SFS 2011:1395 Lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg / SFS 2011:1395 Lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg
111395.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1999:446) om proviantering av <br/>fartyg och luftfartyg;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 december 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 13 och 14 �� lagen (1999:446) om</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">proviantering av fartyg och luftfartyg ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:471px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Om Tullverket beg�r det ska tillst�ndshavaren tillhandah�lla bok-</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">f�ringshandlingar och �vriga handlingar som r�r verksamheten. Tillst�nds-<br/>havaren ska ocks� l�mna tilltr�de till utrymmen som anv�nds i verksam-<br/>heten. </p> <p style="position:absolute;top:544px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna om undantag av handlingar fr�n granskning i 47 kap.</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">27 �� skattef�rfarandelagen (2011:1244) g�ller i till�mpliga delar i fr�ga<br/>om handlingar som ska tillhandah�llas enligt denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:612px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Tullverket f�r �terkalla ett tillst�nd till proviantering om </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">1. f�ruts�ttningarna f�r att bevilja tillst�nd inte l�ngre finns, <br/>2. tillst�ndshavaren anv�nder varorna f�r andra �ndam�l �n som anges i</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">tillst�ndet, </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">3. tillst�ndshavaren inte fullg�r sina skyldigheter enligt 12 eller 13 �, eller<br/>4. tillst�ndshavaren inte samverkar vid revision enligt skattef�rfarande-</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (2011:1244).</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Beslut om �terkallelse g�ller omedelbart, om inte annat beslutas.</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2012.<br/>2. I fr�ga om revision enligt skattebetalningslagen (1997:483) g�ller 14 � i</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">sin �ldre lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Monica Falck<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2002:427.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2002:427.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2011:1395</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 december 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft20">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1999:446) om proviantering av
fartyg och luftfartyg;

utf�rdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 13 och 14 �� lagen (1999:446) om

proviantering av fartyg och luftfartyg ska ha f�ljande lydelse.

13 �

2

Om Tullverket beg�r det ska tillst�ndshavaren tillhandah�lla bok-

f�ringshandlingar och �vriga handlingar som r�r verksamheten. Tillst�nds-
havaren ska ocks� l�mna tilltr�de till utrymmen som anv�nds i verksam-
heten.

Best�mmelserna om undantag av handlingar fr�n granskning i 47 kap.

27 �� skattef�rfarandelagen (2011:1244) g�ller i till�mpliga delar i fr�ga
om handlingar som ska tillhandah�llas enligt denna lag.

14 �

3

Tullverket f�r �terkalla ett tillst�nd till proviantering om

1. f�ruts�ttningarna f�r att bevilja tillst�nd inte l�ngre finns,
2. tillst�ndshavaren anv�nder varorna f�r andra �ndam�l �n som anges i

tillst�ndet,

3. tillst�ndshavaren inte fullg�r sina skyldigheter enligt 12 eller 13 �, eller
4. tillst�ndshavaren inte samverkar vid revision enligt skattef�rfarande-

lagen (2011:1244).

Beslut om �terkallelse g�ller omedelbart, om inte annat beslutas.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2012.
2. I fr�ga om revision enligt skattebetalningslagen (1997:483) g�ller 14 � i

sin �ldre lydelse.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Monica Falck
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Senaste lydelse 2002:427.

3 Senaste lydelse 2002:427.

SFS 2011:1395

Utkom fr�n trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.