SFS 1986:1105

861105.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:NRAHGI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:NRAHGI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:NRAHGI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:THGALQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:URTNEZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:SJAMRN+Arial;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:DMMAJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:DMMAJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:24px;font-family:URTNEZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:15px;font-family:NRAHGI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:NFYPYK+ArialMT;color:#000000;} .ft111{font-size:15px;font-family:PNOORB+Arial;color:#000000;} .ft112{font-size:21px;font-family:PNOORB+Arial;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:21px;font-family:NRAHGI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:56px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1986:1105 Lag </p> <p style="position:absolute;top:86px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:105px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft11">den 19 december 1986 </p> <p style="position:absolute;top:78px;left:195px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i lagen (1986:166) om �ndring </p> <p style="position:absolute;top:101px;left:195px;white-space:nowrap" class="ft10">i luftfartslagen (1957:297); </p> <p style="position:absolute;top:150px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 11 december 1986. </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 11 kap. 1 � luftfartslagen </p> <p style="position:absolute;top:214px;left:195px;white-space:nowrap" class="ft12">(1957:297) i paragrafens lydelse enligt lagen (1986:166) om �ndring i </p> <p style="position:absolute;top:236px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft12">n�mnda lag skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:286px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>11 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:324px;left:195px;white-space:nowrap" class="ft12">1 � Best�mmelser om flygr�ddningstj�nst finns i r�ddningstj�nstlagen </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:195px;white-space:nowrap" class="ft12">(1986:1102). </p> <p style="position:absolute;top:368px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft12">Ett luftfartygs �gare eller innehavare och de som tj�nstg�r p� luftfartyg </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft114">eller vid flygplatser eller andra anl�ggningar f�r luftfarten �r skyldiga att <br/>delta i flygr�ddningstj�nsten. Regeringen meddelar best�mmelser om er�<br/>s�ttning av allm�nna medel f�r deltagandet. I fr�ga om ers�ttning vid <br/>personskador g�ller lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd och </p> <p style="position:absolute;top:475px;left:195px;white-space:nowrap" class="ft12">lagen (1977:266) om statlig ers�ttning vid ideell skada. </p> <p style="position:absolute;top:519px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft d en 1 januari 1987. </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:605px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft12">SVEN HULTERSTR�M </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:479px;white-space:nowrap" class="ft12">Peter L�fmarck </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:478px;white-space:nowrap" class="ft12">(Kommunikationsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:710px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft11">'Prop. 1985/86: 170, F�U 1986 /87:2, rskr. 1986/87:58. </p> <p style="position:absolute;top:59px;left:804px;white-space:nowrap" class="ft12">f.3i </p> <p style="position:absolute;top:79px;left:803px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>i:d </i></p> <p style="position:absolute;top:102px;left:802px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>f:! </i></p> <p style="position:absolute;top:121px;left:807px;white-space:nowrap" class="ft16"><i><b>l�i </b></i></p> <p style="position:absolute;top:146px;left:802px;white-space:nowrap" class="ft17"><i><b>r-'i ' </b></i></p> <p style="position:absolute;top:160px;left:800px;white-space:nowrap" class="ft18"><i>ill </i></p> <p style="position:absolute;top:211px;left:800px;white-space:nowrap" class="ft19">r/ii'' </p> <p style="position:absolute;top:233px;left:800px;white-space:nowrap" class="ft19">flift! </p> <p style="position:absolute;top:249px;left:797px;white-space:nowrap" class="ft18"><i>0 </i></p> <p style="position:absolute;top:277px;left:800px;white-space:nowrap" class="ft110">/"Kill </p> <p style="position:absolute;top:363px;left:799px;white-space:nowrap" class="ft12">c?' </p> <p style="position:absolute;top:675px;left:798px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>Eiiall </b></p> <p style="position:absolute;top:714px;left:802px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>fe </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft113">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1986:1105 Lag

Utkom fr�n trycket

den 19 december 1986

om �ndring i lagen (1986:166) om �ndring

i luftfartslagen (1957:297);

utf�rdad den 11 december 1986.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 11 kap. 1 � luftfartslagen

(1957:297) i paragrafens lydelse enligt lagen (1986:166) om �ndring i

n�mnda lag skall ha f�ljande lydelse.

11 kap.

1 � Best�mmelser om flygr�ddningstj�nst finns i r�ddningstj�nstlagen

(1986:1102).

Ett luftfartygs �gare eller innehavare och de som tj�nstg�r p� luftfartyg

eller vid flygplatser eller andra anl�ggningar f�r luftfarten �r skyldiga att
delta i flygr�ddningstj�nsten. Regeringen meddelar best�mmelser om er�
s�ttning av allm�nna medel f�r deltagandet. I fr�ga om ers�ttning vid
personskador g�ller lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd och

lagen (1977:266) om statlig ers�ttning vid ideell skada.

Denna lag tr�der i kraft d en 1 januari 1987.

P� regeringens v�gnar

SVEN HULTERSTR�M

Peter L�fmarck

(Kommunikationsdepartementet)

'Prop. 1985/86: 170, F�U 1986 /87:2, rskr. 1986/87:58.

f.3i

i:d

f:!

l�i

r-'i '

ill

r/ii''

flift!

0

/"Kill

c?'

Eiiall

fe

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.