SFS 2011:868 Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)

Du är här: Start / Transport och trafik / Luftfartslag (2010:500) / SFS 2011:868 Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)
110868.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i luftfartslagen (2010:500);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 juni 2011.</p> <p style="position:absolute;top:284px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:282px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om luftfartslagen (2010:500)</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>dels </i>att 12 kap. 1 � ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels </i>att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 6 kap. 18 a �, av f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:382px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>6 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:408px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>18 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:408px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft10">I lagen (2011:866) om flygplatsavgifter finns ytterligare best�m-</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">melser om avgifter.</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>12 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:496px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:496px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Den myndighet som regeringen best�mmer ut�var tillsyn �ver att</p> <p style="position:absolute;top:514px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">best�mmelserna i 18, 10 och 11 kap. och de f�reskrifter som meddelats<br/>med st�d av dessa best�mmelser f�ljs. Tillsyns�tg�rder f�r �ven vidtas stick-<br/>provsvis.</p> <p style="position:absolute;top:567px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om att den myndighet som avses i</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rsta stycket f�r anlita n�gon annan vid tillsynen.</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">I den utstr�ckning det beh�vs f�r tillsyn enligt f�rsta stycket ska d�r</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">avsedd myndighet och annan som myndigheten anlitar f�r tillsynen ges<br/>omedelbart tilltr�de till luftfartyg, flygplatser, anl�ggningar, lokaler och<br/>andra objekt. Denna r�tt omfattar inte bost�der. </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Transportstyrelsen f�r</p> <p style="position:absolute;top:690px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">ing� avtal med annat land om att tillsynen �ver svenska luftfartyg samt till-<br/>synen i �vrigt �ver luftv�rdigheten och luftfartygsunderh�llet ska ut�vas av<br/>det andra landet.</p> <p style="position:absolute;top:762px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2011.</p> <p style="position:absolute;top:797px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">CATHARINA ELMS�TER-SV�RD</p> <p style="position:absolute;top:850px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft111">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2010/11:143, bet. 2010/11:TU27, rskr. 2010/11:309.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2011:868</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:942px;left:443px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:514px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i luftfartslagen (2010:500);

utf�rdad den 22 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om luftfartslagen (2010:500)

dels att 12 kap. 1 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 6 kap. 18 a �, av f�ljande

lydelse.

6 kap.

18 a �

I lagen (2011:866) om flygplatsavgifter finns ytterligare best�m-

melser om avgifter.

12 kap.

1 �

Den myndighet som regeringen best�mmer ut�var tillsyn �ver att

best�mmelserna i 18, 10 och 11 kap. och de f�reskrifter som meddelats
med st�d av dessa best�mmelser f�ljs. Tillsyns�tg�rder f�r �ven vidtas stick-
provsvis.

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om att den myndighet som avses i

f�rsta stycket f�r anlita n�gon annan vid tillsynen.

I den utstr�ckning det beh�vs f�r tillsyn enligt f�rsta stycket ska d�r

avsedd myndighet och annan som myndigheten anlitar f�r tillsynen ges
omedelbart tilltr�de till luftfartyg, flygplatser, anl�ggningar, lokaler och
andra objekt. Denna r�tt omfattar inte bost�der.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Transportstyrelsen f�r

ing� avtal med annat land om att tillsynen �ver svenska luftfartyg samt till-
synen i �vrigt �ver luftv�rdigheten och luftfartygsunderh�llet ska ut�vas av
det andra landet.

Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2011.

P� regeringens v�gnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:143, bet. 2010/11:TU27, rskr. 2010/11:309.

SFS 2011:868

Utkom fr�n trycket
den 30 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.