Lag (2000:1377) med bemyndigande om utjämning av taxor för vissa lastbilstransporter

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2000:1377
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2000:1377) med bemyndigande om utjämning av taxor för vissa lastbilstransporter

SFS nr:    

2000:1377
Departement/myndighet:    Infrastrukturdepartementet RST TM 
   Utfärdad:    2000-12-14 
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 


1 § För att åstadkomma en utjämning av taxorna för inrikes fjärrtransporter av gods med lastbil till eller från Gotland får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriva ett högsta pris för sådana transporter. Därvid får det också föreskrivas ett högsta pristillägg i den totala inrikes fjärrtrafiken för att kompensera transportföretagen för det ekonomiska bortfall som kan uppstå med anledning av transporter till eller från Gotland.
Viktiga lagar inom transport och trafik