Bank- och finansmarknaden präglas av hög aktivitet och snabb utveckling särskilt då aktörer som banker, försäkringsbolag och finansbolag utvidgar och integrerar sina verksamheter och tjänster. En välfungerande finansmarknad är avgörande för världsekonomin. Finansiell reglering gör det möjligt att minska antalet oönskade konsekvenser såsom exempelvis finansiella kriser och pengatvätt i det finansiella systemet. Bank- och finansrätt innefattar frågor om värdepappershandel, obligationsemissioner samt förvärvsfinansiering.

Sortera på:

Relevans Datum
Visa fler