SFS 2015:368 Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)

Du är här: Start / Transport och trafik / Luftfartslag (2010:500) / SFS 2015:368 Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)
150368.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FGPHBL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FGPHCM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FGPHCM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:FGPHBL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:FGPHCN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:FGPHCM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:FGPHCM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:FGPHBL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:FGPHBL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FGPHCM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FGPHBL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:FGPHBL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:FGPHBL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:FGPHBL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:FGPHBL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i luftfartslagen (2010:500);</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 4 juni 2015.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 i fr�ga om luftfartslagen (2010:500)</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 11 kap. 2 a �, och n�rmast f�re</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">11 kap. 2 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:332px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det n�rmast f�re 11 kap. 3 � ska inf�ras en ny rubrik som ska lyda</p> <p style="position:absolute;top:349px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">Kvarstad.</p> <p style="position:absolute;top:393px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>11 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:419px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Verkst�llighet av verksamhetsf�rbud</b></p> <p style="position:absolute;top:445px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:445px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft10">Transportstyrelsen f�r i fr�ga om ett lufttrafikf�retag med svenskt</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">drifttillst�nd besluta om de begr�nsningar i f�retagets verksamhet som beh�vs<br/>f�r att verkst�lla ett verksamhetsf�rbud som Europeiska kommissionen har<br/>beslutat enligt artikel 16.10 i Europarlamentets och r�dets direktiv 2003/87/EG<br/>av den 13 oktober 2003 om ett system f�r handel med utsl�ppsr�tter f�r v�xt-<br/>husgaser inom gemenskapen och om �ndring av r�dets direktiv 96/61/EG, i<br/>lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 421/2014.</p> <p style="position:absolute;top:567px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Transportstyrelsen ska underr�tta kommissionen om vidtagna verkst�llig-</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">hets�tg�rder. </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2015.</p> <p style="position:absolute;top:655px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:690px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNA JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft110">Jonas Ragell<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:872px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2014/15:70, bet. 2014/15:MJU14, rskr. 2014/15:203.</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om<br/>ett system f�r handel med utsl�ppsr�tter f�r v�xthusgaser inom gemenskapen och om<br/>�ndring av r�dets direktiv 96/61/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets<br/>f�rordning (EU) nr 421/2014.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:368</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 12 juni 2015 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i luftfartslagen (2010:500);

utf�rdad den 4 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 i fr�ga om luftfartslagen (2010:500)

dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 11 kap. 2 a �, och n�rmast f�re

11 kap. 2 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse,

dels att det n�rmast f�re 11 kap. 3 � ska inf�ras en ny rubrik som ska lyda

Kvarstad.

11 kap.

Verkst�llighet av verksamhetsf�rbud

2 a �

Transportstyrelsen f�r i fr�ga om ett lufttrafikf�retag med svenskt

drifttillst�nd besluta om de begr�nsningar i f�retagets verksamhet som beh�vs
f�r att verkst�lla ett verksamhetsf�rbud som Europeiska kommissionen har
beslutat enligt artikel 16.10 i Europarlamentets och r�dets direktiv 2003/87/EG
av den 13 oktober 2003 om ett system f�r handel med utsl�ppsr�tter f�r v�xt-
husgaser inom gemenskapen och om �ndring av r�dets direktiv 96/61/EG, i
lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 421/2014.

Transportstyrelsen ska underr�tta kommissionen om vidtagna verkst�llig-

hets�tg�rder.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2015.

P� regeringens v�gnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(N�ringsdepartementet)

1 Prop. 2014/15:70, bet. 2014/15:MJU14, rskr. 2014/15:203.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om
ett system f�r handel med utsl�ppsr�tter f�r v�xthusgaser inom gemenskapen och om
�ndring av r�dets direktiv 96/61/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets
f�rordning (EU) nr 421/2014.

SFS 2015:368

Utkom fr�n trycket
den 12 juni 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.