SFS 2000:150 Lag om marktjänster på flygplatser

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2000:150) om marktjänster på flygplatser / SFS 2000:150 Lag om marktjänster på flygplatser
000150.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft118{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft119{font-size:12px;line-height:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft120{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft45{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft51{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft53{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft55{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft61{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft62{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft63{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft64{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft65{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft71{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft72{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft73{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft81{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft82{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft83{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft84{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft85{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft86{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft87{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft88{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft90{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft91{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft92{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft93{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft100{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft101{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-17px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-12px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft117"><b>Lag<br/>om marktj�nster p� flygplatser;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 6 april 2000.</p> <p style="position:absolute;top:284px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:356px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:360px;white-space:nowrap" class="ft11">.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:329px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Inledande best�mmelse</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag inneh�ller best�mmelser om tilltr�de till marknaden f�r</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">marktj�nster p� flygplatser som st�r �ppna f�r kommersiell lufttrafik. </p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:417px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Definitioner</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:443px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:443px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">I denna lag avses med</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft19"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:460px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>flygplats:</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft11"> varje markomr�de som �r s�rskilt inr�ttat f�r landning, start och</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft118">man�vrar av luftfartyg, samt de n�rliggande byggnader och anl�ggningar<br/>som kan beh�vas f�r luftfartygens markr�relser och f�r service till luftfarty-<br/>gen och byggnader som beh�vs f�r de kommersiella luftfartstj�nsterna,</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft19"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:531px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>flygplatssystem:</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:531px;left:193px;white-space:nowrap" class="ft11"> tv� eller flera flygplatser som f�rts samman eftersom de</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft118">betj�nar samma ort eller orter, enligt vad som framg�r av bilaga II i r�dets<br/>f�rordning (EEG) nr 2408/92 av den 23 juli 1992 om EG-lufttrafikf�retags<br/>tilltr�de till flyglinjer inom gemenskapen</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft11">, �ndrad genom anslutningsakten</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">f�r �sterrike, Finland och Sverige,</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft19"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:619px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>ledningsenhet:</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft11"> den som tillsammans med eller sj�lvst�ndigt fr�n annan</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft118">verksamhet och i kraft av lagar och andra f�rfattningar har i uppdrag att ad-<br/>ministrera flygplatsens infrastrukturer och samordna och kontrollera den<br/>verksamhet som akt�rer som befinner sig p� ber�rd flygplats eller ber�rt<br/>flygplatssystem bedriver,</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft19"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:707px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>anv�ndare av en flygplats:</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:707px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft11"> varje fysisk eller juridisk person som med flyg</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft118">transporterar passagerare, post eller gods, fr�n eller till den ber�rda flygplat-<br/>sen,</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft19"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:760px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>marktj�nst:</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:760px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft11"> en tj�nst som utf�rs p� en flygplats �t en anv�ndare av en</p> <p style="position:absolute;top:778px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">flygplats och finns upptagen i bilagan till denna lag,</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:796px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>egenhantering:</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:796px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft11"> en situation d�r en anv�ndare av en flygplats skaffar sig</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft118">en eller flera typer av marktj�nster utan att ing� n�got som helst kontrakt om<br/>detta med tredje man. Anv�ndare anses dock inte som tredje man, i f�rh�l-</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:870px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft113">Prop. 1999/2000:41, bet. 1999/2000:TU6, rskr. 1999/2000:169.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:881px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:882px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft113">Jfr r�dets direktiv 96/67/EG av den 15 oktober 1996 om tilltr�de till marknaden f�r</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft119">marktj�nster p� flygplatserna inom gemenskapen (EGT L 272, 25.10.1996, s. 36,<br/>Celex 396L0067) med r�ttelse (EGT L 223, 24.8.1999, s. 32).</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">3</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft113">EGT L 240, 24.8.1992, s. 8 (Celex 392R2408).</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>SFS 2000:150</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft120">Utkom fr�n trycket<br/>den 18 april 2000</p> <p style="position:absolute;top:-6px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft115"> </p> <p style="position:absolute;top:953px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115">3*</p> <p style="position:absolute;top:-6px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft116"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:953px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft116"><i>SFS 2000:144171</i></p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2000:150</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">lande till varandra, om den ena innehar majoritet i den andra, eller samma<br/>enhet innehar majoriteten i var och en av dem,</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:146px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:86px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>leverant�r av marktj�nster:</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:86px;left:349px;white-space:nowrap" class="ft21"> varje fysisk eller juridisk person som tillhan-</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">dah�ller tredje man en eller flera typer av marktj�nster.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:139px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:139px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">N�r ledningen och driften av en flygplats eller av ett flygplatssystem</p> <p style="position:absolute;top:157px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">sk�ts av flera olika enheter skall var och en av dessa anses utg�ra en del av<br/>ledningsenheten n�r det g�ller till�mpningen av best�mmelserna i denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Om endast en ledningsenhet har uppr�ttats f�r flera flygplatser eller flyg-</p> <p style="position:absolute;top:210px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">platssystem, skall var och en av dessa flygplatser eller flygplatssystem be-<br/>traktas var f�r sig n�r det g�ller till�mpningen av denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:272px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Flygplatsn�mnden</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:298px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">F�r att pr�va vissa fr�gor enligt denna lag skall det finnas en s�rskild</p> <p style="position:absolute;top:316px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">n�mnd, Flygplatsn�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Flygplatsn�mnden skall best� av en ordf�rande och tv� andra ledam�ter.</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">N�mndens ledam�ter f�rordnas f�r viss tid av regeringen. Ordf�randen och<br/>eventuell ers�ttare f�r honom eller henne skall vara jurist och ha domarerfa-<br/>renhet.</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Kostnaderna f�r Flygplatsn�mndens verksamhet skall tas ut av de ber�rda</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">flygplatserna, leverant�rerna av marktj�nster och anv�ndarna av dessa flyg-<br/>platser.</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Regeringen meddelar f�reskrifter om avgifterna f�r Flygplatsn�mndens</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:519px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Anv�ndarkommitt�er</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:545px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:545px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Ledningsenheten skall se till att det uppr�ttas en anv�ndarkommitt� p�</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">flygplatsen.</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Kommitt�n skall best� av f�retr�dare f�r anv�ndarna av flygplatsen. Alla</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">anv�ndare av en flygplats skall ha r�tt att ing� i denna kommitt� eller l�ta sig<br/>f�retr�das av en organisation som han eller hon anf�rtror detta uppdrag.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:661px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Begr�nsningar i vissa best�mmelsers till�mpningsomr�de</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:686px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Best�mmelserna i denna lag om marktj�nster till tredje man skall till-</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">l�mpas p� flygplatser med en �rstrafik som �r st�rre �n eller lika med tv�<br/>miljoner passagerarr�relser eller 50 000 ton gods. </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Best�mmelserna i denna lag om egenhantering av s�dana tj�nster som</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">r�knas upp i 12 � till�mpas p� flygplatser med en �rstrafik som �r st�rre �n<br/>eller lika med en miljon passagerarr�relser eller 25 000 ton gods. Best�m-<br/>melserna i denna lag om egenhantering av andra tj�nster skall till�mpas p�<br/>alla flygplatser som st�r �ppna f�r kommersiell lufttrafik.</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Om �rstrafiken p� en flygplats uppg�r till det tr�skelv�rde f�r gods som</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">anges i f�rsta eller andra stycket utan att samtidigt n� motsvarande tr�skel-<br/>v�rde f�r passagerare skall best�mmelserna som anges i denna paragraf inte<br/>till�mpas p� de slag av marktj�nster som endast avser passagerare.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:195px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2000:150</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Vissa allm�nna regler</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:76px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft31">Tilltr�det till marknaden f�r marktj�nster skall vara fritt. Trots detta f�r</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">tilltr�det begr�nsas enligt 8, 9, 12 och 13 ��, dock endast i den utstr�ckning<br/>som s�kerheten, kapaciteten eller utrymmet p� flygplatsen kr�ver det.</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Vid till�mpningen av denna lag skall, med undantag f�r �renden som skall</p> <p style="position:absolute;top:147px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">pr�vas med st�d av 23 �, beslut fattas och villkor uppst�llas utifr�n sk�l som<br/>�r relevanta, objektiva, genomblickbara och icke-diskriminerande.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:210px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Begr�nsning av marknaden f�r marktj�nster till tredje man </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:235px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft31">P� ans�kan av en ledningsenhet f�r Flygplatsn�mnden begr�nsa antalet</p> <p style="position:absolute;top:253px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">leverant�rer av marktj�nster som till�ts tillhandah�lla</p> <p style="position:absolute;top:271px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft35"> bagagehantering,<br/> ramptj�nster,<br/> p�fyllning av br�nsle och olja,<br/> gods- och posthantering s�v�l vid ankomst och avg�ng som i transit, n�r</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">det g�ller den fysiska hanteringen av gods och post mellan terminalanl�gg-<br/>ningen och luftfartyget.</p> <p style="position:absolute;top:377px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Antalet leverant�rer f�r dock inte begr�nsas till f�rre �n tv� f�r varje typ</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">av tj�nst. Minst en av dessa leverant�rer f�r inte st� under direkt eller indi-<br/>rekt kontroll vare sig av flygplatsens ledningsenhet, av en anv�ndare som<br/>har transporterat mer �n 25 procent av passagerarna eller av det registrerade<br/>godset p� flygplatsen under det �r som f�reg�r det �r d� urvalet av tj�nstele-<br/>verant�rer sker, eller av n�gon som kontrollerar eller direkt eller indirekt<br/>kontrolleras av denna ledningsenhet eller av s�dan anv�ndare.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:518px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft31">Om s�rskilda utrymmes- eller kapacitetsbegr�nsningar medf�r att det</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">�r om�jligt att �ppna marknaden i enlighet med vad som i �vrigt f�reskrivs i<br/>denna lag, f�r Flygplatsn�mnden p� ans�kan av en ledningsenhet</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31"> f�r en tid av h�gst tre �r begr�nsa antalet leverant�rer som till�ts tillhan-</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">dah�lla andra tj�nster �n som avses i 8 � f�rsta stycket p� hela eller delar av<br/>flygplatsen, varvid 8 � andra stycket skall till�mpas, eller</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31"> f�r en tid av h�gst tv� �r reservera en eller flera typer av tj�nster som</p> <p style="position:absolute;top:641px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">anges i 8 � f�rsta stycket f�r en enda leverant�r av marktj�nster.</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">I beslut enligt f�rsta stycket skall det anges vilka tj�nster som avses med</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">beslutet, de specifika utrymmes- eller kapacitetsbegr�nsningar som utg�r<br/>sk�len f�r beslutet samt de �tg�rder som skall vidtas f�r att komma till r�tta<br/>med begr�nsningarna. </p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:757px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Val av leverant�rer av marktj�nster till tredje man</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:783px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:783px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft31">Om antalet tj�nsteleverant�rer �r begr�nsat enligt 8 eller 9 � skall le-</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">verant�rerna v�ljas efter en anbudsinfordran. </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Beslut om urval av leverant�rer av marktj�nster fattas av ledningsenheten</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">efter samr�d med anv�ndarkommitt�n om ledningsenheten inte tillhandah�l-<br/>ler liknande marktj�nster, inte direkt eller indirekt kontrollerar n�got f�retag<br/>som tillhandah�ller s�dana tj�nster, och inte p� annat s�tt har anknytning till<br/>ett s�dant f�retag. I andra fall beslutar Flygplatsn�mnden efter samr�d med<br/>anv�ndarkommitt�n och ledningsenheten om urval av leverant�rer. </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft41">4</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS 2000:150</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">Den som f�r fatta beslut om urval av leverant�rer av marktj�nster skall</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft45">uppr�tta en anbudsinfordran och se till att denna offentligg�rs i Europeiska<br/>gemenskapernas officiella tidning.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft45">Beslut om urval f�r fattas f�r en tid av h�gst sju �r.<br/>Ledningsenheten skall informera anv�ndarkommitt�n om de beslut som</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">fattas enligt denna paragraf.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:174px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft41">Om antalet leverant�rer av tj�nster �r begr�nsat enligt 8 eller 9 � f�r</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft45">ledningsenheten sj�lv tillhandah�lla marktj�nster utan att vara underkastat<br/>det urvalsf�rfarande som f�reskrivs i 10 �. Ledningsenheten f�r ocks� utan<br/>urvalsf�rfarande ge ett f�retag tillst�nd att tillhandah�lla marktj�nster p�<br/>flygplatsen om enheten direkt eller indirekt kontrollerar f�retaget eller om<br/>f�retaget direkt eller indirekt kontrollerar enheten.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">Ledningsenheten skall informera anv�ndarkommitt�n om de beslut som</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">fattas enligt denna paragraf.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:343px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Begr�nsning av marknaden f�r egenhantering</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:369px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:369px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft41">Flygplatsn�mnden f�r p� ans�kan av en ledningsenhet begr�nsa r�tten</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">till egenhantering f�r minst tv� anv�ndare i fr�ga om</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft45"> bagagehantering,<br/> ramptj�nster,<br/> p�fyllning av br�nsle eller olja, samt<br/> gods- och posthantering s�v�l vid ankomst och avg�ng som i transit, n�r</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft45">det g�ller den fysiska hanteringen av gods och post mellan terminalanl�gg-<br/>ningen och luftfartyget.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:527px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft41">Om s�rskilda utrymmes- eller kapacitetsbegr�nsningar medf�r att det</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft45">�r om�jligt att �ppna marknaden i enlighet med vad som f�reskrivs i denna<br/>lag, f�r Flygplatsn�mnden p� ans�kan av en ledningsenhet f�r en tid av<br/>h�gst tre �r begr�nsa antalet anv�ndare som f�r ut�va egenhantering f�r<br/>andra typer av tj�nster �n som anges i 12 �, eller f�r en tid av h�gst tre �r f�r-<br/>bjuda egenhantering eller begr�nsa den till en enda anv�ndare f�r de typer av<br/>tj�nster som anges i 12 �.</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">I beslutet skall det anges vilka tj�nster som avses med beslutet, de speci-</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft45">fika utrymmes- eller kapacitetsbegr�nsningar som utg�r sk�len f�r beslutet<br/>samt de �tg�rder som skall vidtas f�r att komma till r�tta med begr�nsning-<br/>arna. </p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:749px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Urval av anv�ndare som f�r ut�va egenhantering</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:775px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft41">Om antalet anv�ndare som f�r ut�va egenhantering p� en flygplats �r</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft45">begr�nsat enligt 12 eller 13 � fattar Flygplatsn�mnden beslut om urval av<br/>anv�ndare.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:855px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Kontraktsvillkor och tekniska specifikationer</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:296px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:881px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:881px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft41">N�r ledningsenheten avser att uppst�lla kontraktsvillkor eller tekniska</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft45">specifikationer som m�ste uppfyllas av leverant�rer av marktj�nster eller av<br/>dem som �nskar ut�va egenhantering, skall dessa villkor eller specifikatio-</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:303px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft51">5</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS 2000:150</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:311px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft55">ner fastst�llas efter samr�d med anv�ndarkommitt�n p� flygplatsen. Villko-<br/>ren eller specifikationerna skall fastst�llas i s�rskilda beslut.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:315px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:113px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>�vriga tillst�nd</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:139px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:323px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:139px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft51">Ett beslut att n�gon f�r utf�ra marktj�nster till tredje man eller som</p> <p style="position:absolute;top:157px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft55">egenhantering befriar inte denne fr�n skyldigheten att inneha s�dana till-<br/>st�nd som f�reskrivs med st�d av annan lagstiftning.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>�terkallelse av r�tten att utf�ra marktj�nster</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:335px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft51">N�r en leverant�r av marktj�nster eller ett f�retag som utf�r egenhan-</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft55">tering inte l�ngre utnyttjar sin r�tt att bedriva verksamheten f�r denna r�tt<br/>�terkallas av Flygplatsn�mnden. R�tten att utf�ra marktj�nster f�r ocks�<br/>�terkallas fr�n den som saknar n�dv�ndiga tillst�nd, eller fr�n den som p� ett<br/>icke ringa s�tt �sidos�tter regler i denna lag eller andra best�mmelser, som<br/>syftar till att en flygplats skall fungera tillfredsst�llande.</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">Ledningsenheten vid ber�rd flygplats f�r hos Flygplatsn�mnden ans�ka</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">om �terkallelse enligt f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:338px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:413px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>S�rskilda best�mmelser om bokf�ring m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:342px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:439px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:347px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft51">N�r en ledningsenhet p� en flygplats, en anv�ndare eller en leverant�r</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft55">av marktj�nster tillhandah�ller marktj�nster skall en strikt uppdelning i bok-<br/>f�ringen g�ras mellan den verksamhet som �r knuten till tillhandah�llandet<br/>av dessa tj�nster och �vrig verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">En flygplats f�r inte subventionera sin marktj�nstverksamhet med inkom-</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">ster som h�rr�r fr�n dess uppdrag som flygplatsmyndighet.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:350px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:563px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:354px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:563px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft51">En myndighet eller ett f�retag p� vilket 18 � �r till�mplig skall �rligen</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft55">uppr�tta en redog�relse om hur man gjort den f�reskrivna uppdelningen i<br/>bokf�ringen. Myndigheten eller f�retaget skall till Flygplatsn�mnden s�nda<br/>in ett intyg fr�n den som reviderar myndigheten eller f�retaget. Av intyget<br/>skall det framg� om best�mmelserna i 18 � har f�ljts.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:357px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:678px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>Om anl�ggningar f�r marktj�nster och om tilltr�de till dessa</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:362px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:704px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:365px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft51">Leverant�rer av marktj�nster och anv�ndare som ut�var egenhante-</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft55">ring skall ges tilltr�de till anl�ggningar i s�dan omfattning och p� s�dant s�tt<br/>som �r n�dv�ndigt f�r att de skall kunna tillhandah�lla tj�nster till tredje<br/>man eller ut�va egenhantering.</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">Om det beh�vs f�r att b�ttre och effektivare kunna utnyttja tillg�ngliga ut-</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft55">rymmen och liknande, eller f�r att kunna bereda plats f�r tillkommande le-<br/>verant�rer av marktj�nster och anv�ndare som ut�var egenhantering f�r led-<br/>ningsenheten efter att ha h�rt anv�ndarkommitt�n besluta om j�mkningar el-<br/>ler omf�rdelningar av utrymmen och liknande mellan alla som utf�r eller<br/>st�r i begrepp att b�rja utf�ra marktj�nster p� flygplatsen.</p> <p style="position:absolute;top:881px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">Den som innehar anl�ggningar som anv�nds av leverant�rer av marktj�ns-</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft55">ter eller anv�ndare som ut�var egenhantering f�r ta ut en ers�ttning f�r ut-<br/>nyttjandet.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:369px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft61">6</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:374px;white-space:nowrap" class="ft62"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>SFS 2000:150</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:377px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:381px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft61">Ledningsenheten f�r besluta att leverant�rer av marktj�nster och an-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft65">v�ndare som ut�var egenhantering skall anv�nda sig av centraliserade an-<br/>l�ggningar f�r bagagesortering, avisning, vattenrening, br�nsledistribution<br/>och liknande, om anl�ggningarna av tekniska, milj�m�ssiga eller l�nsam-<br/>hetsm�ssiga sk�l �r sv�ra att dela upp eller ut�ka. </p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:384px;white-space:nowrap" class="ft62"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:166px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>Samr�d</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:389px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft61">Ledningsenheten skall minst en g�ng om �ret samr�da med anv�ndar-</p> <p style="position:absolute;top:210px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft65">kommitt�n och de f�retag som tillhandah�ller marktj�nster p� flygplatsen<br/>om till�mpningen av denna lag och f�reskrifter som meddelats med st�d av<br/>lagen.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:396px;white-space:nowrap" class="ft62"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:290px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>Bristande �msesidighet i f�rh�llande till tredje land</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:401px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:316px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:316px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft61">Regeringen f�r besluta att best�mmelserna i denna lag om r�tt till</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft65">marknadstilltr�de helt eller delvis inte skall till�mpas f�r leverant�rer av<br/>marktj�nster och anv�ndare fr�n ett land som inte �r medlem i Europeiska<br/>unionen om detta land</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft61"> r�ttsligt eller faktiskt inte behandlar leverant�rer eller anv�ndare som</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft65">bedriver egenhantering p� ett s�tt som �r j�mf�rbart med medlemsstaternas<br/>behandling av leverant�rer eller anv�ndare som bedriver egenhantering, el-<br/>ler</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft61"> r�ttsligt eller faktiskt inte behandlar leverant�rer av marktj�nster eller</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft65">anv�ndare som bedriver egenhantering fr�n en medlemsstat enligt landets<br/>best�mmelser, eller</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft61"> behandlar leverant�rer eller anv�ndare som bedriver egenhantering och</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft65">som kommer fr�n ett land som inte �r medlem i Europeiska unionen mer f�r-<br/>m�nligt �n leverant�rer av marktj�nster eller anv�ndare som bedriver egen-<br/>hantering och som kommer fr�n en medlemsstat.</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft61">Vid till�mpningen av detta lagrum avses med uttrycken &#34;Europeiska unio-</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft65">nen&#34; och &#34;medlemsstat&#34; f�rutom Europeiska unionen och dess medlemssta-<br/>ter �ven annan stat som omfattas av best�mmelserna i r�dets direktiv 96/67/<br/>EG av den 15 oktober 1996 om tilltr�de till marknaden f�r marktj�nster p�<br/>flygplatserna inom gemenskapen genom avtal som �r bindande f�r Sverige.</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft61">Europeiska gemenskapernas kommission skall underr�ttas om varje be-</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft61">slut enligt f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:408px;white-space:nowrap" class="ft62"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:731px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>�verklagande</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:413px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:757px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>24 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:416px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:757px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft61">Flygplatsn�mndens eller ledningsenhetens beslut enligt 815 och</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft65">17 ��, 20 � f�rsta och andra styckena och 21 � samt beslut om avgifter enligt<br/>4 � f�r �verklagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol. Pr�vningstillst�nd kr�vs<br/>vid �verklagande till kammarr�tt.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:420px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft61">Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 2000.</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:425px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft71">7</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:429px;white-space:nowrap" class="ft72"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>SFS 2000:150</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:432px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft71">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft71">G�RAN PERSSON</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft73">BJ�RN ROSENGREN<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:437px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft81">8</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:441px;white-space:nowrap" class="ft82"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>SFS 2000:150</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:444px;white-space:nowrap" class="ft83"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:577px;white-space:nowrap" class="ft84"><i>Bilaga</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:449px;white-space:nowrap" class="ft85"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft87"><b>F�RTECKNING �VER MARKTJ�NSTER SOM DET H�NVISAS <br/>TILL I 2 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:452px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:120px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft81">1. Administrativa marktj�nster och �vervakning omfattar</p> <p style="position:absolute;top:137px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft81">1.1 tj�nster i samband med st�llf�retr�darskap och samverkan med de lo-</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft88">kala myndigheterna eller med varje annan person, utl�gg gjorda f�r anv�n-<br/>darens r�kning och tillhandah�llande av lokaler �t dennes f�retr�dare,</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft88">1.2 kontroll av lastning, meddelanden och telekommunikationer,<br/>1.3 behandling, f�rvaring, hantering och administration av lastenheterna,<br/>1.4 varje annan �vervakningstj�nst f�re, under eller efter flygning, och</p> <p style="position:absolute;top:243px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft81">varje annan administrativ tj�nst som beg�rs av anv�ndaren.</p> <p style="position:absolute;top:269px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft88">2. Passagerartj�nster omfattar varje form av tj�nst till passagerarna vid av-<br/>f�rd, ankomst, transitering, i anslutning till eller utanf�r flygplatsen, inbegri-<br/>pet kontroll av biljetter, resehandlingar, incheckning av bagage och transport<br/>av bagage �nda fram till sorteringssystemen.</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft88">3. Bagagehantering omfattar behandling av bagage i sorteringshallen, sorte-<br/>ring av bagage, f�rberedelse av bagage inf�r avf�rden, lastning och avlast-<br/>ning av bagage i de system som �r avsedda att f�ra bagaget fr�n flygplanet<br/>till sorteringshallen och omv�nt.</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft81">4. Fraktgods och posthantering omfattar</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft81">4.1 f�r fraktgods, b�de vid export och import eller transitering, den fy-</p> <p style="position:absolute;top:462px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft88">siska hantering av fraktgodset, den handl�ggning av tillh�rande dokument,<br/>de tullformaliteter och andra skydds�tg�rder som �verenskommits mellan<br/>parterna eller som omst�ndigheterna kr�ver,</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft81">4.2 f�r posten, b�de vid ankomst och avf�rd, den fysiska hantering av pos-</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft88">ten, den hantering av tillh�rande dokument och andra skydds�tg�rder som<br/>�verenskommits mellan parterna eller som omst�ndigheterna kr�ver.</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft81">5. Ramptj�nster omfattar</p> <p style="position:absolute;top:593px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft81">5.1 lotsning av flygplanet vid ankomst och avg�ng, om dessa tj�nster inte</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft81">utf�rs av flygtrafiktj�nsten,</p> <p style="position:absolute;top:629px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft81">5.2 tj�nster i samband med parkering av flygplanet och tillhandah�llande</p> <p style="position:absolute;top:646px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft81">av l�mpliga hj�lpmedel, om dessa tj�nster inte utf�rs av flygtrafiktj�nsten,</p> <p style="position:absolute;top:664px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft81">5.3 uppr�ttande av kommunikationer mellan marken och f�rarkabinen,</p> <p style="position:absolute;top:682px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft81">om dessa tj�nster inte utf�rs av flygtrafiktj�nsten,</p> <p style="position:absolute;top:699px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft81">5.4 lastning och avlastning av flygplanet och tillhandah�llande av n�dv�n-</p> <p style="position:absolute;top:717px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft88">diga hj�lpmedel samt transport av bes�ttning och passagerare mellan flyg-<br/>planet och flygterminalen,</p> <p style="position:absolute;top:752px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft81">5.5 tj�nster i samband med start av flygplanet och tillhandah�llande av</p> <p style="position:absolute;top:770px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft81">n�dv�ndiga hj�lpmedel,</p> <p style="position:absolute;top:787px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft81">5.6 f�rflyttning av flygplanet, b�de vid avg�ng och ankomst, tillhandah�l-</p> <p style="position:absolute;top:805px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft81">lande och ins�ttning av n�dv�ndiga hj�lpmedel,</p> <p style="position:absolute;top:823px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft81">5.7 transport av samt inlastning i och avlastning ur flygplanet av mat och</p> <p style="position:absolute;top:840px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft81">dryck.</p> <p style="position:absolute;top:866px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft81">6. Reng�ring och sk�tsel av flygplanet omfattar</p> <p style="position:absolute;top:884px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft81">6.1 yttre och inre reng�ring av flygplanet, sk�tsel av toaletter och vatten-</p> <p style="position:absolute;top:901px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft81">system,</p> </div> <div id="page9-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:456px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft91">9</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:461px;white-space:nowrap" class="ft92"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>SFS 2000:150</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:464px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft91">6.2 luftkonditionering och uppv�rmning av kabinen, borttagning av sn�</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft91">och is fr�n flygplanet, avisning av flygplanet,</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft91">6.3 inredning av kabinen med kabinutrustningar, f�rvaring av dessa ut-</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft91">rustningar.</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft91">7. Br�nsle- och oljep�fyllning omfattar</p> <p style="position:absolute;top:147px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft91">7.1 organisering och verkst�llande av tankning och t�mning av br�nsle,</p> <p style="position:absolute;top:165px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft91">inbegripet lagring av br�nslet, kontroll av levererad kvalitet och kvantitet,</p> <p style="position:absolute;top:182px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft91">7.2 p�fyllning av olja och andra v�tskor.</p> <p style="position:absolute;top:208px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft91">8. Normalt underh�ll omfattar</p> <p style="position:absolute;top:226px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft93">8.1 de sedvanliga operationer som utf�rs f�re flygningen,<br/>8.2 de s�rskilda operationer som anv�ndaren kr�ver,<br/>8.3 tillhandah�llande och administration av det material som kr�vs f�r un-</p> <p style="position:absolute;top:279px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft91">derh�ll och av reservdelar,</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft91">8.4 tillhandah�llande av parkeringsplats eller en hangar f�r att utf�ra un-</p> <p style="position:absolute;top:314px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft91">derh�llet.</p> <p style="position:absolute;top:340px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft91">9. Flygoperationer och administration av bes�ttningar omfattar</p> <p style="position:absolute;top:357px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft91">9.1 f�rberedelse av flygning vid avg�ngsflygplatsen eller vid varje annan</p> <p style="position:absolute;top:375px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft91">plats,</p> <p style="position:absolute;top:393px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft91">9.2 tj�nster under flygning, i f�rekommande fall, �ndring av resv�gen un-</p> <p style="position:absolute;top:410px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft91">der flygningen,</p> <p style="position:absolute;top:428px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft93">9.3 tj�nster efter flygningen,<br/>9.4 administration av bes�ttningen.</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft91">10. Transport p� marken omfattar</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft91">10.1 organisation och utf�rande av transport av passagerare, bes�ttning,</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft93">bagage, gods och post mellan olika flygterminaler inom samma flygplats,<br/>dock med undantag av alla transporter mellan flygplan och andra platser,</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft91">10.2 varje specialtransport som beg�rs av anv�ndaren.</p> <p style="position:absolute;top:568px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft91">11. Catering omfattar</p> <p style="position:absolute;top:585px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft93">11.1 samverkan med tj�nsteleverant�rer och med ledningsenheten,<br/>11.2 lagring av mat, drycker och de tillbeh�r som kr�vs f�r beredningen,<br/>11.3 reng�ring av tillbeh�r,<br/>11.4 beredning och leverans av material och livsmedel.</p> </div> <div id="page10-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:468px;white-space:nowrap" class="ft100"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft101">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft101">Elanders Gotab, Stockholm 2000</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om marktj�nster p� flygplatser;

utf�rdad den 6 april 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs f�ljande

2

.

Inledande best�mmelse

1 �

Denna lag inneh�ller best�mmelser om tilltr�de till marknaden f�r

marktj�nster p� flygplatser som st�r �ppna f�r kommersiell lufttrafik.

Definitioner

2 �

I denna lag avses med

flygplats:

varje markomr�de som �r s�rskilt inr�ttat f�r landning, start och

man�vrar av luftfartyg, samt de n�rliggande byggnader och anl�ggningar
som kan beh�vas f�r luftfartygens markr�relser och f�r service till luftfarty-
gen och byggnader som beh�vs f�r de kommersiella luftfartstj�nsterna,

flygplatssystem:

tv� eller flera flygplatser som f�rts samman eftersom de

betj�nar samma ort eller orter, enligt vad som framg�r av bilaga II i r�dets
f�rordning (EEG) nr 2408/92 av den 23 juli 1992 om EG-lufttrafikf�retags
tilltr�de till flyglinjer inom gemenskapen

3

, �ndrad genom anslutningsakten

f�r �sterrike, Finland och Sverige,

ledningsenhet:

den som tillsammans med eller sj�lvst�ndigt fr�n annan

verksamhet och i kraft av lagar och andra f�rfattningar har i uppdrag att ad-
ministrera flygplatsens infrastrukturer och samordna och kontrollera den
verksamhet som akt�rer som befinner sig p� ber�rd flygplats eller ber�rt
flygplatssystem bedriver,

anv�ndare av en flygplats:

varje fysisk eller juridisk person som med flyg

transporterar passagerare, post eller gods, fr�n eller till den ber�rda flygplat-
sen,

marktj�nst:

en tj�nst som utf�rs p� en flygplats �t en anv�ndare av en

flygplats och finns upptagen i bilagan till denna lag,

egenhantering:

en situation d�r en anv�ndare av en flygplats skaffar sig

en eller flera typer av marktj�nster utan att ing� n�got som helst kontrakt om
detta med tredje man. Anv�ndare anses dock inte som tredje man, i f�rh�l-

1

Prop. 1999/2000:41, bet. 1999/2000:TU6, rskr. 1999/2000:169.

2

Jfr r�dets direktiv 96/67/EG av den 15 oktober 1996 om tilltr�de till marknaden f�r

marktj�nster p� flygplatserna inom gemenskapen (EGT L 272, 25.10.1996, s. 36,
Celex 396L0067) med r�ttelse (EGT L 223, 24.8.1999, s. 32).

3

EGT L 240, 24.8.1992, s. 8 (Celex 392R2408).

SFS 2000:150

Utkom fr�n trycket
den 18 april 2000

3*

SFS 2000:144171

background image

2

SFS 2000:150

lande till varandra, om den ena innehar majoritet i den andra, eller samma
enhet innehar majoriteten i var och en av dem,

leverant�r av marktj�nster:

varje fysisk eller juridisk person som tillhan-

dah�ller tredje man en eller flera typer av marktj�nster.

3 �

N�r ledningen och driften av en flygplats eller av ett flygplatssystem

sk�ts av flera olika enheter skall var och en av dessa anses utg�ra en del av
ledningsenheten n�r det g�ller till�mpningen av best�mmelserna i denna lag.

Om endast en ledningsenhet har uppr�ttats f�r flera flygplatser eller flyg-

platssystem, skall var och en av dessa flygplatser eller flygplatssystem be-
traktas var f�r sig n�r det g�ller till�mpningen av denna lag.

Flygplatsn�mnden

4 �

F�r att pr�va vissa fr�gor enligt denna lag skall det finnas en s�rskild

n�mnd, Flygplatsn�mnden.

Flygplatsn�mnden skall best� av en ordf�rande och tv� andra ledam�ter.

N�mndens ledam�ter f�rordnas f�r viss tid av regeringen. Ordf�randen och
eventuell ers�ttare f�r honom eller henne skall vara jurist och ha domarerfa-
renhet.

Kostnaderna f�r Flygplatsn�mndens verksamhet skall tas ut av de ber�rda

flygplatserna, leverant�rerna av marktj�nster och anv�ndarna av dessa flyg-
platser.

Regeringen meddelar f�reskrifter om avgifterna f�r Flygplatsn�mndens

verksamhet.

Anv�ndarkommitt�er

5 �

Ledningsenheten skall se till att det uppr�ttas en anv�ndarkommitt� p�

flygplatsen.

Kommitt�n skall best� av f�retr�dare f�r anv�ndarna av flygplatsen. Alla

anv�ndare av en flygplats skall ha r�tt att ing� i denna kommitt� eller l�ta sig
f�retr�das av en organisation som han eller hon anf�rtror detta uppdrag.

Begr�nsningar i vissa best�mmelsers till�mpningsomr�de

6 �

Best�mmelserna i denna lag om marktj�nster till tredje man skall till-

l�mpas p� flygplatser med en �rstrafik som �r st�rre �n eller lika med tv�
miljoner passagerarr�relser eller 50 000 ton gods.

Best�mmelserna i denna lag om egenhantering av s�dana tj�nster som

r�knas upp i 12 � till�mpas p� flygplatser med en �rstrafik som �r st�rre �n
eller lika med en miljon passagerarr�relser eller 25 000 ton gods. Best�m-
melserna i denna lag om egenhantering av andra tj�nster skall till�mpas p�
alla flygplatser som st�r �ppna f�r kommersiell lufttrafik.

Om �rstrafiken p� en flygplats uppg�r till det tr�skelv�rde f�r gods som

anges i f�rsta eller andra stycket utan att samtidigt n� motsvarande tr�skel-
v�rde f�r passagerare skall best�mmelserna som anges i denna paragraf inte
till�mpas p� de slag av marktj�nster som endast avser passagerare.

background image

3

SFS 2000:150

Vissa allm�nna regler

7 �

Tilltr�det till marknaden f�r marktj�nster skall vara fritt. Trots detta f�r

tilltr�det begr�nsas enligt 8, 9, 12 och 13 ��, dock endast i den utstr�ckning
som s�kerheten, kapaciteten eller utrymmet p� flygplatsen kr�ver det.

Vid till�mpningen av denna lag skall, med undantag f�r �renden som skall

pr�vas med st�d av 23 �, beslut fattas och villkor uppst�llas utifr�n sk�l som
�r relevanta, objektiva, genomblickbara och icke-diskriminerande.

Begr�nsning av marknaden f�r marktj�nster till tredje man

8 �

P� ans�kan av en ledningsenhet f�r Flygplatsn�mnden begr�nsa antalet

leverant�rer av marktj�nster som till�ts tillhandah�lla

 bagagehantering,
 ramptj�nster,
 p�fyllning av br�nsle och olja,
 gods- och posthantering s�v�l vid ankomst och avg�ng som i transit, n�r

det g�ller den fysiska hanteringen av gods och post mellan terminalanl�gg-
ningen och luftfartyget.

Antalet leverant�rer f�r dock inte begr�nsas till f�rre �n tv� f�r varje typ

av tj�nst. Minst en av dessa leverant�rer f�r inte st� under direkt eller indi-
rekt kontroll vare sig av flygplatsens ledningsenhet, av en anv�ndare som
har transporterat mer �n 25 procent av passagerarna eller av det registrerade
godset p� flygplatsen under det �r som f�reg�r det �r d� urvalet av tj�nstele-
verant�rer sker, eller av n�gon som kontrollerar eller direkt eller indirekt
kontrolleras av denna ledningsenhet eller av s�dan anv�ndare.

9 �

Om s�rskilda utrymmes- eller kapacitetsbegr�nsningar medf�r att det

�r om�jligt att �ppna marknaden i enlighet med vad som i �vrigt f�reskrivs i
denna lag, f�r Flygplatsn�mnden p� ans�kan av en ledningsenhet

 f�r en tid av h�gst tre �r begr�nsa antalet leverant�rer som till�ts tillhan-

dah�lla andra tj�nster �n som avses i 8 � f�rsta stycket p� hela eller delar av
flygplatsen, varvid 8 � andra stycket skall till�mpas, eller

 f�r en tid av h�gst tv� �r reservera en eller flera typer av tj�nster som

anges i 8 � f�rsta stycket f�r en enda leverant�r av marktj�nster.

I beslut enligt f�rsta stycket skall det anges vilka tj�nster som avses med

beslutet, de specifika utrymmes- eller kapacitetsbegr�nsningar som utg�r
sk�len f�r beslutet samt de �tg�rder som skall vidtas f�r att komma till r�tta
med begr�nsningarna.

Val av leverant�rer av marktj�nster till tredje man

10 �

Om antalet tj�nsteleverant�rer �r begr�nsat enligt 8 eller 9 � skall le-

verant�rerna v�ljas efter en anbudsinfordran.

Beslut om urval av leverant�rer av marktj�nster fattas av ledningsenheten

efter samr�d med anv�ndarkommitt�n om ledningsenheten inte tillhandah�l-
ler liknande marktj�nster, inte direkt eller indirekt kontrollerar n�got f�retag
som tillhandah�ller s�dana tj�nster, och inte p� annat s�tt har anknytning till
ett s�dant f�retag. I andra fall beslutar Flygplatsn�mnden efter samr�d med
anv�ndarkommitt�n och ledningsenheten om urval av leverant�rer.

background image

4

SFS 2000:150

Den som f�r fatta beslut om urval av leverant�rer av marktj�nster skall

uppr�tta en anbudsinfordran och se till att denna offentligg�rs i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning.

Beslut om urval f�r fattas f�r en tid av h�gst sju �r.
Ledningsenheten skall informera anv�ndarkommitt�n om de beslut som

fattas enligt denna paragraf.

11 �

Om antalet leverant�rer av tj�nster �r begr�nsat enligt 8 eller 9 � f�r

ledningsenheten sj�lv tillhandah�lla marktj�nster utan att vara underkastat
det urvalsf�rfarande som f�reskrivs i 10 �. Ledningsenheten f�r ocks� utan
urvalsf�rfarande ge ett f�retag tillst�nd att tillhandah�lla marktj�nster p�
flygplatsen om enheten direkt eller indirekt kontrollerar f�retaget eller om
f�retaget direkt eller indirekt kontrollerar enheten.

Ledningsenheten skall informera anv�ndarkommitt�n om de beslut som

fattas enligt denna paragraf.

Begr�nsning av marknaden f�r egenhantering

12 �

Flygplatsn�mnden f�r p� ans�kan av en ledningsenhet begr�nsa r�tten

till egenhantering f�r minst tv� anv�ndare i fr�ga om

 bagagehantering,
 ramptj�nster,
 p�fyllning av br�nsle eller olja, samt
 gods- och posthantering s�v�l vid ankomst och avg�ng som i transit, n�r

det g�ller den fysiska hanteringen av gods och post mellan terminalanl�gg-
ningen och luftfartyget.

13 �

Om s�rskilda utrymmes- eller kapacitetsbegr�nsningar medf�r att det

�r om�jligt att �ppna marknaden i enlighet med vad som f�reskrivs i denna
lag, f�r Flygplatsn�mnden p� ans�kan av en ledningsenhet f�r en tid av
h�gst tre �r begr�nsa antalet anv�ndare som f�r ut�va egenhantering f�r
andra typer av tj�nster �n som anges i 12 �, eller f�r en tid av h�gst tre �r f�r-
bjuda egenhantering eller begr�nsa den till en enda anv�ndare f�r de typer av
tj�nster som anges i 12 �.

I beslutet skall det anges vilka tj�nster som avses med beslutet, de speci-

fika utrymmes- eller kapacitetsbegr�nsningar som utg�r sk�len f�r beslutet
samt de �tg�rder som skall vidtas f�r att komma till r�tta med begr�nsning-
arna.

Urval av anv�ndare som f�r ut�va egenhantering

14 �

Om antalet anv�ndare som f�r ut�va egenhantering p� en flygplats �r

begr�nsat enligt 12 eller 13 � fattar Flygplatsn�mnden beslut om urval av
anv�ndare.

Kontraktsvillkor och tekniska specifikationer

15 �

N�r ledningsenheten avser att uppst�lla kontraktsvillkor eller tekniska

specifikationer som m�ste uppfyllas av leverant�rer av marktj�nster eller av
dem som �nskar ut�va egenhantering, skall dessa villkor eller specifikatio-

background image

5

SFS 2000:150

ner fastst�llas efter samr�d med anv�ndarkommitt�n p� flygplatsen. Villko-
ren eller specifikationerna skall fastst�llas i s�rskilda beslut.

�vriga tillst�nd

16 �

Ett beslut att n�gon f�r utf�ra marktj�nster till tredje man eller som

egenhantering befriar inte denne fr�n skyldigheten att inneha s�dana till-
st�nd som f�reskrivs med st�d av annan lagstiftning.

�terkallelse av r�tten att utf�ra marktj�nster

17 �

N�r en leverant�r av marktj�nster eller ett f�retag som utf�r egenhan-

tering inte l�ngre utnyttjar sin r�tt att bedriva verksamheten f�r denna r�tt
�terkallas av Flygplatsn�mnden. R�tten att utf�ra marktj�nster f�r ocks�
�terkallas fr�n den som saknar n�dv�ndiga tillst�nd, eller fr�n den som p� ett
icke ringa s�tt �sidos�tter regler i denna lag eller andra best�mmelser, som
syftar till att en flygplats skall fungera tillfredsst�llande.

Ledningsenheten vid ber�rd flygplats f�r hos Flygplatsn�mnden ans�ka

om �terkallelse enligt f�rsta stycket.

S�rskilda best�mmelser om bokf�ring m.m.

18 �

N�r en ledningsenhet p� en flygplats, en anv�ndare eller en leverant�r

av marktj�nster tillhandah�ller marktj�nster skall en strikt uppdelning i bok-
f�ringen g�ras mellan den verksamhet som �r knuten till tillhandah�llandet
av dessa tj�nster och �vrig verksamhet.

En flygplats f�r inte subventionera sin marktj�nstverksamhet med inkom-

ster som h�rr�r fr�n dess uppdrag som flygplatsmyndighet.

19 �

En myndighet eller ett f�retag p� vilket 18 � �r till�mplig skall �rligen

uppr�tta en redog�relse om hur man gjort den f�reskrivna uppdelningen i
bokf�ringen. Myndigheten eller f�retaget skall till Flygplatsn�mnden s�nda
in ett intyg fr�n den som reviderar myndigheten eller f�retaget. Av intyget
skall det framg� om best�mmelserna i 18 � har f�ljts.

Om anl�ggningar f�r marktj�nster och om tilltr�de till dessa

20 �

Leverant�rer av marktj�nster och anv�ndare som ut�var egenhante-

ring skall ges tilltr�de till anl�ggningar i s�dan omfattning och p� s�dant s�tt
som �r n�dv�ndigt f�r att de skall kunna tillhandah�lla tj�nster till tredje
man eller ut�va egenhantering.

Om det beh�vs f�r att b�ttre och effektivare kunna utnyttja tillg�ngliga ut-

rymmen och liknande, eller f�r att kunna bereda plats f�r tillkommande le-
verant�rer av marktj�nster och anv�ndare som ut�var egenhantering f�r led-
ningsenheten efter att ha h�rt anv�ndarkommitt�n besluta om j�mkningar el-
ler omf�rdelningar av utrymmen och liknande mellan alla som utf�r eller
st�r i begrepp att b�rja utf�ra marktj�nster p� flygplatsen.

Den som innehar anl�ggningar som anv�nds av leverant�rer av marktj�ns-

ter eller anv�ndare som ut�var egenhantering f�r ta ut en ers�ttning f�r ut-
nyttjandet.

background image

6

SFS 2000:150

21 �

Ledningsenheten f�r besluta att leverant�rer av marktj�nster och an-

v�ndare som ut�var egenhantering skall anv�nda sig av centraliserade an-
l�ggningar f�r bagagesortering, avisning, vattenrening, br�nsledistribution
och liknande, om anl�ggningarna av tekniska, milj�m�ssiga eller l�nsam-
hetsm�ssiga sk�l �r sv�ra att dela upp eller ut�ka.

Samr�d

22 �

Ledningsenheten skall minst en g�ng om �ret samr�da med anv�ndar-

kommitt�n och de f�retag som tillhandah�ller marktj�nster p� flygplatsen
om till�mpningen av denna lag och f�reskrifter som meddelats med st�d av
lagen.

Bristande �msesidighet i f�rh�llande till tredje land

23 �

Regeringen f�r besluta att best�mmelserna i denna lag om r�tt till

marknadstilltr�de helt eller delvis inte skall till�mpas f�r leverant�rer av
marktj�nster och anv�ndare fr�n ett land som inte �r medlem i Europeiska
unionen om detta land

 r�ttsligt eller faktiskt inte behandlar leverant�rer eller anv�ndare som

bedriver egenhantering p� ett s�tt som �r j�mf�rbart med medlemsstaternas
behandling av leverant�rer eller anv�ndare som bedriver egenhantering, el-
ler

 r�ttsligt eller faktiskt inte behandlar leverant�rer av marktj�nster eller

anv�ndare som bedriver egenhantering fr�n en medlemsstat enligt landets
best�mmelser, eller

 behandlar leverant�rer eller anv�ndare som bedriver egenhantering och

som kommer fr�n ett land som inte �r medlem i Europeiska unionen mer f�r-
m�nligt �n leverant�rer av marktj�nster eller anv�ndare som bedriver egen-
hantering och som kommer fr�n en medlemsstat.

Vid till�mpningen av detta lagrum avses med uttrycken "Europeiska unio-

nen" och "medlemsstat" f�rutom Europeiska unionen och dess medlemssta-
ter �ven annan stat som omfattas av best�mmelserna i r�dets direktiv 96/67/
EG av den 15 oktober 1996 om tilltr�de till marknaden f�r marktj�nster p�
flygplatserna inom gemenskapen genom avtal som �r bindande f�r Sverige.

Europeiska gemenskapernas kommission skall underr�ttas om varje be-

slut enligt f�rsta stycket.

�verklagande

24 �

Flygplatsn�mndens eller ledningsenhetens beslut enligt 815 och

17 ��, 20 � f�rsta och andra styckena och 21 � samt beslut om avgifter enligt
4 � f�r �verklagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol. Pr�vningstillst�nd kr�vs
vid �verklagande till kammarr�tt.

Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 2000.

background image

7

SFS 2000:150

P� regeringens v�gnar

G�RAN PERSSON

BJ�RN ROSENGREN
(N�ringsdepartementet)

background image

8

SFS 2000:150

Bilaga

F�RTECKNING �VER MARKTJ�NSTER SOM DET H�NVISAS
TILL I 2 �

1. Administrativa marktj�nster och �vervakning omfattar

1.1 tj�nster i samband med st�llf�retr�darskap och samverkan med de lo-

kala myndigheterna eller med varje annan person, utl�gg gjorda f�r anv�n-
darens r�kning och tillhandah�llande av lokaler �t dennes f�retr�dare,

1.2 kontroll av lastning, meddelanden och telekommunikationer,
1.3 behandling, f�rvaring, hantering och administration av lastenheterna,
1.4 varje annan �vervakningstj�nst f�re, under eller efter flygning, och

varje annan administrativ tj�nst som beg�rs av anv�ndaren.

2. Passagerartj�nster omfattar varje form av tj�nst till passagerarna vid av-
f�rd, ankomst, transitering, i anslutning till eller utanf�r flygplatsen, inbegri-
pet kontroll av biljetter, resehandlingar, incheckning av bagage och transport
av bagage �nda fram till sorteringssystemen.

3. Bagagehantering omfattar behandling av bagage i sorteringshallen, sorte-
ring av bagage, f�rberedelse av bagage inf�r avf�rden, lastning och avlast-
ning av bagage i de system som �r avsedda att f�ra bagaget fr�n flygplanet
till sorteringshallen och omv�nt.

4. Fraktgods och posthantering omfattar

4.1 f�r fraktgods, b�de vid export och import eller transitering, den fy-

siska hantering av fraktgodset, den handl�ggning av tillh�rande dokument,
de tullformaliteter och andra skydds�tg�rder som �verenskommits mellan
parterna eller som omst�ndigheterna kr�ver,

4.2 f�r posten, b�de vid ankomst och avf�rd, den fysiska hantering av pos-

ten, den hantering av tillh�rande dokument och andra skydds�tg�rder som
�verenskommits mellan parterna eller som omst�ndigheterna kr�ver.

5. Ramptj�nster omfattar

5.1 lotsning av flygplanet vid ankomst och avg�ng, om dessa tj�nster inte

utf�rs av flygtrafiktj�nsten,

5.2 tj�nster i samband med parkering av flygplanet och tillhandah�llande

av l�mpliga hj�lpmedel, om dessa tj�nster inte utf�rs av flygtrafiktj�nsten,

5.3 uppr�ttande av kommunikationer mellan marken och f�rarkabinen,

om dessa tj�nster inte utf�rs av flygtrafiktj�nsten,

5.4 lastning och avlastning av flygplanet och tillhandah�llande av n�dv�n-

diga hj�lpmedel samt transport av bes�ttning och passagerare mellan flyg-
planet och flygterminalen,

5.5 tj�nster i samband med start av flygplanet och tillhandah�llande av

n�dv�ndiga hj�lpmedel,

5.6 f�rflyttning av flygplanet, b�de vid avg�ng och ankomst, tillhandah�l-

lande och ins�ttning av n�dv�ndiga hj�lpmedel,

5.7 transport av samt inlastning i och avlastning ur flygplanet av mat och

dryck.

6. Reng�ring och sk�tsel av flygplanet omfattar

6.1 yttre och inre reng�ring av flygplanet, sk�tsel av toaletter och vatten-

system,

background image

9

SFS 2000:150

6.2 luftkonditionering och uppv�rmning av kabinen, borttagning av sn�

och is fr�n flygplanet, avisning av flygplanet,

6.3 inredning av kabinen med kabinutrustningar, f�rvaring av dessa ut-

rustningar.

7. Br�nsle- och oljep�fyllning omfattar

7.1 organisering och verkst�llande av tankning och t�mning av br�nsle,

inbegripet lagring av br�nslet, kontroll av levererad kvalitet och kvantitet,

7.2 p�fyllning av olja och andra v�tskor.

8. Normalt underh�ll omfattar

8.1 de sedvanliga operationer som utf�rs f�re flygningen,
8.2 de s�rskilda operationer som anv�ndaren kr�ver,
8.3 tillhandah�llande och administration av det material som kr�vs f�r un-

derh�ll och av reservdelar,

8.4 tillhandah�llande av parkeringsplats eller en hangar f�r att utf�ra un-

derh�llet.

9. Flygoperationer och administration av bes�ttningar omfattar

9.1 f�rberedelse av flygning vid avg�ngsflygplatsen eller vid varje annan

plats,

9.2 tj�nster under flygning, i f�rekommande fall, �ndring av resv�gen un-

der flygningen,

9.3 tj�nster efter flygningen,
9.4 administration av bes�ttningen.

10. Transport p� marken omfattar

10.1 organisation och utf�rande av transport av passagerare, bes�ttning,

bagage, gods och post mellan olika flygterminaler inom samma flygplats,
dock med undantag av alla transporter mellan flygplan och andra platser,

10.2 varje specialtransport som beg�rs av anv�ndaren.

11. Catering omfattar

11.1 samverkan med tj�nsteleverant�rer och med ledningsenheten,
11.2 lagring av mat, drycker och de tillbeh�r som kr�vs f�r beredningen,
11.3 reng�ring av tillbeh�r,
11.4 beredning och leverans av material och livsmedel.

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.