SFS 1981:811

810811.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:811

Lag

Utkom från trycket

om ändring i luftfartslagen (1957:297) ;

den 8 september 1981

utfärdad den 25 juni 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 12 kap. 3 § luftfartslagen

(1957:297)2 skall ha nedan angivna lydelse.

' Prop. 1980/81:84, LU 24. r skr.^51.

1594

Lagen omtryckt 1979:643.

flfbj

'Sk

k"

5 51;''

5>"u

¬

background image

12 kap.

SFS 1981:811

3 § Angående frihet från kvarstad for vissa luftfartyg är särskilt stadgat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

På regeringens vägnar

CLAES ELMSTEDT

S-E Sigfridsson
(Kommunikationsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.