SFS 2011:1398 Lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.