SFS 2014:989 Lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.