Skatterätten är en del av den offentliga rätten och innefattar alla former av beskattning. Ämnet omfattar materiella skatteregler rörande bland annat inkomstskatt, mervärdesskatt och punktskatter (skatt på exempelvis tobak och alkohol) samt regler om skatteförfarandet. Även reglerna om sociala avgifter, såsom arbetsgivaravgifter och egenavgifter, brukar hänföras till skatterätten. Skatterätten är speciell på så sätt att den tillhör den offentliga rätten i dess bredare betydelse, men samtidigt har området en stark koppling till civilrätt och ekonomi.

Sortera på:

Relevans Datum
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.