Skoljuridiken är en del av förvaltningsrätten och reglerar skolväsendet. Alla ska ha lika tillgång till utbildning och utbildningen ska vara likvärdig i hela landet och i alla skolformer. Skolformerna kan delas in i obligatoriska och frivilliga skolformer. I de obligatoriska skolformerna har eleverna skolplikt men även en motsvarande rätt till en kostnadsfri utbildning. Även det fria skolvalet, arbetet mot kränkande behandling, elevhälsa, personals behörighet, fristående skolverksamheter och rätten till stöd är några av de många viktiga ämnen och frågor som skoljuridiken omfattar. 

Sortera på:

Relevans Datum
Viktiga lagar inom skoljuridiken
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.