SFS 2004:1095 Lag om ändring i lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2000:150) om marktjänster på flygplatser / SFS 2004:1095 Lag om ändring i lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser
041095.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:EOBIFB+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:EOBIFC+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:EOBIFC+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:EOBIFB+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:EOBIFD+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:EOBIFB+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:EOBIFB+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:EOBIFC+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:EOBIFC+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EOBIFB+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:EOBIFB+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:EOBIFB+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:188px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2000:150) om marktj�nster p� <br/>flygplatser;</b></p> <p style="position:absolute;top:264px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 18 november 2004.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2000:150) om mark-</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">tj�nster p� flygplatser</p> <p style="position:absolute;top:334px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels</i> att 4 � skall upph�ra att g�lla, <br/><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 4 � skall utg�, <br/><i>dels </i>att i 810, 1214, 17, 19 och 24 �� ordet Flygplatsn�mnden i olika</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">b�jningsformer skall bytas ut mot Luftfartsstyrelsen i motsvarande form.</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2005. Vid till�mpning av 7 a � f�r-</p> <p style="position:absolute;top:441px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">valtningsprocesslagen (1971:291) skall Luftfartsstyrelsen vara den enskildes<br/>motpart.</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">ULRICA MESSING</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft19">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2004/05:10, bet. 2004/05:TU5, rskr. 2004/05:40.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2004:1095</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 december 2004</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 2004</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2000:150) om marktj�nster p�
flygplatser;

utf�rdad den 18 november 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2000:150) om mark-

tj�nster p� flygplatser

dels att 4 � skall upph�ra att g�lla,
dels att rubriken n�rmast f�re 4 � skall utg�,
dels att i 810, 1214, 17, 19 och 24 �� ordet Flygplatsn�mnden i olika

b�jningsformer skall bytas ut mot Luftfartsstyrelsen i motsvarande form.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2005. Vid till�mpning av 7 a � f�r-

valtningsprocesslagen (1971:291) skall Luftfartsstyrelsen vara den enskildes
motpart.

P� regeringens v�gnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

1 Prop. 2004/05:10, bet. 2004/05:TU5, rskr. 2004/05:40.

SFS 2004:1095

Utkom fr�n trycket
den 10 december 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.