SFS 2019:353 Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)

Du är här: Start / Transport och trafik / Luftfartslag (2010:500) / SFS 2019:353 Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)
SFS2019-353.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:DJRLHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:OCBZFG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i luftfartslagen (2010:500) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 29 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 5 kap. 9 � och 13 kap. 2 � luftfarts-<br/>lagen (2010:500) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>5 kap. <br/>9 �</b> Den f�r inte tj�nstg�ra ombord som p� grund av sjukdom, uttr�ttning, <br/>p�verkan av alkohol eller andra medel eller av andra s�dana sk�l inte kan <br/>fullg�ra sina uppgifter p� ett betryggande s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:517px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>13 kap. <br/>2 �</b> Den som man�vrerar ett luftfartyg eller i �vrigt ombord p� ett luftfar-<br/>tyg fullg�r en uppgift av v�sentlig betydelse f�r flygs�kerheten efter att ha <br/>intagit alkohol i s� stor m�ngd att alkoholkoncentrationen under eller efter <br/>fullg�randet av uppgifterna uppg�r till minst 0,2 promille i blodet eller <br/>0,10 milligram per liter i utandningsluften d�ms f�r <i>flygfylleri</i> till b�ter eller <br/>f�ngelse i h�gst sex m�nader. Detsamma g�ller den som ut�var tj�nst som <br/>anges i 6 kap. 20 �. </p> <p style="position:absolute;top:690px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r flygfylleri enligt f�rsta stycket d�ms ocks� den som man�vrerar ett </p> <p style="position:absolute;top:710px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">luftfartyg eller i �vrigt ombord p� ett luftfartyg fullg�r en uppgift av v�sent-<br/>lig betydelse f�r flygs�kerheten eller som ut�var tj�nst som anges i 6 kap. <br/>20 � efter att ha intagit narkotika som avses i 8 � narkotikastrafflagen <br/>(1968:64) i s� stor m�ngd att det under eller efter fullg�randet av uppgifterna <br/>finns n�got narkotiskt �mne kvar i blodet. Detta g�ller dock inte om narko-<br/>tikan intagits i enlighet med l�kares eller annan beh�rig receptutf�rdares <br/>ordination. </p> <p style="position:absolute;top:853px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r flygfylleri enligt f�rsta stycket d�ms ocks� den som man�vrerar ett </p> <p style="position:absolute;top:874px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">luftfartyg eller i �vrigt ombord p� ett luftfartyg fullg�r en uppgift av v�sent-<br/>lig betydelse f�r flygs�kerheten eller som ut�var tj�nst som anges i 6 kap. <br/>20 � och d� �r s� p�verkad av alkohol eller n�got annat medel att det kan <br/>antas att han eller hon inte kan fullg�ra sina uppgifter p� ett betryggande s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:977px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2019. </p> <p style="position:absolute;top:1018px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">TOMAS ENEROTH </p> <p style="position:absolute;top:1079px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft113">Ellika Eriksson <br/>(Infrastrukturdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2019:353</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">4 juni 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i luftfartslagen (2010:500)

Utf�rdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 5 kap. 9 � och 13 kap. 2 � luftfarts-
lagen (2010:500) ska ha f�ljande lydelse.

5 kap.
9 �
Den f�r inte tj�nstg�ra ombord som p� grund av sjukdom, uttr�ttning,
p�verkan av alkohol eller andra medel eller av andra s�dana sk�l inte kan
fullg�ra sina uppgifter p� ett betryggande s�tt.

13 kap.
2 �
Den som man�vrerar ett luftfartyg eller i �vrigt ombord p� ett luftfar-
tyg fullg�r en uppgift av v�sentlig betydelse f�r flygs�kerheten efter att ha
intagit alkohol i s� stor m�ngd att alkoholkoncentrationen under eller efter
fullg�randet av uppgifterna uppg�r till minst 0,2 promille i blodet eller
0,10 milligram per liter i utandningsluften d�ms f�r flygfylleri till b�ter eller
f�ngelse i h�gst sex m�nader. Detsamma g�ller den som ut�var tj�nst som
anges i 6 kap. 20 �.

F�r flygfylleri enligt f�rsta stycket d�ms ocks� den som man�vrerar ett

luftfartyg eller i �vrigt ombord p� ett luftfartyg fullg�r en uppgift av v�sent-
lig betydelse f�r flygs�kerheten eller som ut�var tj�nst som anges i 6 kap.
20 � efter att ha intagit narkotika som avses i 8 � narkotikastrafflagen
(1968:64) i s� stor m�ngd att det under eller efter fullg�randet av uppgifterna
finns n�got narkotiskt �mne kvar i blodet. Detta g�ller dock inte om narko-
tikan intagits i enlighet med l�kares eller annan beh�rig receptutf�rdares
ordination.

F�r flygfylleri enligt f�rsta stycket d�ms ocks� den som man�vrerar ett

luftfartyg eller i �vrigt ombord p� ett luftfartyg fullg�r en uppgift av v�sent-
lig betydelse f�r flygs�kerheten eller som ut�var tj�nst som anges i 6 kap.
20 � och d� �r s� p�verkad av alkohol eller n�got annat medel att det kan
antas att han eller hon inte kan fullg�ra sina uppgifter p� ett betryggande s�tt.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2019.

P� regeringens v�gnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239.

SFS

2019:353

Publicerad
den

4 juni 2019

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.