SFS 2009:696 Lag om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.