Skoljuridiken är en del av förvaltningsrätten och reglerar skolväsendet. Alla ska ha lika tillgång till utbildning och utbildningen ska vara likvärdig i hela landet och i alla skolformer. Skolformerna kan delas in i obligatoriska och frivilliga skolformer. I de obligatoriska skolformerna har eleverna skolplikt men även en motsvarande rätt till en kostnadsfri utbildning. Skoljuridiken omfattar även många andra viktiga ämnen och frågor, som det fria skolvalet, arbetet mot kränkande behandling, elevhälsa, personals behörighet, fristående skolverksamheter och rätten till stöd.

Sortera på:

Relevans Datum
Visa fler