SFS 2014:1044 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2014:1044 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
141044.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 7 augusti 2014.

Regeringen föreskriver att det i trafikförordningen (1998:1276) ska införas

en ny paragraf, 3 kap. 12 a §, av följande lydelse.

3 kap.

12 a §

Vid färd med cykel får barn till och med det år de fyller åtta år an-

vända gångbana om cykelbana saknas.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2014.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Olof Hedberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2014:1044

Utkom från trycket
den 19 augusti 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.