SFS 2018:1559 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Du är här: Start / Transport och trafik / Trafikförordning (1998:1276) / SFS 2018:1559 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
SFS2018-1559.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Utfärdad den 30 augusti 2018

Regeringen föreskriver att 7 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) ska ha
följande lydelse.

7 kap.
1 §
Gående på väg ska använda gångbanan eller vägrenen.

Om det inte finns någon gångbana eller vägren ska gående använda

cykelbanan eller körbanan. Detsamma gäller sådana trafikanter som avses i
1 kap. 4 § andra stycket om gångbanan är smal eller utrymmet på den är
begränsat på annat sätt eller om det finns andra särskilda skäl för det.

Gående som använder vägrenen, körbanan eller en gemensam gång- och

cykelbana ska om möjligt gå längst till vänster i färdriktningen. Den som
åker rullskidor, rullskridskor eller liknande och som färdas med högre hastig-
het än gångfart ska dock färdas längst till höger om det är lämpligare.

De som går i grupp under uppsikt av en ledare eller i en procession ska

om det är lämpligt använda vägrenen eller körbanans högra sida i färdrikt-
ningen. Om gruppen består av barn som går högst två i bredd, ska om möjligt
gångbana, vägren eller cykelbana användas.

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

SFS

2018:1559

Publicerad
den

18 september 2018

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.