Ledarbloggen

Det behövs ett perspektivbyte


Under den senaste tiden har vi gång på gång påmints, inte minst genom medierapporteringen, om hur våra olika system inte samverkar och hur enskilda inte får den vård, stöd och behandling som hen behöver.

En människa som inte har information kan inte ta ansvar. En människa som har information kan inte undgå att ta ansvar.


Jag har flyttat och i mina gömmer hittade jag denna gulnade något slitna och vällästa bok från 1985, Riv pyramiderna av Jan Carlzon.

Läs mer

Hälsosamt och främjande ledarskap


Nu är vi igång! Här kommer jag att skriva om ledarskap om dess möjligheter men också svårigheter, om intressant ledarskapslitteratur men också om aktuell ledarskapsforskning. Jag kommer även att be personer att gästblogga såväl interna som externa gästbloggare. 

Läs mer

Välkommen till JP Infonets ledarblogg


”Man kan inte bromsa i uppförsbacke", det gäller just nu mig, men det kan i allra högsta grad även gälla när man arbetar och driver förbättringsarbete eller när ledarskapet är fullt med utmaningar.

Läs mer