SFS 2015:40 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2015:40 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
150040.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 29 januari 2015.

Regeringen föreskriver att 13 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276) ska

ha följande lydelse.

13 kap.

3 §

1

I nedan angivna fall får undantag medges av följande myndigheter.

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

20. 9

kap. 1 § första

stycket 6

Transportstyrelsen

10 kap. Lokala trafikföreskrifter m.m.

21. Lokala

trafikföre-

skrifter enligt 10

kap.

1 § andra stycket 9

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
a) undantag i samband
med prövning som av-
ser lång, bred eller tung
transport
b) övriga fall
Mer än ett län
a) undantag i samband
med prövning som av-
ser lång, bred eller tung
transport
b) övriga fall

Kommunen

Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i
den region där färden
påbörjas
Länsstyrelsen

Den statliga väghåll-
ningsmyndigheten i
den region där färden
påbörjas
Transportstyrelsen

22. Lokala trafikföre-
skrifter enligt 10 kap.
1 § andra stycket 10�
13, 16 eller 17

En kommun
Mer än en kommun
inom ett län
Mer än ett län

Kommunen
Länsstyrelsen

Transportstyrelsen

1 Senaste lydelse 2014:1265.

SFS 2015:40

Utkom från trycket
den 10 februari 2015

background image

2

SFS 2015:40

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2015.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.