SFS 1972:210

720210.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:CVOGTK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:LGRKLA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;line-height:22px;font-family:LGRKLA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:20px;font-family:LGRKLA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:CVOGTK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:LGRKLA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:24px;font-family:LGRKLA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:GXPZSC+Arial;color:#000000;} .ft24{font-size:13px;font-family:NRVYLK+Arial;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft26{font-size:18px;line-height:21px;font-family:LGRKLA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:24px;line-height:30px;font-family:LGRKLA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:18px;line-height:22px;font-family:LGRKLA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:18px;line-height:28px;font-family:LGRKLA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft210{font-size:18px;line-height:26px;font-family:LGRKLA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:733px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:758px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i luf tfartslagen (1957: 297); </b></p> <p style="position:absolute;top:795px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft11">given Stockholms slott den 2 juni 1972. </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft11">V i GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes </p> <p style="position:absolute;top:863px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft11">och Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riks-</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft13">dagenL fu nnit gott f�rordna, att 10 kap. 3 � luftfartslagen (1957: 297) <br/>skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:600px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1972: 210 </b></p> <p style="position:absolute;top:767px;left:602px;white-space:nowrap" class="ft14">Utkom fr�n trycket <br/>den 6 juni 1972 </p> <p style="position:absolute;top:974px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft11">10 KAP. </p> <p style="position:absolute;top:1006px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft11">3 � �r n�gon, vilken f�rr�ttar tj�nst � luftfartyg, pliktig att ers�tta </p> <p style="position:absolute;top:1029px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft11">skada som i f�ljd av luftfart uppkommit genom hans fel eller f�rsum�</p> <p style="position:absolute;top:1051px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft11">melse i tj�nsten, �ger r�tten att, med h�nsyn till felets eller f�rsummel�</p> <p style="position:absolute;top:1072px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft11">sens lindriga beskaffenhet, skadans storlek eller omst�ndigheterna i �v�</p> <p style="position:absolute;top:1094px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft11">rigt, neds�tta ers�ttningen efter vad som pr�vas sk�ligt. Vad s�lunda </p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft11">stadgats skall �ga motsvarande till�mpning betr�ffande den som inom </p> <p style="position:absolute;top:1157px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft11">1 Prop. 1972: 5, LU 10, rs kr 192. </p> <p style="position:absolute;top:1155px;left:724px;white-space:nowrap" class="ft11">453 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:56px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1972: 210 </b></p> <p style="position:absolute;top:56px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft26">markorganisationen eller eljest, annorst�des �n � luftfartyg, f�rr�ttar <br/>tj�nst varav trafiks�kerheten �r beroende. I fr�ga om skadest�ndsanv </p> <p style="position:absolute;top:99px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft26">svaret f�r den som �r arbetstagare g�ller dock 4 kap. 1 � skadest�nds�<br/>lagen (1972: 207). </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1972. </p> <p style="position:absolute;top:197px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft21">Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytter�</p> <p style="position:absolute;top:219px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft26">mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt <br/>kungl. sigill b ekr�fta l�tit. </p> <p style="position:absolute;top:270px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft21">Stockholms slott den 2 juni 1972. </p> <p style="position:absolute;top:306px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft27">GUSTAF ADOLF <br/>(L.S.) </p> <p style="position:absolute;top:315px;left:525px;white-space:nowrap" class="ft28">BENGT hJORLING <br/>(Kommunikationsdepartementet) " </p> <p style="position:absolute;top:161px;left:816px;white-space:nowrap" class="ft23"><i><b>i-</b></i></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:817px;white-space:nowrap" class="ft210">P <br/>i� <br/><b>�C </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft25">�</p> </div> </div>
background image

Lag

om �ndring i luf tfartslagen (1957: 297);

given Stockholms slott den 2 juni 1972.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes

och Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riks-

dagenL fu nnit gott f�rordna, att 10 kap. 3 � luftfartslagen (1957: 297)
skall ha nedan angivna lydelse.

SFS 1972: 210

Utkom fr�n trycket
den 6 juni 1972

10 KAP.

3 � �r n�gon, vilken f�rr�ttar tj�nst � luftfartyg, pliktig att ers�tta

skada som i f�ljd av luftfart uppkommit genom hans fel eller f�rsum�

melse i tj�nsten, �ger r�tten att, med h�nsyn till felets eller f�rsummel�

sens lindriga beskaffenhet, skadans storlek eller omst�ndigheterna i �v�

rigt, neds�tta ers�ttningen efter vad som pr�vas sk�ligt. Vad s�lunda

stadgats skall �ga motsvarande till�mpning betr�ffande den som inom

1 Prop. 1972: 5, LU 10, rs kr 192.

453

background image

SFS 1972: 210

markorganisationen eller eljest, annorst�des �n � luftfartyg, f�rr�ttar
tj�nst varav trafiks�kerheten �r beroende. I fr�ga om skadest�ndsanv

svaret f�r den som �r arbetstagare g�ller dock 4 kap. 1 � skadest�nds�
lagen (1972: 207).

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1972.

Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytter�

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt
kungl. sigill b ekr�fta l�tit.

Stockholms slott den 2 juni 1972.

GUSTAF ADOLF
(L.S.)

BENGT hJORLING
(Kommunikationsdepartementet) "

i-

P
i�
�C

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.