f�r f�r-
brukning ombord vid resa till utl�ndsk ort.

Proviantering med icke-gemenskapsvaror f�r ske f�r f�rbrukning ombord

vid resa till utl�ndsk ort �ver det fria havet, om varorna best�r av animaliska
livsmedel och provianteringen sker enligt g�llande f�reskrifter om kontroll
av livsmedel som importeras fr�n ett land utanf�r EG.

S�vitt avser merv�rdesskatt f�r proviantering ske i de fall som avses i

5 kap. 9 � f�rsta stycket 4 och 4 a merv�rdesskattelagen (1994:200).

8 �

Proviantering enligt 7 � f�r ske endast till

1. luftfartyg som har en h�gsta till�tna startvikt som �verstiger 5 700 kilo-

gram och som �r destinerat till en utl�ndsk flygplats f�r att l�mna eller h�mta
passagerare eller last,

2. fartyg som g�r i yrkesm�ssig trafik, dock inte fiskefartyg, och vars brut-

todr�ktighet �r minst 75 och som skall anl�pa utl�ndsk hamn f�r att l�mna
eller h�mta passagerare eller last eller som skall f�reta kryssning i mer av-
l�gsna farvatten som turistfartyg, eller

3. statsfartyg och statsluftfartyg.
Om det finns s�rskilda sk�l f�r Tullverket bevilja dispens fr�n kraven p�

l�gsta startvikt respektive bruttodr�ktighet i f�rsta stycket 1 och 2.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2002.

P� regeringens v�gnar

BOSSE RINGHOLM

Petter Classon
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2001/02:29, bet. 2001/02:SkU9, rskr. 2001/02:63.

SFS 2001:903

Utkom fr�n trycket
den 7 december 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.