SFS 1976:230

760230.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1976: 230 Lag

Utkom från t rycket

arbetstagarorganisation att utse och

den 2 5 maj 1 976

entlediga företrädare för de anställda i styrelse eller

annat organ vid statlig mynd ighet;

utfärdad den 13 maj 1976.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives följande.

Företrädare för de anställda vid statlig myndighet, som enligt sär­

skild föreskrift får ingå i styrelsen eller annat organ vid myndigheten,
får utses och entledigas av den eller de arbetstagarorganisationer som

358

1 Prop. 1975/76: 100 (bil. 2 p . 5), InU 34 (p. 2), rskr 168.

¬

background image

är företrädda hos myndigheten, om ej annat följer av avtal eller sär-

SFS 1976: 230

skild föreskrift.

Regeringen får föreskriva att denna lag ej skall tillämpas i fråga om

viss myndighets styrelse eller motsvarande organ.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1976.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

KJELL-OLOF FELDT

(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt