SFS 2018:838 Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)

Du är här: Start / Transport och trafik / Luftfartslag (2010:500) / SFS 2018:838 Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)
SFS2018-838.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:UQKAZZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ROWIJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ROWIJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:UQKAZZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ROWIJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ROWIJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:UQKAZZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:UQKAZZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ROWIJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:HUZRDK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:UQKAZZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:RWXZNQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:21px;line-height:39px;font-family:ROWIJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ROWIJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>om �ndring i luftfartslagen (2010:500) <br/></b>Utf�rdad den 7 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 12 kap. 5 � luftfartslagen (2010:500) </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>12 kap. <br/>5 �</b> En f�rvaltningsmyndighets beslut i fr�gor som r�r trafiktillst�nd f�r </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">�verklagas till regeringen. </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett beslut enligt 4 kap. 19 � andra stycket om erinran, enligt 4 kap. 21 � </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">om omh�ndertagande av flygcertifikat eller ett f�rel�ggande enligt 4 kap. </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">25 � f�rsta stycket f�r inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett f�rel�ggande enligt 4 kap. 25 � f�r pr�vas av allm�n f�rvaltnings-</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">domstol endast i samband med pr�vning av fr�gan om �terkallelse p� grund </p> <p style="position:absolute;top:576px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">av att f�rel�ggandet inte har f�ljts. Ett f�rel�ggande enligt 4 kap. 29 � f�r </p> <p style="position:absolute;top:597px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">�verklagas endast i samband med ett �verklagande av det beslut genom </p> <p style="position:absolute;top:617px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">vilket m�let avg�rs. </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:700px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">TOMAS ENEROTH </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Jonas Ragell </p> <p style="position:absolute;top:782px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(N�ringsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft17"> Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2018:838 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">den 15 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i luftfartslagen (2010:500)
Utf�rdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 12 kap. 5 � luftfartslagen (2010:500)

ska ha f�ljande lydelse.

12 kap.
5 �
En f�rvaltningsmyndighets beslut i fr�gor som r�r trafiktillst�nd f�r

�verklagas till regeringen.

Ett beslut enligt 4 kap. 19 � andra stycket om erinran, enligt 4 kap. 21 �

om omh�ndertagande av flygcertifikat eller ett f�rel�ggande enligt 4 kap.

25 � f�rsta stycket f�r inte �verklagas.

Ett f�rel�ggande enligt 4 kap. 25 � f�r pr�vas av allm�n f�rvaltnings-

domstol endast i samband med pr�vning av fr�gan om �terkallelse p� grund

av att f�rel�ggandet inte har f�ljts. Ett f�rel�ggande enligt 4 kap. 29 � f�r

�verklagas endast i samband med ett �verklagande av det beslut genom

vilket m�let avg�rs.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(N�ringsdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:838

Publicerad

den 15 juni 2018

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.